Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2010 m. įsakymai

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 "Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1067/2010 12 31/Įsigaliojo nuo 2011 01 07 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.2-66)

Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1065/2010 12 31/Įsigaliojo nuo 2011 01 07/Valstybės žinios'2011 Nr.2-65)

Dėl Intelektualios miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1063/2010 12 31/Įsigaliojo nuo 2011 01 09/Valstybės žinios'2011 Nr.3-98)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1061/2010 12 31/Įsigaliojo nuo 2011 01 07/Valstybės žinios'2011 Nr.2-64)

Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1056/2010 12 30/Įsigaliojo nuo 2011 01 07/Valstybės žinios'2011 Nr.2-63)

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1055/2010 12 30/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.1-7)

Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 2005 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1A-68 "Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo blanko formos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/AV-261/2010 12 30/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.1-16)

Dėl prašymo užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1054/2010 12 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 07/Valstybės žinios'2011 Nr.2-62)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1053/2010 12 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 05/Valstybės žinios'2011 Nr.1-6)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-917 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1052/2010 12 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 05/Valstybės žinios'2011 Nr.1-5)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-953 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1051/2010 12 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 05/Valstybės žinios'2011 Nr.1-4)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1050/2010 12 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 05/Valstybės žinios'2011 Nr.1-3)

Dėl valstybės įmonės Telšių miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1049/2010 12 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 08/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.2-2)

Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo indeksuotų bazinių įkainių 2011 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1048/2010 12 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 07/Valstybės žinios'2011 Nr.2-61)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1047/2010 12 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.158-8069)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1046/2010 12 28/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.157-7999)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto Utenoje, Utenio a. 8, perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1045/2010 12 28/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.157-7998)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1044/2010 12 27/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7941)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1040/2010 12 27/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7910)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1039/2010 12 27/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7912, Valstybės žinios'2011 Nr.10)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1038/2010 12 27/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7911)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-938 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1037/2010 12 27/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7909)

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-1044/D1-673/1V-596 "Dėl Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija/Įsakymas/V-1435/D1-1043/1/2010 12 27/Įsigaliojo nuo 2011 01 05/Valstybės žinios'2011 Nr.1-18)

Dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2010-2015 metų programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1034/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7908)

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1032/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.158-8068)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1031/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7907)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1030/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7906)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-666 "Dėl Architektų profesinio atestavimo nuolatinės komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1029/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7905, Valstybės žinios'2011 Nr.3)

Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2011 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1028/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7904)

Dėl Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2011 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1027/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7903)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1026/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7902)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. D1-86 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1025/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7901)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 676 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 "Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1024/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7939)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1021/2010 12 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7900)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1016/2010 12 22/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7899)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-832 "Dėl Subsidijų teikimo sutarčių tipinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1015/2010 12 22/Įsigaliojo nuo 2010 12 29/Valstybės žinios'2010 Nr.153-7851)

Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-348/D1-1014/3-/2010 12 22/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.153-7849)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1013/2010 12 20/Įsigaliojo nuo 2010 12 24/Valstybės žinios'2010 Nr.152-7755)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 704 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1012/2010 12 17/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.153-7850)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-694 "Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1011/2010 12 16/Įsigaliojo nuo 2010 12 22/Valstybės žinios'2010 Nr.149-7655)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1008/2010 12 16/Įsigaliojo nuo 2010 12 24/Valstybės žinios'2010 Nr.152-7754)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1007/2010 12 16/Įsigaliojo nuo 2010 12 24/Valstybės žinios'2010 Nr.152-7753)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1006/2010 12 16/Įsigaliojo nuo 2010 12 22; Nauja redakcija nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2010 Nr.150-7694)

Dėl reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1004/2010 12 16/Įsigaliojo nuo 2010 12 22/Valstybės žinios'2010 Nr.149-7654)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-797 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-996/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7938)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-995/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7937)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-01-V priemonę "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-994/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7936)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-612 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-993/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7935)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-102 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-992/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7934)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-991/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7933)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-990/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.156-7932)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-989/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 22/Valstybės žinios'2010 Nr.150-7692)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-261 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1003/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 22/Valstybės žinios'2010 Nr.150-7693)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. vP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1002/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 24/Valstybės žinios'2010 Nr.152-7752)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-248 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" projektų finansavimo sąlygų aprašopatvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1001/2010 12 15/Įsigaliojo nuo 2010 12 24/Valstybės žinios'2010 Nr.152-7751)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl Pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-988/2010 12 14/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7898)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-707 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-987/2010 12 14/Įsigaliojo nuo 2010 12 31/Valstybės žinios'2010 Nr.155-7897)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-985/2010 12 14/Įsigaliojo nuo 2010 12 22/Valstybės žinios'2010 Nr.149-7653)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-984/2010 12 14/Įsigaliojo nuo 2010 12 22/Valstybės žinios'2010 Nr.149-7652)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-981/2010 12 10/Įsigaliojo nuo 2011 01 11 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.4-135)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-141 "Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-980/3D-1062/2010 12 10/Įsigaliojo nuo 2010 12 17/Valstybės žinios'2010 Nr.147-7543)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto Klaipėdoje, Danės g. 17, perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-979/2010 12 09/Įsigaliojo nuo 2010 12 15/Valstybės žinios'2010 Nr.146-7496)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-782 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-817 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-978/2010 12 09/Įsigaliojo nuo 2010 12 15/Valstybės žinios'2010 Nr.146-7495)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-858 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-977/2010 12 09/Įsigaliojo nuo 2010 12 17/Valstybės žinios'2010 Nr.147-7542)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-938 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-972/2010 12 07/Įsigaliojo nuo 2010 12 12/Valstybės žinios'2010 Nr.145-7471)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-971/2010 12 07/Įsigaliojo nuo 2010 12 10/Valstybės žinios'2010 Nr.144-7379)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 617 "Dėl keitimosi informacija apie paviršinio vandens kokybę" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-969/2010 12 06/Įsigaliojo nuo 2010 12 10/Valstybės žinios'2010 Nr.144-7378)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-968/2010 12 06/Įsigaliojo nuo 2010 12 12/Valstybės žinios'2010 Nr.145-7470)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-964/2010 12 01/Įsigaliojo nuo 2010 12 10/Valstybės žinios'2010 Nr.144-7377)

Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-963/2010 12 01/Įsigaliojo nuo 2010 12 08/Valstybės žinios'2010 Nr.143-7346)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 316 "Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-961/2010 12 01/Įsigaliojo nuo 2010 12 10/Valstybės žinios'2010 Nr.144-7376)

Dėl Kompensacinių priemonių bendram "Natura 2000" tinklo vientisumui išsaugoti taikymo, informacijos apie patvirtintas kompensacines priemones teikimo Europos Komisijai ir kreipimosi į Europos komisiją dėl jos nuomonės tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-959/2010 11 30/Įsigaliojo nuo 2010 12 01/Valstybės žinios'2010 Nr.143-7345)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-957/2010 11 30/Įsigaliojo nuo 2010 12 08/Valstybės žinios'2010 Nr.143-7344)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-956/2010 11 30/Įsigaliojo nuo 2010 12 08/Valstybės žinios'2010 Nr.143-7343)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-955/2010 11 29/Įsigaliojo nuo 2010 12 05/Valstybės žinios'2010 Nr.142-7313)

Dėl valstybės įmonės Kėdainių miškų urėdijos ir valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-954/2010 11 29/Įsigaliojo nuo 2010 12 30/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.99-1179)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-953/2010 11 29/Įsigaliojo nuo 2010 12 10; Nauja redakcija nuo 2011 01 05/Valstybės žinios'2010 Nr.144-7375)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-952/2010 11 29/Įsigaliojo nuo 2010 12 05/Valstybės žinios'2010 Nr.142-7312)

Dėl papildomų lėšų skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-951/2010 11 29/Įsigaliojo nuo 2010 12 05/Valstybės žinios'2010 Nr.142-7311)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 105 "Dėl atliekų tvarkymo sodininkų bendrijose" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-950/2010 11 29/Įsigaliojo nuo 2010 12 03/Valstybės žinios'2010 Nr.141-7228)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-648 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 69-2005 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-944/2010 11 24/Įsigaliojo nuo 2010 12 03/Valstybės žinios'2010 Nr.141-7227)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 708 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 53-2003, LAND 54-2003, LAND 55-2003, LAND 56-2003, LAND 57-2003 patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-943/2010 11 24/Įsigaliojo nuo 2010 12 03/Valstybės žinios'2010 Nr.141-7226)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-603 "Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-941/2010 11 24/Įsigaliojo nuo 2010 12 03/Valstybės žinios'2010 Nr.141-7225)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-940/2010 11 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 01/Valstybės žinios'2010 Nr.140-7190)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-938/2010 11 23/Įsigaliojo nuo 2010 12 01/Valstybės žinios'2010 Nr.140-7189)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-937/2010 11 22/Įsigaliojo nuo 2010 11 25/Valstybės žinios'2010 Nr.138-7073)

Dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimo priemonių 2010-2015 metų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-934/2010 11 19/Įsigaliojo nuo 2010 11 25/Valstybės žinios'2010 Nr.138-7074, Valstybės žinios'2010 Nr.1550)

