Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2008 m. įsakymai

Dėl sąrašų, pagal kuriuos augalų genetiniai ištekliai priskiriami augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-701/2008 12 31/Įsigaliojo nuo 2009 01 18 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2009 Nr.6-196)

Dėl Anykščių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-699/2008 12 31/Įsigaliojo nuo 2009 01 21/Valstybės žinios'2009 Nr.7-250)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-698/2008 12 31/Įsigaliojo nuo 2009 01 14 iki 2009 06 23; Negalioja nuo 2009 06 24/Valstybės žinios'2009 Nr.4-96)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-697/2008 12 31/Įsigaliojo nuo 2009 01 11/Valstybės žinios'2009 Nr.3-63)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-03-V priemonę "Užterštų teritorijų poveikio vertinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-696/2008 12 31/Įsigaliojo nuo 2009 01 14/Valstybės žinios'2009 Nr.4-95)

Dėl Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2009 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-695/2008 12 30/Įsigaliojo nuo 2009 01 09/Valstybės žinios'2009 Nr.2-47)

Dėl Žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2009 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-694/2008 12 30/Įsigaliojo nuo 2009 01 09/Valstybės žinios'2009 Nr.2-46)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-693/2008 12 29/Įsigaliojo nuo 2009 01 07 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2009 Nr.1-12)

Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2009 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-692/2008 12 29/Įsigaliojo nuo 2009 01 07/Valstybės žinios'2009 Nr.1-13)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-691/2008 12 24/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2008 12 24; Įsigaliojo nuo 2009 01 15 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2009 Nr.3-25)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-690/2008 12 24/Įsigaliojo nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.150-6128)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-679 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-688/2008 12 24/Įsigaliojo nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.150-6127)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 34-2000 "Radionuklidų nebekontroliuojamieji lygiai; medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-687/2008 12 24/Įsigaliojo nuo 2009 02 01 iki 2011 09 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2009 Nr.1-11)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 567 "Dėl Augalų genų banko nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-685a/2008 12 23/Įsigaliojo nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.150-6126)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 213 "Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-685/2008 12 19/Įsigaliojo nuo 2009 01 01 iki 2015 05 13; Negalioja nuo 2015 05 14/Valstybės žinios'2008 Nr.148-5945)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-510 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-684/2008 12 19/Įsigaliojo nuo 2008 12 28/Valstybės žinios'2008 Nr.148-5944)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-682/2008 12 19/Įsigaliojo nuo 2009 01 09/Valstybės žinios'2009 Nr.2-45)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-681/2008 12 17/Įsigaliojo nuo 2008 12 28/Valstybės žinios'2008 Nr.148-5943)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-33 "Dėl Valstybės institucijų veiklos savavališkų statybų prevencijos ir padarinių šalinimo srityje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-680/2008 12 17/Įsigaliojo nuo 2008 12 28 iki 2011 10 31; Negalioja nuo 2011 11 01/Valstybės žinios'2008 Nr.148-5942)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-679/2008 12 16/Įsigaliojo nuo 2008 12 21/Valstybės žinios'2008 Nr.146-5886)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-678/2008 12 09/Įsigaliojo nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5751)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-364 "Dėl Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-677/2008 12 09/Įsigaliojo nuo 2008 12 24/Valstybės žinios'2008 Nr.147-5927)

Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-675/2008 12 09/Įsigaliojo nuo 2009 01 18/Valstybės žinios'2009 Nr.6-193)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-674/2008 12 09/Įsigaliojo nuo 2009 01 18; Nauja redakcija nuo 2010 11 25/Valstybės žinios'2009 Nr.6-187)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-672/2008 12 09/Įsigaliojo nuo 2008 12 17/Valstybės žinios'2008 Nr.144-5800)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-668/2008 12 09/Įsigaliojo nuo 2009 01 18/Valstybės žinios'2009 Nr.6-190)

Dėl Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-667/2008 12 09/Įsigaliojo nuo 2009 01 18/Valstybės žinios'2009 Nr.6-188)

Dėl Vandenų taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-686/D1-676/2008 12 09/Įsigaliojo nuo 2008 12 14/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5741)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-663/2008 12 08/Įsigaliojo nuo 2008 12 14/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5750)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-662/2008 12 08/Įsigaliojo nuo 2008 12 14/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5749)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-661/2008 12 08/Įsigaliojo nuo 2008 12 14/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5748)

Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-659/2008 12 08/Įsigaliojo nuo 2009 01 18/Valstybės žinios'2009 Nr.6-186)

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-261/D1-322 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/ĮV-603/D1-657/2008 12 08/Įsigaliojo nuo 2008 12 17/Valstybės žinios'2008 Nr.144-5797)

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Įsakymas/VA-61/D1-658/2008 12 08/Įsigaliojo nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.145-5844, Valstybės žinios'2009 Nr.190, Valstybės žinios'2009 Nr.280, Valstybės žinios'2013 Nr.40, Valstybės žinios'2013 Nr.150)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 568 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-656/2008 12 05/Įsigaliojo nuo 2008 12 14 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5747)

Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribų ir intensyvaus karsto žemių grupių nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-655/2008 12 04/Įsigaliojo nuo 2008 12 14/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5746)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-654/2008 12 04/Įsigaliojo nuo 2008 12 14/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5745)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-653/2008 12 04/Įsigaliojo nuo 2008 12 14/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5744)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 317 "Dėl STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2008 12 04/Įsigaliojo nuo 2008 12 14/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5743)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. D1-609/4-477 "Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008-2012 metams plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-650/4-612/2008 12 03/Įsigaliojo nuo 2008 12 10/Valstybės žinios'2008 Nr.141-5598)

