Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2007 m. įsakymai

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-723/2007 12 29/Įsigaliojo nuo 2008 01 06 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2008 Nr.2-81)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-651 ,,Dėl Privačios nederlingos ir apleistos žemės apželdinimo mišku, netinkamo finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis, skatinimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-721/2007 12 29/Įsigaliojo nuo 2008 01 06/Valstybės žinios'2008 Nr.2-80)

Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2008 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-720/2007 12 29/Įsigaliojo nuo 2008 01 09/Valstybės žinios'2008 Nr.3-104)

Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-719/2007 12 29/Įsigaliojo nuo 2008 01 06/Valstybės žinios'2008 Nr.2-79)

Dėl Metinės statistinės ataskaitos apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-718/2007 12 29/Įsigaliojo nuo 2008 01 06/Valstybės žinios'2008 Nr.2-78)

Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-717/2007 12 29/Įsigaliojo nuo 2008 01 06/Valstybės žinios'2008 Nr.2-77)

Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-716/2007 12 29/Įsigaliojo nuo 2008 01 06/Valstybės žinios'2008 Nr.2-76)

Dėl Aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimais įtariamų asmenų vidaus vandenų transporto priemonių stabdymo bei patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-715/2007 12 29/Įsigaliojo nuo 2008 01 09/Valstybės žinios'2008 Nr.3-101)

Dėl Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2008 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-710/2007 12 27/Įsigaliojo nuo 2008 01 04/Valstybės žinios'2008 Nr.1-36)

Dėl Žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2008 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-709/2007 12 27/Įsigaliojo nuo 2008 01 04/Valstybės žinios'2008 Nr.1-35)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-706/2007 12 27/Įsigaliojo nuo 2008 01 04/Valstybės žinios'2008 Nr.1-34)

Dėl augalų ir lauko kolekcijų, priskirtų augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, sąrašų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-705/2007 12 27/Įsigaliojo nuo 2007 12 30 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2007 Nr.138-5695)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-700/2007 12 22/Įsigaliojo nuo 2007 12 30 iki 2010 06 17; Negalioja nuo 2010 06 18/Valstybės žinios'2007 Nr.138-5694)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 60 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 42-2001 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų ribojimas ir radionuklidų išmetimo leidimų išdavimo bei radiologinio monitoringo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-699/2007 12 22/Įsigaliojo nuo 2007 12 30 iki 2011 09 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2007 Nr.138-5693)

Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-697/2007 12 22/Įsigaliojo nuo 2007 12 30 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2007 Nr.138-5692)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 387 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-696/2007 12 22/Įsigaliojo nuo 2007 12 30/Valstybės žinios'2007 Nr.138-5691)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 33 "Dėl Leidimų vandens lygiui keisti tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-695/2007 12 22/Įsigaliojo nuo 2008 01 09/Valstybės žinios'2008 Nr.3-103)

Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-694/2007 12 21/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.137-5624)

Dėl Raisto pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-693/2007 12 20/Įsigaliojo nuo 2007 12 23/Valstybės žinios'2007 Nr.136-5533)

Dėl Sprendimo dėl patikrinimo akto patvirtinimo formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-692/2007 12 20/Įsigaliojo nuo 2008 01 04; Nauja redakcija nuo 2010 06 04/Valstybės žinios'2008 Nr.1-33)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu savivaldybėms pavestoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-691/2007 12 20/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.137-5623)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 118 "Dėl Privačiuose miškuose pribręstančių medynų ir brandžių bei perbrendusių medžių nebrandžiuose medynuose pagrindinių kirtimų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-688/2007 12 19/Įsigaliojo nuo 2007 12 29 iki 2017 01 30; Negalioja nuo 2017 01 31/Valstybės žinios'2007 Nr.137-5622)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-685/2007 12 18/Įsigaliojo nuo 2007 12 23/Valstybės žinios'2007 Nr.136-5532)

Dėl Nevėžio upės slėnio ties Vadaktėliais gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-684/2007 12 17/Įsigaliojo nuo 2007 12 22/Valstybės žinios'2007 Nr.135-5508)

Dėl Ragainės vingio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-683/2007 12 17/Įsigaliojo nuo 2007 12 22/Valstybės žinios'2007 Nr.135-5507)

Dėl papildomos paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę įgyvendinamiems projektams skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-680/2007 12 17/Įsigaliojo nuo 2007 12 23/Valstybės žinios'2007 Nr.136-5531)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-488 "Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-679/2007 12 17/Įsigaliojo nuo 2007 12 22 iki 2012 04 07; Negalioja nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2007 Nr.135-5506)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-200 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-677/2007 12 17/Įsigaliojo nuo 2007 12 23 iki 2012 11 13; Negalioja nuo 2012 11 14/Valstybės žinios'2007 Nr.136-5530)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-676/2007 12 17/Įsigaliojo nuo 2007 12 19/Valstybės žinios'2007 Nr.134-5439)

Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-675/2007 12 14/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.135-5505)

Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-674/2007 12 14/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.135-5504)

Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-673/2007 12 14/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.135-5503)

Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-672/2007 12 12/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.135-5502)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-669/2007 12 07/Įsigaliojo nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2007 Nr.131-5328)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-668/2007 12 07/Įsigaliojo nuo 2007 12 31/Valstybės žinios'2007 Nr.133-5408)

Dėl architektų profesinio atestavimo nuolatinės komisijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-666/2007 12 06/Įsigaliojo nuo 2007 12 14 iki 2017 01 20; Nauja redakcija nuo 2010 06 01; Negalioja nuo 2017 01 21/Valstybės žinios'2007 Nr.131-5325)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-665/2007 12 06/Įsigaliojo nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2007 Nr.131-5326)

Dėl papildomos paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę įgyvendinamiems projektams skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-662/2007 12 06/Įsigaliojo nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2007 Nr.131-5324)

Dėl Asmenų, vadovaujančių sąvartynų eksploatacijai, žinių patikrinimo egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-661/2007 12 06/Įsigaliojo nuo 2007 12 12/Valstybės žinios'2007 Nr.130-5271)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-660/2007 12 06/Įsigaliojo nuo 2007 12 19 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.133-5410)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-659/2007 12 06/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2007 12 06; Įsigaliojo nuo 2007 12 13 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.96-1324)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-538/D1-667/2007 12 06/Įsigaliojo nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2007 Nr.131-5327)

Dėl Pretendentų vertinimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-656/2007 12 04/Įsigaliojo nuo 2007 12 08/Valstybės žinios'2007 Nr.128-5241)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 47-1:2007 "Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDSn) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas" ir LAND 47-2:2007 "Vandens kokybė. biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDSn) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-655/2007 12 03/Įsigaliojo nuo 2007 12 12/Valstybės žinios'2007 Nr.130-5270)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 86:2007 "Stacionarus aplinkos oro taršos šaltiniai. Automatinės matavimo sistemos ir tyrimo metodai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-654/2007 12 03/Įsigaliojo nuo 2007 12 12/Valstybės žinios'2007 Nr.130-5269)

Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-653/2007 11 30/Įsigaliojo nuo 2007 12 07/Valstybės žinios'2007 Nr.127-5189)