Del įgaliojimų suteikimo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-933/2010 11 18/Įsigaliojo nuo 2010 11 25 iki 2012 12 19; Negalioja nuo 2012 12 20/Valstybės žinios'2010 Nr.138-7072)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-523 "Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-932/2010 11 18/Įsigaliojo nuo 2010 11 21/Valstybės žinios'2010 Nr.136-6958)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. D1-517 "Dėl VP3-1.4-AM-03-V priemonės "Užterštų teritorijų poveikio vertinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-931/2010 11 18/Įsigaliojo nuo 2010 11 21/Valstybės žinios'2010 Nr.136-6957)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-930/2010 11 18/Įsigaliojo nuo 2010 11 24/Valstybės žinios'2010 Nr.137-7049)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.10:2008 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-929/2010 11 18/Įsigaliojo nuo 2010 11 21 iki 2011 03 19; Negalioja nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2010 Nr.136-6956)

Dėl aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-279 "Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-924/2010 11 16/Įsigaliojo nuo 2010 11 19/Valstybės žinios'2010 Nr.135-6912)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 "Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-923/2010 11 16/Įsigaliojo nuo 2010 11 24/Valstybės žinios'2010 Nr.137-7048)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-922/2010 11 16/Įsigaliojo nuo 2010 11 19/Valstybės žinios'2010 Nr.135-6911)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-921/2010 11 15/Įsigaliojo nuo 2010 11 19/Valstybės žinios'2010 Nr.135-6910)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo ir atnaujinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-920/2010 11 15/Įsigaliojo nuo 2010 11 19 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.135-6909)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 "Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-919/2010 11 15/Įsigaliojo nuo 2010 11 19/Valstybės žinios'2010 Nr.135-6908)

Dėl Statybos komiteto prie Aplinkos ministerijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-918/2010 11 15/Įsigaliojo nuo 2010 11 24 iki 2013 06 22; Negalioja nuo 2013 06 23/Valstybės žinios'2010 Nr.137-7047)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-917/2010 11 15/Įsigaliojo nuo 2010 11 21; Nauja redakcija nuo 2011 01 05/Valstybės žinios'2010 Nr.136-6955)

Dėl Šiaulių apskrities (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų savivaldybių ir Šiaulių miesto savivaldybės) miškų tvarkymo schemos tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-912/2010 11 10/Įsigaliojo nuo 2011 01 07/Valstybės žinios'2011 Nr.2-60)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-911/2010 11 09/Įsigaliojo nuo 2010 12 03/Valstybės žinios'2010 Nr.141-7224)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-910/2010 11 09/Įsigaliojo nuo 2010 11 14/Valstybės žinios'2010 Nr.133-6823)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-909/2010 11 09/Įsigaliojo nuo 2010 11 14/Valstybės žinios'2010 Nr.133-6822)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-908/2010 11 08/Įsigaliojo nuo 2010 11 14/Valstybės žinios'2010 Nr.133-6821)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-907/2010 11 08/Įsigaliojo nuo 2010 11 14/Valstybės žinios'2010 Nr.133-6820)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-906/2010 11 08/Įsigaliojo nuo 2010 11 14/Valstybės žinios'2010 Nr.133-6819)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-905/2010 11 08/Įsigaliojo nuo 2010 11 14/Valstybės žinios'2010 Nr.133-6818)

Dėl Nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijų ir Savivaldybių vykdomųjų institucijų, stacionarių taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavimo apie susidariusias ir pasibaigusias nepalankias teršalų išsisklaidymo sąlygas tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-904/2010 11 08/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.132-6730)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-903/2010 11 08/Įsigaliojo nuo 2010 11 12/Valstybės žinios'2010 Nr.132-6729)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-897/2010 11 02/Įsigaliojo nuo 2010 11 14/Valstybės žinios'2010 Nr.133-6817)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 11. d. įsakymo Nr. D1-243 "Dėl Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-896/2010 11 02/Įsigaliojo nuo 2010 11 07/Valstybės žinios'2010 Nr.130-6664)

Dėl Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinės (pavyzdinės) formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-895/2010 11 02/Įsigaliojo nuo 2010 11 07/Valstybės žinios'2010 Nr.130-6663, Valstybės žinios'2012 Nr.74-3855)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-256 "Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo, Paviršinių vandens telkinių kokybės elementų etaloninių sąlygų rodiklių aprašo ir Kriterijų dirbtiniams, labai pakeistiems ir rizikos vandens telkiniams išskirti aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-890/2010 10 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 31/Valstybės žinios'2010 Nr.128-6563)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-889/2010 10 27/Įsigaliojo nuo 2010 11 05 iki 2013 05 21; Negalioja nuo 2013 05 22/Valstybės žinios'2010 Nr.129-6593)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-887/2010 10 27/Įsigaliojo nuo 2010 11 12 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.132-6728)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-502 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-886/2010 10 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 31/Valstybės žinios'2010 Nr.128-6562)

Dėl negyvenamųjų patalpų Telšiuose, Respublikos g. 32, perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-880/2010 10 25/Įsigaliojo nuo 2010 10 31/Valstybės žinios'2010 Nr.128-6561)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. D1-772 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto Panevėžyje, Respublikos g. 38, ir Marijampolėje, Vytauto g. 28/Sodo g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-879/2010 10 25/Įsigaliojo nuo 2010 10 31/Valstybės žinios'2010 Nr.128-6560)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-213 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-878/2010 10 25/Įsigaliojo nuo 2010 10 31/Valstybės žinios'2010 Nr.128-6559)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-877/2010 10 22/Įsigaliojo nuo 2010 10 29 iki 2012 12 14; Negalioja nuo 2012 12 15/Valstybės žinios'2010 Nr.127-6495)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-876/2010 10 22/Įsigaliojo nuo 2010 10 27/Valstybės žinios'2010 Nr.126-6474)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-603 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos garbės ženklo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ženklo "Už visuomeninę veiklą" įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-875/2010 10 22/Įsigaliojo nuo 2010 10 29/Valstybės žinios'2010 Nr.127-6494)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno Antano Čiunkos galių sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-869/2010 10 20/Įsigaliojo nuo 2010 10 24/Valstybės žinios'2010 Nr.125-6447)

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2010-2011 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-868/2010 10 20/Įsigaliojo nuo 2010 10 29/Valstybės žinios'2010 Nr.127-6493)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-866/2010 10 19/Įsigaliojo nuo 2010 10 24/Valstybės žinios'2010 Nr.125-6446)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-865/2010 10 19/Įsigaliojo nuo 2010 10 24/Valstybės žinios'2010 Nr.125-6445)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-864/2010 10 19/Įsigaliojo nuo 2010 10 24/Valstybės žinios'2010 Nr.125-6444)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-860/2010 10 18/Įsigaliojo nuo 2010 10 31/Valstybės žinios'2010 Nr.128-6558)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 "Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-859/2010 10 18/Įsigaliojo nuo 2010 10 22/Valstybės žinios'2010 Nr.124-6336)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-916/D1-862/2010 10 18/Įsigaliojo nuo 2010 10 22/Valstybės žinios'2010 Nr.124-6340)

Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-858/2010 10 12/Įsigaliojo nuo 2010 10 15/Valstybės žinios'2010 Nr.122-6221)

Dėl Papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems aplinkosaugos projektams tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-853/2010 10 11/Įsigaliojo nuo 2010 10 15/Valstybės žinios'2010 Nr.122-6220)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-852/2010 10 07/Įsigaliojo nuo 2010 10 14/Valstybės žinios'2010 Nr.121-6189)

Dėl Lietuvos zoologijos sodo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-849/2010 10 07/Įsigaliojo nuo 2010 10 14/Valstybės žinios'2010 Nr.121-6188)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-848/2010 10 07/Įsigaliojo nuo 2010 10 14/Valstybės žinios'2010 Nr.121-6187)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-150 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" rezervinių valstybės projektų sąrašo Nr. 03 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-847/2010 10 07/Įsigaliojo nuo 2010 10 14 iki 2012 07 24; Negalioja nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2010 Nr.121-6186)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-846/2010 10 07/Įsigaliojo nuo 2010 10 10/Valstybės žinios'2010 Nr.120-6137)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-248 "Dėl Priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-845/2010 10 06/Įsigaliojo nuo 2010 10 22/Valstybės žinios'2010 Nr.124-6335, Valstybės žinios'2010 Nr.1250)

Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-844/2010 10 05/Įsigaliojo nuo 2011 08 01/Valstybės žinios'2010 Nr.122-6219)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-843/2010 10 05/Įsigaliojo nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.119-6063)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-43 "Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-842/2010 10 05/Įsigaliojo nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.119-6062)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 "Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-840/2010 10 04/Įsigaliojo nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.119-6061)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-352 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-839/2010 10 04/Įsigaliojo nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.119-6060)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 681/689/525/753 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-841/V-869/3D-/2010 10 04/Įsigaliojo nuo 2010 10 10/Valstybės žinios'2010 Nr.120-6151)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-696 "Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-837/2010 10 01/Įsigaliojo nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.119-6059)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 "Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-836/2010 10 01/Įsigaliojo nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.119-6058)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-835/2010 10 01/Įsigaliojo nuo 2010 10 14/Valstybės žinios'2010 Nr.121-6185)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-129 "Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2010 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-834/2010 09 30/Įsigaliojo nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.119-6057)

Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2010-2011 metų priemonių tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-833/2010 09 28/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5951)

Dėl Subsidijų teikimo sutarčių tipinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-832/2010 09 28/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5950)

Dėl Statybos valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-829/2010 09 28/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5945)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-828/2010 09 28/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5947)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-827/2010 09 28/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5946)

Dėl Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-830/ĮV-488/2010 09 28/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5948)

Dėl Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-831/3D-868/2010 09 28/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5949)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-826/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5944, Valstybės žinios'2011 Nr.134 (atitaisymas))

