Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2009 m. įsakymai

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-886/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 15/Valstybės žinios'2010 Nr.5-196)

Dėl valstybės įmonių Anykščių miškų urėdijos, Rokiškio miškų urėdijos, Ukmergės miškų urėdijos, Zarasų miškų urėdijos, Raseinių miškų urėdijos patikslinto ir Trakų miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-884/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-262)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-882/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 10/Valstybės žinios'2010 Nr.3-130)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-880/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 09/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.2-16)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-879/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 15/Valstybės žinios'2010 Nr.5-198, Valstybės žinios'2010 Nr.5-195)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-879/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 15/Valstybės žinios'2010 Nr.5-195)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 "Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-878/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-261)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-320 "Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-877/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-260)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-876/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-259)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-875/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-258)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-185 "Dėl Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-874/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-257)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-198 "Dėl įgaliojimų suteikti asmenims neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias bei išduoti jiems šias galias patvirtinančius pažymėjimus suteikimo Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-873/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17 iki 2014 10 13; Negalioja nuo 2014 10 14/Valstybės žinios'2010 Nr.6-256)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-872/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-255)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-260 "Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-871/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-254)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. D1-548 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-870/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-253)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-220 "Dėl Aplinkos ministerijos sistemos tarnybinių šaunamųjų ginklų bei šaudmenų įsigijimo, apskaitos, išdavimo, saugojimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-869/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-252)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksploatuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-868/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-251)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 "Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-867/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-250)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl Leidimų naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklius išdavimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-866/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17 iki 2014 03 18; Negalioja nuo 2014 03 19/Valstybės žinios'2010 Nr.6-249)

Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir Kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-865/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 15 iki 2015 01 09; Negalioja nuo 2015 01 10/Valstybės žinios'2010 Nr.1-52)

Dėl Luknelės upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-864/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 08/Valstybės žinios'2010 Nr.2-86)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-863/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2010 Nr.6-247)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 88-2009 "Amoniako koncentracijos nustatymas aplinkos ore spektrometriniu metodu" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-862/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2010 Nr.4-165)

Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-861/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2010 Nr.4-164)

Dėl Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2010 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-860/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 08/Valstybės žinios'2010 Nr.2-85)

Dėl Žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2010 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-859/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 08/Valstybės žinios'2010 Nr.2-84)

Dėl Saugomų rūšių ir bendrijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-858/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 08/Valstybės žinios'2010 Nr.2-83)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-856/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 08 iki 2012 04 07; Negalioja nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2010 Nr.2-82)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 "Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-883/V-1117/2009 12 31/Įsigaliojo nuo 2010 01 08/Valstybės žinios'2010 Nr.2-87)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-853/2009 12 30/Įsigaliojo nuo 2010 01 08/Valstybės žinios'2010 Nr.2-81)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 419 "Dėl Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-852/2009 12 30/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.5-194)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-851/2009 12 30/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.5-193)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 438 "Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-850/2009 12 30/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.5-192)

Dėl Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-835/2009 12 29/Įsigaliojo nuo 2010 01 16/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.4-38)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-830/2009 12 29/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7267)

Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-829/2009 12 29/Įsigaliojo nuo 2010 01 01 iki 2010 06 29; Negalioja nuo 2010 06 30/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7266)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 "Dėl sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-827/2009 12 29/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7265)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 167 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-824/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 07/Informaciniai pranešimai'2010 Nr.1-15)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-820/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.157-7116)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-289 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-817/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.157-7115)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-816/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.157-7114, Valstybės žinios'2010 Nr.120)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-815/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.157-7113)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 472 "Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-812/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7264)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 726 "Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-811/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7263)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-436 "Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-810/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7262)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 "Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-809/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7261)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 470 "Dėl Informacijos apie požeminio vandens apsaugą nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-808/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7260)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių emisijos apribojimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-807/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7259)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. d1-350 "Dėl Informacinės sistemos "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS "AIVIKS") nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-806/2009 12 28/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.159-7258)

Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-804/V-1066/2009 12 24/Įsigaliojo nuo 2010 01 01 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2009 Nr.157-7112)

Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/V-436 "Dėl Visuomenės ir suinteresuotų institucijų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius, viršijančius pavojaus ar informavimo slenksčius, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-803/V-1065/2009 12 24/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.157-7111)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-801/2009 12 21/Įsigaliojo nuo 2009 12 29/Valstybės žinios'2009 Nr.154-6999)

Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-798/2009 12 14/Įsigaliojo nuo 2009 12 23/Valstybės žinios'2009 Nr.151-6815, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.1510(6815))

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-797/2009 12 14/Įsigaliojo nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6696)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-796/2009 12 14/Įsigaliojo nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6695)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-795/2009 12 14/Įsigaliojo nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6694)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-794/2009 12 14/Įsigaliojo nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6693)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-793/2009 12 14/Įsigaliojo nuo 2009 12 20/Valstybės žinios'2009 Nr.150-6749)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-788/2009 12 11/Įsigaliojo nuo 2009 12 24/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.101-1231)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-787/2009 12 11/Įsigaliojo nuo 2010 01 01 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6692)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-243 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-786/2009 12 11/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6691)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. D1-555 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2009 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-785/2009 12 11/Įsigaliojo nuo 2009 12 18 iki 2010 03 30; Negalioja nuo 2010 03 31/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6690)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-781/2009 12 11/Įsigaliojo nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6689)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-758/2009 12 09/Įsigaliojo nuo 2009 12 16/Valstybės žinios'2009 Nr.148-6645)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-756/2009 12 09/Įsigaliojo nuo 2009 12 13/Valstybės žinios'2009 Nr.147-6609)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-755/2009 12 08/Įsigaliojo nuo 2009 12 13/Valstybės žinios'2009 Nr.147-6608)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-946/D1-754/2009 12 08/Įsigaliojo nuo 2009 12 13/Valstybės žinios'2009 Nr.147-6607)

Dėl Upių baseinų rajonų, Upių baseinų, Upių pabaseinių ir Paviršinių vandens telkinių kategorijų klasifikatorių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-752/2009 12 07/Įsigaliojo nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6688)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-751/2009 12 07/Įsigaliojo nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2009 Nr.149-6687)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-750/2009 12 07/Įsigaliojo nuo 2009 12 11/Valstybės žinios'2009 Nr.146-6512)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-749/2009 12 07/Įsigaliojo nuo 2009 12 11; Nauja redakcija nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2009 Nr.146-6511)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-748/2009 12 07/Įsigaliojo nuo 2009 12 11; Nauja redakcija nuo 2010 04 28; Nauja redakcija nuo 2010 09 28/Valstybės žinios'2009 Nr.146-6510)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-05-V priemonę "Pajūrio tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-744/2009 12 07/Įsigaliojo nuo 2009 12 11/Valstybės žinios'2009 Nr.146-6509)