Dėl žurnalistų kūrybinio konkurso "Žmogus ir aplinka" premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-642/2008 11 28/Įsigaliojo nuo 2008 12 11/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.94-1210)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. D1-465 "Dėl Eršketinių (Acipenseriformes) būrio žuvų ikrų (juodųjų ikrų) fasavimo ir taros žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-640/2008 11 28/Įsigaliojo nuo 2008 12 05/Valstybės žinios'2008 Nr.139-5522)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-399/4-336/3-340 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-638/4-589/3-4/2008 11 27/Įsigaliojo nuo 2008 12 01 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.138-5478)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-637/2008 11 26/Įsigaliojo nuo 2008 12 10/Valstybės žinios'2008 Nr.141-5597)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2002 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-636/2008 11 26/Įsigaliojo nuo 2008 12 05/Valstybės žinios'2008 Nr.139-5521)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-153 "Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos ir Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejų teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-635/2008 11 26/Įsigaliojo nuo 2008 12 10 iki 2014 03 07; Negalioja nuo 2014 03 08/Valstybės žinios'2008 Nr.141-5596)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-633/2008 11 26/Įsigaliojo nuo 2008 12 10/Valstybės žinios'2008 Nr.141-5595)

Dėl Jūrinių tyrimų centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo tvarkos ir įkainių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-631/2008 11 26/Įsigaliojo nuo 2008 12 10 iki 2010 03 23; Negalioja nuo 2010 03 24/Valstybės žinios'2008 Nr.141-5594)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-630/2008 11 26/Įsigaliojo nuo 2008 11 30/Valstybės žinios'2008 Nr.137-5438)

Dėl priemonių plano, skirto Europos Bendrijų Komisijos pagrįstoje nuomonėje Nr. K(2008) 4806 Dėl pažeidimo Nr. 2006/2139 nurodytiems trūkumams pašalinti, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-623/2008 11 25/ / )

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-206 "Dėl LAND 50-2004 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl lAND 50-2003 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-622/2008 11 25/Įsigaliojo nuo 2008 12 07 iki 2011 07 09; Negalioja nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2008 Nr.140-5575)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 410 "Dėl Anykščių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-621/2008 11 24/Įsigaliojo nuo 2008 12 10/Valstybės žinios'2008 Nr.141-5593)

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2008-2009 metų medžioklės sezoną limito nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-619/2008 11 18/Įsigaliojo nuo 2008 11 26/Valstybės žinios'2008 Nr.135-5272)

Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-615/2008 11 17/Įsigaliojo nuo 2008 11 28/Valstybės žinios'2008 Nr.136-5352)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-449 "Dėl Sunkiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį (Euro IV ir V) tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-614/2008 11 17/Įsigaliojo nuo 2008 11 28/Valstybės žinios'2008 Nr.136-5350, Valstybės žinios'2008 Nr.1430)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-613/2008 11 14/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2008 11 14; Įsigaliojo nuo 2008 11 22 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.89-1150, Informaciniai pranešimai'2008 Nr.90-1165, Informaciniai pranešimai'2008 Nr.910)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 510 "Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2008 11 14/Įsigaliojo nuo 2008 11 26/Valstybės žinios'2008 Nr.135-5271)

Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės "Vandens telkinių būklės gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-611/2008 11 14/Įsigaliojo nuo 2008 11 28/Valstybės žinios'2008 Nr.136-5349)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-607/2008 11 13/Įsigaliojo nuo 2008 11 26/Valstybės žinios'2008 Nr.135-5270)

Dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių įsakymų paskelbimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-606/2008 11 12/Įsigaliojo nuo 2008 11 26/Valstybės žinios'2008 Nr.135-5269)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-447 "Dėl Miško želdinimo darbų vertinimo ir miško želdinių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-605/2008 11 12/Įsigaliojo nuo 2008 11 26/Valstybės žinios'2008 Nr.135-5268)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos garbės ženklo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ženklo "Už visuomeninę veiklą" įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-603/2008 11 11/Įsigaliojo nuo 2008 11 26/Valstybės žinios'2008 Nr.135-5267)

Dėl Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-602/2008 11 11/Įsigaliojo nuo 2008 11 23/Valstybės žinios'2008 Nr.134-5216)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-598/2008 11 11/Įsigaliojo nuo 2008 11 21/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5148)

Dėl aplinkos ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/104/360 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 "Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-596/A1-364/3-/2008 11 10/Įsigaliojo nuo 2008 11 21/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5147)

Dėl aplinkos, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo ministrų 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 600/172/454 "Dėl aplinkos, socialinės apsaugos ir darbo bei susisiekimo ministrų 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/104/360 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 "Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams" patvirtinimo" dalinio pakeitimo bei lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimų esamiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-595/A1-363/3-/2008 11 10/Įsigaliojo nuo 2008 11 21 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5146)

Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008-2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-592/4-531/2008 11 07/Įsigaliojo nuo 2008 11 21/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5145)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-433/D1-588/2008 11 05/Įsigaliojo nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.132-5089)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-287 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-587/2008 11 04/Įsigaliojo nuo 2008 11 21 iki 2010 09 09; Negalioja nuo 2010 09 10/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5144)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-586/2008 11 04/Įsigaliojo nuo 2008 11 21/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5143)

Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-583/2008 10 31/Įsigaliojo nuo 2008 11 21/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5142)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-582/2008 10 31/Įsigaliojo nuo 2008 11 21 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5141)

Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės

Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taikant "Vieno langelio" principą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2008 10 29/Įsigaliojo nuo 2008 11 14/Valstybės žinios'2008 Nr.130-4999)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 470/581 "Dėl zonų ir aglomeracijų aplinkos oro kokybei vertinti bei valdyti sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-574/V-1056/2008 10 29/Įsigaliojo nuo 2008 11 14/Valstybės žinios'2008 Nr.130-4998)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-571/2008 10 27/Įsigaliojo nuo 2008 11 14/Valstybės žinios'2008 Nr.130-4997)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl priemonių, kurios būtų įgyvendintos iš dalies finansuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-570/2008 10 27/Įsigaliojo nuo 2008 11 12/Valstybės žinios'2008 Nr.129-4938)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 "Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-569/2008 10 27/Įsigaliojo nuo 2008 11 12/Valstybės žinios'2008 Nr.129-4937)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-567/2008 10 27/Įsigaliojo nuo 2008 10 31 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.125-4773)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-566/2008 10 27/Įsigaliojo nuo 2008 10 31 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.125-4772)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-561/2008 10 22/Įsigaliojo nuo 2008 10 31/Valstybės žinios'2008 Nr.125-4771)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-557/2008 10 22/Įsigaliojo nuo 2008 10 26/Valstybės žinios'2008 Nr.123-4710)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-801 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-553/2008 10 22/Įsigaliojo nuo 2008 10 26 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.123-4708)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-347 "Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-552/2008 10 22/Įsigaliojo nuo 2008 10 29 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.124-4736)

Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-551/2008 10 22/Įsigaliojo nuo 2008 10 29/Valstybės žinios'2008 Nr.124-4735)

Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-03-V "Užterštų teritorijų poveikio vertinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-550/2008 10 22/Įsigaliojo nuo 2008 10 29/Valstybės žinios'2008 Nr.124-4734)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-117/D3-196 "Dėl Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-499/D1-556/2008 10 22/Įsigaliojo nuo 2008 10 31/Valstybės žinios'2008 Nr.125-4779)

Dėl 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo veiksmų plano 2008-2015 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-548/1B-625/B1/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 10 31/Valstybės žinios'2008 Nr.125-4770)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 289 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 "Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-547/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 10 26 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.123-4691)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 97 "Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-546/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 10 26/Valstybės žinios'2008 Nr.123-4690)

Dėl Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių vadovų mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-544/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 10 26 iki 2009 02 26; Negalioja nuo 2009 02 27/Valstybės žinios'2008 Nr.123-4709)

Dėl Aplinkos sektoriaus 2007-2013 m. periodo viešinimo priemonių programos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-542/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 11 21/Valstybės žinios'2008 Nr.133-5140)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-360 "Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-541/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 10 26/Valstybės žinios'2008 Nr.123-4688)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-540/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 10 26/Valstybės žinios'2008 Nr.123-4687)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-145 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" ir 2008 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. D1-214 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-539/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 10 24/Valstybės žinios'2008 Nr.122-4652)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-23 "Dėl Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategijos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-536/2008 10 17/Įsigaliojo nuo 2008 10 24/Valstybės žinios'2008 Nr.122-4651)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-531/2008 10 13/Įsigaliojo nuo 2008 10 17/Valstybės žinios'2008 Nr.119-4539)

Dėl valstybės įmonių Joniškio miškų urėdijos, Kuršėnų miškų urėdijos, Mažeikių miškų urėdijos, Šiaulių miškų urėdijos ir Tytuvėnų miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-529/2008 10 13/Įsigaliojo nuo 2008 10 22/Valstybės žinios'2008 Nr.121-4631)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-528/2008 10 13/Įsigaliojo nuo 2008 10 17 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2008 Nr.119-4536)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-518 "Dėl Pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2008 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-527/2008 10 13/Įsigaliojo nuo 2008 10 22/Valstybės žinios'2008 Nr.121-4632)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-526/2008 10 13/Įsigaliojo nuo 2008 10 19 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2008 Nr.120-4573)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-525/2008 10 09/Įsigaliojo nuo 2008 10 19/Valstybės žinios'2008 Nr.120-4570)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-524/2008 10 08/Įsigaliojo nuo 2008 10 17/Valstybės žinios'2008 Nr.119-4537)

Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-523/2008 10 08/Įsigaliojo nuo 2008 10 17/Valstybės žinios'2008 Nr.119-4540)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 87-2008 "Vandens kokybė. Fenolio skaičiaus nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant 4-aminoantipiriną, po distiliavimo" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-521/2008 10 06/Įsigaliojo nuo 2008 10 15/Valstybės žinios'2008 Nr.118-4483)

Dėl VP3-1.4-AM-03-V priemonės "Užterštų teritorijų poveikio vertinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-517/2008 10 06/Įsigaliojo nuo 2008 10 17/Valstybės žinios'2008 Nr.119-4538)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-514/2008 10 01/Įsigaliojo nuo 2008 10 15/Valstybės žinios'2008 Nr.118-4482)

Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos ir Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejų teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-513/2008 10 01/Įsigaliojo nuo 2008 10 08 iki 2014 03 07; Negalioja nuo 2014 03 08/Valstybės žinios'2008 Nr.115-4396)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-512/2008 10 01/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2008 10 01; Įsigaliojo nuo 2008 10 11 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.77-1003)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 "Dėl Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-368/D1-511/2008 10 01/Įsigaliojo nuo 2008 10 08/Valstybės žinios'2008 Nr.115-4389)

Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-510/2008 09 30/Įsigaliojo nuo 2008 10 26/Valstybės žinios'2008 Nr.123-4689)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-507/2008 09 29/Įsigaliojo nuo 2008 10 05/Valstybės žinios'2008 Nr.114-4373)

Dėl už "Natura 2000" teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijos formos patvirtinimo ir pasirašymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-505/2008 09 29/Įsigaliojo nuo 2008 10 05; Nauja redakcija nuo 2011 04 22/Valstybės žinios'2008 Nr.114-4372)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-504/2008 09 29/Įsigaliojo nuo 2008 10 08/Valstybės žinios'2008 Nr.115-4395)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 221 "Dėl Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinių kiekių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-498/2008 09 25/Įsigaliojo nuo 2008 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.112-4272)

Dėl draudimo žvejoti 40-45 mm akytumo tinklaičiais Kuršių mariose 2008 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-497/2008 09 24/Įsigaliojo nuo 2008 09 28/Valstybės žinios'2008 Nr.111-4256)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-513/D1-495/2008 09 24/Įsigaliojo nuo 2008 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.112-4270)

Dėl administracinių patalpų Vilniuje, Gynėjų g. 8, perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-494/2008 09 23/Įsigaliojo nuo 2008 09 28; Nauja redakcija nuo 2009 10 18/Valstybės žinios'2008 Nr.111-4262)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-493/2008 09 23/Įsigaliojo nuo 2008 09 28/Valstybės žinios'2008 Nr.111-4255)

Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-492/2008 09 23/Įsigaliojo nuo 2008 10 01 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.111-4254)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-487/2008 09 23/Įsigaliojo nuo 2008 09 28/Valstybės žinios'2008 Nr.111-4253)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 701 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-481/2008 09 22/Įsigaliojo nuo 2008 09 26 iki 2012 08 17; Negalioja nuo 2012 08 18/Valstybės žinios'2008 Nr.110-4205)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-475/2008 09 12/Įsigaliojo nuo 2008 09 24/Valstybės žinios'2008 Nr.109-4165)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-474/2008 09 12/Įsigaliojo nuo 2008 09 21/Valstybės žinios'2008 Nr.108-4147)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.04:2002 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-471/2008 09 11/Įsigaliojo nuo 2008 12 14 iki 2011 03 19; Negalioja nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2008 Nr.143-5742)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl valstybės įmonės "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-467/2008 09 11/Įsigaliojo nuo 2008 09 24 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.109-4166)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-466/2008 09 11/Įsigaliojo nuo 2008 09 17/Valstybės žinios'2008 Nr.106-4048)

