Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2006 m. įsakymai

Dėl Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-639/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 02 07/Valstybės žinios'2007 Nr.16-593)

Dėl Kvalifikacinių reikalavimų asmenims, eksploatuojantiems žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai pavojingus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros elementus, bei reikiamą kvalifikaciją liudijančių kvalifikacijos atestatų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-638/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 02 21/Valstybės žinios'2007 Nr.22-854)

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-637/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 06 01/Valstybės žinios'2007 Nr.10-403)

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-636/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 01 20/Valstybės žinios'2007 Nr.8-337)

Dėl Žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai pavojingų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros elementų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-635/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 01 20/Valstybės žinios'2007 Nr.8-336)

Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-631/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2007 Nr.7-291)

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 02 14/Valstybės žinios'2007 Nr.19-742)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 160 "Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 106 "Dėl Aplinkos monitoringo duomenų fondo nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-624/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2007 Nr.4-179)

Dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-628/1K-430/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 01 07 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.2-87, Valstybės žinios'2007 Nr.320)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 4-246/D1-341 "Dėl Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-506/D1-630/2006 12 29/Įsigaliojo nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2007 Nr.4-180)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-622/2006 12 28/Įsigaliojo nuo 2007 02 07/Valstybės žinios'2007 Nr.16-591)

Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-621/2006 12 28/Įsigaliojo nuo 2007 01 12 iki 2011 07 05; Negalioja nuo 2011 07 06/Valstybės žinios'2007 Nr.4-178)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 708 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 53-2003, LAND 54-2003, LAND 55-2003, LAND 56-2003, LAND 57-2003 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-620/2006 12 28/Įsigaliojo nuo 2007 01 10/Valstybės žinios'2007 Nr.3-138)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-555 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-619/2006 12 28/Įsigaliojo nuo 2007 01 10/Valstybės žinios'2007 Nr.3-137)

Dėl pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-618/2006 12 28/Įsigaliojo nuo 2007 01 07/Valstybės žinios'2007 Nr.2-108)

Dėl ataskaitų apie 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 1991/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-617/2006 12 27/Įsigaliojo nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2007 Nr.4-177)

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Įsakymas/D1-614/VA-99/2006 12 27/Įsigaliojo nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.145-5538, Valstybės žinios'2007 Nr.132 (atitaisymas))

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-613/2006 12 22/Įsigaliojo nuo 2007 01 10 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.3-136)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-393 "Dėl Apeliacinės komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2006 12 22/Įsigaliojo nuo 2007 01 10 iki 2013 01 15; Negalioja nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2007 Nr.3-135)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-609/2006 12 22/Įsigaliojo nuo 2007 01 07/Valstybės žinios'2007 Nr.2-107)

Dėl paramos skyrimo projektams pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-607/2006 12 21/Įsigaliojo nuo 2006 12 24/Valstybės žinios'2006 Nr.140-5363)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.03:2006 "Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-606/2006 12 20/Įsigaliojo nuo 2007 01 05 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2007 Nr.1-28)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 317 "Dėl STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-604/2006 12 20/Įsigaliojo nuo 2006 12 31/Valstybės žinios'2006 Nr.145-5554)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-326 "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-603/2006 12 20/Įsigaliojo nuo 2006 12 31/Valstybės žinios'2006 Nr.145-5553)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-289 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-602/2006 12 20/Įsigaliojo nuo 2006 12 31/Valstybės žinios'2006 Nr.145-5552)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regioninių aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-598/2006 12 18/Įsigaliojo nuo 2007 03 01 iki 2016 06 30; Negalioja nuo 2016 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.141-5439)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-597/2006 12 18/Įsigaliojo nuo 2006 12 29/Valstybės žinios'2006 Nr.141-5438)

Dėl Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-594/2006 12 15/Įsigaliojo nuo 2007 01 10/Valstybės žinios'2007 Nr.3-134)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-593/2006 12 14/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 12 14; Įsigaliojo nuo 2006 12 23 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.97-966)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-591/2006 12 14/Įsigaliojo nuo 2006 12 31 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2006 Nr.145-5559)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų Giedriaus Bertašiaus, Vaidoto Dirsės, Algimanto Paldausko ir Jono Čeponio galių sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-590/2006 12 13/Įsigaliojo nuo 2006 12 17 iki 2007 07 14; Negalioja nuo 2007 07 15/Valstybės žinios'2006 Nr.137-5247)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 404 "Dėl Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-587/2006 12 12/Įsigaliojo nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.138-5282)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 "Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, Verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir Reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-586/2006 12 12/Įsigaliojo nuo 2007 01 01 iki 2013 10 10; Negalioja nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2006 Nr.138-5281)