Dėl Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-742/2009 12 04/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2010 Nr.64-3170)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 412 "Dėl Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-741/2009 12 04/Įsigaliojo nuo 2009 12 16/Valstybės žinios'2009 Nr.148-6644)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-740/2009 12 03/Įsigaliojo nuo 2009 12 09/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6463)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-734/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6462)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-733/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6460)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 510 "Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-732/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6459)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-731/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09; Nauja redakcija nuo 2012 06 24/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6458, Valstybės žinios'2012 Nr.70-3623)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 417 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-729/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6457)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-62 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-728/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6456)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-727/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6455)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-726/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6454)

Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašo ir 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-725/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6453)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 "Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Įsakymas/D1-736/VA-89/2009 12 02/Įsigaliojo nuo 2009 12 09/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6461)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-724/2009 12 01/Įsigaliojo nuo 2009 12 09/Valstybės žinios'2009 Nr.145-6452)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 586 "Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-721/2009 12 01/Įsigaliojo nuo 2009 12 06 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2009 Nr.144-6414)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-356 "Dėl Statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros antikorupcinės programos 2009-2010 metams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-718/2009 11 30/Įsigaliojo nuo 2009 12 06/Valstybės žinios'2009 Nr.144-6413)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-717/2009 11 27/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.143-6324)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-801 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-716/2009 11 27/Įsigaliojo nuo 2010 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.143-6323)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.1-AM-02-V priemonę "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-715/2009 11 27/Įsigaliojo nuo 2009 12 11/Valstybės žinios'2009 Nr.146-6508)

Dėl ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų patvirtinimo vandens telkiniuose, į kuriuos privačių asmenų lėšomis įveisiami unguriai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-711/2009 11 26/Įsigaliojo nuo 2009 12 03/Valstybės žinios'2009 Nr.143-6320)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 "Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-710/2009 11 26/Įsigaliojo nuo 2010 06 01/Valstybės žinios'2009 Nr.143-6319)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl Pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-707/2009 11 25/Įsigaliojo nuo 2009 12 03/Valstybės žinios'2009 Nr.143-6318)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-704/2009 11 19/Įsigaliojo nuo 2009 11 25/Valstybės žinios'2009 Nr.139-6137)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-703/2009 11 19/Įsigaliojo nuo 2009 11 25/Valstybės žinios'2009 Nr.139-6136)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-702/2009 11 18/Įsigaliojo nuo 2009 11 22 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.138-6098)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-701/2009 11 18/Įsigaliojo nuo 2009 11 22/Valstybės žinios'2009 Nr.138-6097)

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2009-2010 metų medžioklės sezoną limito nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-699/2009 11 17/Įsigaliojo nuo 2009 11 25/Valstybės žinios'2009 Nr.139-6135)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-152 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-698/2009 11 17/Įsigaliojo nuo 2009 11 20/Valstybės žinios'2009 Nr.137-6054, Valstybės žinios'2009 Nr.1400)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-667 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-695/2009 11 17/Įsigaliojo nuo 2009 11 22/Valstybės žinios'2009 Nr.138-6096)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 "Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-694/2009 11 17/Įsigaliojo nuo 2009 11 27/Valstybės žinios'2009 Nr.140-6174)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-693/2009 11 17/Įsigaliojo nuo 2009 11 22/Valstybės žinios'2009 Nr.138-6095)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 "Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-692/2009 11 16/Įsigaliojo nuo 2009 11 20/Valstybės žinios'2009 Nr.137-6045)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos žinybinio archyvo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-686/2009 11 16/Įsigaliojo nuo 2009 11 22/Valstybės žinios'2009 Nr.138-6094)

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-261/D1-322 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/ĮV-613/D1-685/2009 11 16/Įsigaliojo nuo 2009 11 20/Valstybės žinios'2009 Nr.137-6044)

Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-681/A1-641/2009 11 13/Įsigaliojo nuo 2009 11 20 iki 2012 02 29; Negalioja nuo 2012 03 01/Valstybės žinios'2009 Nr.137-6043)

Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-677/2009 11 10/Įsigaliojo nuo 2009 11 15/Valstybės žinios'2009 Nr.136-5963, Valstybės žinios'2009 Nr.1380)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-663/2009 11 09/Įsigaliojo nuo 2009 11 13/Valstybės žinios'2009 Nr.135-5904)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-660/2009 11 09/Įsigaliojo nuo 2009 11 15/Valstybės žinios'2009 Nr.136-5962)

Dėl Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija/Įsakymas/V-1044/D1-673/1V/2009 11 09/Įsigaliojo nuo 2009 11 22/Valstybės žinios'2009 Nr.138-6099)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-455 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.1-AM-02-V "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-659/2009 11 06/Įsigaliojo nuo 2009 11 15/Valstybės žinios'2009 Nr.136-5960)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 "Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-654/2009 11 03/Įsigaliojo nuo 2009 11 13/Valstybės žinios'2009 Nr.135-5903, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.1350(5903))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-653/2009 11 03/Įsigaliojo nuo 2009 11 08 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.133-5823)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2009 11 03/Įsigaliojo nuo 2009 11 08 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.133-5822)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 540 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-650/2009 11 03/Įsigaliojo nuo 2009 11 08/Valstybės žinios'2009 Nr.133-5821)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-649/2009 11 03/Įsigaliojo nuo 2009 11 08/Valstybės žinios'2009 Nr.133-5820)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-646/2009 11 03/Įsigaliojo nuo 2009 11 08 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.133-5819)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-643/2009 11 02/Įsigaliojo nuo 2009 11 11/Valstybės žinios'2009 Nr.134-5868)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-356 "Dėl Statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros antikorupcinės programos 2009-2010 metams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-634/2009 10 29/Įsigaliojo nuo 2009 11 04/Valstybės žinios'2009 Nr.131-5713)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2009 10 27/Įsigaliojo nuo 2009 11 01/Valstybės žinios'2009 Nr.130-5658)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-611 "Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės "Vandens telkinių būklės gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-628/2009 10 27/Įsigaliojo nuo 2009 11 01/Valstybės žinios'2009 Nr.130-5657)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-625/2009 10 27/Įsigaliojo nuo 2009 11 01/Valstybės žinios'2009 Nr.130-5656)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 317 "Dėl STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-624/2009 10 27/Įsigaliojo nuo 2009 11 01/Valstybės žinios'2009 Nr.130-5655)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 "Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-623/2009 10 27/Įsigaliojo nuo 2009 11 01/Valstybės žinios'2009 Nr.130-5654)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-622/2009 10 23/Įsigaliojo nuo 2009 11 04/Valstybės žinios'2009 Nr.131-5712)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-618/2009 10 19/Įsigaliojo nuo 2009 10 25/Valstybės žinios'2009 Nr.127-5515)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 167 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-616/2009 10 16/Įsigaliojo nuo 2009 10 29/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.85-986)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-615/2009 10 16/Įsigaliojo nuo 2009 10 23; Nauja redakcija nuo 2010 11 05; Nauja redakcija nuo 2010 12 22/Valstybės žinios'2009 Nr.126-5458)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-613/2009 10 15/Įsigaliojo nuo 2009 10 23 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.126-5457)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl priemonių, kurios būtų įgyvendintos iš dalies finansuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2009 10 15/Įsigaliojo nuo 2009 10 21/Valstybės žinios'2009 Nr.125-5400)

Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-08-V "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-610/2009 10 13/Įsigaliojo nuo 2009 10 18/Valstybės žinios'2009 Nr.124-5366, Valstybės žinios'2009 Nr.1270)

Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-605/2009 10 12/Įsigaliojo nuo 2009 10 21/Valstybės žinios'2009 Nr.125-5399)

Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-603/2009 10 09/Įsigaliojo nuo 2009 10 21/Valstybės žinios'2009 Nr.125-5398, Valstybės žinios'2009 Nr.1330, Valstybės žinios'2009 Nr.1410)

Dėl Lietuvos kompetentingos institucijos paskyrimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-602/2009 10 09/Įsigaliojo nuo 2009 10 16/Valstybės žinios'2009 Nr.123-5304)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. D1-494 "Dėl administracinių patalpų Vilniuje, Gynėjų g. 8, perdavimo pagal panaudos sutartį" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-601/2009 10 09/Įsigaliojo nuo 2009 10 18/Valstybės žinios'2009 Nr.124-5365)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-379/4-273 "Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-604/4-494/2009 10 09/Įsigaliojo nuo 2009 11 04/Valstybės žinios'2009 Nr.131-5710)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-95 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-595/2009 10 08/Įsigaliojo nuo 2009 10 14/Valstybės žinios'2009 Nr.122-5257)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-594/2009 10 08/Įsigaliojo nuo 2009 10 14/Valstybės žinios'2009 Nr.122-5256)

Dėl informacijos teikimo įgyvendinant 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-574/2009 10 01/Įsigaliojo nuo 2009 10 07/Valstybės žinios'2009 Nr.119-5116)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-569/2009 09 29/Įsigaliojo nuo 2009 10 23/Valstybės žinios'2009 Nr.126-5456)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-564/2009 09 24/Įsigaliojo nuo 2009 09 27 iki 2013 01 12; Negalioja nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2009 Nr.115-4897)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-265 "Dėl laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijos formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-561/2009 09 23/Įsigaliojo nuo 2009 10 02 iki 2011 09 10; Negalioja nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2009 Nr.117-5060)

Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-560/2009 09 23/Įsigaliojo nuo 2009 10 04/Valstybės žinios'2009 Nr.118-5088)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2009 "Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-555/2009 09 22/Įsigaliojo nuo 2009 09 27 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.115-4896)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. D1-219 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-551/2009 09 17/Įsigaliojo nuo 2009 09 23/Valstybės žinios'2009 Nr.113-4834)

Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-550/2009 09 17/Įsigaliojo nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.112-4802)

Dėl Kuršių marių biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-549/2009 09 17/Įsigaliojo nuo 2009 09 25/Valstybės žinios'2009 Nr.114-4868, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.1140(4868))

Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-546/2009 09 16/Įsigaliojo nuo 2009 09 23/Valstybės žinios'2009 Nr.113-4831, Valstybės žinios'2011 Nr.1480)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-545/2009 09 16/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2009 09 16; Įsigaliojo nuo 2009 09 23/Valstybės žinios'2009 Nr.113-4832)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-544/2009 09 16/Įsigaliojo nuo 2009 09 20/Valstybės žinios'2009 Nr.112-4801)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-442 "Dėl priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-543/2009 09 16/Įsigaliojo nuo 2009 09 20/Valstybės žinios'2009 Nr.112-4800)

DĖL TEISINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO KLAUSIMŲ ( TESTŲ) STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVAMS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTAMS ATESTUOTI PATVIRTINIMO
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-542/2009 09 15/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-523/2009 09 14/Įsigaliojo nuo 2009 09 18 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.111-4733)

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-513/2009 09 04/Įsigaliojo nuo 2009 09 10/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.71-847)

Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-514/3-411/2009 09 04/Įsigaliojo nuo 2009 09 11 iki 2016 02 08; Nauja redakcija nuo 2013 01 01; Negalioja nuo 2016 02 09/Valstybės žinios'2009 Nr.108-4568, Valstybės žinios'2012 Nr.128-6428)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-512/2009 09 03/Įsigaliojo nuo 2009 09 09 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.107-4515)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. D1-473 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-509/2009 09 03/Įsigaliojo nuo 2009 09 06/Valstybės žinios'2009 Nr.106-4449)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl Pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-502/2009 09 02/Įsigaliojo nuo 2009 09 18/Valstybės žinios'2009 Nr.111-4732)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-362 "Dėl Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2009 09 02/Įsigaliojo nuo 2009 09 11/Valstybės žinios'2009 Nr.108-4567)

Dėl Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-491/2009 08 26/Įsigaliojo nuo 2009 09 01/Valstybės žinios'2009 Nr.104-4365)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-412 "Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-487/2009 08 26/Įsigaliojo nuo 2009 08 30/Valstybės žinios'2009 Nr.103-4337)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-486/2009 08 26/Įsigaliojo nuo 2009 09 04/Valstybės žinios'2009 Nr.105-4388)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-476/2009 08 18/Įsigaliojo nuo 2009 08 23 iki 2012 04 07; Negalioja nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2009 Nr.100-4198)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-473/2009 08 14/Įsigaliojo nuo 2009 08 21/Valstybės žinios'2009 Nr.99-4170)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. D1-229 "Dėl valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas, ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-472/2009 08 14/Įsigaliojo nuo 2009 08 19 iki 2011 06 21; Negalioja nuo 2011 06 22/Valstybės žinios'2009 Nr.98-4154)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-471/2009 08 12/Įsigaliojo nuo 2009 08 19/Valstybės žinios'2009 Nr.98-4142)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 "Dėl paraiškų dėl aplinkosaugos projektų priemonių finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/1R-470/2009 08 11/Įsigaliojo nuo 2009 08 14/Valstybės žinios'2009 Nr.97-4105)