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-825/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5943)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-824/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5942)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-823/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5941)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-822/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5940)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 "Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-821/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5939)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-820/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5938)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-46 "Dėl Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius formos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-819/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5937)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-818/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 03/Valstybės žinios'2010 Nr.117-5987)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-817/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.116-5936)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-814/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.115-5905)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-813/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Nauja redakcija nuo 2013 10 25; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.115-5904)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-812/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.115-5903)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-811/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 03/Valstybės žinios'2010 Nr.117-5986)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-810/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 03/Valstybės žinios'2010 Nr.117-5985)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-809/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 10/Valstybės žinios'2010 Nr.120-6136)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-808/2010 09 27/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.115-5902, Valstybės žinios'2010 Nr.1330, Valstybės žinios'2011 Nr.450)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-643 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-807/2010 09 24/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.115-5901)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-806/2010 09 24/Įsigaliojo nuo 2010 09 28/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5856)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-805/2010 09 24/Įsigaliojo nuo 2010 09 28/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5855)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-804/2010 09 24/Įsigaliojo nuo 2010 09 28/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5854)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-803/2010 09 23/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.115-5900)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Patiektų rinkai genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų stebėsenos plano rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-802/2010 09 23/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5818)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-801/2010 09 23/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5853)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-800/2010 09 23/Įsigaliojo nuo 2010 09 28/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5852)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-799/2010 09 23/Įsigaliojo nuo 2010 09 28/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5851)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-797/2010 09 22/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5796)

Dėl Klaipėdos miesto poilsio parko valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-796/2010 09 22/Įsigaliojo nuo 2010 10 07/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.75-925)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto Tauragėje, Vasario 16-osios g. 6 ir Respublikos g. 3A, perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-795/2010 09 22/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5817)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-794/2010 09 22/Įsigaliojo nuo 2010 10 19 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2010 Nr.123-6314)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 3D-473/D1-427 "Dėl geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų laikymosi kontrolės" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-858/D1-798/2010 09 22/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5797)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-852/D1-793/2010 09 22/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5850)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-12/D1-8 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto kadastre, pertvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-851/D1-792/2010 09 22/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5849)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-616 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-790/2010 09 21/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5795)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-789/2010 09 21/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5794)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-71 "Dėl Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-788/2010 09 21/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5798)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 377 "Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-787/2010 09 21/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5793)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-707 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-784/2010 09 21/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5792)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-783/2010 09 21/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5791)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-782/2010 09 21/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5790)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-779/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 09 24/Valstybės žinios'2010 Nr.112-5700)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-775/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 09 24 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.112-5699)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-774/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5789)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-773/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5788)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto Panevėžyje, Respublikos g. 38, ir Marijampolėje, Vytauto g. 28/Sodo g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-772/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 09 26/Valstybės žinios'2010 Nr.113-5787)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-771/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2010 Nr.112-5698)

Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2010 m. sąmatos finansavimo kryptis patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-770/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.115-5899)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-769/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.114-5848)

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-50 "Dėl teritorijų planavimo dokumentų registravimo teritorijų planavimo dokumentų registre formų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/AV-181/2010 09 20/Įsigaliojo nuo 2010 09 24/Valstybės žinios'2010 Nr.112-5729)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-768/2010 09 15/Įsigaliojo nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5652)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-442 "Dėl priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-767/2010 09 15/Įsigaliojo nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5651)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-766/2010 09 14/Įsigaliojo nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5650)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-54 "Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2010 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2010 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-764/2010 09 14/Įsigaliojo nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5649)

Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-762/2010 09 14/Įsigaliojo nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5648)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-567 "Dėl Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašo taikymo sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-760/2010 09 14/Įsigaliojo nuo 2010 09 22/Valstybės žinios'2010 Nr.111-5665)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-01-009, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-759/2010 09 14/Įsigaliojo nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5647)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-399/4-336/3-340 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-257/D1-761/3-5/2010 09 14/Įsigaliojo nuo 2010 09 19 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5644)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-757/2010 09 13/Įsigaliojo nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5646)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-755/2010 09 13/Įsigaliojo nuo 2010 09 17 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2010 Nr.109-5614)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-753/2010 09 13/Įsigaliojo nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2010 Nr.110-5645)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-752/2010 09 13/Įsigaliojo nuo 2010 09 24/Valstybės žinios'2010 Nr.112-5697)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631

Dėl aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-409 "Dėl įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-744/2010 09 08/Įsigaliojo nuo 2010 09 17/Valstybės žinios'2010 Nr.109-5613)

Dėl Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2011-2015 metų programos "Žemės gelmių erdvinių, atsinaujinančių ir netradicinių išteklių tyrimai (Geologiniai ištekliai)" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-743/2010 09 08/Įsigaliojo nuo 2010 09 17/Valstybės žinios'2010 Nr.109-5612)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-736/2010 09 06/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.106-5471)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-735/2010 09 06/Įsigaliojo nuo 2010 09 10/Valstybės žinios'2010 Nr.106-5470)

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-733/2010 09 06/Įsigaliojo nuo 2010 09 09/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.67-831)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-731/2010 09 03/Įsigaliojo nuo 2010 09 08/Valstybės žinios'2010 Nr.105-5448)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-730/2010 09 03/Įsigaliojo nuo 2010 09 08/Valstybės žinios'2010 Nr.105-5447)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-729/2010 09 03/Įsigaliojo nuo 2010 09 08 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.105-5450)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-727/2010 09 03/Įsigaliojo nuo 2010 09 10/Valstybės žinios'2010 Nr.106-5469)

Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos projekto "Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas" įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-720/2010 09 01/Įsigaliojo nuo 2010 09 09/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.67-830)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų II aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-717/2010 08 31/Įsigaliojo nuo 2010 09 08/Valstybės žinios'2010 Nr.105-5449)

Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-715/2010 08 31/Įsigaliojo nuo 2010 09 10 iki 2013 11 09; Negalioja nuo 2013 11 10/Valstybės žinios'2010 Nr.106-5468)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-712/2010 08 31/Įsigaliojo nuo 2010 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.105-5446)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 213 "Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-710/2010 08 31/Įsigaliojo nuo 2010 09 08 iki 2015 05 13; Negalioja nuo 2015 05 14/Valstybės žinios'2010 Nr.105-5445)

Dėl papildomų lėšų skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-708/2010 08 31/Įsigaliojo nuo 2010 09 08/Valstybės žinios'2010 Nr.105-5444)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-704/2010 08 24/Įsigaliojo nuo 2010 09 08/Valstybės žinios'2010 Nr.105-5443)

Dėl lėšų grąžinimo įgyvendinant projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Neringoje"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-703/2010 08 24/Įsigaliojo nuo 2010 09 03/Valstybės žinios'2010 Nr.104-5408)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. D1-369 "Dėl Aplinkosauginio švietimo projektų atrankos komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-702/2010 08 20/Įsigaliojo nuo 2010 08 27/Valstybės žinios'2010 Nr.101-5230)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-280 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 "Dėl Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-701/2010 08 18/Įsigaliojo nuo 2010 08 22 iki 2017 01 09; Negalioja nuo 2017 01 10/Valstybės žinios'2010 Nr.100-5193)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-01-V priemonę "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-698/2010 08 16/Įsigaliojo nuo 2010 08 22/Valstybės žinios'2010 Nr.100-5192)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-697/2010 08 16/Įsigaliojo nuo 2010 08 22/Valstybės žinios'2010 Nr.100-5191)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 "Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-696/2010 08 12/Įsigaliojo nuo 2010 08 18/Valstybės žinios'2010 Nr.98-5106)

Dėl Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-695/2010 08 12/Įsigaliojo nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.98-5105)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-694/2010 08 12/Įsigaliojo nuo 2010 08 15/Valstybės žinios'2010 Nr.97-5033)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-693/2010 08 12/Įsigaliojo nuo 2010 08 20; Nauja redakcija nuo 2013 02 08; Nauja redakcija nuo 2013 09 27/Valstybės žinios'2010 Nr.99-5140)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-689/2010 08 05/Įsigaliojo nuo 2010 08 08/Valstybės žinios'2010 Nr.94-4958)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-688/2010 08 05/Įsigaliojo nuo 2010 08 11/Valstybės žinios'2010 Nr.95-4982)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-687/2010 08 02/Įsigaliojo nuo 2010 08 08/Valstybės žinios'2010 Nr.94-4960)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Biržų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-686/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4921)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 419 "Dėl Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-685/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4920)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 432 "Dėl Varnių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-684/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4919)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 416 "Dėl Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-683/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4918)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl Neries regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-682/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4917)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 411 "Dėl Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-681/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4916)

Dėl valstybės įmonės Biržų miškų urėdijos, valstybės įmonės Jurbarko miškų urėdijos, valstybės įmonės Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos ir Vilniaus universiteto miškų patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-679/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 05/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.57-724)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-677/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4915)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-676/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 08/Valstybės žinios'2010 Nr.94-4955)

Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-675/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 11/www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.950(4984), Valstybės žinios'2010 Nr.95-4984)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-674/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4912)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. D1-538 "Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-671/2010 07 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4911)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-668/2010 07 29/Įsigaliojo nuo 2010 08 04/Valstybės žinios'2010 Nr.92-4894)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-523 "Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-667/2010 07 29/Įsigaliojo nuo 2010 08 08/Valstybės žinios'2010 Nr.94-4954)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 "Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-665/2010 07 29/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4914)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-663/2010 07 29/Įsigaliojo nuo 2010 08 01/Valstybės žinios'2010 Nr.91-4863)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-662/2010 07 29/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4913)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-661/2010 07 29/Įsigaliojo nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4909)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 192 "Dėl Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-660/2010 07 29/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.93-4910)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-659/2010 07 27/Įsigaliojo nuo 2010 08 04/Valstybės žinios'2010 Nr.92-4876)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-696 "Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-656/2010 07 27/Įsigaliojo nuo 2010 08 01 iki 2010 10 07; Negalioja nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.91-4840)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 "Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-654/2010 07 26/Įsigaliojo nuo 2010 08 01/Valstybės žinios'2010 Nr.91-4862)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-412 "Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2010 07 26/Įsigaliojo nuo 2010 08 01; Nauja redakcija nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.91-4839)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-651/2010 07 26/Įsigaliojo nuo 2010 07 30 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.90-4788)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-649/2010 07 26/Įsigaliojo nuo 2010 07 30 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.90-4787)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-188 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-647/2010 07 26/Įsigaliojo nuo 2010 07 30/Valstybės žinios'2010 Nr.90-4782)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-1 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-646/2010 07 26/Įsigaliojo nuo 2010 07 30/Valstybės žinios'2010 Nr.90-4789)

Dėl Mokslinių tyrimų vidaus vandens telkiniuose temų ir jų techninių užduočių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/AV-143/2010 07 26/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1687)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/640/2010 07 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4732)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-641/2010 07 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4731)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-639/2010 07 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4730)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-636 "Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-638/2010 07 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4729)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-274 "Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų sandorių rengimo ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-637/2010 07 22/Įsigaliojo nuo 2010 08 04/Valstybės žinios'2010 Nr.92-4875)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1- 273 "Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų pirkėjų atrankos kriterijų ir vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-636/2010 07 22/Įsigaliojo nuo 2010 08 04/Valstybės žinios'2010 Nr.92-4874)

Dėl Zoologijos sodų patikrinimo komisijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-635/2010 07 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 28 iki 2013 09 21; Negalioja nuo 2013 09 22/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4728)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-487 "Dėl Respublikinio unikalių akmenų muziejaus pavadinimo pakeitimo ir statuto patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2010 07 20/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4727)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-603 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos garbės ženklo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ženklo "Už visuomeninę veiklą" įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-628/2010 07 20/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4726)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 "Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-627/2010 07 20/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4722)

Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-626/2010 07 19/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4725)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 "Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 244 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 328 "Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių" dalinio pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-625/2010 07 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4724)

Dėl 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 "Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-624/2010 07 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2010 Nr.87-4619)

Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-622/2010 07 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2010 Nr.87-4617)

Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-621/2010 07 15/Įsigaliojo nuo 2010 08 01/Valstybės žinios'2010 Nr.87-4616)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-617/2010 07 15/Įsigaliojo nuo 2010 08 02 iki 2011 06 29; Negalioja nuo 2011 06 30/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4723)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-603 "Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-616/2010 07 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2010 Nr.87-4615)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-615/2010 07 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 21/Valstybės žinios'2010 Nr.86-4568)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-614/2010 07 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 21/Valstybės žinios'2010 Nr.86-4567)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-613/2010 07 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 21/Valstybės žinios'2010 Nr.86-4566, Valstybės žinios'2012 Nr.720)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2010 07 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 21/Valstybės žinios'2010 Nr.86-4565, Valstybės žinios'2010 Nr.1420)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-610/2010 07 14/Įsigaliojo nuo 2010 07 21/Valstybės žinios'2010 Nr.86-4564)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 457 "Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-607/2010 07 14/Įsigaliojo nuo 2010 07 25/Valstybės žinios'2010 Nr.88-4672)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-606/2010 07 14/Įsigaliojo nuo 2010 07 18/Valstybės žinios'2010 Nr.85-4491)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 591 "Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-605/2010 07 14/Įsigaliojo nuo 2010 07 25/Valstybės žinios'2010 Nr.88-4671)

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-608/3D-651/2010 07 14/Įsigaliojo nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.85-4492, Valstybės žinios'2010 Nr.1580)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-604/2010 07 13/Įsigaliojo nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2010 Nr.89-4721)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 633 "Dėl profesionalios medžioklės plotų tvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-602/2010 07 13/Įsigaliojo nuo 2010 07 18/Valstybės žinios'2010 Nr.85-4490)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 123/43 "Dėl Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija/Įsakymas/D1-599/V-87/2010 07 13/Įsigaliojo nuo 2010 07 18/Valstybės žinios'2010 Nr.85-4489)

Dėl įgaliojimų suteikimo Ramūnui Kalvaičiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-598/2010 07 12/Įsigaliojo nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2010 Nr.84-4446)

Dėl Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-597/2010 07 12/Įsigaliojo nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2010 Nr.84-4445)

Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/D1-595/1-201/2010 07 10/Įsigaliojo nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2010 Nr.84-4442)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-593/2010 07 09/Įsigaliojo nuo 2010 07 15/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.51-652)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-592/2010 07 09/Įsigaliojo nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2010 Nr.84-4444)

Dėl Rūdninkų girios gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-591/2010 07 09/Įsigaliojo nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2010 Nr.84-4443)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 326/4-253 "Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-594/4-499/2010 07 09/Įsigaliojo nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2010 Nr.84-4441)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-590/2010 07 08/Įsigaliojo nuo 2010 07 14/Valstybės žinios'2010 Nr.82-4365)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-484/D1-273 "Dėl Maudyklų vandens kokybės ataskaitų Europos Bendrijų Komisijai rengimo ir teikimo tvarkos nuostatų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-613/D1-588/2010 07 07/Įsigaliojo nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2010 Nr.84-4440)

Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 "Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-585/V-611/2010 07 07/Įsigaliojo nuo 2010 07 14/Valstybės žinios'2010 Nr.82-4364)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/V-436 "Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-584/V-610/2010 07 07/Įsigaliojo nuo 2010 07 14/Valstybės žinios'2010 Nr.82-4363)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-583/2010 06 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 08/Valstybės žinios'2010 Nr.94-4959)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-582/2010 06 30/Įsigaliojo nuo 2010 08 08/Valstybės žinios'2010 Nr.94-4957)

Dėl Metelių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-580/2010 06 30/Įsigaliojo nuo 2010 07 11/www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.810(4252), Valstybės žinios'2010 Nr.81-4252)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-467 "Dėl Miškotvarkos projektų autorių atestavimo komisijos sudarymo" įsakymo pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-579/2010 06 30/Įsigaliojo nuo 2010 07 11/Valstybės žinios'2010 Nr.81-4251)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 56 "Dėl miškotvarkos projektų autorių atestavimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-578/2010 06 30/Įsigaliojo nuo 2010 07 11/Valstybės žinios'2010 Nr.81-4250)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2010 06 30/Įsigaliojo nuo 2010 07 11/Valstybės žinios'2010 Nr.81-4249)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-574/2010 06 28/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4128, Valstybės žinios'2010 Nr.810)

Dėl valstybės įmonių Kėdainių miškų urėdijos ir Nemenčinės miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-568/2010 06 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 03/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.49-637)

Dėl Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-567/2010 06 22/Laikinai sustabdytas nuo 2010 06 22 iki 2011 01 01; Įsigaliojo nuo 2010 07 04 iki 2011 01 06; Negalioja nuo 2011 01 07/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4127)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-354 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-05-V "Pajūrio tvarkymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-564/2010 06 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4126)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-266 "Dėl VP3-1.4-AM-05-V priemonės "Pajūrio tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-563/2010 06 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4125)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 "Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-562/2010 06 22/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.76-3902)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-561/2010 06 22/Įsigaliojo nuo 2010 08 01/Valstybės žinios'2010 Nr.91-4861)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-559/2010 06 21/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3771)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-510 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-558/2010 06 21/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4124)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-557/2010 06 21/Įsigaliojo nuo 2010 06 30/Valstybės žinios'2010 Nr.75-3832)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-556/2010 06 21/Įsigaliojo nuo 2010 07 09/Valstybės žinios'2010 Nr.80-4200)

Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-555/2010 06 21/Įsigaliojo nuo 2010 06 30 iki 2011 02 14; Negalioja nuo 2011 02 15/Valstybės žinios'2010 Nr.75-3831)

Dėl Taujėnų-Užulėnio miškų gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-552/2010 06 19/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3785)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-546/2010 06 18/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3784)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-545/2010 06 18/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3783)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 "Dėl Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-544/3D-575/2010 06 18/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3782)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. D1-49 "Dėl Informacijos apie ekologinio saugumo užtikrinimo programos įgyvendinimo 2006-2010 metų priemonių plano vykdymą teikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-543/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3781)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 695 "Dėl Buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų monitoringo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-542/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3780)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 "Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-541/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3779)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. D1-501 "Dėl informacijos, reikalingos ataskaitų rengimui pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos reikalavimus, surinkimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-540/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3778)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-52 "Dėl Jūros vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės užtikrinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-539/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3777)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Informacijos apie jūros vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-538/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3776)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 104 "Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-537/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3775)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-658 "Dėl Darbuotojų, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksikologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei matavimus, pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-536/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3774)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-535/2010 06 17/Įsigaliojo nuo 2010 07 01 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3773)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-531/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3686)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-530/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 06 23 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3685)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-529/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3684)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-213 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-525/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3683)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-212 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-524/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3682)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-523/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4123)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 663 "Dėl Titano dioksido gamybos proceso atliekų šalinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-522/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4122)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo vykdymo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-521/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4121)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 473 "Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-520/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4120)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-519/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04 iki 2011 05 12; Negalioja nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4119)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 472 "Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-518/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4118)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 341 "Dėl Reikalavimų benzinui vežti naudojamoms mobiliosioms talpykloms bei naujoms degalinėms patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-517/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4117)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 391 "Dėl Žalos, padarytos augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams bei jų augavietėms, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-516/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4116)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-515/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4115)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-514/2010 06 16/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4114)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 154 "Dėl Aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-512/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4113)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-511/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04 iki 2015 11 24; Negalioja nuo 2015 11 25/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4112)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-510/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4111)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 514 "Dėl medžioklės protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-509/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4110)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 269 "Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-508/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4109)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 394 "Dėl funkcijų paskirstymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-507/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4108)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 113 "Dėl Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-506/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04 iki 2016 07 29; Negalioja nuo 2016 07 30/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4107)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-505/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4106)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 230 "Dėl Žvejybos ir žvejo verslininko bilietų išdavimo tvarkos bei Žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių dalinio pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-504/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04 iki 2014 05 30; Negalioja nuo 2014 05 31/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4105)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 252 "Dėl Aplinkosauginių buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklių (LAND 21-01) patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-503/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2010 Nr.79-4104)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-502/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 06 20/Valstybės žinios'2010 Nr.71-3604)