Dėl funkcijų, užtikrinančių šiltnamio dujų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimą, pasiskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2007 11 30/Įsigaliojo nuo 2007 12 07 iki 2010 01 14; Negalioja nuo 2010 01 15/Valstybės žinios'2007 Nr.127-5188)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 521 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-651/2007 11 30/Įsigaliojo nuo 2007 12 08/Valstybės žinios'2007 Nr.128-5240)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-647/2007 11 30/Įsigaliojo nuo 2007 12 08/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.95-1309)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-646/2007 11 30/Įsigaliojo nuo 2007 12 05/Valstybės žinios'2007 Nr.126-5160)

Dėl Utenos apskrities miškų tvarkymo schemos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-645/2007 11 29/Įsigaliojo nuo 2007 12 07/Valstybės žinios'2007 Nr.127-5187)

Dėl Šventosios upės slėnio ties Margininkais gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-644/2007 11 29/Įsigaliojo nuo 2007 12 05/Valstybės žinios'2007 Nr.126-5159)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-101 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-642/2007 11 29/Įsigaliojo nuo 2007 12 19/Valstybės žinios'2007 Nr.133-5409)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 668 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galias patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos bei aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pažymėjimų apskaitos žurnalo formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-640/2007 11 29/Įsigaliojo nuo 2007 12 05/Valstybės žinios'2007 Nr.126-5158)

Dėl Klaipėdos ir Telšių apskričių miškų tvarkymo schemų rengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-639/2007 11 29/Įsigaliojo nuo 2007 12 07/Valstybės žinios'2007 Nr.127-5186)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-638/2007 11 29/Įsigaliojo nuo 2007 12 05/Valstybės žinios'2007 Nr.126-5157)

Dėl Lietuvos standartų platinimo kainų skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-632/2007 11 27/Įsigaliojo nuo 2007 12 02 iki 2015 04 30; Negalioja nuo 2015 05 01/Valstybės žinios'2007 Nr.125-5127)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-449 "Dėl Transporto priemonių su uždegimo suspaudimu varikliais išmetamų dujinių teršalų bei kietųjų dalelių kiekių, taip pat transporto priemonių su priverstinio uždegimo varikliais, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamų dujinių teršalų kiekių mažinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-631/2007 11 27/Įsigaliojo nuo 2007 12 01/Valstybės žinios'2007 Nr.124-5073)

Dėl Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-630/2007 11 27/Įsigaliojo nuo 2007 12 02 iki 2012 01 14; Negalioja nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2007 Nr.125-5126)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2007 11 27/Įsigaliojo nuo 2007 12 02/Valstybės žinios'2007 Nr.125-5125)

Dėl Nemuno upės pakrančių ir salų tarp Kulautuvos ir Smalininkų gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-624/2007 11 22/Įsigaliojo nuo 2007 12 01/Valstybės žinios'2007 Nr.124-5074)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-448 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2007 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-623/2007 11 22/Įsigaliojo nuo 2007 11 28/Valstybės žinios'2007 Nr.122-5028)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-76 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo 2007 m. sąmatos ir finansuojamų priemonių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-621/2007 11 21/Įsigaliojo nuo 2007 11 28/Valstybės žinios'2007 Nr.122-5027)

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2007-2008 metų medžioklės sezoną limito nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-619/2007 11 21/Įsigaliojo nuo 2007 11 25/Valstybės žinios'2007 Nr.121-4975)

Dėl Kuršių marių suskirstymo į žvejybos barus schemos ir žvejybos barų ribų Kuršių mariose koordinačių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-618/2007 11 20/Įsigaliojo nuo 2007 11 28/Valstybės žinios'2007 Nr.122-5025)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 "Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-617/2007 11 20/Įsigaliojo nuo 2007 11 28 iki 2013 10 10; Negalioja nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2007 Nr.122-5026)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-616/2007 11 20/Įsigaliojo nuo 2007 11 25/Valstybės žinios'2007 Nr.121-4974)

Dėl Architektų profesinio atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-615/2007 11 20/Įsigaliojo nuo 2007 11 25 iki 2017 01 20; Negalioja nuo 2017 01 21/Valstybės žinios'2007 Nr.121-4973)

Dėl Miškininkavimo saugomose teritorijose esančiuose privačiuose miškuose mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-614/2007 11 19/Įsigaliojo nuo 2007 11 25/Valstybės žinios'2007 Nr.121-4972)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2007 11 19/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2007 11 19; Įsigaliojo nuo 2007 11 24 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.91-1251)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimo už kraštovaizdį skyrimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-611/2007 11 19/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4948)

Dėl lauko kolekcijų ir dekoratyvinių augalų, priskirtų augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, sąrašų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-610/2007 11 19/Įsigaliojo nuo 2007 11 23 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4947)

Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008-2012 metams plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-609/4-477/2007 11 19/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4946)

Dėl papildomos paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę įgyvendinamiems projektams skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-607/2007 11 16/Įsigaliojo nuo 2007 11 25/Valstybės žinios'2007 Nr.121-4971)

Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-504/D1-608/2007 11 16/Įsigaliojo nuo 2007 11 25/Valstybės žinios'2007 Nr.121-4978)

Dėl įgaliojimų suteikimo aplinkos viceministrui Zdislovui Truskauskui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-606/2007 11 14/Įsigaliojo nuo 2007 11 18/Valstybės žinios'2007 Nr.118-4852)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 659 "Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų bei Miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių apskaitos bei vertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-603/2007 11 12/Įsigaliojo nuo 2007 11 18 iki 2008 04 19; Negalioja nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2007 Nr.118-4851)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-602/2007 11 12/Įsigaliojo nuo 2007 11 16/Valstybės žinios'2007 Nr.117-4802)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012

Dėl Pajūrio regioninio parko dalies gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-598/2007 11 09/Įsigaliojo nuo 2007 11 21/Valstybės žinios'2007 Nr.119-4866)

Dėl išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo dvigubos apskaitos išvengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-590/2007 11 08/Įsigaliojo nuo 2007 11 14/Valstybės žinios'2007 Nr.116-4755)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 704 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-589/2007 11 08/Įsigaliojo nuo 2007 11 21 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.119-4865)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos respublikoje tvarkos patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-587/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 11/Valstybės žinios'2007 Nr.115-4725)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-392 "Dėl Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos sudarymo bei Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-586/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 11/Valstybės žinios'2007 Nr.115-4724)