Dėl 2003 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2/7 "Dėl Specialistų atestavimo žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinei ekspertizei atlikti ir Žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkų patvirtinimo ir komisijos sudarymo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-581/469/2009 08 10/Įsigaliojo nuo 2009 09 01/Valstybės žinios'2009 Nr.97-4104)

Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimo, reorganizavimo projekto patvirtinimo ir reorganizavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-468/2009 08 04/Įsigaliojo nuo 2009 08 12/Valstybės žinios'2009 Nr.96-4076)

Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-464/2009 08 03/Įsigaliojo nuo 2009 08 12/Valstybės žinios'2009 Nr.96-4075)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-459/2009 07 31/Įsigaliojo nuo 2009 09 01/Valstybės žinios'2009 Nr.95-4051)

Dėl priemonės Nr. VP3-1.1-AM-02-V "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-455/2009 07 30/Įsigaliojo nuo 2009 08 09/Valstybės žinios'2009 Nr.95-4048)

Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-454/2009 07 30/Įsigaliojo nuo 2009 08 09/Valstybės žinios'2009 Nr.95-4049)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-452/2009 07 29/Įsigaliojo nuo 2009 08 07/Valstybės žinios'2009 Nr.94-4029)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 "Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-451/2009 07 29/Įsigaliojo nuo 2009 08 09 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.95-4047)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-438/2009 07 23/Įsigaliojo nuo 2009 08 02 iki 2010 07 27; Negalioja nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2009 Nr.92-3952)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-349 "Dėl Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-436/2009 07 22/Įsigaliojo nuo 2009 08 01/Valstybės žinios'2009 Nr.91-3945)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos, Piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-433/2009 07 21/Įsigaliojo nuo 2009 08 01/Valstybės žinios'2009 Nr.91-3944)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-431/2009 07 21/Įsigaliojo nuo 2009 07 26/Valstybės žinios'2009 Nr.88-3779)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-427/2009 07 21/Įsigaliojo nuo 2009 07 29; Nauja redakcija nuo 2010 04 28/Valstybės žinios'2009 Nr.89-3817)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-414/346 "Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-343/D1-435/2009 07 21/Įsigaliojo nuo 2009 07 26/Valstybės žinios'2009 Nr.88-3763)

Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-420/2009 07 20/Įsigaliojo nuo 2009 07 26; Nauja redakcija nuo 2011 05 11/Valstybės žinios'2009 Nr.88-3778, Valstybės žinios'2011 Nr.55-2670)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 "Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-419/2009 07 20/Įsigaliojo nuo 2009 07 26/Valstybės žinios'2009 Nr.88-3777)

Dėl Telšių apskrities (Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų ir Rietavo savivaldybių) miškų tvarkymo schemos ir Alytaus miesto savivaldybės vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-413/2009 07 16/Įsigaliojo nuo 2009 08 07/Valstybės žinios'2009 Nr.94-4024, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.00)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-409/2009 07 15/Įsigaliojo nuo 2009 07 24; Nauja redakcija nuo 2010 06 20/Valstybės žinios'2009 Nr.87-3727)

Dėl Kalvarijos biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-407/2009 07 14/Įsigaliojo nuo 2009 07 22/Valstybės žinios'2009 Nr.86-3646, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.860(3646))

Dėl Laidojimo paslaugų teikimo veiklos Licencijų registro pildymo tvarkos aprašo ir Licencijų registro formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-406/2009 07 13/Įsigaliojo nuo 2009 07 22 iki 2011 09 10; Negalioja nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2009 Nr.86-3645)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-393 "Dėl Apeliacinės komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-395/2009 07 09/Įsigaliojo nuo 2009 07 22 iki 2013 01 15; Negalioja nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2009 Nr.86-3644)

Dėl Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-393/2009 07 08/Įsigaliojo nuo 2009 07 15/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3476)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 417 "Dėl Krekenavos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-391/2009 07 07/Įsigaliojo nuo 2009 07 15/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3475)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-390/2009 07 07/Įsigaliojo nuo 2009 07 17/Valstybės žinios'2009 Nr.84-3556)

Dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-389/1K-215/2009 07 07/Įsigaliojo nuo 2009 08 01/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3474)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-386/2009 07 03/Įsigaliojo nuo 2009 07 15/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3473)

Dėl Sartų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-385/2009 07 03/Įsigaliojo nuo 2009 07 17/Valstybės žinios'2009 Nr.84-3555, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.840(3555))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 "Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-380/2009 07 02/Įsigaliojo nuo 2009 07 15/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3472)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-667 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-378/2009 07 02/Įsigaliojo nuo 2009 07 15/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3471)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-260 "Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-377/2009 07 02/Įsigaliojo nuo 2009 07 15/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3470)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-371/2009 07 01/Įsigaliojo nuo 2009 07 10/Valstybės žinios'2009 Nr.81-3409)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų 2009 metais valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, kurie iki 2009 m. buvo išnuomoti verslinei žūklei
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-361/2009 06 29/Įsigaliojo nuo 2009 07 10/Valstybės žinios'2009 Nr.81-3408)

Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko miškotvarkos projekto 2002-2011 metams priešgaisrinės dalies patikslinimo tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-360/2009 06 29/Įsigaliojo nuo 2009 07 15/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3469, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.830(3469))

Dėl Statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros antikorupcinės programos 2009-2010 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-356/2009 06 25/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.78-3254)

Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-05-V "Pajūrio tvarkymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-354/2009 06 25/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.78-3253)

Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-352/2009 06 23/Įsigaliojo nuo 2009 07 10/Valstybės žinios'2009 Nr.81-3407)

Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų II aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-351/2009 06 23/Įsigaliojo nuo 2009 07 15/Valstybės žinios'2009 Nr.83-3468)

Dėl Informacinės sistemos "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS "AIVIKS") nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-350/2009 06 23/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.78-3252)

Dėl Kintų akvakultūros ūkio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-349/2009 06 23/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.78-3251)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 521 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-348/2009 06 23/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.77-3203)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-347/2009 06 23/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2009 06 23; Įsigaliojo nuo 2009 07 02 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.51-651)