Dėl Vištyčio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2010 06 15/Įsigaliojo nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3681, www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.720(3681))

Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-500/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3680)

Dėl Panemunių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-499/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 23/www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.720(3679), Valstybės žinios'2010 Nr.72-3679)

Dėl Techninio komposto naudojimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-497/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 23 iki 2012 12 31; Negalioja nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3678)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-496/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 27/Valstybės žinios'2010 Nr.74-3772)

Dėl įgaliojimų suteikimo Raimondui Sakalauskui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-495/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 18/Valstybės žinios'2010 Nr.70-3498)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 59 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 41-2001 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, žemės ūkio objektų bei atliekant mokslinius tyrimus normos ir radioaktyviųjų teršalų išmetimo leidimų išdavimo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-494/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 18 iki 2011 09 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.70-3497)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 60 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 42-2007 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų ribojimo ir leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo bei radiologinio monitoringo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-493/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 18 iki 2011 09 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.70-3495)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-489/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 21/Valstybės žinios'2010 Nr.70-3496)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-486/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 06 20/Valstybės žinios'2010 Nr.71-3603)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-485/2010 06 14/Įsigaliojo nuo 2010 11 19/Valstybės žinios'2010 Nr.135-6907)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-409 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-484/2010 06 11/Įsigaliojo nuo 2010 06 20/Valstybės žinios'2010 Nr.71-3602)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-483/2010 06 11/Įsigaliojo nuo 2010 06 20/Valstybės žinios'2010 Nr.71-3601)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-611 "Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės "Vandens telkinių būklės gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-482/2010 06 11/Įsigaliojo nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2010 Nr.72-3677)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-481/2010 06 11/Įsigaliojo nuo 2010 06 18 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.70-3494)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-661 "Dėl Asmenų, vadovaujančių sąvartynų eksploatacijai, žinių patikrinimo egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-480/2010 06 11/Įsigaliojo nuo 2010 06 18/Valstybės žinios'2010 Nr.70-3493)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-479/2010 06 11/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.70-3492)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. D1-788 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-475/2010 06 10/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.48-621)

Dėl apyvartinių taršos leidimų suteikimo iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo tvarkos nustatymo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-477/3-368/2010 06 10/Įsigaliojo nuo 2010 06 18 iki 2016 02 08; Negalioja nuo 2016 02 09/Valstybės žinios'2010 Nr.70-3491)

Dėl duomenų ir informacijos apie naujų keleivinių automobilių išmetamą CO2 kiekį teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-473/2010 06 09/Įsigaliojo nuo 2010 06 13/Valstybės žinios'2010 Nr.68-3413)

Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir metiniams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti naudojamų lankstumo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-470/2010 06 03/Įsigaliojo nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3304)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-468/2010 06 03/Įsigaliojo nuo 2010 06 13/Valstybės žinios'2010 Nr.68-3412)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-279/4-193 "Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendro įgyvendinimo mechanizmo įgyvendinimo strateginių krypčių patvirtinimo bei tarpinstitucinio funkcijų pasiskirstymo įgyvendinant šį mechanizmą" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-469/4-425/2010 06 03/Įsigaliojo nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3303)

Dėl informacijos ir ataskaitų teikimo įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-467/2010 06 02/Įsigaliojo nuo 2010 06 13/Valstybės žinios'2010 Nr.68-3411)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-466/2010 06 02/Įsigaliojo nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3302)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 "Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-465/2010 06 02/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3301)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-464/2010 06 02/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3300)

Dėl Saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-463/2010 06 02/Įsigaliojo nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3299)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-260 "Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-459/2010 06 01/Įsigaliojo nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3298)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-457/2010 06 01/Įsigaliojo nuo 2010 06 20/Valstybės žinios'2010 Nr.71-3600)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-454/2010 05 31/Įsigaliojo nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3297, Valstybės žinios'2011 Nr.770)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-5 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-453/2010 05 31/Įsigaliojo nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3296)

Dėl Nemunėlio upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-451/2010 05 28/Įsigaliojo nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2010 Nr.66-3295)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-692 "Dėl Sprendimo dėl patikrinimo akto patvirtinimo formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-450/2010 05 27/Įsigaliojo nuo 2010 06 04/Valstybės žinios'2010 Nr.64-3176)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 726 "Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-449/2010 05 27/Įsigaliojo nuo 2010 06 04/Valstybės žinios'2010 Nr.64-3175)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-448/2010 05 27/Įsigaliojo nuo 2010 06 06/Valstybės žinios'2010 Nr.65-3260)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-666 "Dėl Architektų profesinio atestavimo nuolatinės komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-441/2010 05 27/Įsigaliojo nuo 2010 06 01/Valstybės žinios'2010 Nr.63-3116)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl Architektų profesinio atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-440/2010 05 27/Įsigaliojo nuo 2010 06 01 iki 2017 01 20; Negalioja nuo 2017 01 21/Valstybės žinios'2010 Nr.63-3115)

Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-439/2010 05 27/Įsigaliojo nuo 2010 06 04 iki 2013 08 04; Negalioja nuo 2013 08 05/Valstybės žinios'2010 Nr.64-3174)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-437/2010 05 26/Įsigaliojo nuo 2010 06 04/Valstybės žinios'2010 Nr.64-3173)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-434/2010 05 26/Įsigaliojo nuo 2010 06 04/Valstybės žinios'2010 Nr.64-3172)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-433/2010 05 26/Įsigaliojo nuo 2010 05 30/Valstybės žinios'2010 Nr.62-3085)

Dėl Maisto pramonės įmonėse susidarančių biologinių atliekų tvarkymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-499/D1-435/2010 05 26/Įsigaliojo nuo 2010 06 01/Valstybės žinios'2010 Nr.63-3129)

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61 / D1-658 "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių, mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir jos papildomo lapo FR0521P formos, mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos priedo FR0522S formos, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos, jos papildomo lapo FR0523P formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos, jos papildomo lapo FR0524P formos ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimo" pakeitimo
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Įsakymas/VA-67/D1-438/2010 05 26/Įsigaliojo nuo 2010 06 11/Valstybės žinios'2010 Nr.67-3381, Valstybės žinios'2010 Nr.790)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. D1-555 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2009 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-432/2010 05 25/Įsigaliojo nuo 2010 06 01 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.63-3113, Valstybės žinios'2010 Nr.750)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-488 "Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-431/2010 05 25/Įsigaliojo nuo 2010 06 04 iki 2012 04 07; Negalioja nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2010 Nr.64-3171)

Dėl Aplinkos ministerijos Česlovo Kudabos 2010 metų premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-429/2010 05 24/Įsigaliojo nuo 2010 06 03/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.41-553)

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-428/2010 05 21/Įsigaliojo nuo 2010 05 28/Valstybės žinios'2010 Nr.61-3018)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-427/2010 05 21/Įsigaliojo nuo 2010 05 28/Valstybės žinios'2010 Nr.61-3019)