Dėl augalų, priskirtų augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, sąrašų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-585/2006 12 12/Įsigaliojo nuo 2006 12 20 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.138-5280)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-583/2006 12 12/Įsigaliojo nuo 2006 12 17 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2006 Nr.137-5246)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 83-2006 "Vandens kokybė. Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-579/2006 12 08/Įsigaliojo nuo 2006 12 17/Valstybės žinios'2006 Nr.137-5245, Valstybės žinios'2007 Nr.40)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 84-2006 "Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo selenu metodas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-578/2006 12 08/Įsigaliojo nuo 2006 12 17/Valstybės žinios'2006 Nr.137-5244)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-449 "Dėl Transporto priemonių su uždegimo suspaudimu varikliais išmetamų dujinių teršalų bei kietųjų dalelių kiekių, taip pat transporto priemonių su priverstinio uždegimo varikliais, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamų dujinių teršalų kiekių mažinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2006 12 07/Įsigaliojo nuo 2006 12 13/Valstybės žinios'2006 Nr.135-5118)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-574/2006 12 07/Įsigaliojo nuo 2006 12 14/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.94-934)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 155/96 "Dėl Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo taikymo instrukcijos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-573/1K-402/2006 12 07/Įsigaliojo nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.138-5279)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-201/D1-290 "Dėl Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-464/D1-570/2006 12 06/Įsigaliojo nuo 2006 12 13 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.135-5119)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-569/2006 12 05/Įsigaliojo nuo 2006 12 17/Valstybės žinios'2006 Nr.137-5243)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-566/2006 12 04/Įsigaliojo nuo 2006 12 08/Valstybės žinios'2006 Nr.133-5055)

Dėl ataskaitų apie 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-565/2006 12 04/Įsigaliojo nuo 2006 12 13 iki 2012 08 23; Negalioja nuo 2012 08 24/Valstybės žinios'2006 Nr.135-5117)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-564/2006 12 04/Įsigaliojo nuo 2006 12 13/Valstybės žinios'2006 Nr.135-5116)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-237/D1-394 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-398/D1-568/2006 12 04/Įsigaliojo nuo 2006 12 13/Valstybės žinios'2006 Nr.135-5120)

Dėl aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 272 "Dėl Bendrųjų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-562/2006 12 01/Įsigaliojo nuo 2007 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.133-5054)

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-561/2006 12 01/Įsigaliojo nuo 2006 12 13 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.135-5115)

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 27/3D-13 "Dėl aplinkosaugos reikalavimų nustatymo saugomų ir globojamų žuvų rūšių migracijos keliuose" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-554/3D-464/2006 11 27/Įsigaliojo nuo 2006 12 06/Valstybės žinios'2006 Nr.132-5012)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. D1-500 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2006 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-550/2006 11 24/Įsigaliojo nuo 2006 12 03/Valstybės žinios'2006 Nr.131-4965)

Dėl Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-453/D1-549/2006 11 24/Įsigaliojo nuo 2006 12 01/Valstybės žinios'2006 Nr.130-4924)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 86/146 "Dėl sritinio norminio dokumento "Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-438/D1-548/2006 11 24/Įsigaliojo nuo 2006 12 01/Valstybės žinios'2006 Nr.130-4922)

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2006-2007 metų medžioklės sezoną limito nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-546/2006 11 22/Įsigaliojo nuo 2006 12 01/Valstybės žinios'2006 Nr.130-4919)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-545/2006 11 22/Įsigaliojo nuo 2006 12 01/Valstybės žinios'2006 Nr.130-4918)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-539/2006 11 20/Įsigaliojo nuo 2006 11 26 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2006 Nr.127-4860)

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-538/2006 11 20/Įsigaliojo nuo 2006 12 01 iki 2010 08 05; Negalioja nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2006 Nr.130-4917)

Dėl paramos skyrimo projektams pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-534/2006 11 16/Įsigaliojo nuo 2006 12 01/Valstybės žinios'2006 Nr.130-4916)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-533/2006 11 16/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 11 16; Įsigaliojo nuo 2006 11 25 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.89-882)