Dėl Saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-585/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 16 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.117-4801)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 436 "Dėl Žagarės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-584/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4944)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 435 "Dėl Vištyčio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-583/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4943)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 434 "Dėl Ventos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-582/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4942)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 433 "Dėl Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-581/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4941)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 432 "Dėl Varnių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-580/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4940)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-579/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4939)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 430 "Dėl Sirvėtos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-578/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4938)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 429 "Dėl Sartų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4937)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 427 "Dėl Salantų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-576/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4936)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 428 "Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-575/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4935)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 426 "Dėl Panemunių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-574/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4934)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 425 "Dėl Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-573/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4933)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 424 "Dėl Pagramančio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-572/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4932)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl Neries regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-571/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4931)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 423 "Dėl Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-570/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4930)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 421 "Dėl Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-569/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4929)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 419 "Dėl Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-568/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4928)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 418 "Dėl Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-567/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4927)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 417 "Dėl Krekenavos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-566/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4926)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 416 "Dėl Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-565/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4925)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl Gražutės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-564/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4924)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 414 "Dėl Dubysos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-563/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4923)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 441 "Dėl Dieveniškių istorinio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-562/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4922)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Biržų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-561/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4921)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 412 "Dėl Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-560/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4920)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 411 "Dėl Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-559/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4919)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 410 "Dėl Anykščių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-558/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4918)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 440 "Dėl Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-557/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4917)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-556/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4916)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-555/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4915)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 438 "Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-554/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.120-4914)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-253 "Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-552/2007 11 07/Įsigaliojo nuo 2007 11 11/Valstybės žinios'2007 Nr.115-4723)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 702 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.08.01:2004 "Dujų sistemos pastatuose" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-551/2007 10 30/Įsigaliojo nuo 2007 11 01 iki 2012 04 30; Negalioja nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2007 Nr.113-4605)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-349 "Dėl Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-543/2007 10 26/Įsigaliojo nuo 2007 10 31/Valstybės žinios'2007 Nr.112-4589)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-542/2007 10 26/Įsigaliojo nuo 2007 10 31 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.112-4588)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-540/2007 10 25/Įsigaliojo nuo 2007 11 09/Valstybės žinios'2007 Nr.114-4650)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-379/4-273 "Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-535/4-443/2007 10 24/Įsigaliojo nuo 2007 10 28/Valstybės žinios'2007 Nr.111-4550)

Dėl Bešeimininkių ir apleistų statinių likvidavimo priemonių plano tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-533/2007 10 22/Įsigaliojo nuo 2007 11 09/Valstybės žinios'2007 Nr.114-4649)

Dėl Amalvo pelkių masyvo gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-532/2007 10 22/Įsigaliojo nuo 2007 10 26/Valstybės žinios'2007 Nr.110-4523)

Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano grafinės dalies
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-530/2007 10 18/Įsigaliojo nuo 2007 11 11 iki 2016 09 20; Negalioja nuo 2016 09 21/www.valstybes-zinios.lt'2007 Nr.115-4722)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. D1-183 "Dėl Bendro įgyvendinimo projektų vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-529/2007 10 18/Įsigaliojo nuo 2007 10 24 iki 2010 06 08; Negalioja nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2007 Nr.109-4473)

Dėl Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-528/2007 10 17/Įsigaliojo nuo 2007 10 21/Valstybės žinios'2007 Nr.108-4445)

Dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-526/2007 10 16/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.108-4446)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-523/2007 10 15/Įsigaliojo nuo 2007 10 21/Valstybės žinios'2007 Nr.108-4443)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 "Dėl Leidimų atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-522/2007 10 15/Įsigaliojo nuo 2007 11 02/Valstybės žinios'2007 Nr.108-4444)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-521/2007 10 15/Įsigaliojo nuo 2007 10 21/Valstybės žinios'2007 Nr.108-4442)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-520/2007 10 09/Įsigaliojo nuo 2007 10 14 iki 2016 06 30; Negalioja nuo 2016 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.106-4360)

Dėl Pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2008 metams tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-518/2007 10 09/Įsigaliojo nuo 2007 10 17/Valstybės žinios'2007 Nr.107-4392)

Dėl Šakeliškės pievų gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-517/2007 10 09/Įsigaliojo nuo 2007 10 14/Valstybės žinios'2007 Nr.106-4359)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-516/2007 10 09/Įsigaliojo nuo 2007 10 14 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.106-4358)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-515/2007 10 08/Įsigaliojo nuo 2007 10 26/Valstybės žinios'2007 Nr.110-4522)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-513/2007 10 05/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2007 10 05; Įsigaliojo nuo 2007 10 13 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.80-1092)

Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-509/2007 10 04/Įsigaliojo nuo 2007 10 17/Valstybės žinios'2007 Nr.107-4391)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-313/D1-505/2007 10 03/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.107-4388)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2007 10 01/Įsigaliojo nuo 2007 10 07/Valstybės žinios'2007 Nr.104-4268)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-23 "Dėl Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-498/2007 09 28/Įsigaliojo nuo 2007 10 26 iki 2009 04 25; Negalioja nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2007 Nr.110-4521)

Dėl Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-495/3-310/2007 09 27/Įsigaliojo nuo 2007 10 05/Valstybės žinios'2007 Nr.103-4227)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-491/2007 09 25/Įsigaliojo nuo 2007 09 30 iki 2008 07 06; Negalioja nuo 2008 07 07/Valstybės žinios'2007 Nr.102-4185)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-490/2007 09 25/Įsigaliojo nuo 2007 09 30/Valstybės žinios'2007 Nr.102-4184)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-489/2007 09 25/Įsigaliojo nuo 2007 09 30 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2007 Nr.102-4183)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl Europos sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaracijos formos ir institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo natura 2000 teritorijų monitoringą, deklaracijos formos patvirtinimo bei šių deklaracijų pasirašymo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-484/2007 09 20/Įsigaliojo nuo 2007 09 28/Valstybės žinios'2007 Nr.101-4118)

Dėl ataskaitų apie tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių emisijos apribojimo įgyvendinimą per 2008-2010 metų ataskaitinį laikotarpį teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-483/2007 09 20/ / )

Dėl draudimo žvejoti 40-45 mm akytumo tinklaičiais Kuršių mariose 2007 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-482/2007 09 19/Įsigaliojo nuo 2007 09 23/Valstybės žinios'2007 Nr.100-4095)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-480/2007 09 18/Įsigaliojo nuo 2007 10 07/Valstybės žinios'2007 Nr.104-4267)

Dėl Širvinto miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-476/2007 09 14/Įsigaliojo nuo 2007 09 21/Valstybės žinios'2007 Nr.99-4028)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-479 "Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos priežiūros komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-465/2007 09 06/ / )

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-461/2007 09 05/Įsigaliojo nuo 2007 09 08/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.70-1013)

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-460/2007 09 05/Įsigaliojo nuo 2007 09 08 iki 2012 08 29; Negalioja nuo 2012 08 30/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.70-1012)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-447 "Dėl Miško želdinimo darbų vertinimo ir miško želdinių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-457/2007 09 05/Įsigaliojo nuo 2007 09 12 iki 2008 11 25; Negalioja nuo 2008 11 26/Valstybės žinios'2007 Nr.96-3903)

Dėl Taurijos miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-458/2007 09 04/Įsigaliojo nuo 2007 09 14/Valstybės žinios'2007 Nr.97-3947)

Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-454/2007 09 03/Įsigaliojo nuo 2007 10 01 iki 2008 09 30; Negalioja nuo 2008 10 01/Valstybės žinios'2007 Nr.95-3844)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-452/2007 09 03/Įsigaliojo nuo 2007 09 08 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.95-3843)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-449/2007 08 30/Įsigaliojo nuo 2007 09 08/Valstybės žinios'2007 Nr.95-3842)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-46 "Dėl Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius formos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-447/2007 08 27/Įsigaliojo nuo 2007 09 02/Valstybės žinios'2007 Nr.94-3792)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-397 "Dėl Apyvartinių taršos leidimų aukciono sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-444/2007 08 24/Įsigaliojo nuo 2007 08 31/Valstybės žinios'2007 Nr.93-3743)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-438/2007 08 22/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2007 08 22; Įsigaliojo nuo 2007 08 30 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.67-995)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 420 "Dėl Metelių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-435/2007 08 21/Įsigaliojo nuo 2007 08 26/Valstybės žinios'2007 Nr.92-3715)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-237/D1-394 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-240/D1-437/2007 08 21/Įsigaliojo nuo 2007 08 26/Valstybės žinios'2007 Nr.92-3716)