Dėl informacijos apie planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimą teikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-426/2010 05 21/Įsigaliojo nuo 2010 05 28 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.61-3017)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-425/2010 05 21/Įsigaliojo nuo 2010 05 26/Valstybės žinios'2010 Nr.60-2976)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-424/2010 05 21/Įsigaliojo nuo 2010 05 26 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.60-2975)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-423/V-447/2010 05 20/Įsigaliojo nuo 2010 05 30 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2010 Nr.62-3081)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-420/2010 05 19/Įsigaliojo nuo 2010 05 26/Valstybės žinios'2010 Nr.60-2974)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-419/2010 05 19/Įsigaliojo nuo 2010 05 26/Valstybės žinios'2010 Nr.60-2973)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-418/2010 05 18/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2939)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų punktų ir 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 623 "Dėl Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-416/2010 05 18/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2938)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-413/2010 05 18/Įsigaliojo nuo 2010 05 21/Valstybės žinios'2010 Nr.58-2847)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 91 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų surinkimo ir kaupimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-411/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2937)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 458 "Dėl Baudos kvitų formos, Baudos kvitų ir jų knygelės aprašymo bei Baudos kvitų išdavimo, naudojimo, saugojimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-410/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2936)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-409/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2935)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. D1-69 "Dėl reikalavimų dokumentų blankų formų spausdinimui ir dokumentų blankų formų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-408/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23 iki 2013 10 24; Negalioja nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2934)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. D1-544 "Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ar atėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-407/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2933)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-230 "Dėl Žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir Mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-406/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2932)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-617 "Dėl ataskaitų apie 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 1991/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-405/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2931)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 "Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, Verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir Reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-404/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23 iki 2013 10 10; Negalioja nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2930)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. D1-413 "Dėl valstybinių vandens telkinių nuomos verslinei žūklei sutarčių bei leidimų naudoti žūklės plotus reikalavimų vykdymo kontrolės" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-403/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2929)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-246 "Dėl Mokslininkų ir mokslo įstaigų, kurioms taikoma supaprastinta apsikeitimo moksline biologine medžiaga, jei ji yra iš gyvūnų ar augalų, nurodytų Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose, tvarka, registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-402/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2928)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-614 "Dėl Mėgėjiškos žūklės leidimų išdavimo taisyklių ir Mėgėjiškos žūklės leidimų valstybiniuose vandens telkiniuose naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-401/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2927)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 592 "Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2926)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. D1-414 "Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-399/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2925)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-318 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 636 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 261 "Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo" pakeitimo" įgyvendinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-398/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 05 23/Valstybės žinios'2010 Nr.59-2924)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-504/D1-608 "Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-464/D1-412/2010 05 14/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.58-2848)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-122 "Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-393/2010 05 13/Įsigaliojo nuo 2010 05 21/Valstybės žinios'2010 Nr.58-2846)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-113 "Dėl užsienio valstybių laivų žvejybos Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje kontrolės" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-390/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 19/Valstybės žinios'2010 Nr.57-2819)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-389/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 19/Valstybės žinios'2010 Nr.57-2818)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 45 "Dėl licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti ir žvejybos licencijų galiojimo" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 480 "Dėl leidimų medžiojamiesiems gyvūnams medžioti galiojimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-388/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 19/Valstybės žinios'2010 Nr.57-2817)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-271 "Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-387/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 19 iki 2012 04 30; Negalioja nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2010 Nr.57-2816)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-385/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2800)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-129 "Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2010 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-383/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2799)

Dėl Medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2010-2011 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-380/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2798)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-787/D1-507/3-467 "Dėl Europos sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-422/D1-386/3-3/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 21/Valstybės žinios'2010 Nr.58-2842)

Dėl Geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūros-konkurso 2010 m. nuostatų patvirtinimo ir šalies vertinimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija/Įsakymas/D1-382/V-684/2010 05 12/Įsigaliojo nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2784)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 265 "Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-378/2010 05 11/Įsigaliojo nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2797)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-288 "Dėl statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas ar vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-377/2010 05 11/Įsigaliojo nuo 2010 05 16 iki 2013 05 25; Negalioja nuo 2013 05 26/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2796)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-375/2010 05 07/Įsigaliojo nuo 2010 05 14/Valstybės žinios'2010 Nr.55-2718)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 580 "Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso nuostatų ir naudingųjų iškasenų išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo komisijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-374/2010 05 07/Įsigaliojo nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2795)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-373/2010 05 07/Įsigaliojo nuo 2010 05 14/Valstybės žinios'2010 Nr.55-2716)

Dėl Privačių miškų savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo perspektyvinės programos veiksmų ir priemonių 2010-2011 m. plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-372/2010 05 07/Įsigaliojo nuo 2010 05 14/Valstybės žinios'2010 Nr.55-2715)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-636 "Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-370/2010 05 06/Įsigaliojo nuo 2010 05 12/Valstybės žinios'2010 Nr.54-2663)

Dėl Aplinkosauginio švietimo projektų atrankos komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-369/2010 05 06/Įsigaliojo nuo 2010 05 14/Valstybės žinios'2010 Nr.55-2713)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-506 "Dėl Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-364/2010 05 06/Įsigaliojo nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2794)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-303 "Dėl Miškotvarkos mokslinės-techninės tarybos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-363/2010 05 06/Įsigaliojo nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2010 Nr.56-2793)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 317 "Dėl STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-359/2010 05 04/Įsigaliojo nuo 2010 05 07/Valstybės žinios'2010 Nr.52-2582)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-358/2010 05 04/Įsigaliojo nuo 2010 05 07/Valstybės žinios'2010 Nr.52-2581)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-455 "Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-357/2010 05 04/Įsigaliojo nuo 2010 05 09/Valstybės žinios'2010 Nr.53-2625)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-356/2010 05 04/Įsigaliojo nuo 2010 05 12/Valstybės žinios'2010 Nr.54-2662)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-352/2010 05 04/Įsigaliojo nuo 2010 05 07/Valstybės žinios'2010 Nr.52-2580)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-287 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-351/2010 05 04/Įsigaliojo nuo 2010 05 09 iki 2010 09 09; Negalioja nuo 2010 09 10/Valstybės žinios'2010 Nr.53-2624)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-350/2010 05 03/Įsigaliojo nuo 2010 05 07/Valstybės žinios'2010 Nr.52-2579)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-348/2010 05 03/Įsigaliojo nuo 2010 05 09/Valstybės žinios'2010 Nr.53-2623)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-347/2010 05 03/Įsigaliojo nuo 2010 05 09/Valstybės žinios'2010 Nr.53-2622)

Dėl Pagramančio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-338/2010 04 23/Įsigaliojo nuo 2010 05 05/Valstybės žinios'2010 Nr.51-2541, www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.510(2541))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-337/2010 04 23/Įsigaliojo nuo 2010 05 01 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2010 Nr.50-2445)

Dėl Rokų (Kauno tvirtovės IV) forto gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-334/2010 04 23/Įsigaliojo nuo 2010 04 30/Valstybės žinios'2010 Nr.49-2414)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 "Dėl Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-332/2010 04 23/Įsigaliojo nuo 2010 04 30/Valstybės žinios'2010 Nr.49-2413)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-327/2010 04 22/Įsigaliojo nuo 2010 04 30/Valstybės žinios'2010 Nr.49-2412)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-326/1K-117/2010 04 22/Įsigaliojo nuo 2010 04 30/Valstybės žinios'2010 Nr.49-2411, Valstybės žinios'2012 Nr.1200)

Dėl kai kurių Aplinkos apsaugos ministerijos ir aplinkos ministro įsakymų, susijusių su aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimu, pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-323/2010 04 21/Įsigaliojo nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2010 Nr.47-2271)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-322/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2355)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 90-2010 "Vandens kokybė. Svorio metodas mineralinei naftai (naftos produktams) nustatyti" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-321/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2010 Nr.47-2272)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-280 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 "Dėl Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-320/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28 iki 2017 01 09; Negalioja nuo 2017 01 10/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2354)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-319/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2353)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 "Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-318/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2352)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 "Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-317/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2351)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 633 "Dėl profesionalios medžioklės plotų tvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-316/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2350)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 24 "Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-315/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28 iki 2011 02 08; Negalioja nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2349)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-48 "Dėl Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-314/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2348)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-33 "Dėl Valstybės institucijų veiklos savavališkų statybų prevencijos ir padarinių šalinimo srityje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-313/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28 iki 2011 10 31; Negalioja nuo 2011 11 01/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2347)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 661 "Dėl Privalomojo nurodymo ir nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą blankų formų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-312/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2346)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 586 "Dėl Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-311/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2345)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-310/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2344)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-707 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-309/2010 04 20/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2343)

Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-354/D1-303/2010 04 19/Įsigaliojo nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2010 Nr.47-2270)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-302/2010 04 15/Įsigaliojo nuo 2010 04 30/Valstybės žinios'2010 Nr.49-2410)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-301/2010 04 15/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2342)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-300/2010 04 15/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2341)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-299/2010 04 15/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2340)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-427 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. vp3-3.1-am-01-v "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-298/2010 04 15/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2339)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-297/2010 04 15/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2338)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-296/2010 04 15/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2337)

Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno Antano Čiunkos galių sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-293/2010 04 14/Įsigaliojo nuo 2010 04 21 iki 2010 10 23; Negalioja nuo 2010 10 24/Valstybės žinios'2010 Nr.45-2183)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-858 "Dėl Saugomų rūšių ir bendrijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-290/2010 04 13/Įsigaliojo nuo 2010 04 18/Valstybės žinios'2010 Nr.44-2157)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-288/2010 04 13/Įsigaliojo nuo 2010 04 18/Valstybės žinios'2010 Nr.44-2156)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-213 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-287/2010 04 13/Įsigaliojo nuo 2010 04 21/Valstybės žinios'2010 Nr.45-2199)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-305 "Dėl metodų, naudojamų atliekų bandymams ir tyrimams, taikymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-285/2010 04 12/Įsigaliojo nuo 2010 04 18/Valstybės žinios'2010 Nr.44-2155)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-381 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-284/2010 04 12/Įsigaliojo nuo 2010 04 16/Valstybės žinios'2010 Nr.43-2071)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-283/2010 04 12/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.43-2070)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-371/2010 04 07/Įsigaliojo nuo 2010 05 14 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2010 Nr.55-2714)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo dvigubos apskaitos išvengimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-280/2010 04 07/Įsigaliojo nuo 2010 04 13/Valstybės žinios'2010 Nr.42-2041)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-279/2010 04 06/Įsigaliojo nuo 2010 06 11/Valstybės žinios'2010 Nr.42-2042)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-275/2010 04 06/Įsigaliojo nuo 2010 04 13/Valstybės žinios'2010 Nr.42-2040)

Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių rengimo ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-274/2010 04 06/Įsigaliojo nuo 2010 04 13/Valstybės žinios'2010 Nr.42-2039)

Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų pirkėjų atrankos kriterijų ir vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-273/2010 04 06/Įsigaliojo nuo 2010 04 13; Nauja redakcija nuo 2010 08 04/Valstybės žinios'2010 Nr.42-2038)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-270/2010 04 01/Įsigaliojo nuo 2010 04 13/Valstybės žinios'2010 Nr.42-2037)

Dėl Lietuvos liaudies buities muziejaus miškų vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2010 04 01/Įsigaliojo nuo 2010 04 21/Valstybės žinios'2010 Nr.45-2185)

Dėl Informacijos apie upių baseinų rajonus teikimo visuomenei, vandens naudotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-265/2010 04 01/Įsigaliojo nuo 2010 04 16/Valstybės žinios'2010 Nr.43-2069)

Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-263/2010 04 01/Įsigaliojo nuo 2010 04 08/Valstybės žinios'2010 Nr.39-1884)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 223 "Dėl Ypač saugomų rūšių sąrašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-262/2010 04 01/Įsigaliojo nuo 2010 04 08/Valstybės žinios'2010 Nr.39-1883)

Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-261/2010 03 31/Įsigaliojo nuo 2010 04 21/Valstybės žinios'2010 Nr.45-2186)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-015, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-259/2010 03 31/Įsigaliojo nuo 2010 04 11/Valstybės žinios'2010 Nr.41-2007)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2010 03 31/Įsigaliojo nuo 2010 04 09/Valstybės žinios'2010 Nr.40-1914)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. D1-670 "Dėl Valstybinių miško pareigūnų uniformos aprašymo bei valstybinių miškų pareigūnų uniformos dėvėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-256/2010 03 31/Įsigaliojo nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2010 Nr.48-2336)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-254/2010 03 30/Įsigaliojo nuo 2010 04 08/Valstybės žinios'2010 Nr.39-1882)

Dėl Krekenavos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-251/2010 03 30/Įsigaliojo nuo 2010 04 08/Valstybės žinios'2010 Nr.39-1881, www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.390(1881))

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-250/2010 03 30/Įsigaliojo nuo 2010 04 04/Valstybės žinios'2010 Nr.38-1817)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-611 "Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės "Vandens telkinių būklės gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-249/2010 03 30/Įsigaliojo nuo 2010 04 04/Valstybės žinios'2010 Nr.38-1816)

Dėl VP3-3.2-AM-01-V priemonės

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-246/2010 03 29/Įsigaliojo nuo 2010 04 04/Valstybės žinios'2010 Nr.38-1815)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. D1-555 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2009 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-245/2010 03 29/Įsigaliojo nuo 2010 03 31 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.36-1743)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-240 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2004 "Valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas, ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo tvarkos aprašas bei specialieji kvalifikaciniai reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-244/2010 03 26/Įsigaliojo nuo 2010 03 31 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.36-1742)

Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-243/2010 03 26/Įsigaliojo nuo 2010 04 11/Valstybės žinios'2010 Nr.41-2006)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. D1-229 "Dėl valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas, ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-238/2010 03 25/Įsigaliojo nuo 2010 04 04 iki 2011 06 21; Negalioja nuo 2011 06 22/Valstybės žinios'2010 Nr.38-1814)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-237/2010 03 25/Įsigaliojo nuo 2010 03 31/Valstybės žinios'2010 Nr.36-1741)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 601 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų po teikimo į rinką stebėsenos (monitoringo) plano rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-236/2010 03 25/Įsigaliojo nuo 2010 03 31/Valstybės žinios'2010 Nr.36-1740)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 457 "Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-233/2010 03 24/Įsigaliojo nuo 2010 04 08/Valstybės žinios'2010 Nr.39-1880)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. D1-170 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-232/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 03 28/Valstybės žinios'2010 Nr.35-1670)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-231/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 04 11/Valstybės žinios'2010 Nr.41-2005)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-230/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 04 11/Valstybės žinios'2010 Nr.41-2004)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-229/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 03 31/Valstybės žinios'2010 Nr.36-1739)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, Apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo taisyklių, Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, Išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir Gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-228/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 05 01/Valstybės žinios'2010 Nr.36-1738)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-227/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 03 31/Valstybės žinios'2010 Nr.36-1737)

Dėl įgaliojimų suteikimo Ramūnui Kalvaičiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-226/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.119-6056)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. D1-112 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-225/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 03 28/Valstybės žinios'2010 Nr.35-1669)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-356 "Dėl Statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros antikorupcinės programos 2009-2010 metams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-224/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 03 31/Valstybės žinios'2010 Nr.36-1736)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-217/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 03 27/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.22-317)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-253/D1-218/2010 03 23/Įsigaliojo nuo 2010 03 26/Valstybės žinios'2010 Nr.34-1632)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-213/2010 03 20/Įsigaliojo nuo 2010 03 28/Valstybės žinios'2010 Nr.35-1668)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-212/2010 03 20/Įsigaliojo nuo 2010 03 28/Valstybės žinios'2010 Nr.35-1667)

Dėl Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-211/2010 03 20/Įsigaliojo nuo 2010 03 26/Valstybės žinios'2010 Nr.34-1648)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-210/2010 03 20/Įsigaliojo nuo 2010 03 26/Valstybės žinios'2010 Nr.34-1647)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 417 "Dėl Krekenavos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-207/2010 03 18/Įsigaliojo nuo 2010 04 04/Valstybės žinios'2010 Nr.38-1813)

Dėl 2009-2010 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-206/2010 03 18/Įsigaliojo nuo 2010 03 26/Valstybės žinios'2010 Nr.34-1646)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-201/2010 03 17/Įsigaliojo nuo 2010 03 24/Valstybės žinios'2010 Nr.33-1586)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. D1-610 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-08-V "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-198/2010 03 15/Įsigaliojo nuo 2010 03 24/Valstybės žinios'2010 Nr.33-1585)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-196/2010 03 15/Įsigaliojo nuo 2010 03 24/Valstybės žinios'2010 Nr.33-1584)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-697 "Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-194/2010 03 15/Įsigaliojo nuo 2010 03 19 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2010 Nr.31-1455)

Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-193/2010 03 15/Įsigaliojo nuo 2010 03 19/Valstybės žinios'2010 Nr.31-1454)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-707 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-192/2010 03 10/Įsigaliojo nuo 2010 03 28/Valstybės žinios'2010 Nr.35-1666)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-189/2010 03 09/Įsigaliojo nuo 2010 03 19 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.31-1453)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-188/2010 03 09/Įsigaliojo nuo 2010 03 21/Valstybės žinios'2010 Nr.32-1499)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2010 03 09/Įsigaliojo nuo 2010 03 21/Valstybės žinios'2010 Nr.32-1498)

Dėl Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-186/2010 03 09/Įsigaliojo nuo 2010 03 19/Valstybės žinios'2010 Nr.31-1452)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-185/2010 03 08/Įsigaliojo nuo 2010 03 14/Valstybės žinios'2010 Nr.29-1365)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 "Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-184/2010 03 08/Įsigaliojo nuo 2010 03 14 iki 2013 10 10; Negalioja nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2010 Nr.29-1364)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-182/2010 03 08/Įsigaliojo nuo 2010 03 19/Valstybės žinios'2010 Nr.31-1451)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-35 "Dėl Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-180/2010 03 05/Įsigaliojo nuo 2010 03 10/Valstybės žinios'2010 Nr.28-1335)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 "Dėl Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-178/2010 03 04/Įsigaliojo nuo 2010 06 01/Valstybės žinios'2010 Nr.29-1363)

Dėl Žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų 2010 metais valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, kurie buvo išnuomoti verslinei žūklei
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-175/2010 03 04/Įsigaliojo nuo 2010 03 10/Valstybės žinios'2010 Nr.28-1334)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-174/2010 03 04/Įsigaliojo nuo 2010 03 14/Valstybės žinios'2010 Nr.29-1362)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-173/2010 03 04/Įsigaliojo nuo 2010 03 14/Valstybės žinios'2010 Nr.29-1361)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-170/2010 03 02/Įsigaliojo nuo 2010 03 07; Nauja redakcija nuo 2010 03 28; Nauja redakcija nuo 2011 03 20; Nauja redakcija nuo 2011 11 16/Valstybės žinios'2010 Nr.27-1280, Valstybės žinios'2011 Nr.33-1583, Valstybės žinios'2011 Nr.136-6477)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-392 "Dėl Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos sudarymo bei Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-165/2010 03 01/Įsigaliojo nuo 2010 03 07/Valstybės žinios'2010 Nr.27-1279)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-276 "Dėl Registrų, kadastrų, informacinių sistemų diegimo ir vystymo panaudojant informacines technologijas aplinkos sektoriuje programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-164/2010 02 25/ / )

Dėl Sirvėtos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-160/2010 02 25/Įsigaliojo nuo 2010 03 07/Valstybės žinios'2010 Nr.27-1278, www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.270(1278))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. D1-517 "Dėl Valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas, ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-159/2010 02 25/Įsigaliojo nuo 2010 03 07 iki 2011 06 21; Negalioja nuo 2011 06 22/Valstybės žinios'2010 Nr.27-1277)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-157/2010 02 25/Įsigaliojo nuo 2010 03 03/Valstybės žinios'2010 Nr.25-1196)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-156/2010 02 25/Įsigaliojo nuo 2010 03 03/Valstybės žinios'2010 Nr.25-1195)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-153/2010 02 25/Įsigaliojo nuo 2010 03 03/Valstybės žinios'2010 Nr.25-1194)