Dėl Birvėtos šlapžemių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-344/2009 06 22/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.77-3202)

Dėl Veisiejų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-343/2009 06 22/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.77-3201, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.770(3201))

Dėl Verkių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-342/2009 06 22/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.78-3250, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.780(3250))

Dėl Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-341/2009 06 22/Įsigaliojo nuo 2009 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.78-3249, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.780(3249))

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-336/2009 06 17/Įsigaliojo nuo 2009 06 24; Nauja redakcija nuo 2010 04 28; Nauja redakcija nuo 2010 09 28; Nauja redakcija nuo 2011 04 24; Nauja redakcija nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2009 Nr.74-3033, Valstybės žinios'2010 Nr.48-2338, Valstybės žinios'2010 Nr.114-5851, Valstybės žinios'2011 Nr.48-2327)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-332/2009 06 17/Įsigaliojo nuo 2009 06 24/Valstybės žinios'2009 Nr.74-3032)

Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-331/2009 06 15/Įsigaliojo nuo 2009 06 24/Valstybės žinios'2009 Nr.74-3031)

Dėl Ventos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-330/2009 06 12/Įsigaliojo nuo 2009 06 24/Valstybės žinios'2009 Nr.74-3030, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.740(3030))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 "Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-329/2009 06 12/Įsigaliojo nuo 2009 06 19/Valstybės žinios'2009 Nr.72-2947)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-325/1B-333/B1/2009 06 11/Įsigaliojo nuo 2009 09 01/Valstybės žinios'2009 Nr.71-2911)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-322/2009 06 09/Įsigaliojo nuo 2009 06 14/Valstybės žinios'2009 Nr.70-2868)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-321/2009 06 09/Įsigaliojo nuo 2009 06 14; Nauja redakcija nuo 2010 04 28; Nauja redakcija nuo 2011 06 19; Nauja redakcija nuo 2012 07 29/Valstybės žinios'2009 Nr.70-2867, Valstybės žinios'2010 Nr.48-2337, Valstybės žinios'2011 Nr.74-3579, Valstybės žinios'2012 Nr.90-4712)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 457 "Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-320/2009 06 09/Įsigaliojo nuo 2009 06 24/Valstybės žinios'2009 Nr.74-3029)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-319/2009 06 09/Įsigaliojo nuo 2009 06 14/Valstybės žinios'2009 Nr.70-2866)

Dėl Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-318/2009 06 09/Įsigaliojo nuo 2009 06 14/Valstybės žinios'2009 Nr.70-2865)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-308/2009 06 03/Įsigaliojo nuo 2009 06 14/Valstybės žinios'2009 Nr.70-2864)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-307/2009 06 03/Įsigaliojo nuo 2009 06 12 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.69-2817)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-306/2009 06 03/Įsigaliojo nuo 2009 06 12/Valstybės žinios'2009 Nr.69-2816)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-305/2009 06 03/Įsigaliojo nuo 2009 06 12 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.69-2815)

Dėl Miškotvarkos mokslinės-techninės tarybos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-303/2009 06 03/Įsigaliojo nuo 2009 06 17; Nauja redakcija nuo 2010 05 16/Valstybės žinios'2009 Nr.71-2910)

Dėl Aplinkos ministerijos Viktoro Bergo premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-301/2009 06 01/Įsigaliojo nuo 2009 06 04/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.43-573)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-294/2009 05 28/Įsigaliojo nuo 2009 06 14/Valstybės žinios'2009 Nr.70-2863)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-172 "Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-292/2009 05 27/Įsigaliojo nuo 2009 06 05/Valstybės žinios'2009 Nr.66-2659)

Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-291/2009 05 27/Įsigaliojo nuo 2009 06 03/Valstybės žinios'2009 Nr.65-2599)

Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-290/2009 05 27/Įsigaliojo nuo 2009 06 03/Valstybės žinios'2009 Nr.65-2598)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-39 "Dėl Aplinkos tyrimų laboratorijų modernizavimo 2008-2011 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-288/2009 05 27/Įsigaliojo nuo 2009 06 12/Valstybės žinios'2009 Nr.69-2818)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-211 "DĖL APLINKOS MINISTERIJOS KOLEGIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-283/2009 05 25/ / )

Dėl Medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2009-2010 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-281/2009 05 25/Įsigaliojo nuo 2009 05 31/Valstybės žinios'2009 Nr.63-2527)

Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 "Dėl Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-280/2009 05 21/Įsigaliojo nuo 2010 01 01 iki 2017 01 09; Negalioja nuo 2017 01 10/Valstybės žinios'2009 Nr.63-2526)

Dėl Asvejos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-278/2009 05 21/Įsigaliojo nuo 2009 06 03/Valstybės žinios'2009 Nr.65-2597, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.650(2597))

Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-277/2009 05 21/Įsigaliojo nuo 2009 05 31 iki 2009 12 31; Negalioja nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.63-2525)

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-22/D1-34 "Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/A1-346/D1-276/2009 05 20/Įsigaliojo nuo 2009 05 27/Valstybės žinios'2009 Nr.61-2435)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 91 "Dėl Valstybinės miškų priešgaisrinės apsaugos programos patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-273/2009 05 19/Įsigaliojo nuo 2009 05 27 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2009 Nr.61-2438)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2009 05 19/Įsigaliojo nuo 2009 05 27/Valstybės žinios'2009 Nr.61-2439)

Dėl Turto valdytojų sprendimų išnuomoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-269/2009 05 11/Įsigaliojo nuo 2009 05 16/Valstybės žinios'2009 Nr.56-2225)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-57 "Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-268/2009 05 11/Įsigaliojo nuo 2009 05 16/Valstybės žinios'2009 Nr.56-2224)

Dėl Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-267/2009 05 11/Įsigaliojo nuo 2009 05 27/Valstybės žinios'2009 Nr.61-2437)

Dėl VP3-1.4-AM-05-V priemonės "Pajūrio tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2009 05 11/Įsigaliojo nuo 2009 05 24/Valstybės žinios'2009 Nr.60-2380, Valstybės žinios'2009 Nr.1380)

Dėl Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ projektams bendrai finansuoti ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-265/2009 05 11/Įsigaliojo nuo 2009 05 22/Valstybės žinios'2009 Nr.59-2329)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-698 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-264/2009 05 11/Įsigaliojo nuo 2009 05 16 iki 2009 06 23; Negalioja nuo 2009 06 24/Valstybės žinios'2009 Nr.56-2222)