Dėl Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-432/2007 08 17/Įsigaliojo nuo 2007 08 24 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.91-3663)

Dėl Juodupės pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-431/2007 08 16/Įsigaliojo nuo 2007 08 24/Valstybės žinios'2007 Nr.91-3662)

Dėl aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekio nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-430/2007 08 16/Įsigaliojo nuo 2007 08 24/Valstybės žinios'2007 Nr.91-3661)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-429/2007 08 14/Įsigaliojo nuo 2007 08 19/Valstybės žinios'2007 Nr.90-3603)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-427/2007 08 14/Įsigaliojo nuo 2007 08 24/Valstybės žinios'2007 Nr.91-3660)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-426/2007 08 14/Įsigaliojo nuo 2007 08 19/Valstybės žinios'2007 Nr.90-3602)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-420/2007 08 09/Įsigaliojo nuo 2007 08 24/Valstybės žinios'2007 Nr.91-3659)

Dėl Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-418/2007 08 06/Įsigaliojo nuo 2007 09 02/www.valstybes-zinios.lt'2007 Nr.94-3791)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-448 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2007 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-417/2007 08 06/Įsigaliojo nuo 2007 08 12/Valstybės žinios'2007 Nr.88-3514)

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-416/ĮV-517/2007 07 26/Įsigaliojo nuo 2007 08 01/Valstybės žinios'2007 Nr.85-3432)

Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos paskyrimo meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikėju
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-415/2007 07 19/Įsigaliojo nuo 2007 07 25/Valstybės žinios'2007 Nr.82-3365)

Dėl tauriųjų elnių, danielių ir briedžių sumedžiojimo per 2007-2008 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-414/2007 07 17/Įsigaliojo nuo 2007 07 22/Valstybės žinios'2007 Nr.81-3337)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2007 "Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-412/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3284)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 "Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-411/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 22/Valstybės žinios'2007 Nr.81-3336)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 "Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-410/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 22/Valstybės žinios'2007 Nr.81-3335)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-409/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 20 iki 2010 09 16; Negalioja nuo 2010 09 17/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3283)

Dėl įgaliojimo suteikimo nustatyti papildomus medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimas yra limituojamas, limitus
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-408/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3282)

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-405/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.85-3430)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-404/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3281)

Dėl Laukagalio pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-403/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3280)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-630 "Dėl Ataskaitų apie 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB 3279 dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-402/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3279)

Dėl Lietuvos standartų taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-401/2007 07 13/Įsigaliojo nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3278)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2007 07 12/Įsigaliojo nuo 2007 07 18/Valstybės žinios'2007 Nr.79-3196)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 69 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-399/2007 07 12/Įsigaliojo nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3277)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-663 "Dėl 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir gražinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-398/2007 07 12/Įsigaliojo nuo 2007 07 18/Valstybės žinios'2007 Nr.79-3195)

Dėl Apyvartinių taršos leidimų aukciono sąlygų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-397/2007 07 12/Įsigaliojo nuo 2007 07 22/Valstybės žinios'2007 Nr.81-3334)

Dėl Zalvo ir Zalvelio ežerų gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-395/2007 07 11/Įsigaliojo nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.80-3276)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų Giedriaus Bertašiaus, Vaidoto Dirsės, Algimanto Paldausko ir Jono Čeponio galių sustabdymo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-391/2007 07 10/Įsigaliojo nuo 2007 07 15/Valstybės žinios'2007 Nr.78-3156)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-384/2007 07 04/Įsigaliojo nuo 2007 07 11/Valstybės žinios'2007 Nr.76-3036)

Dėl Čedaso ežero ir jo apyežerių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-383/2007 07 04/Įsigaliojo nuo 2007 07 08/Valstybės žinios'2007 Nr.75-2996)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. D1-544 "Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ar atėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-382/2007 07 04/Įsigaliojo nuo 2007 07 08/Valstybės žinios'2007 Nr.75-2995)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-436 "Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-380/2007 07 03/Įsigaliojo nuo 2007 07 11/Valstybės žinios'2007 Nr.76-3035)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-696 "Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-379/2007 07 02/Įsigaliojo nuo 2007 07 08 iki 2010 10 07; Negalioja nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2007 Nr.75-2994)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-372/2007 06 29/Įsigaliojo nuo 2007 07 06/Valstybės žinios'2007 Nr.74-2950, Valstybės žinios'2007 Nr.770)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-45 "Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2007 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-371/2007 06 29/Įsigaliojo nuo 2007 07 06/Valstybės žinios'2007 Nr.74-2949)

Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-369/4-263/2007 06 29/Įsigaliojo nuo 2007 07 04 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.73-2915)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-367/2007 06 27/Įsigaliojo nuo 2007 07 06/Valstybės žinios'2007 Nr.74-2948)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-206 "Dėl LAND 50-2004 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl LAND 50-2003 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-365/2007 06 27/Įsigaliojo nuo 2007 07 06 iki 2011 07 09; Negalioja nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2007 Nr.74-2947)

Dėl Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-364/2007 06 27/Įsigaliojo nuo 2007 07 08/Valstybės žinios'2007 Nr.75-2993)

Dėl maksimaliai leistinų metinių pagrindinių miško kirtimų apimčių Druskininkų, Panevėžio, Šalčininkų, Valkininkų ir Varėnos miškų urėdijose patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-358/2007 06 22/Įsigaliojo nuo 2007 07 06/Valstybės žinios'2007 Nr.74-2945)

Dėl Vidzgirio botaninio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-357/2007 06 22/Įsigaliojo nuo 2007 07 11/www.valstybes-zinios.lt'2007 Nr.76-3034)

Dėl Nemuno slėnio pievų ties Viešvile gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-356/2007 06 22/Įsigaliojo nuo 2007 07 04/Valstybės žinios'2007 Nr.73-2919)

Dėl Liūnelio ežero ir jo apyežerių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-355/2007 06 22/Įsigaliojo nuo 2007 07 04/Valstybės žinios'2007 Nr.73-2918)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-354/2007 06 22/Įsigaliojo nuo 2007 07 04 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.73-2917)

Dėl VšĮ "Vandentvarkos institutas" patvirtinimo atestuojančia įstaiga
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-353/2007 06 22/Įsigaliojo nuo 2007 07 06/Valstybės žinios'2007 Nr.74-2946)

Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-352/2007 06 21/Įsigaliojo nuo 2007 07 08/Valstybės žinios'2007 Nr.75-2992, Valstybės žinios'2007 Nr.880, Valstybės žinios'2007 Nr.900)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-351/2007 06 21/Įsigaliojo nuo 2007 06 29 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2007 Nr.71-2812)

Dėl Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-346/2007 06 20/Įsigaliojo nuo 2007 06 29/www.valstybes-zinios.lt'2007 Nr.71-2811)

Dėl Apušio ežero ir jo apyežerių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-345/2007 06 20/Įsigaliojo nuo 2007 06 29/Valstybės žinios'2007 Nr.71-2810)

Dėl Verslavos apylinkių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-344/2007 06 19/Įsigaliojo nuo 2007 06 24/Valstybės žinios'2007 Nr.69-2758)