Dėl Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-463/2008 09 09/Įsigaliojo nuo 2008 09 24/Valstybės žinios'2008 Nr.109-4164)

Dėl Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-462/2008 09 09/Įsigaliojo nuo 2008 09 24/Valstybės žinios'2008 Nr.109-4162)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 27 d. įsakymo nr. D1-276 "Dėl registrų, kadastrų, informacinių sistemų diegimo ir vystymo panaudojant informacines technologijas aplinkos sektoriuje programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-456/2008 09 04/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. D1-273 "Dėl Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų koordinavimo tarybų personalinių sudėčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-455/2008 09 04/Įsigaliojo nuo 2008 09 17/Valstybės žinios'2008 Nr.106-4047)

Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-454/2008 09 04/Įsigaliojo nuo 2008 09 12 iki 2015 05 08; Negalioja nuo 2015 05 09/Valstybės žinios'2008 Nr.104-4003)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-451/2008 08 29/Įsigaliojo nuo 2008 09 26/Valstybės žinios'2008 Nr.110-4204)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-450/2008 08 29/Įsigaliojo nuo 2008 09 03/Valstybės žinios'2008 Nr.100-3874)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-416/ĮV-517 "Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-447/ĮV-430/2008 08 28/Įsigaliojo nuo 2008 09 03/Valstybės žinios'2008 Nr.100-3873)

Dėl Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. D1-459 "Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritis "Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas" bei "Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimas" taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-441/2008 08 27/Įsigaliojo nuo 2008 08 31/Valstybės žinios'2008 Nr.99-3834)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-440/2008 08 27/Įsigaliojo nuo 2008 09 05/Valstybės žinios'2008 Nr.101-3913)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. D1-460 "Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-438/2008 08 27/Įsigaliojo nuo 2008 08 30 iki 2012 08 29; Negalioja nuo 2012 08 30/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.65-882)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-426/2008 08 18/Įsigaliojo nuo 2008 08 27 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.97-3768)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-12/D1-8 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto kadastre, pertvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-446/D1-428/2008 08 18/Įsigaliojo nuo 2008 08 27/Valstybės žinios'2008 Nr.97-3769)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-422/2008 08 13/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2008 08 13; Įsigaliojo nuo 2008 08 23 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.63-869)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-421/2008 08 13/Įsigaliojo nuo 2008 08 20/Valstybės žinios'2008 Nr.94-3709)

Dėl aplinkos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. D1-59 "Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2008 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2008 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-419/2008 08 12/Įsigaliojo nuo 2008 08 20/Valstybės žinios'2008 Nr.94-3708)

Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-415/2008 08 01/Įsigaliojo nuo 2008 08 10/Valstybės žinios'2008 Nr.91-3645)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-362 "Dėl Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-414/2008 08 01/Įsigaliojo nuo 2008 08 10/Valstybės žinios'2008 Nr.91-3644)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-402/2008 07 29/Įsigaliojo nuo 2008 08 06/Valstybės žinios'2008 Nr.89-3567)

Dėl VP3-3.1-AM-01-V priemonės

Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2008 07 29/Įsigaliojo nuo 2008 08 08/Valstybės žinios'2008 Nr.90-3611)

Dėl Išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitos ir gautų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-398/2008 07 28/Įsigaliojo nuo 2009 01 01; Nauja redakcija nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.89-3566)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-389/2008 07 21/Įsigaliojo nuo 2008 08 01/Valstybės žinios'2008 Nr.87-3495)

Dėl konkurso "Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda" nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-387/2008 07 21/Įsigaliojo nuo 2008 07 30/Valstybės žinios'2008 Nr.86-3440)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 "Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-386/2008 07 21/Įsigaliojo nuo 2008 07 30/Valstybės žinios'2008 Nr.86-3439)

Dėl koordinavimo komisijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-383/2008 07 21/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-382/2008 07 15/Įsigaliojo nuo 2008 07 23/Valstybės žinios'2008 Nr.83-3317)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-129 "Dėl Gairių pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritis "Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas" ir "Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimas", patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-381/2008 07 14/Įsigaliojo nuo 2008 07 23/Valstybės žinios'2008 Nr.83-3316)

Dėl Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-380/2008 07 14/Įsigaliojo nuo 2008 07 23/Valstybės žinios'2008 Nr.83-3315)

Dėl valstybinių parkų direktorių ir jų pavaduotojų skyrimo jungtinių tarybų nariais tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-379/2008 07 14/Įsigaliojo nuo 2008 07 23/Valstybės žinios'2008 Nr.83-3314)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-377/2008 07 14/Įsigaliojo nuo 2008 07 23/Valstybės žinios'2008 Nr.83-3313)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-375/2008 07 14/Įsigaliojo nuo 2008 07 20/Valstybės žinios'2008 Nr.82-3283)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-371/2008 07 10/Įsigaliojo nuo 2008 07 20; Taikoma nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.82-3282)

Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/AV-112/2008 07 10/Įsigaliojo nuo 2008 07 20/Valstybės žinios'2008 Nr.82-3286)

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-370/1K-230/2008 07 09/Įsigaliojo nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.79-3140, Valstybės žinios'2009 Nr.190)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-369/2008 07 08/Įsigaliojo nuo 2008 07 13/Valstybės žinios'2008 Nr.79-3139)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-636 "Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-368/2008 07 08/Įsigaliojo nuo 2008 07 13/Valstybės žinios'2008 Nr.79-3138)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 "Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-366/2008 07 08/Įsigaliojo nuo 2008 07 13/Valstybės žinios'2008 Nr.79-3137)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-365/2008 07 08/Įsigaliojo nuo 2008 08 03 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.88-3546)

Dėl tauriųjų elnių, danielių ir briedžių sumedžiojimo per 2008-2009 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-363/2008 07 03/Įsigaliojo nuo 2008 07 09/Valstybės žinios'2008 Nr.77-3050)