Dėl Kuršių marių dalies gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-260/2009 05 08/Įsigaliojo nuo 2009 05 16/Valstybės žinios'2009 Nr.56-2220)

Dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo testo klausimų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2009 05 07/Įsigaliojo nuo 2009 05 15/Valstybės žinios'2009 Nr.55-2182)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 519/449 "Dėl Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 250/224 pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-253/B1-200/2009 05 05/Įsigaliojo nuo 2009 05 10 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2009 Nr.53-2128)

Dėl Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-252/2009 05 05/Įsigaliojo nuo 2009 05 10/Valstybės žinios'2009 Nr.53-2126)

Dėl Utenos apskrities (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybių) miškų tvarkymo schemos tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-248/2009 05 05/Įsigaliojo nuo 2009 05 27/Valstybės žinios'2009 Nr.61-2436, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.610(2436))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-609 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-243/2009 05 04/Įsigaliojo nuo 2009 05 22/Valstybės žinios'2009 Nr.59-2328)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-569 "Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-242/2009 05 04/Įsigaliojo nuo 2009 05 10/Valstybės žinios'2009 Nr.53-2127)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-241/2009 05 04/Įsigaliojo nuo 2009 05 10 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.53-2125)

Dėl vidinės miškotvarkos projektuose nesuprojektuotų miško kirtimų privačiose valdose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-240/2009 05 04/Įsigaliojo nuo 2009 05 10/Valstybės žinios'2009 Nr.53-2123)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-235/2009 04 30/Įsigaliojo nuo 2009 05 16/Valstybės žinios'2009 Nr.56-2223)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-234/2009 04 30/Įsigaliojo nuo 2009 05 08 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.51-2042, Valstybės žinios'2009 Nr.520, Valstybės žinios'2009 Nr.730)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-232/2009 04 30/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2009 04 30; Įsigaliojo nuo 2009 05 09 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.36-494)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-442 "Dėl priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-228/2009 04 28/Įsigaliojo nuo 2009 05 16/Valstybės žinios'2009 Nr.56-2221)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 719 "Dėl Požeminio vandens telkinių vertinimo ir jų priskyrimo upių baseinų rajonams metodinių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-227/2009 04 28/Įsigaliojo nuo 2009 05 08/Valstybės žinios'2009 Nr.51-2041)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-226/2009 04 27/Įsigaliojo nuo 2009 05 08/Valstybės žinios'2009 Nr.51-2040)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-225/2009 04 27/Įsigaliojo nuo 2009 05 01/Valstybės žinios'2009 Nr.48-1916)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-223/2009 04 27/Įsigaliojo nuo 2009 05 01/Valstybės žinios'2009 Nr.48-1915)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-276/D1-222/2009 04 27/Įsigaliojo nuo 2009 05 06/Valstybės žinios'2009 Nr.50-2020)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-220/2009 04 24/Įsigaliojo nuo 2009 05 01/Valstybės žinios'2009 Nr.48-1914)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-667 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-219/2009 04 24/Įsigaliojo nuo 2009 05 01/Valstybės žinios'2009 Nr.48-1913)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-215/2009 04 23/Įsigaliojo nuo 2009 05 01/Valstybės žinios'2009 Nr.48-1912)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-214/2009 04 23/Įsigaliojo nuo 2009 05 01/Valstybės žinios'2009 Nr.48-1911)

Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-213/2009 04 23/Įsigaliojo nuo 2009 04 29/Valstybės žinios'2009 Nr.47-1884)

Dėl valstybės įmonių Biržų miškų urėdijos, Kupiškio miškų urėdijos, Pakruojo miškų urėdijos, Panevėžio miškų urėdijos, Marijampolės miškų urėdijos patikslinto, Varėnos miškų urėdijos patikslinto ir Birštono savivaldybės vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-212/2009 04 23/Įsigaliojo nuo 2009 05 24/Valstybės žinios'2009 Nr.60-2379, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.600(2379))

DĖL APLINKOS MINISTERIJOS KOLEGIJOS SUDARYMO
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-211/2009 04 23/ / )

Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-210/2009 04 22/Įsigaliojo nuo 2009 05 08/Valstybės žinios'2009 Nr.51-2039, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.510(2039))

Dėl aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 591 "Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-209/2009 04 22/Įsigaliojo nuo 2009 05 01/Valstybės žinios'2009 Nr.48-1910)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. D1-49 "Dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-206/2009 04 20/Įsigaliojo nuo 2009 04 24/Valstybės žinios'2009 Nr.45-1792)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-205/2009 04 20/Įsigaliojo nuo 2009 04 24/Valstybės žinios'2009 Nr.45-1791)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl Gražutės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-203/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1854)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 440 "Dėl Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-202/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1853)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 436 "Dėl Žagarės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-201/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1852)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 435 "Dėl Vištyčio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-200/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1851)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 434 "Dėl Ventos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-199/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1850)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 433 "Dėl Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-198/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1849)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 432 "Dėl Varnių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-197/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1848)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-196/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1847)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 430 "Dėl Sirvėtos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-195/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1846)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 429 "Dėl Sartų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-194/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1845)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 427 "Dėl Salantų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-193/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1844)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 428 "Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-192/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1843)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 426 "Dėl Panemunių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-191/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1842)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 425 "Dėl Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-190/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1841)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 424 "Dėl Pagramančio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-189/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1840)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl Neries regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-188/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1839)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 421 "Dėl Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1838)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 423 "Dėl Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-186/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1837)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 420 "Dėl Metelių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-185/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1836)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 419 "Dėl Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-184/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1835)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 418 "Dėl Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-183/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1834)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 416 "Dėl Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-182/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1833)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-181/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1832)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 414 "Dėl Dubysos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-180/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1831)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 441 "Dėl Dieveniškių istorinio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-179/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1830)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Biržų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-178/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1829)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 412 "Dėl Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-176/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1828)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 411 "Dėl Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-175/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1827)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 438 "Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-174/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1826)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-172/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 29/Valstybės žinios'2009 Nr.47-1882)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-170/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 29/Valstybės žinios'2009 Nr.47-1880)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 250/224 "Dėl Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-169/B1-183/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1825)