Dėl Bulėnų pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-342/2007 06 19/Įsigaliojo nuo 2007 06 24/Valstybės žinios'2007 Nr.69-2757)

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-341/3D-307/2007 06 18/Įsigaliojo nuo 2007 06 22/Valstybės žinios'2007 Nr.68-2689)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-33 "Dėl Valstybės institucijų veiklos savavališkų statybų prevencijos ir padarinių šalinimo srityje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-340/2007 06 15/Įsigaliojo nuo 2007 06 24 iki 2011 10 31; Negalioja nuo 2011 11 01/Valstybės žinios'2007 Nr.69-2756)

Dėl atstovo, atsakingo už dalyvavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos susitikimuose, paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-338/2007 06 15/Įsigaliojo nuo 2007 06 22/Valstybės žinios'2007 Nr.68-2687)

Dėl Nemuno tarp Prienų ir Lengveniškių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-337/2007 06 15/Įsigaliojo nuo 2007 06 22/Valstybės žinios'2007 Nr.68-2686)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-569 "Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-336/2007 06 15/Įsigaliojo nuo 2007 06 22/Valstybės žinios'2007 Nr.68-2685)

Dėl valstybės įmonių Kretingos miškų urėdijos, Rietavo miškų urėdijos ir Telšių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-335/2007 06 15/Įsigaliojo nuo 2007 07 06/www.valstybes-zinios.lt'2007 Nr.74-2944)

Dėl Girutiškio gamtinio rezervato pelkių komplekso gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-333/2007 06 15/Įsigaliojo nuo 2007 06 22/Valstybės žinios'2007 Nr.68-2684)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Licencinės žūklės sąlygos (Nr. 5)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-332/2007 06 12/Įsigaliojo nuo 2008 05 26/Informaciniai pranešimai'2008 Nr.41)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-332/2007 06 12/Įsigaliojo nuo 2007 06 17 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2007 Nr.67-2628)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-301 "Dėl Ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo apskrities viršininko administracija, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-326/2007 06 11/Įsigaliojo nuo 2007 06 15/Valstybės žinios'2007 Nr.66-2575)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-325/2007 06 11/Įsigaliojo nuo 2007 06 15 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.66-2574)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 "Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-329/V-469/2007 06 11/Įsigaliojo nuo 2007 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.67-2627)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-458 "Dėl Kirstinų medžių ženklinimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-323/2007 06 07/Įsigaliojo nuo 2007 06 15 iki 2010 06 22; Negalioja nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2007 Nr.66-2573)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-321/2007 06 07/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2007 06 07; Įsigaliojo nuo 2007 06 21 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.47-708)

Dėl Ignalinos, Kaišiadorių, Lazdijų, Utenos rajonų savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų patikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-320/2007 06 07/Įsigaliojo nuo 2007 06 13/Valstybės žinios'2007 Nr.65-2540)

Dėl Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-322/1K-206/2007 06 07/Įsigaliojo nuo 2007 06 13 iki 2014 10 06; Negalioja nuo 2014 10 07/Valstybės žinios'2007 Nr.65-2541)

Dėl Sausgalvių pievų gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-317/2007 06 06/Įsigaliojo nuo 2007 06 29/Valstybės žinios'2007 Nr.71-2809)

Dėl Čiauno pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-314/2007 06 05/Įsigaliojo nuo 2007 06 10/Valstybės žinios'2007 Nr.64-2477)

Dėl Europos Sąjungos Aplinkosauginių technologijų veiksmų plano įgyvendinimo Lietuvoje gairių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-310/2007 05 31/Įsigaliojo nuo 2007 06 07/Valstybės žinios'2007 Nr.63-2428)

Dėl Aplinkos ministerijos Viktoro Bergo premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-309/2007 05 31/Įsigaliojo nuo 2007 06 02/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.42-636)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-265/D1-308/2007 05 31/Įsigaliojo nuo 2007 06 07/Valstybės žinios'2007 Nr.63-2430)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-76 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo 2007 m. sąmatos ir finansuojamų priemonių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-306/2007 05 30/Įsigaliojo nuo 2007 06 10/Valstybės žinios'2007 Nr.64-2476)

Dėl Žaliosios girios gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-304/2007 05 30/Įsigaliojo nuo 2007 06 06/Valstybės žinios'2007 Nr.62-2387)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-303/2007 05 30/Įsigaliojo nuo 2007 06 07/Valstybės žinios'2007 Nr.63-2427)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-226 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo pagrindų mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-299/2007 05 28/Įsigaliojo nuo 2007 06 06/Valstybės žinios'2007 Nr.62-2386)

Dėl 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-296/2007 05 28/Įsigaliojo nuo 2007 06 06/Valstybės žinios'2007 Nr.62-2385)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-294/2007 05 28/Įsigaliojo nuo 2007 06 01/Valstybės žinios'2007 Nr.60-2334)

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2007 m. kovo 30 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-20-2P-2 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-292/2007 05 28/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-282/2007 05 22/Įsigaliojo nuo 2007 05 27/Valstybės žinios'2007 Nr.58-2276)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-279/2007 05 22/Įsigaliojo nuo 2007 05 31/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.41-621)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-37 "Dėl viešosios įstaigos Busto agentūros pertvarkymo į biudžetinę įstaigą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-278/2007 05 22/Įsigaliojo nuo 2007 05 27/Valstybės žinios'2007 Nr.58-2275)

Dėl Nemuno tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-277/2007 05 21/Įsigaliojo nuo 2007 05 25/Valstybės žinios'2007 Nr.57-2206)

Dėl Erlos ir Salanto upių senslėnių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-276/2007 05 21/Įsigaliojo nuo 2007 05 25/Valstybės žinios'2007 Nr.57-2205)

Dėl Kvalifikacinių reikalavimų asmenims, vadovaujantiems sąvartynų eksploatacijai, ir kvalifikacijos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2007 05 18/Įsigaliojo nuo 2007 05 23 iki 2012 07 19; Negalioja nuo 2012 07 20/Valstybės žinios'2007 Nr.55-2177)

Dėl minimalių aplinkosaugos normų asmenims, turintiems teisę į valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-271/3D-241/2007 05 18/Įsigaliojo nuo 2007 05 25/Valstybės žinios'2007 Nr.57-2204)

Dėl stirnų sumedžiojimo per 2007-2008 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-270/2007 05 17/Įsigaliojo nuo 2007 05 23/Valstybės žinios'2007 Nr.56-2190)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-269/2007 05 17/Įsigaliojo nuo 2007 05 25/Valstybės žinios'2007 Nr.57-2203)

Dėl Aukštojo tyro gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2007 05 17/Įsigaliojo nuo 2007 05 23/Valstybės žinios'2007 Nr.56-2189)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-265/2007 05 17/Įsigaliojo nuo 2007 05 20/Valstybės žinios'2007 Nr.55-2175)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-262/2007 05 16/Įsigaliojo nuo 2007 05 25/Valstybės žinios'2007 Nr.57-2202)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 637 "Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-260/2007 05 15/Įsigaliojo nuo 2007 05 18/Valstybės žinios'2007 Nr.54-2113)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-259/2007 05 15/Įsigaliojo nuo 2007 05 20 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2007 Nr.55-2164)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2007 05 15/Įsigaliojo nuo 2007 07 04/Valstybės žinios'2007 Nr.73-2916)