Dėl Visuomenės švietimo apie genetiškai modifikuotus organizmus ir produktus programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-528/2006 11 10/Įsigaliojo nuo 2006 11 19/Valstybės žinios'2006 Nr.124-4714)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-525/2006 11 08/Įsigaliojo nuo 2006 11 19/Valstybės žinios'2006 Nr.124-4713)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 72 "Dėl Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo programos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-524/2006 11 07/Įsigaliojo nuo 2006 11 19/Valstybės žinios'2006 Nr.124-4712)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-523/2006 11 07/Įsigaliojo nuo 2006 11 19/Valstybės žinios'2006 Nr.124-4711)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-520/2006 11 07/Įsigaliojo nuo 2006 11 19/Valstybės žinios'2006 Nr.124-4710)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-302 "Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-518/2006 11 06/Įsigaliojo nuo 2006 11 19 iki 2009 05 07; Negalioja nuo 2009 05 08/Valstybės žinios'2006 Nr.124-4709)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-517/2006 11 06/Įsigaliojo nuo 2006 11 19/Valstybės žinios'2006 Nr.124-4708)

Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-513/2006 11 03/Įsigaliojo nuo 2006 11 09/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.84-822)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 223 "Dėl Metodinių nurodymų žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo sąlygoms nustatyti ir vykdyti patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-510/2006 11 02/Įsigaliojo nuo 2006 11 12 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.121-4597)

Dėl įgaliojimo suteikimo derinti žuvų išteklių naudotojų vykdomas žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemones
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-509/2006 11 02/Įsigaliojo nuo 2006 11 12/Valstybės žinios'2006 Nr.121-4596)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 659 "Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų bei miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių apskaitos bei vertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-508/2006 11 02/Įsigaliojo nuo 2006 11 10 iki 2008 04 19; Negalioja nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2006 Nr.120-4572)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-506/2006 11 02/Įsigaliojo nuo 2006 11 05 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4514)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-503/2006 10 31/Įsigaliojo nuo 2006 11 10 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.120-4571)

Dėl informacijos, reikalingos ataskaitų rengimui pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos reikalavimus, surinkimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2006 10 30/Įsigaliojo nuo 2006 11 05/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4513)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-416/D1-499/2006 10 30/Įsigaliojo nuo 2006 11 10/Valstybės žinios'2006 Nr.120-4570)

Dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos grupės "Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir tvarkymas" remiamas veiklos sritis "Užterštų teritorijų tvarkymas apimant jų valymą, rekultivavimą ir reikiamos įrangos įsigijimą" ir "Upių, upelių, ežerų ir jų slėnių bei gruntinio vandens rezervuarų gamtosauginį tvarkymą bei išvalymą nuo kenksmingų medžiagų"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-498/2006 10 27/Įsigaliojo nuo 2006 11 12/Valstybės žinios'2006 Nr.121-4595)

Dėl valstybės įmonės "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" paskyrimo atlikti statybos produktų techninį įteisinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-496/2006 10 27/Įsigaliojo nuo 2006 11 05 iki 2013 08 31; Negalioja nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4522)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-143 "Dėl žvejybos limitų nustatymo verslinei žvejybai išnuomotuose ir privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose ir upėse bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-495/2006 10 26/Įsigaliojo nuo 2006 11 05 iki 2012 09 27; Negalioja nuo 2012 09 28/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4521)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-128 "Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-494/2006 10 26/Įsigaliojo nuo 2006 11 05/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4520)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-129 "Dėl Gairių pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritis "Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas" ir "Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimas", patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-486/2006 10 26/Įsigaliojo nuo 2006 11 05/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4512)

Dėl valstybės įmonės "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir kompiuterinio registro priežiūros kainų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-483/2006 10 25/Įsigaliojo nuo 2006 11 09; Nauja redakcija nuo 2012 01 12/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.84-821)

Dėl administracinių patalpų Vilniuje, Pylimo g. 35, perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-482/2006 10 25/Įsigaliojo nuo 2006 11 05/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4519)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-476/2006 10 19/Įsigaliojo nuo 2006 11 05/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4511)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 571 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių skiriamųjų ženklų ir jų aprašymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-475/2006 10 19/Įsigaliojo nuo 2006 11 01/Valstybės žinios'2006 Nr.116-4427)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-473/2006 10 18/Įsigaliojo nuo 2006 10 27 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2006 Nr.114-4364)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-471/2006 10 17/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 10 17; Įsigaliojo nuo 2006 10 26 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.80-791)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-470/2006 10 17/Įsigaliojo nuo 2006 10 22/Valstybės žinios'2006 Nr.112-4293)

Dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-469/2006 10 17/Įsigaliojo nuo 2006 10 25 iki 2012 01 04; Negalioja nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2006 Nr.113-4323)

Dėl statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-467/2006 10 16/Įsigaliojo nuo 2006 10 22 iki 2012 01 14; Negalioja nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2006 Nr.112-4292)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-466/2006 10 13/Įsigaliojo nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4252)

Dėl Eršketinių (Acipenseriformes) būrio žuvų ikrų (juodųjų ikrų) fasavimo ir taros žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-465/2006 10 13/Įsigaliojo nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4251)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-206 "Dėl LAND 50-2004 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl LAND 50-2003 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-463/2006 10 12/Įsigaliojo nuo 2006 10 20 iki 2011 07 09; Negalioja nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4250)

Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-462/2006 10 12/Įsigaliojo nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4249)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-460/2006 10 12/Įsigaliojo nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4247)

Dėl aplinkos ministro, sveikatos apsaugos ministro, žemės ūkio ministro ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 52/77/44/30 "Dėl informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, eksportuojamas ir gamyboje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai pateikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-461/V-849/3D-/2006 10 12/Įsigaliojo nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4248)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-455/2006 10 10/Įsigaliojo nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4246)

Dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų egzaminų klausimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-454/2006 10 10/Įsigaliojo nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4245)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-453/2006 10 10/Įsigaliojo nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4244)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką ir riboto naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-452/2006 10 10/Įsigaliojo nuo 2006 10 20; Nauja redakcija nuo 2012 11 01/Valstybės žinios'2006 Nr.111-4243, Valstybės žinios'2012 Nr.126-6354)

Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-451/2006 10 10/Įsigaliojo nuo 2006 10 15/Valstybės žinios'2006 Nr.110-4185)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-65 "Dėl aplinkosauginių projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija", atrankos komiteto tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-450/2006 10 09/Įsigaliojo nuo 2006 10 25/Valstybės žinios'2006 Nr.113-4322)

Dėl Transporto priemonių su uždegimo suspaudimu varikliais išmetamų dujinių teršalų bei kietųjų dalelių kiekių, taip pat transporto priemonių su priverstinio uždegimo varikliais, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamų dujinių teršalų kiekių mažinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-449/2006 10 09/Įsigaliojo nuo 2006 11 08/Valstybės žinios'2006 Nr.119-4552, Valstybės žinios'2006 Nr.120, Valstybės žinios'2006 Nr.121, Valstybės žinios'2006 Nr.122, Valstybės žinios'2006 Nr.123)

Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2007 metams tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-448/2006 10 09/Įsigaliojo nuo 2006 10 13/Valstybės žinios'2006 Nr.109-4148)

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros teikiamų informacijos ir duomenų apie naujas chemines medžiagas įvertinimo paslaugų įkainių ir tarifų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-447/2006 10 06/Įsigaliojo nuo 2006 10 29/Valstybės žinios'2006 Nr.115-4387)

Dėl Atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-444/2006 10 03/Įsigaliojo nuo 2006 10 12/Valstybės žinios'2006 Nr.108-4120)

Dėl Specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/ĮV-453/D1-445/2006 10 03/Įsigaliojo nuo 2006 10 13/Valstybės žinios'2006 Nr.109-4144)

Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti teisę būti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertais, mokymo organizacijų paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-442/2006 10 02/Įsigaliojo nuo 2006 10 12/Valstybės žinios'2006 Nr.108-4119)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. D1-500 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2006 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-441/2006 10 02/Įsigaliojo nuo 2006 10 12/Valstybės žinios'2006 Nr.108-4121)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-440/2006 10 02/Įsigaliojo nuo 2006 10 07/Valstybės žinios'2006 Nr.107-4066)

Dėl Europos Bendrijos Ekologinio ženklo suteikimo produktų grupėms ir Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito (EMAS) sistemų įdiegimo Lietuvos Respublikoje 2006-2008 m. programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-439/4-361/3D-/2006 10 02/Įsigaliojo nuo 2006 10 07/Valstybės žinios'2006 Nr.107-4061)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-438/2006 09 29/Įsigaliojo nuo 2006 10 12 iki 2007 09 29; Negalioja nuo 2007 09 30/Valstybės žinios'2006 Nr.108-4118)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 510 "Dėl akreditacijos tarybos nuostatų, jos personalinės sudėties bei apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-436/2006 09 29/Įsigaliojo nuo 2006 10 07/Valstybės žinios'2006 Nr.107-4065)