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-261/D1-322 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/ĮV-189/D1-168/2009 04 17/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1824)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-167/2009 04 14/Įsigaliojo nuo 2009 04 23/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.31-426)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 "Dėl Priemonės VP3-1.4-AM-07-V "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-160/2009 04 10/Įsigaliojo nuo 2009 04 19/Valstybės žinios'2009 Nr.43-1688)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. D1-322/1K-206 "Dėl Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-159/1K-097/2009 04 10/Įsigaliojo nuo 2009 04 17 iki 2014 10 06; Negalioja nuo 2014 10 07/Valstybės žinios'2009 Nr.42-1644)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-158/2009 04 09/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2009 04 09; Įsigaliojo nuo 2009 04 18 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.30-410)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-155/2009 04 09/Įsigaliojo nuo 2009 04 17/Valstybės žinios'2009 Nr.42-1626)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2009 04 08/Įsigaliojo nuo 2009 04 12/Valstybės žinios'2009 Nr.41-1598)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-01-V priemonę "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-151/2009 04 08/Įsigaliojo nuo 2009 04 12/Valstybės žinios'2009 Nr.41-1597)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2009 04 07/Įsigaliojo nuo 2009 04 12 iki 2013 01 12; Negalioja nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2009 Nr.41-1596)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-149/2009 04 07/Įsigaliojo nuo 2009 04 12 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2009 Nr.41-1595)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 372 "Dėl Saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų paėmimo iš gamtinės aplinkos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-148/2009 04 07/Įsigaliojo nuo 2009 09 01 iki 2010 07 22; Negalioja nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2009 Nr.41-1594)

Dėl Žagarės regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-147/2009 04 07/Įsigaliojo nuo 2009 04 19/Valstybės žinios'2009 Nr.43-1687, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.430(1687))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-146/2009 04 07/Įsigaliojo nuo 2009 04 12/Valstybės žinios'2009 Nr.41-1593)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl Duomenų apie upių baseinų rajone esančius saugomus plotus rinkimo ir sisteminimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-144/2009 04 06/Įsigaliojo nuo 2009 04 12/Valstybės žinios'2009 Nr.41-1592)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-143/2009 04 06/Įsigaliojo nuo 2009 04 09 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.40-1531)

Dėl Ūlos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-142/2009 04 06/Įsigaliojo nuo 2009 04 17/Valstybės žinios'2009 Nr.42-1625, www.valstybes-zinios.lt'2009 Nr.420(1625))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-611 "Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės "Vandens telkinių būklės gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-141/2009 04 06/Įsigaliojo nuo 2009 04 09/Valstybės žinios'2009 Nr.40-1530)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-609 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-140/2009 04 03/Įsigaliojo nuo 2009 04 09/Valstybės žinios'2009 Nr.40-1529)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-139/2009 04 03/Įsigaliojo nuo 2009 04 09/Valstybės žinios'2009 Nr.40-1528)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-138/2009 04 03/Įsigaliojo nuo 2009 04 09/Valstybės žinios'2009 Nr.40-1527)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-135/2009 04 02/Įsigaliojo nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2009 Nr.46-1823)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-134/2009 04 02/Įsigaliojo nuo 2009 04 08 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.39-1493)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-131/2009 04 01/Įsigaliojo nuo 2009 04 08/Valstybės žinios'2009 Nr.39-1492)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-128/2009 04 01/Įsigaliojo nuo 2009 04 08/Valstybės žinios'2009 Nr.39-1491)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno Antano Gaidausko galių sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-125/2009 03 30/Įsigaliojo nuo 2009 04 08/Valstybės žinios'2009 Nr.39-1490)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-124/2009 03 30/Įsigaliojo nuo 2009 04 08/Valstybės žinios'2009 Nr.39-1489)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-123/2009 03 30/Įsigaliojo nuo 2009 04 08/Valstybės žinios'2009 Nr.39-1488)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-122/2009 03 26/Įsigaliojo nuo 2009 04 03/Valstybės žinios'2009 Nr.36-1403)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 289 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 "Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-120/2009 03 26/Įsigaliojo nuo 2009 04 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.35-1350)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-119/2009 03 26/Įsigaliojo nuo 2009 04 01/Valstybės žinios'2009 Nr.35-1349)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 390 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-118/2009 03 25/Įsigaliojo nuo 2009 04 01/Valstybės žinios'2009 Nr.35-1348)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-232 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo tarybos sudėties patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-116/2009 03 24/Įsigaliojo nuo 2009 04 01/Valstybės žinios'2009 Nr.35-1346)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-114/2009 03 23/Įsigaliojo nuo 2009 04 03 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.36-1402)

Dėl 2008-2009 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-112/2009 03 23/Įsigaliojo nuo 2009 04 01/Valstybės žinios'2009 Nr.35-1347)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-109/2009 03 19/Įsigaliojo nuo 2009 04 03 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.36-1401)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-58/D1-82 "Dėl Į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-179/D1-108/2009 03 19/Įsigaliojo nuo 2009 03 25/Valstybės žinios'2009 Nr.32-1254)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 586 "Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-105/2009 03 17/Įsigaliojo nuo 2009 03 29 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2009 Nr.34-1322)

Dėl aplinkos ministro 2008 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-118 "Dėl ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-104/2009 03 17/Įsigaliojo nuo 2009 03 22 iki 2010 03 25; Negalioja nuo 2010 03 26/Valstybės žinios'2009 Nr.31-1237, Valstybės žinios'2009 Nr.330)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-103/2009 03 17/Įsigaliojo nuo 2009 03 22/Valstybės žinios'2009 Nr.31-1236, Valstybės žinios'2009 Nr.330)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-155/D1-93/2009 03 10/Įsigaliojo nuo 2009 03 20/Valstybės žinios'2009 Nr.30-1204)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-88/2009 03 09/Įsigaliojo nuo 2009 03 14 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.28-1112)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-84/2009 03 06/Įsigaliojo nuo 2009 03 14/Valstybės žinios'2009 Nr.28-1111)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-73/2009 02 26/Įsigaliojo nuo 2009 03 01/Valstybės žinios'2009 Nr.23-925)

Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-72/2009 02 26/Įsigaliojo nuo 2009 04 03/Valstybės žinios'2009 Nr.36-1400)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 472 "Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-71/2009 02 26/Įsigaliojo nuo 2009 03 04/Valstybės žinios'2009 Nr.24-961)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 726 "Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-69/2009 02 25/Įsigaliojo nuo 2009 03 06/Valstybės žinios'2009 Nr.25-999)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 472 "Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-68/2009 02 25/Įsigaliojo nuo 2009 03 06/Valstybės žinios'2009 Nr.25-998)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONŲ IR RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITIES ILGALAIKIO BENDRADARBIAVIMO TARYBOS APLINKOS APSAUGOS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-66/2009 02 25/ / )