Dėl Reikalavimų atestuojančioms įstaigoms patvirtinimo ir atestuojančių įstaigų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-256/2007 05 15/Įsigaliojo nuo 2007 05 20/Valstybės žinios'2007 Nr.55-2163)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-254/2007 05 09/Įsigaliojo nuo 2007 05 23/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2061)

Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-253/2007 05 09/Įsigaliojo nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2060)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-250/2007 05 05/Įsigaliojo nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2059)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-249/2007 05 05/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2007 05 05; Įsigaliojo nuo 2007 05 17 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.37-550)

Dėl Mokslininkų ir mokslo įstaigų, kurioms taikoma supaprastinta apsikeitimo moksline biologine medžiaga, jei ji yra iš gyvūnų ar augalų, nurodytų Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose, tvarka, registravimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-246/2007 05 04/Įsigaliojo nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2058)

Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės ir Tauragės III dragūnų pulko "Geležinis vilkas" vardo motorizuoto pėstininkų bataliono vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-245/2007 05 04/Įsigaliojo nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2057)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-244/2007 05 04/Įsigaliojo nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2056)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-243/2007 05 03/Įsigaliojo nuo 2007 05 16 iki 2010 06 30; Negalioja nuo 2010 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2055)

Dėl Blinstrubiškio miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-242/2007 05 02/Įsigaliojo nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2054)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 "Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-238/2007 04 27/Įsigaliojo nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2053)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-237/2007 04 27/Įsigaliojo nuo 2007 05 06/Valstybės žinios'2007 Nr.49-1912)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 193 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 31-99/M-11 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-234/2007 04 24/Įsigaliojo nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2007 Nr.53-2052)

Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo tarybos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-232/2007 04 23/Įsigaliojo nuo 2007 05 06/Valstybės žinios'2007 Nr.49-1911)

Dėl Ūkių schemų, rengiamų siekiant gauti išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę "Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos", rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-185/D1-231/2007 04 23/Įsigaliojo nuo 2007 04 29/Valstybės žinios'2007 Nr.47-1833)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-246 "Dėl Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių ir Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-227/2007 04 19/Įsigaliojo nuo 2007 04 29 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.47-1815)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. D1-413 "Dėl valstybinių vandens telkinių nuomos verslinei žūklei sutarčių bei leidimų naudoti žūklės plotus reikalavimų vykdymo kontrolės" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-226/2007 04 19/Įsigaliojo nuo 2007 04 27 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2007 Nr.46-1777)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-223/2007 04 18/Įsigaliojo nuo 2007 04 27 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.46-1776)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-219/2007 04 17/Įsigaliojo nuo 2007 04 20/Valstybės žinios'2007 Nr.43-1651, Valstybės žinios'2007 Nr.460)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-213/2007 04 13/Įsigaliojo nuo 2007 04 20 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.43-1655)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 "Dėl Paraiškų dėl aplinkosaugos projektų (priemonių) finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-212/2007 04 13/Įsigaliojo nuo 2007 04 27/Valstybės žinios'2007 Nr.46-1775)

Dėl Neries upės šlaito ties Verkiais gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-211/2007 04 12/Įsigaliojo nuo 2007 04 20/Valstybės žinios'2007 Nr.43-1654)

Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-210/2007 04 12/Įsigaliojo nuo 2007 04 29; Nauja redakcija nuo 2010 06 01/Valstybės žinios'2007 Nr.47-1814, Valstybės žinios'2010 Nr.29-1363)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-310 "Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-208/2007 04 12/Įsigaliojo nuo 2007 04 29/Valstybės žinios'2007 Nr.47-1813)

Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-204/2007 04 11/Įsigaliojo nuo 2007 04 15/Valstybės žinios'2007 Nr.42-1596)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-448 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2007 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-203/2007 04 11/Įsigaliojo nuo 2007 04 15/Valstybės žinios'2007 Nr.42-1595)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 "Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-197/2007 04 04/Įsigaliojo nuo 2007 04 29/Valstybės žinios'2007 Nr.47-1812)

Dėl Valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą bei statinių naudojimo priežiūrą, kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-196/2007 04 04/Įsigaliojo nuo 2007 04 12/Valstybės žinios'2007 Nr.41-1554)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-195/2007 04 04/Įsigaliojo nuo 2007 04 12/Valstybės žinios'2007 Nr.41-1553)

Dėl Valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos perspektyvinio plano 2008-2012 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-194/2007 04 03/Įsigaliojo nuo 2007 04 12 iki 2012 05 24; Negalioja nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2007 Nr.41-1552)

Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-193/2007 04 02/Įsigaliojo nuo 2007 04 15/Valstybės žinios'2007 Nr.42-1594)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 4-240/D1-330 "Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-121/D1-192/2007 04 02/Įsigaliojo nuo 2007 04 08 iki 2011 01 27; Negalioja nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2007 Nr.40-1503)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-190/2007 03 30/Įsigaliojo nuo 2007 04 08 iki 2012 04 07; Negalioja nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2007 Nr.40-1502)

Dėl Notigalės pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-189/2007 03 30/Įsigaliojo nuo 2007 04 08/Valstybės žinios'2007 Nr.40-1501)

Dėl Karaviškių miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-188/2007 03 30/Įsigaliojo nuo 2007 04 08/Valstybės žinios'2007 Nr.40-1500)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-142 "Dėl Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-184/2007 03 27/Įsigaliojo nuo 2007 04 01 iki 2009 04 25; Negalioja nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2007 Nr.37-1399)

Dėl 2006-2007 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-183/2007 03 27/Įsigaliojo nuo 2007 04 01/Valstybės žinios'2007 Nr.37-1400)

Dėl Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" ir suteiktos paramos viešinimo plano 2007 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-181/2007 03 27/Įsigaliojo nuo 2007 04 01/Valstybės žinios'2007 Nr.37-1397)

Dėl paraiškos dėl Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo produktų grupei ir Europos Bendrijos ekologinio ženklo naudojimo metinio mokesčių nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-179/2007 03 27/Įsigaliojo nuo 2007 04 06 iki 2011 11 19; Negalioja nuo 2011 11 20/Valstybės žinios'2007 Nr.39-1461)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-178/2007 03 26/Įsigaliojo nuo 2007 07 01 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2007 Nr.36-1332)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-141 "Dėl ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-177/2007 03 26/Įsigaliojo nuo 2007 04 01 iki 2008 03 06; Negalioja nuo 2008 03 07/Valstybės žinios'2007 Nr.37-1398)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-174/2007 03 23/Įsigaliojo nuo 2007 03 30/Valstybės žinios'2007 Nr.36-1331)

Dėl Arlaviškių kadagyno gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-173/2007 03 23/Įsigaliojo nuo 2007 04 01/Valstybės žinios'2007 Nr.37-1396)

Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-172/2007 03 23/Įsigaliojo nuo 2007 04 01/Valstybės žinios'2007 Nr.37-1395)

Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-96/D1-171/2007 03 23/Įsigaliojo nuo 2007 04 22/Valstybės žinios'2007 Nr.44-1692)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-169/2007 03 22/Įsigaliojo nuo 2007 03 30 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.36-1330)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-37 "Dėl viešosios įstaigos Busto agentūros pertvarkymo į biudžetinę įstaigą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-166/2007 03 21/Įsigaliojo nuo 2007 03 28/Valstybės žinios'2007 Nr.35-1291)

Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-164/2007 03 20/Įsigaliojo nuo 2007 03 28/Valstybės žinios'2007 Nr.35-1290)

Dėl aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 207 "Dėl potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių priežiūros ir kontrolės" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-161/2007 03 16/Įsigaliojo nuo 2007 03 28/Valstybės žinios'2007 Nr.35-1289)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-159/2007 03 15/Įsigaliojo nuo 2007 03 21/Valstybės žinios'2007 Nr.33-1208)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-154/2007 03 14/Įsigaliojo nuo 2007 03 28 iki 2016 06 30; Negalioja nuo 2016 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.35-1288)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-153/2007 03 14/Įsigaliojo nuo 2007 03 18/Valstybės žinios'2007 Nr.32-1168)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 "Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2007 03 14/Įsigaliojo nuo 2007 03 18/Valstybės žinios'2007 Nr.32-1167)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-151/2007 03 14/Įsigaliojo nuo 2007 03 18/Valstybės žinios'2007 Nr.32-1166)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2007 03 13/Įsigaliojo nuo 2007 06 06 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.62-2384)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 22 "Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-143/2007 03 07/Įsigaliojo nuo 2007 03 18 iki 2008 07 08; Negalioja nuo 2008 07 09/Valstybės žinios'2007 Nr.32-1164)

Dėl Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-141/2007 03 07/Įsigaliojo nuo 2007 03 16 iki 2008 03 06; Negalioja nuo 2008 03 07/Valstybės žinios'2007 Nr.31-1139)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-139/2007 03 06/Įsigaliojo nuo 2007 03 11/Valstybės žinios'2007 Nr.30-1118)

Dėl vilkų medžiojimo 2006-2007 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-136/2007 03 05/Įsigaliojo nuo 2007 03 11/Valstybės žinios'2007 Nr.30-1117)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-135/2007 03 05/Įsigaliojo nuo 2007 03 16/Valstybės žinios'2007 Nr.31-1138)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-134/1B-169/B1/2007 03 05/Įsigaliojo nuo 2007 03 09/Valstybės žinios'2007 Nr.29-1068)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-149/2007 03 03/Įsigaliojo nuo 2007 03 18/Valstybės žinios'2007 Nr.32-1165)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-41 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-133/2007 03 02/Įsigaliojo nuo 2007 03 09/Valstybės žinios'2007 Nr.29-1067)

Dėl Kepurinės pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-129/2007 02 28/Įsigaliojo nuo 2007 03 09/Valstybės žinios'2007 Nr.29-1066)

Dėl Labanoro upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-128/2007 02 28/Įsigaliojo nuo 2007 03 09/Valstybės žinios'2007 Nr.29-1065)

Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimo programos ir Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimo programos įgyvendinimo 2007-2011 metų priemonių plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-124/2007 02 26/Įsigaliojo nuo 2007 03 04/Valstybės žinios'2007 Nr.27-997)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-651 "Dėl Privačios nederlingos ir apleistos žemės apželdinimo mišku, netinkamo finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis, skatinimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-123/2007 02 26/Įsigaliojo nuo 2007 03 09 iki 2008 01 05; Negalioja nuo 2008 01 06/Valstybės žinios'2007 Nr.29-1064)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-686 "Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2005-2007 metams plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-122/2007 02 26/Įsigaliojo nuo 2007 03 04/Valstybės žinios'2007 Nr.27-996)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 274 "Dėl Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus, sužalojus atlyginimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-121/2007 02 26/Įsigaliojo nuo 2007 03 04 iki 2008 02 09; Negalioja nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2007 Nr.27-995)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-237/D1-394 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-059/D1-118/2007 02 22/Įsigaliojo nuo 2007 02 28/Valstybės žinios'2007 Nr.25-950)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-117/2007 02 21/Įsigaliojo nuo 2007 03 01/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.16-202)

Dėl Dieveniškių istorinio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-114/2007 02 21/Įsigaliojo nuo 2007 03 04 iki 2014 07 14; Negalioja nuo 2014 07 15/Valstybės žinios'2007 Nr.27-994)

Dėl atlyginimo viešajai įstaigai "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" už Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro duomenų teikimą dydžių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-112/2007 02 15/Įsigaliojo nuo 2007 02 23 iki 2007 12 31; Negalioja nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.23-897)

Dėl atlyginimo viešajai įstaigai "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" už sąskaitų Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registre atidarymą, tvarkymą ir vieno tūkstančio apyvartinių taršos leidimų laikymą registro sąskaitoje dydžių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-111/2007 02 15/Įsigaliojo nuo 2007 02 23 iki 2007 12 31; Negalioja nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.23-896)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-102/2007 02 15/Įsigaliojo nuo 2007 02 23/Valstybės žinios'2007 Nr.23-895)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-221 "Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2007 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-66 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-101/2007 02 15/Įsigaliojo nuo 2007 02 23/Valstybės žinios'2007 Nr.23-894)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-449 "Dėl Transporto priemonių su uždegimo suspaudimu varikliais išmetamų dujinių teršalų bei kietųjų dalelių kiekių, taip pat transporto priemonių su priverstinio uždegimo varikliais, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamų dujinių teršalų kiekių mažinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2007 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-65 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-100/2007 02 15/Įsigaliojo nuo 2007 02 23/Valstybės žinios'2007 Nr.23-893)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 "Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-98/2007 02 14/Įsigaliojo nuo 2007 02 23/Valstybės žinios'2007 Nr.23-892)

Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-96/2007 02 14/Įsigaliojo nuo 2007 02 21/Valstybės žinios'2007 Nr.22-858)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-95/2007 02 14/Įsigaliojo nuo 2007 02 21/Valstybės žinios'2007 Nr.22-857)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. D1-284 "Dėl Europos Bendruos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-93/2007 02 13/Įsigaliojo nuo 2007 02 21/Valstybės žinios'2007 Nr.22-856)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-84/2007 02 13/Įsigaliojo nuo 2007 02 21/Valstybės žinios'2007 Nr.22-855)

Dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 1999 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 128/111 "Dėl įmokų į Monrealio protokolo dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį, Daugiašalį fondą" ir dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 1999 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 225/187 "Dėl įmokų į Monrealio protokolo dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį, Daugiašalį fondą tvarkos dalinio pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-92/1K-046/2007 02 13/Įsigaliojo nuo 2007 02 21/Valstybės žinios'2007 Nr.22-843)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-83/V-92/2007 02 13/Įsigaliojo nuo 2007 03 01 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2007 Nr.22-849)

Dėl Į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-58/D1-82/2007 02 12/Įsigaliojo nuo 2007 02 16/Valstybės žinios'2007 Nr.21-808)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-582 "Dėl Aplinkos ministerijai priskirtų sričių terminų inventorizavimo ir terminų straipsnių teikimo Valstybinei lietuvių kalbos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir terminijos komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-80/2007 02 09/Įsigaliojo nuo 2007 02 16/Valstybės žinios'2007 Nr.21-807)

Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams, aptarnaujantiems, remontuojantiems, tikrinantiems ir išmontuojantiems ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčią šaldymo ir oro kondicionavimo įrangą, šiluminius siurblius, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-78/ISAK-152/A/2007 02 01/Įsigaliojo nuo 2007 02 14 iki 2012 02 29; Negalioja nuo 2012 03 01/Valstybės žinios'2007 Nr.19-744)

Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo 2007 m. sąmatos ir finansuojamų priemonių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-76/2007 01 31/Įsigaliojo nuo 2007 02 14/Valstybės žinios'2007 Nr.19-743)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-74/2007 01 31/Įsigaliojo nuo 2007 02 07/Valstybės žinios'2007 Nr.16-597)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-73/2007 01 31/Įsigaliojo nuo 2007 02 07 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.16-596)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-39/D1-71/2007 01 31/Įsigaliojo nuo 2007 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.24-935)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2/7 "Dėl specialistų atestavimo žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinei ekspertizei atlikti ir žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkų patvirtinimo ir komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-34/D1-72/2007 01 31/Įsigaliojo nuo 2007 02 07 iki 2009 08 31; Negalioja nuo 2009 09 01/Valstybės žinios'2007 Nr.16-581)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-221 "Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-66/2007 01 30/Įsigaliojo nuo 2007 02 07 iki 2007 02 22; Negalioja nuo 2007 02 23/Valstybės žinios'2007 Nr.16-595)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-449 "Dėl Transporto priemonių su uždegimo suspaudimu varikliais išmetamų dujinių teršalų bei kietųjų dalelių kiekių, taip pat transporto priemonių su priverstinio uždegimo varikliais, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamų dujinių teršalų kiekių mažinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-65/2007 01 30/Įsigaliojo nuo 2007 02 07 iki 2007 02 22; Negalioja nuo 2007 02 23/Valstybės žinios'2007 Nr.16-590)

Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-64/2007 01 30/Įsigaliojo nuo 2007 02 07/Valstybės žinios'2007 Nr.16-592)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-63/2007 01 29/Įsigaliojo nuo 2007 02 16 iki 2016 06 30; Negalioja nuo 2016 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.21-806)

Dėl Ančios ežero šiaurinės apyežerės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-61/2007 01 29/Įsigaliojo nuo 2007 02 07/Valstybės žinios'2007 Nr.16-594)

Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-57/2007 01 25/Įsigaliojo nuo 2007 02 23/Valstybės žinios'2007 Nr.23-902)

Dėl Siberijos pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-53/2007 01 23/Įsigaliojo nuo 2007 01 27/Valstybės žinios'2007 Nr.11-465)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-52/2007 01 23/Įsigaliojo nuo 2007 01 27/Valstybės žinios'2007 Nr.11-461)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-51/2007 01 22/Įsigaliojo nuo 2007 01 26 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.10-409)

Dėl įspėjimo kvitų formos, įspėjimo kvitų ir jų knygelės aprašymo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-50/2007 01 19/Įsigaliojo nuo 2007 08 12 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.88-3512)

Dėl informacijos apie Ekologinio saugumo užtikrinimo programos įgyvendinimo 2006-2010 metų priemonių plano vykdymą teikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-49/2007 01 19/Įsigaliojo nuo 2007 01 26/Valstybės žinios'2007 Nr.10-408)

Dėl Ilgašilio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-48/2007 01 19/Įsigaliojo nuo 2007 01 26/Valstybės žinios'2007 Nr.10-407)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-162 "Dėl Medžioklėtvarkos projektų rengimo, derinimo, teikimo tvirtinti ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-47/2007 01 19/Įsigaliojo nuo 2007 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.9-367)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2007 metais patvirtinimo bei verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2007 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-46/2007 01 17/Įsigaliojo nuo 2007 01 26/Valstybės žinios'2007 Nr.10-406)

Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2007 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-45/2007 01 17/Įsigaliojo nuo 2007 01 26/Valstybės žinios'2007 Nr.10-405)

Dėl verslinės žvejybos limito Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2007 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-44/2007 01 17/Įsigaliojo nuo 2007 01 26/Valstybės žinios'2007 Nr.10-404)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-428 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-42/2007 01 17/Įsigaliojo nuo 2007 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.9-366)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-41/2007 01 17/Įsigaliojo nuo 2007 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.9-365)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2007 01 17/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2007 01 17; Įsigaliojo nuo 2007 01 25 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2007 Nr.6-74)

Dėl viešosios įstaigos Būsto agentūros pertvarkymo į biudžetinę įstaigą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-37/2007 01 15/Įsigaliojo nuo 2007 03 16/Valstybės žinios'2007 Nr.31-1137)

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros teikiamų organizacijų, savanoriškai dalyvaujančių Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS), registracijos paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-36/2007 01 15/Įsigaliojo nuo 2007 01 20 iki 2011 11 04; Negalioja nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2007 Nr.8-340)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2006 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-33/2007 01 15/Įsigaliojo nuo 2007 01 20 iki 2007 11 22; Negalioja nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2007 Nr.8-339)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-32/2007 01 15/Įsigaliojo nuo 2007 01 24/Valstybės žinios'2007 Nr.9-364)

Dėl Senrusnės ir Sennemunės ežerų gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-31/2007 01 12/Įsigaliojo nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2007 Nr.7-298)

Dėl Liubelio miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-30/2007 01 12/Įsigaliojo nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2007 Nr.7-297)

Dėl Gaujos upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-29/2007 01 12/Įsigaliojo nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2007 Nr.7-296)

Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-23/2007 01 10/Įsigaliojo nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2007 Nr.7-295)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 372 "Dėl Saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų paėmimo iš gamtinės aplinkos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-22/2007 01 10/Įsigaliojo nuo 2007 01 19 iki 2010 07 22; Negalioja nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2007 Nr.7-294)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-21/2007 01 10/Įsigaliojo nuo 2007 01 17/Valstybės žinios'2007 Nr.6-271)

Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinio plano 2007-2011 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-20/2007 01 09/Įsigaliojo nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2007 Nr.7-293)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-246 "Dėl Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių ir Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-19/2007 01 09/Įsigaliojo nuo 2007 01 14 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.5-231)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-18/2007 01 09/Įsigaliojo nuo 2007 01 14 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2007 Nr.5-230)

Dėl Kulalių riedulyno, Svencelės pievų, Šauklių riedulyno ir Zervyno ežero ir jo apyežerių gamtotvarkos planų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-16/2007 01 09/Įsigaliojo nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2007 Nr.7-292)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu savivaldybėms pavestoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-15/2007 01 09/Įsigaliojo nuo 2007 01 20/Valstybės žinios'2007 Nr.8-338)

Dėl Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuotų tarifų 2007 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-9/2007 01 05/Įsigaliojo nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2007 Nr.4-185)

Dėl Žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų tarifų 2007 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-8/2007 01 05/Įsigaliojo nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2007 Nr.4-183)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 420 "Dėl Metelių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-12/2007 01 05/Įsigaliojo nuo 2007 01 14/Valstybės žinios'2007 Nr.5-229)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-639 "Dėl Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-5/2007 01 04/Įsigaliojo nuo 2007 01 12 iki 2012 09 29; Negalioja nuo 2012 09 30/Valstybės žinios'2007 Nr.4-184)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 "Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-3/2007 01 03/Įsigaliojo nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2007 Nr.4-182)

Dėl Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2007 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-2/2007 01 03/Įsigaliojo nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2007 Nr.4-181, Valstybės žinios'2007 Nr.90)

Teisės aktų paieška