Dėl Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" rezervinių valstybės projektų sąrašo Nr. 03 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2010 02 24/Įsigaliojo nuo 2010 02 28 iki 2012 07 24; Negalioja nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2010 Nr.24-1144)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-149/2010 02 24/Įsigaliojo nuo 2010 02 28/Valstybės žinios'2010 Nr.24-1145)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl priemonių, kurios būtų įgyvendintos iš dalies finansuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-142/2010 02 20/Įsigaliojo nuo 2010 02 28/Valstybės žinios'2010 Nr.24-1143)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-01-001, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-130/2010 02 11/Įsigaliojo nuo 2010 02 19/Valstybės žinios'2010 Nr.20-949)

Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2010 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-129/2010 02 10/Įsigaliojo nuo 2010 02 19/Valstybės žinios'2010 Nr.20-948)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-126/2010 02 10/Įsigaliojo nuo 2010 02 19/Valstybės žinios'2010 Nr.20-947)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. D1-166/1V-104 "Dėl informacijos apie durpynų gaisrus pateikimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija/Įsakymas/D1-125/1V-79/2010 02 09/Įsigaliojo nuo 2010 02 19/Valstybės žinios'2010 Nr.20-968)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-124/2010 02 08/Įsigaliojo nuo 2010 02 14 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.19-905)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 89-2010 "Dirvožemio kokybė. naftos angliavandenilių C10-C40 kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-123/2010 02 08/Įsigaliojo nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2010 Nr.19-904)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-660 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-120/2010 02 05/Įsigaliojo nuo 2010 02 12/Valstybės žinios'2010 Nr.18-836)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 457 "Dėl Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado ir jo tvarkymo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-119/2010 02 05/Įsigaliojo nuo 2010 02 12/Valstybės žinios'2010 Nr.18-835)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 496 "Dėl Miško sėklinių medynų nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-118/2010 02 05/Įsigaliojo nuo 2010 02 12/Valstybės žinios'2010 Nr.18-834)

Dėl verslinės žvejybos Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2010 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-117/2010 02 05/Įsigaliojo nuo 2010 02 12/Valstybės žinios'2010 Nr.18-833)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-110/2010 02 05/Įsigaliojo nuo 2010 02 12/Valstybės žinios'2010 Nr.18-832)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu savivaldybėms pavestoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-108/2010 02 04/Įsigaliojo nuo 2010 02 12/Valstybės žinios'2010 Nr.18-831)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-107/2010 02 04/Įsigaliojo nuo 2010 02 10/Valstybės žinios'2010 Nr.17-810)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-106/2010 02 04/Įsigaliojo nuo 2010 02 10/Valstybės žinios'2010 Nr.17-811)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-105/2010 02 04/Įsigaliojo nuo 2010 02 07 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.16-794)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-102/2010 02 04/Įsigaliojo nuo 2010 02 10/Valstybės žinios'2010 Nr.17-809)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl Didžiojo kormorano populiacijos gausos reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-101/2010 02 04/Įsigaliojo nuo 2010 02 10 iki 2010 07 22; Negalioja nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2010 Nr.17-808)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-99/2010 02 03/Įsigaliojo nuo 2010 02 11/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.11-131)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-98/2010 02 03/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-790)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 276 "Dėl valstybinės reikšmės vandens telkinių aplinkosauginių kriterijų" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-96/2010 02 03/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-789)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 50 "Dėl žvejybos statistikos ir kvotų naudojimo kontrolės", jį keitusio įsakymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Žuvų išteklių departamento direktoriaus 2000 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3 "Dėl ataskaitų apie žuvų sugavimą" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-100/2010 02 03/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-793)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-94/2010 02 02/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-788)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-93/2010 02 02/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-787)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-603 "Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-91/2010 02 02/Įsigaliojo nuo 2010 02 10/Valstybės žinios'2010 Nr.17-807)

Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-90/2010 02 01/Įsigaliojo nuo 2010 02 10/Valstybės žinios'2010 Nr.17-806)

Dėl Neteisėto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą ar lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo ne pagal paskirtį akto ir Ekonominės baudos skyrimo už neteisėtą šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą ar lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir Kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo ne pagal paskirtį nutarimo formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-88/2010 02 01/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-786)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-34 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-185 "Dėl Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-35 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 "Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-87/2010 01 28/Įsigaliojo nuo 2010 02 05/Valstybės žinios'2010 Nr.15-726)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vp3-1.4-am-06-r priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-86/2010 01 28/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-785)

Dėl Salantų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-84/2010 01 28/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-784, www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.160(784))

Dėl Biržų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-83/2010 01 28/Įsigaliojo nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2010 Nr.16-783, www.valstybes-zinios.lt'2010 Nr.160(783))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-82/2010 01 27/Įsigaliojo nuo 2010 07 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.14-677)

Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-79/2010 01 27/Įsigaliojo nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2010 Nr.14-676)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-74/2010 01 26/Įsigaliojo nuo 2010 02 03 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.13-636)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-73/2010 01 26/Įsigaliojo nuo 2010 02 03/Valstybės žinios'2010 Nr.13-635)

Dėl Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-71/2010 01 25/Įsigaliojo nuo 2010 02 03/Valstybės žinios'2010 Nr.13-633)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-63/2010 01 25/Įsigaliojo nuo 2010 02 03 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2010 Nr.13-634)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-62/2010 01 25/Įsigaliojo nuo 2010 02 03 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.13-632)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-206 "Dėl LAND 50-2004 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl LAND 50-2003 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-61/2010 01 25/Įsigaliojo nuo 2010 02 05 iki 2011 07 09; Negalioja nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2010 Nr.15-725)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-696 "Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-59/2010 01 25/Įsigaliojo nuo 2010 02 04 iki 2010 10 07; Negalioja nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2010 Nr.14-674)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-58/2010 01 25/Įsigaliojo nuo 2010 02 04 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2010 Nr.14-673)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 157/155 "Dėl Prekybos laukiniais augalais, jų dalimis, grybais tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-60/4-71/2010 01 25/Įsigaliojo nuo 2010 02 04 iki 2014 07 14; Negalioja nuo 2014 07 15/Valstybės žinios'2010 Nr.14-675)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-56/2010 01 21/Įsigaliojo nuo 2010 01 27/Valstybės žinios'2010 Nr.10-491)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2010 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2010 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-54/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 24/Valstybės žinios'2010 Nr.9-473)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-46/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-385)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-349 "Dėl Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-45/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 24/Valstybės žinios'2010 Nr.9-471)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-44/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 24/Valstybės žinios'2010 Nr.9-472)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 521 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-43/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 24/Valstybės žinios'2010 Nr.9-470)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-42/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-394, Valstybės žinios'2010 Nr.90)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 145 "Dėl Miškų iškirtimo technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-41/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-393)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-318 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-392)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-374 "Dėl Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-39/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-391)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-352 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-38/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-389)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-01-V priemonę "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-37/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 20/Valstybės žinios'2010 Nr.7-327)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-36/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 20/Valstybės žinios'2010 Nr.7-326)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 "Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-35/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22 iki 2010 02 04; Negalioja nuo 2010 02 05/Valstybės žinios'2010 Nr.8-390)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-185 "Dėl Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-34/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22 iki 2010 02 04; Negalioja nuo 2010 02 05/Valstybės žinios'2010 Nr.8-388)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-33/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-387)

Dėl Medžioklės egzamino teorijos egzamino klausimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-32/2010 01 13/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-386)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/74 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-28/1B-10/B1-2/2010 01 12/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-384)

Dėl Kurtuvėnų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-26/2010 01 12/Įsigaliojo nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2010 Nr.8-383)

Dėl vilkų medžiojimo 2009-2010 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-25/2010 01 11/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-266)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-208 "Dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-22/2010 01 11/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-265)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-510 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-21/2010 01 11/Įsigaliojo nuo 2010 01 20/Valstybės žinios'2010 Nr.7-325)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-652 "Dėl funkcijų, užtikrinančių šiltnamio dujų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimą, pasiskirstymo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-18/2010 01 11/Įsigaliojo nuo 2010 01 15/Valstybės žinios'2010 Nr.5-202)

Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-17/4-4/2010 01 11/Įsigaliojo nuo 2010 01 15 iki 2015 02 27; Nauja redakcija nuo 2013 01 01; Negalioja nuo 2015 02 28/Valstybės žinios'2010 Nr.5-201, Valstybės žinios'2012 Nr.128-6427)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-14/2010 01 08/Įsigaliojo nuo 2010 01 17 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2010 Nr.6-264)

Dėl Lietuvos geologijos muziejaus statuto patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-13/2010 01 08/Įsigaliojo nuo 2010 01 17 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.6-263)

Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-12/2010 01 07/Įsigaliojo nuo 2010 01 15/Valstybės žinios'2010 Nr.5-200)

Dėl orlaivių naudotojų planų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-11/2010 01 07/Įsigaliojo nuo 2010 01 15/Valstybės žinios'2010 Nr.5-199)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-266 "Dėl VP3-1.4-AM-05-V priemonės "Pajūrio tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-10/2010 01 07/Įsigaliojo nuo 2010 01 20/Valstybės žinios'2010 Nr.7-324)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-5/2010 01 06/Įsigaliojo nuo 2010 01 15/Valstybės žinios'2010 Nr.5-197)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-4/2010 01 05/Įsigaliojo nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2010 Nr.4-168)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-2/2010 01 04/Įsigaliojo nuo 2010 01 13 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.4-167)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1/2010 01 04/Įsigaliojo nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2010 Nr.4-166)

Teisės aktų paieška