Dėl Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-362/2008 07 02/Įsigaliojo nuo 2008 07 13/Valstybės žinios'2008 Nr.79-3135)

Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-360/2008 07 02/Įsigaliojo nuo 2008 07 09/Valstybės žinios'2008 Nr.77-3049)

Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-358/2008 07 02/Įsigaliojo nuo 2008 07 09/Valstybės žinios'2008 Nr.77-3048)

Dėl Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-357/2008 07 02/Įsigaliojo nuo 2008 07 11/Valstybės žinios'2008 Nr.78-3088)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 198 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-352/2008 07 01/Įsigaliojo nuo 2008 07 06/Valstybės žinios'2008 Nr.76-3024)

Dėl priemonių, kurios būtų įgyvendintos iš dalies finansuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-351/2008 06 30/Įsigaliojo nuo 2008 07 06/Valstybės žinios'2008 Nr.76-3023)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-350/2008 06 28/Įsigaliojo nuo 2008 07 04/Valstybės žinios'2008 Nr.75-2970)

Dėl kremavimo veiklos licencijos formos, prašymų išduoti ar pakeisti kremavimo veiklos licenciją, išduoti kremavimo veiklos licencijos dublikatą, panaikinti įspėjimą apie galimą kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdyti ar panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimą, panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą formų ir Kremavimo veiklos licencijų registro formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-348/2008 06 28/Įsigaliojo nuo 2008 07 04/Valstybės žinios'2008 Nr.75-2971)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-663 "Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-347/2008 06 27/Įsigaliojo nuo 2008 07 04/Valstybės žinios'2008 Nr.75-2969)

Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-343/2008 06 26/Įsigaliojo nuo 2008 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.74-2907)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-342/2008 06 26/Įsigaliojo nuo 2008 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.74-2905)

Dėl Lietuvos sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūros-konkurso 2008 m. organizavimo, respublikinės vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-360/D1-344/2008 06 26/Įsigaliojo nuo 2008 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.74-2903)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-332/2008 06 25/Įsigaliojo nuo 2008 07 01 iki 2009 08 01; Negalioja nuo 2009 08 02/Valstybės žinios'2008 Nr.74-2906)

Dėl pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę įgyvendinamo projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.3.0-03-05/0082 nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-328/2008 06 19/Įsigaliojo nuo 2008 07 03/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.48-704)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-327/2008 06 19/Įsigaliojo nuo 2008 06 27 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2008 Nr.72-2774)

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-60 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-341/2008 06 17/Įsigaliojo nuo 2008 06 22/Valstybės žinios'2008 Nr.71-2750)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-322/2008 06 16/Įsigaliojo nuo 2008 06 20/Valstybės žinios'2008 Nr.70-2687)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 "Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-321/2008 06 16/Įsigaliojo nuo 2008 06 20/Valstybės žinios'2008 Nr.70-2686)

Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 "Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-325/V-587/2008 06 16/Įsigaliojo nuo 2008 06 20/Valstybės žinios'2008 Nr.70-2688)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 337 "Dėl Miško sodmenų, medžių ir krūmų sėklų kokybės reikalavimų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-317/2008 06 09/Įsigaliojo nuo 2008 06 15/Valstybės žinios'2008 Nr.68-2598)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-314/2008 06 05/Įsigaliojo nuo 2008 09 01/Valstybės žinios'2008 Nr.67-2541)

Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-315/V-540/2008 06 05/Įsigaliojo nuo 2008 06 11 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2008 Nr.66-2517, Valstybės žinios'2008 Nr.810)

Dėl Juozapynės geomorfologinio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-310/2008 06 04/Įsigaliojo nuo 2008 06 13/www.valstybes-zinios.lt'2008 Nr.67-2540)

Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-309/2008 06 04/Įsigaliojo nuo 2008 06 13/Valstybės žinios'2008 Nr.67-2539)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-305/2008 06 03/Įsigaliojo nuo 2008 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.65-2486)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-661 "Dėl Asmenų, vadovaujančių sąvartynų eksploatacijai, žinių patikrinimo egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-303/2008 06 02/Įsigaliojo nuo 2008 06 08/Valstybės žinios'2008 Nr.65-2485)

Dėl Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-302/2008 06 02/Įsigaliojo nuo 2008 07 01; Nauja redakcija nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2008 Nr.64-2439, Valstybės žinios'2011 Nr.103-4845)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-243 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-299/2008 06 02/Įsigaliojo nuo 2008 10 01 iki 2010 06 30; Negalioja nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.65-2484)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-298/2008 06 02/Įsigaliojo nuo 2008 10 01 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.65-2483)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-297/2008 06 02/Įsigaliojo nuo 2008 10 01 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.65-2482)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-296/2008 06 02/Įsigaliojo nuo 2008 10 01 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.65-2481)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 232 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-295/2008 06 02/Įsigaliojo nuo 2008 06 08 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.65-2480)

Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-294/2008 05 30/Įsigaliojo nuo 2008 06 11/Valstybės žinios'2008 Nr.66-2516)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-293/2008 05 30/Įsigaliojo nuo 2008 06 22/Valstybės žinios'2008 Nr.71-2754)

Dėl Aplinkos ministerijos Česlovo Kudabos 2008 metų premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-292/2008 05 30/Įsigaliojo nuo 2008 06 05/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.41-574)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-525 "Dėl Paraiškų dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių priemonių finansavimo, naudojant specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas, pateikimo, šių priemonių įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-289/2008 05 30/Įsigaliojo nuo 2008 06 08 iki 2012 12 18; Negalioja nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2008 Nr.65-2479)

Dėl statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas ar vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-288/2008 05 30/Įsigaliojo nuo 2008 06 06 iki 2013 05 25; Nauja redakcija nuo 2011 09 25; Negalioja nuo 2013 05 26/Valstybės žinios'2008 Nr.64-2436, Valstybės žinios'2011 Nr.116-5489)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-281/2008 05 28/Įsigaliojo nuo 2008 06 04/Valstybės žinios'2008 Nr.63-2403)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-446 "Dėl Kvalifikacinių girininkų klasių suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-280/2008 05 27/Įsigaliojo nuo 2008 07 13/Valstybės žinios'2008 Nr.79-3136)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-328 "Dėl Gairių pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritį "Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas", patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-278/2008 05 27/Įsigaliojo nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2008 Nr.62-2356)