DĖL LIETUVOS NUOLATINĖS DARBO GRUPĖS IR POGRUPIŲ SUDARYMO
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-65/2009 02 25/ / )

DĖL APLINKOS MINISTERIJOS PAVALDUME ESANČIŲ INSTITUCIJŲ 2009 M. VEIKLOS PLANŲ RENGIMO
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-64/2009 02 25/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-544 "Dėl Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių vadovų mokymo programos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-61/2009 02 18/Įsigaliojo nuo 2009 02 27/Valstybės žinios'2009 Nr.22-880)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.10:2008 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-60/2009 02 18/Įsigaliojo nuo 2009 02 27 iki 2011 03 19; Negalioja nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2009 Nr.22-879)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-59/2009 02 17/Įsigaliojo nuo 2009 02 22/Valstybės žinios'2009 Nr.20-812)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 574 "Dėl valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių tarybos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-55/2009 02 17/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 "Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-54/2009 02 17/Įsigaliojo nuo 2009 02 22/Valstybės žinios'2009 Nr.20-811)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-53/2009 02 12/Įsigaliojo nuo 2009 02 20/Valstybės žinios'2009 Nr.19-772)

Dėl Lietuvos raudonosios knygos komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-51/2009 02 10/Įsigaliojo nuo 2009 02 15/Valstybės žinios'2009 Nr.18-735)

Dėl Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-48/2009 02 05/Įsigaliojo nuo 2009 02 13/Valstybės žinios'2009 Nr.17-673)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-360 "Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-47/2009 02 04/Įsigaliojo nuo 2009 02 13/Valstybės žinios'2009 Nr.17-672)

Dėl Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų galias patvirtinančių dokumentų spausdinimo, išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo bei Valstybinio saugomų teritorijų pareigūno pažymėjimo blanko formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-44/2009 02 03/Įsigaliojo nuo 2009 02 13/Valstybės žinios'2009 Nr.17-671)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2009 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2009 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-43/2009 02 03/Įsigaliojo nuo 2009 02 06/Valstybės žinios'2009 Nr.14-553)

Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2009 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2009 02 02/Įsigaliojo nuo 2009 02 06/Valstybės žinios'2009 Nr.14-552)

Dėl verslinės žvejybos Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2009 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-39/2009 02 02/Įsigaliojo nuo 2009 02 06/Valstybės žinios'2009 Nr.14-551)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl Didžiojo kormorano populiacijos gausos reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-38/2009 02 02/Įsigaliojo nuo 2009 02 06 iki 2010 07 22; Negalioja nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2009 Nr.14-550)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-37 "Dėl viešosios įstaigos Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pertvarkymo į biudžetinę įstaigą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-32/2009 01 26/Įsigaliojo nuo 2009 02 06/Valstybės žinios'2009 Nr.14-549)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 661 "Dėl Privalomojo nurodymo ir nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą blankų formų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-31/2009 01 26/Įsigaliojo nuo 2009 02 04/Valstybės žinios'2009 Nr.13-519)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-25/2009 01 20/Įsigaliojo nuo 2009 01 28/Valstybės žinios'2009 Nr.10-382)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-24/2009 01 20/Įsigaliojo nuo 2009 01 30 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.11-432)

DĖL MIŠKO GENETINIŲ IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMO IR SELEKCIJOS PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2009 METAIS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1- 27/2009 01 20/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-232 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-21/2009 01 16/Įsigaliojo nuo 2009 01 23/Valstybės žinios'2009 Nr.8-284)

Dėl atlyginimo dydžių 2009 metams viešajai įstaigai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui už Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų registro duomenų teikimą patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-20/2009 01 15/Įsigaliojo nuo 2009 01 23 iki 2009 12 31; Negalioja nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.8-283)

Dėl atlyginimo dydžių 2009 metams viešajai įstaigai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui už sąskaitos Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų registre atidarymą, tvarkymą ir vieno tūkstančio apyvartinių taršos leidimų laikymą registro sąskaitoje patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-19/2009 01 15/Įsigaliojo nuo 2009 01 23 iki 2009 12 31; Negalioja nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2009 Nr.8-282)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-553 "Dėl Jūrinių tyrimų centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-16/2009 01 15/Įsigaliojo nuo 2009 01 23 iki 2010 03 23; Negalioja nuo 2010 03 24/Valstybės žinios'2009 Nr.8-313)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1992 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 117 "RSN 146-92 Pasienio ir muitinės kontrolės postų prie automobilių kelių projektavimas ir įrengimas" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-15/2009 01 15/Įsigaliojo nuo 2009 01 25/Valstybės žinios'2009 Nr.9-346)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. D1-4 "Dėl Valstybinės miškotvarkos tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-13/2009 01 15/Įsigaliojo nuo 2009 01 23/Valstybės žinios'2009 Nr.8-311)

Dėl darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atestavimo sistemos nustatymo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-12/A1-10/2009 01 13/Įsigaliojo nuo 2009 01 21 iki 2015 06 09; Negalioja nuo 2015 06 10/Valstybės žinios'2009 Nr.7-251)

Dėl vilkų medžiojimo 2008-2009 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-11/2009 01 12/Įsigaliojo nuo 2009 01 18/Valstybės žinios'2009 Nr.6-192)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-9/2009 01 08/Įsigaliojo nuo 2009 01 15/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.3-27)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-8/2009 01 08/Įsigaliojo nuo 2009 01 18 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.6-189)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-7/2009 01 07/Įsigaliojo nuo 2009 01 14 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2009 Nr.4-99)

Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-6/2009 01 07/Įsigaliojo nuo 2009 01 01 iki 2009 05 30; Negalioja nuo 2009 05 31/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.3-26)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 198 "Dėl Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-4/2009 01 06/Įsigaliojo nuo 2009 01 18 iki 2014 03 13; Negalioja nuo 2014 03 14/Valstybės žinios'2009 Nr.6-191)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-272 "Dėl Kvalifikacinių reikalavimų asmenims, vadovaujantiems sąvartynų eksploatacijai, ir kvalifikacijos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-3/2009 01 06/Įsigaliojo nuo 2009 01 14 iki 2012 07 19; Negalioja nuo 2012 07 20/Valstybės žinios'2009 Nr.4-98)

Dėl aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. D1-611 "Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės "Vandens telkinių būklės gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1/2009 01 05/Įsigaliojo nuo 2009 01 14/Valstybės žinios'2009 Nr.4-97)

Teisės aktų paieška