Dėl registrų, kadastrų, informacinių sistemų diegimo ir vystymo panaudojant informacines technologijas aplinkos sektoriuje programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-276/2008 05 27/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-598/V-966 "Dėl Pranešimų apie tiekiamas rinkai naujas chemines medžiagas tvarkos aprašo ir Cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-279/V-490/2008 05 27/Įsigaliojo nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2008 Nr.62-2359)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-275/2008 05 26/Įsigaliojo nuo 2008 06 04/Valstybės žinios'2008 Nr.63-2402)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-518 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2008 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2008 05 26/Įsigaliojo nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2008 Nr.62-2360)

Dėl stirnų sumedžiojimo per 2008-2009 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-271/2008 05 26/Įsigaliojo nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2008 Nr.62-2358)

Dėl Maudyklų vandens kokybės ataskaitų Europos Bendrijų Komisijai rengimo ir teikimo tvarkos nuostatų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-484/D1-273/2008 05 26/Įsigaliojo nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2008 Nr.62-2362)

Dėl Laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijos formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-265/2008 05 21/Įsigaliojo nuo 2008 06 01 iki 2011 09 10; Negalioja nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2008 Nr.62-2357)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-251 "Dėl Helsinkio komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-263/2008 05 20/Įsigaliojo nuo 2008 05 25/Valstybės žinios'2008 Nr.59-2236)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-261/2008 05 20/Įsigaliojo nuo 2008 05 25/Valstybės žinios'2008 Nr.59-2253)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 "Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-259/2008 05 20/Įsigaliojo nuo 2008 05 23/Valstybės žinios'2008 Nr.58-2186)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių emisijos apribojimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-258/2008 05 20/Įsigaliojo nuo 2008 05 25/Valstybės žinios'2008 Nr.59-2252)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. sakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2008 05 20/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2008 05 20; Įsigaliojo nuo 2008 05 29 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.39-557)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-255/2008 05 20/Įsigaliojo nuo 2008 05 25 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.59-2251)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-414/346 "Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-171/D1-254/2008 05 19/Įsigaliojo nuo 2008 05 25/Valstybės žinios'2008 Nr.59-2249)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 326/4-253 "Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-253/4-204/2008 05 19/Įsigaliojo nuo 2008 05 25 iki 2010 07 15; Negalioja nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2008 Nr.59-2250)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-249/2008 05 12/Įsigaliojo nuo 2008 05 21/Valstybės žinios'2008 Nr.57-2163)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.04:2008 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui" patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 552 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.04:2002 "Pastato šildymo galia. Energijos sąnaudos šildymui" patvirtinimo ir aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl reglamento STR 2.09.04:2000 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-248/2008 05 12/Įsigaliojo nuo 2008 05 23 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.58-2185)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 "Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/242/2008 05 07/Įsigaliojo nuo 2008 05 16/Valstybės žinios'2008 Nr.55-2111)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-241/2008 05 07/Įsigaliojo nuo 2008 05 16 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.55-2110)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-240/2008 05 07/Įsigaliojo nuo 2008 05 16/Valstybės žinios'2008 Nr.55-2109)

Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-239/2008 05 07/Įsigaliojo nuo 2008 05 23/Valstybės žinios'2008 Nr.58-2184)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 599

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-235/2008 05 06/Įsigaliojo nuo 2008 05 11/Valstybės žinios'2008 Nr.53-1988)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 566 "Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų akreditavimo monopolinių paslaugų kainų nustatymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-234/2008 05 06/Įsigaliojo nuo 2008 05 16 iki 2015 03 20; Negalioja nuo 2015 03 21/Valstybės žinios'2008 Nr.55-2108)

Dėl sąrašų, pagal kuriuos augalų genetiniai ištekliai priskiriami augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-233/2008 05 06/Įsigaliojo nuo 2008 05 16 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2008 Nr.55-2107)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-232/2008 04 30/Įsigaliojo nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2008 Nr.55-2106)

Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos / apsaugos reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-230/2008 04 30/Įsigaliojo nuo 2008 05 11/Valstybės žinios'2008 Nr.53-1987)

Dėl valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas, ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-229/2008 04 30/Įsigaliojo nuo 2008 05 01 iki 2011 06 21; Negalioja nuo 2011 06 22/Valstybės žinios'2008 Nr.51-1914)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 762/556 "Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų, galinčių sukelti pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, savybių tyrimo tvarkos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-322/D1-224/2008 04 24/Įsigaliojo nuo 2008 05 11/Valstybės žinios'2008 Nr.53-1991)

Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo, Vartotojų komisijos nuostatų ir Vartotojų dalyvavimo standartizacijoje finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-223/2008 04 23/Įsigaliojo nuo 2008 05 11 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2008 Nr.53-1986)

Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-219/2008 04 21/Įsigaliojo nuo 2008 04 27 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2008 Nr.48-1805)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 189 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03. 02:2002 "Statybos produktų atitikties deklaravimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-217/2008 04 17/Įsigaliojo nuo 2008 04 25 iki 2013 08 31; Negalioja nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2008 Nr.47-1764)

Dėl Kauno technologijos universiteto paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-216/2008 04 17/Įsigaliojo nuo 2008 04 25/Valstybės žinios'2008 Nr.47-1763)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03. 03:2002 "Techniniai liudijimai. rengimas ir tvirtinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-215/2008 04 17/Įsigaliojo nuo 2008 06 24 iki 2016 03 14; Negalioja nuo 2016 03 15/Valstybės žinios'2008 Nr.47-1762)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-214/2008 04 17/Įsigaliojo nuo 2008 04 23/Valstybės žinios'2008 Nr.46-1744)

Dėl Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" ir suteiktos paramos viešinimo plano 2008 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-209/2008 04 15/Įsigaliojo nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2008 Nr.45-1704)

Dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-208/2008 04 15/Įsigaliojo nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2008 Nr.45-1703)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-204/2008 04 15/Įsigaliojo nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2008 Nr.45-1700)

Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-199/2008 04 14/Įsigaliojo nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2008 Nr.45-1702)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-129 "Dėl Gairių pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritis "Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas" ir "Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimas", patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-198/2008 04 14/Įsigaliojo nuo 2008 04 18/Valstybės žinios'2008 Nr.44-1660)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-194/2008 04 09/Įsigaliojo nuo 2008 04 16/Valstybės žinios'2008 Nr.43-1615)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-193/2008 04 09/Įsigaliojo nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2008 Nr.45-1701)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 510 "Dėl Akreditacijos tarybos nuostatų, jos personalinės sudėties bei Apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-192/2008 04 07/Įsigaliojo nuo 2008 04 18/Valstybės žinios'2008 Nr.44-1659)

Dėl Reikalavimų žvejybos padalinių žvejybos žurnalų spausdinimui patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-188/2008 04 07/Įsigaliojo nuo 2008 04 13/Valstybės žinios'2008 Nr.42-1578)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2008 04 02/Įsigaliojo nuo 2008 04 13/Valstybės žinios'2008 Nr.42-1577)

Dėl Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-185/2008 04 02/Įsigaliojo nuo 2008 04 13/Valstybės žinios'2008 Nr.42-1576)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-184/2008 04 02/Įsigaliojo nuo 2008 04 13/Valstybės žinios'2008 Nr.42-1575)

Dėl prašymo kremuoti žmogaus palaikus formos, prašymo išduoti kremuotus žmogaus palaikus formos ir Kremavimo atvejų registravimo kremavimo registracijos žurnaluose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-182/2008 04 02/Įsigaliojo nuo 2008 04 11/Valstybės žinios'2008 Nr.41-1532)

Dėl 2007-2008 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-179/2008 04 01/Įsigaliojo nuo 2008 04 06/Valstybės žinios'2008 Nr.39-1438)

Dėl Baltosios Vokės šlapžemių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-175/2008 03 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 06/Valstybės žinios'2008 Nr.39-1437)

Dėl Ančios upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-174/2008 03 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 06/Valstybės žinios'2008 Nr.39-1436)

Dėl Gystaus upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-173/2008 03 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 06/Valstybės žinios'2008 Nr.39-1435)

Dėl Spindžiaus miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-172/2008 03 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 06/Valstybės žinios'2008 Nr.39-1434)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. sakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-170/2008 03 31/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2008 03 31; Įsigaliojo nuo 2008 04 10 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.26-376)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-169/2008 03 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 13/Valstybės žinios'2008 Nr.42-1574)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-166/2008 03 27/Įsigaliojo nuo 2008 04 13/Valstybės žinios'2008 Nr.42-1573)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-165/2008 03 27/Įsigaliojo nuo 2008 04 02/Valstybės žinios'2008 Nr.37-1354)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-164/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 04 02 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.37-1353)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-163/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 04 02 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.37-1352)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 213 "Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-160/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 04 13 iki 2015 05 13; Negalioja nuo 2015 05 14/Valstybės žinios'2008 Nr.42-1572)

Dėl Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-159/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 04 13/www.valstybes-zinios.lt'2008 Nr.42-1571)

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-158/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 04 02/Valstybės žinios'2008 Nr.37-1351)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-157/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 03 30/Valstybės žinios'2008 Nr.36-1318)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-452 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų kontrolinių mėginių ėmimo iš aplinkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-156/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 04 02/Valstybės žinios'2008 Nr.37-1350)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-412 "Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 03 30/Valstybės žinios'2008 Nr.36-1317)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-151/2008 03 26/Įsigaliojo nuo 2008 03 30/Valstybės žinios'2008 Nr.36-1315)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-147/2008 03 18/Įsigaliojo nuo 2008 03 28 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2008 Nr.35-1258)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-253 "Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie aplinkos ministerijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-144/2008 03 18/Įsigaliojo nuo 2008 03 28/Valstybės žinios'2008 Nr.35-1257)

Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-140/3D-141/2008 03 14/Įsigaliojo nuo 2008 03 23/Valstybės žinios'2008 Nr.34-1236)

Dėl laivo patikrinimo akto, sprendimo sulaikyti laivą ir nutarimo panaikinti sprendimą sulaikyti laivą formų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-137/2008 03 13/Įsigaliojo nuo 2008 03 23/Valstybės žinios'2008 Nr.34-1235)

Dėl Vilniaus miesto valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-134/2008 03 12/Įsigaliojo nuo 2008 03 30/Valstybės žinios'2008 Nr.36-1316)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-133/2008 03 12/Įsigaliojo nuo 2008 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.38-1414)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-132/2008 03 12/Įsigaliojo nuo 2008 03 28/Valstybės žinios'2008 Nr.35-1256)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-131/2008 03 12/Įsigaliojo nuo 2008 03 28/Valstybės žinios'2008 Nr.35-1255)

Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-122/2008 03 03/Įsigaliojo nuo 2008 03 07/Valstybės žinios'2008 Nr.27-995)

Dėl papildomos paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę įgyvendinamiems projektams skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-121/2008 02 28/Įsigaliojo nuo 2008 03 08/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.19-268)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-561 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-119/2008 02 28/Įsigaliojo nuo 2008 03 07 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.27-993)

Dėl Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-118/2008 02 28/Įsigaliojo nuo 2008 03 07 iki 2010 03 25; Negalioja nuo 2010 03 26/Valstybės žinios'2008 Nr.27-992)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 16 d. sakymo Nr. D1-534 "Dėl paramos skyrimo projektams pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-114/2008 02 26/Įsigaliojo nuo 2008 03 30/Valstybės žinios'2008 Nr.36-1314)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-111/2008 02 25/Įsigaliojo nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2008 Nr.26-942)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-555 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-105/2008 02 15/Įsigaliojo nuo 2008 02 24 iki 2009 06 02; Negalioja nuo 2009 06 03/Valstybės žinios'2008 Nr.22-838)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 "Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-104/2008 02 15/Įsigaliojo nuo 2008 02 24/Valstybės žinios'2008 Nr.22-837)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-103/2008 02 15/Įsigaliojo nuo 2008 04 04/Valstybės žinios'2008 Nr.38-1413)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-232 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-100/2008 02 13/Įsigaliojo nuo 2008 02 24/Valstybės žinios'2008 Nr.22-836)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-96/2008 02 08/Įsigaliojo nuo 2008 02 15/Valstybės žinios'2008 Nr.19-699)

Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-94/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 13/Valstybės žinios'2008 Nr.18-658)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 441 "Dėl Dieveniškių istorinio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-93/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 04/Valstybės žinios'2008 Nr.38-1412)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 414 "Dėl Dubysos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-92/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 04/Valstybės žinios'2008 Nr.38-1411)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 425 "Dėl Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-91/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 04/Valstybės žinios'2008 Nr.38-1410)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 425 "Dėl Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-90/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 04 09/Valstybės žinios'2008 Nr.40-1474)

Dėl Nacionalinės į atmosferą išmetamo teršalų kiekio valdymo (ribojimo) iki 2010 metų programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-89/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2008 Nr.17-613)

Dėl Pajūrio juostos tvarkymo programos 2008-2013 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-88/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2008 Nr.17-612)

Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-87/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2008 Nr.17-611)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-86/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2008 Nr.17-610)

Dėl papildomos paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę įgyvendinamiems projektams skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-85/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2008 Nr.17-609)

Dėl Atlyginimo viešajai įstaigai "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" už sąskaitų Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registre atidarymą, tvarkymą ir vieno tūkstančio apyvartinių taršos leidimų laikymą registro sąskaitoje dydžių 2008 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-84/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 10 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.17-608)

Dėl Atlyginimo viešajai įstaigai "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" už Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro duomenų teikimą dydžių 2008 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-83/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 10 iki 2008 12 30; Negalioja nuo 2008 12 31/Valstybės žinios'2008 Nr.17-607)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-82/2008 01 31/Įsigaliojo nuo 2008 02 03/Valstybės žinios'2008 Nr.14-475)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-80/2008 01 30/Įsigaliojo nuo 2008 02 10 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2008 Nr.17-605)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. D1-483 "Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-78/2008 01 30/Įsigaliojo nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2008 Nr.17-604)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.04:2002 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-75/2008 01 30/Įsigaliojo nuo 2008 02 10 iki 2011 03 19; Negalioja nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2008 Nr.17-606)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-69/2008 01 30/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2008 01 30; Įsigaliojo nuo 2008 02 07 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.10-129)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 "Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-65/2008 01 29/Įsigaliojo nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2008 Nr.17-603)

Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-62/2008 01 29/Įsigaliojo nuo 2008 02 06/Valstybės žinios'2008 Nr.15-533)

Dėl valstybės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2008 metų planų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-61/2008 01 28/Įsigaliojo nuo 2008 02 06/Valstybės žinios'2008 Nr.15-532)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2008 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2008 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-59/2008 01 28/Įsigaliojo nuo 2008 02 06/Valstybės žinios'2008 Nr.15-531)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-58/2008 01 28/Įsigaliojo nuo 2008 02 02/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.9-88)

Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-57/2008 01 24/Įsigaliojo nuo 2008 02 01/Valstybės žinios'2008 Nr.13-459)

Dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-49/2008 01 22/Įsigaliojo nuo 2008 01 30/Valstybės žinios'2008 Nr.12-414)

Dėl Didžiojo Siaurio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-47/2008 01 21/Įsigaliojo nuo 2008 01 27/Valstybės žinios'2008 Nr.11-394)

Dėl Vaišvydavos apylinkių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-46/2008 01 21/Įsigaliojo nuo 2008 01 27/Valstybės žinios'2008 Nr.11-393)

Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-45/2008 01 18/Įsigaliojo nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2008 Nr.10-356)

Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2008 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-43/2008 01 17/Įsigaliojo nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2008 Nr.10-355)

Dėl verslinės žvejybos Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2008 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-42/2008 01 17/Įsigaliojo nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2008 Nr.10-354)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-41/2008 01 17/Įsigaliojo nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2008 Nr.10-353)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2008 01 17/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2008 01 17; Įsigaliojo nuo 2008 01 26 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.7-64)

Dėl Aplinkos tyrimų laboratorijų modernizavimo 2008-2011 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-39/2008 01 16/Įsigaliojo nuo 2008 02 06/Valstybės žinios'2008 Nr.15-530)

Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/A1-22/D1-34/2008 01 15/Įsigaliojo nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2008 Nr.10-362)

Dėl Kuršių nerijos gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-32/2008 01 14/Įsigaliojo nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2008 Nr.10-352)

Dėl želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-31/2008 01 14/Įsigaliojo nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2008 Nr.10-351)

Dėl papildomos paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę įgyvendinamiems projektams skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-23/2008 01 11/Įsigaliojo nuo 2008 01 20/Valstybės žinios'2008 Nr.8-294)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-21/2008 01 10/Įsigaliojo nuo 2008 01 18 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2008 Nr.7-253)

Dėl vilkų medžiojimo 2007-2008 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-15/2008 01 10/Įsigaliojo nuo 2008 01 13/Valstybės žinios'2008 Nr.5-201)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-7/D1-18/2008 01 10/Įsigaliojo nuo 2008 03 01/Valstybės žinios'2008 Nr.9-321)

Dėl Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-13/2008 01 09/Įsigaliojo nuo 2008 01 18/www.valstybes-zinios.lt'2008 Nr.7-254)

Dėl Panevėžio apskrities (Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių) miškų tvarkymo schemos tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-12/2008 01 09/Įsigaliojo nuo 2008 01 20/Valstybės žinios'2008 Nr.8-293)

Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-11/3-3/2008 01 09/Įsigaliojo nuo 2008 01 23/Valstybės žinios'2008 Nr.9-322)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 519/449 "Dėl Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 250/224 pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-9/B1-12/2008 01 08/Įsigaliojo nuo 2008 01 16 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2008 Nr.6-227)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-6/2008 01 08/Įsigaliojo nuo 2008 01 13/Valstybės žinios'2008 Nr.5-199)

Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-5/2008 01 08/Įsigaliojo nuo 2008 01 13/Valstybės žinios'2008 Nr.5-200)

Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto kadastre, pertvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-12/D1-8/2008 01 08/Įsigaliojo nuo 2008 01 13/Valstybės žinios'2008 Nr.5-179)

Dėl Šveicarijos miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1/2008 01 02/Įsigaliojo nuo 2008 01 09/Valstybės žinios'2008 Nr.3-105)

Teisės aktų paieška