Dėl Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-434/2006 09 29/Įsigaliojo nuo 2006 10 07/Valstybės žinios'2006 Nr.107-4064)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-326 "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-432/2006 09 21/Įsigaliojo nuo 2006 09 29/Valstybės žinios'2006 Nr.104-3988)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 "Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-431/2006 09 21/Įsigaliojo nuo 2007 01 14/Valstybės žinios'2007 Nr.5-228)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-430/2006 09 21/Įsigaliojo nuo 2006 09 29 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2006 Nr.104-3987)

Dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos grupę "Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir tvarkymas" remiamą veiklos sritį "Užterštų teritorijų tvarkymas apimant jų valymą, rekultivavimą ir reikiamos įrangos įsigijimą"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-429/2006 09 19/Įsigaliojo nuo 2006 09 29/Valstybės žinios'2006 Nr.104-3986)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-428/2006 09 19/Įsigaliojo nuo 2006 09 27/Valstybės žinios'2006 Nr.102-3960)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-422/2006 09 15/Įsigaliojo nuo 2006 09 22/Valstybės žinios'2006 Nr.100-3893)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-416/2006 09 13/Įsigaliojo nuo 2006 09 20 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.99-3853)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-415/2006 09 13/Įsigaliojo nuo 2006 09 24/Valstybės žinios'2006 Nr.101-3915)

Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-414/2006 09 12/Įsigaliojo nuo 2006 09 22/Valstybės žinios'2006 Nr.100-3892)

Dėl valstybinių vandens telkinių nuomos verslinei žūklei sutarčių bei leidimų naudoti žūklės plotus reikalavimų vykdymo kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-413/2006 09 12/Įsigaliojo nuo 2006 09 22 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2006 Nr.100-3891)

Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-412/2006 09 11/Įsigaliojo nuo 2006 09 20/Valstybės žinios'2006 Nr.99-3852, Valstybės žinios'2006 Nr.1070)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-411/2006 09 11/Įsigaliojo nuo 2006 09 20 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.99-3851)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3-446/395 "Dėl avarijų likvidavimo komiteto sudėties" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-350/D1-410/2006 09 11/Įsigaliojo nuo 2006 09 15 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.97-3791)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-246 "Dėl Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-407/2006 09 04/Įsigaliojo nuo 2006 09 10 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.95-3743)

Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-406/2006 09 01/Įsigaliojo nuo 2006 09 10/Valstybės žinios'2006 Nr.95-3741)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-402/2006 09 01/Įsigaliojo nuo 2006 09 10 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2006 Nr.95-3742)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-401/2006 09 01/Įsigaliojo nuo 2006 09 10 iki 2013 01 12; Negalioja nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.95-3740)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2006 09 01/Įsigaliojo nuo 2006 09 06/Valstybės žinios'2006 Nr.94-3710)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218, "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-398/2006 08 31/Įsigaliojo nuo 2006 09 22 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.100-3890)

Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-399/4-336/3-3/2006 08 31/Įsigaliojo nuo 2006 09 10 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.95-3739)

Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo nuostatų, atestavimo komisijos darbo reglamento ir eksperto darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-393/2006 08 28/Įsigaliojo nuo 2006 09 01/Valstybės žinios'2006 Nr.93-3662, Valstybės žinios'2006 Nr.1000)

Dėl organizacijos, atsakingos už pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo organizavimą, atestatų išdavimą, atestatų registro tvarkymą bei sertifikuojamų pastatų duomenų bazės ir išduotų sertifikatų registro tvarkymą, paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-392/2006 08 28/Įsigaliojo nuo 2006 09 01 iki 2013 01 08; Negalioja nuo 2013 01 09/Valstybės žinios'2006 Nr.93-3661)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-391/2006 08 24/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 08 24; Įsigaliojo nuo 2006 08 31 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.64-670)

Dėl PAF/JTAP finansuojamo nacionalinio projekto "Biosaugos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje" priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-389/2006 08 22/ / )

Dėl briedžių sumedžiojimo per 2006-2007 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-387/2006 08 22/Įsigaliojo nuo 2006 08 27/Valstybės žinios'2006 Nr.91-3585)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-384/2006 08 19/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 08 19; Įsigaliojo nuo 2006 08 31 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.64-669)

Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-383/2006 08 19/Įsigaliojo nuo 2006 08 25/Valstybės žinios'2006 Nr.90-3547)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-374 "Dėl Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-382/2006 08 18/Įsigaliojo nuo 2006 08 27/Valstybės žinios'2006 Nr.91-3584)

Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 194, indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-381/2006 08 18/Įsigaliojo nuo 2006 10 01 iki 2007 09 30; Negalioja nuo 2007 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.93-3660)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 73 "Dėl Pagrindinių miško kirtimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-373/2006 08 17/Įsigaliojo nuo 2006 08 25 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2006 Nr.90-3546)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-370/2006 08 16/Įsigaliojo nuo 2006 08 25/Valstybės žinios'2006 Nr.90-3545)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-368/2006 08 04/Įsigaliojo nuo 2006 08 13/Valstybės žinios'2006 Nr.88-3497)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-632 "Dėl statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-363/2006 07 21/Įsigaliojo nuo 2006 08 01 iki 2006 10 21; Negalioja nuo 2006 10 22/Valstybės žinios'2006 Nr.84-3325)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-362/2006 07 21/Įsigaliojo nuo 2006 08 01 iki 2007 12 01; Negalioja nuo 2007 12 02/Valstybės žinios'2006 Nr.84-3324)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-366/1K-272/2006 07 21/Įsigaliojo nuo 2006 08 04 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.85-3335, Valstybės žinios'2007 Nr.490)

Dėl tauriųjų elnių ir danielių sumedžiojimo per 2006-2007 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-355/2006 07 19/Įsigaliojo nuo 2006 07 28/Valstybės žinios'2006 Nr.82-3293)

Dėl Kurtuvėnų regioninio parko bijotės rekreacinės zonos tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-349/2006 07 14/Įsigaliojo nuo 2006 07 28/Valstybės žinios'2006 Nr.82-3292)

Dėl Dubysos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-348/2006 07 14/Įsigaliojo nuo 2006 07 28/Valstybės žinios'2006 Nr.82-3291)

Dėl Tytuvėnų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-347/2006 07 14/Įsigaliojo nuo 2006 07 28/Valstybės žinios'2006 Nr.82-3290)

Dėl Rambyno regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-346/2006 07 14/Įsigaliojo nuo 2006 07 28/Valstybės žinios'2006 Nr.82-3289)

Dėl genetiškai modifikuotų organizmų bei jų produktų kontrolės rezultatų teikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-344/B1-422/2006 07 12/Įsigaliojo nuo 2006 07 23/Valstybės žinios'2006 Nr.80-3178)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-342/2006 07 11/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 07 11; Įsigaliojo nuo 2006 07 15 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.52-569)

Dėl Pavyzdinės paraiškos registruotis organizacijų, savanoriškai dalyvaujančių Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS), sąraše formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-341/2006 07 11/Įsigaliojo nuo 2006 07 21 iki 2011 11 04; Negalioja nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2006 Nr.79-3131)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-338/2006 07 10/Įsigaliojo nuo 2006 07 21/Valstybės žinios'2006 Nr.79-3130)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-337/2006 07 10/Įsigaliojo nuo 2006 07 21/Valstybės žinios'2006 Nr.79-3129)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-336/2006 07 10/Įsigaliojo nuo 2006 07 21/Valstybės žinios'2006 Nr.79-3128)

Dėl naujų teršalų priskyrimo apmokestinamų teršalų grupėms, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 "Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo"
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-335/V-597/2006 07 10/Įsigaliojo nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.79-3132)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 2 punkto vykdymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-335/2006 07 05/Įsigaliojo nuo 2006 07 15/Valstybės žinios'2006 Nr.77-3027)

Dėl turto pagal tiekimo sutartį Nr.2003.004-341.01.01.0010, įsigyto už PHARE programos projekto Nr.2003.004-341.04.01 "Nykstančių floros ir faunos rūšių ir jų arealų apsaugai, įgyvendinant CITES, Berno ir Bonos konvencijas bei susijusius ES teisės aktus" 2006 m. PHARE paramos bendrojo finansavimo programos ir PHARE lėšas, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-331/2006 07 05/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos aplinkos apsaugos komisijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-330/2006 07 04/ / )

Dėl Gairių pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritį "Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas", patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-328/2006 07 04/Įsigaliojo nuo 2006 07 12/Valstybės žinios'2006 Nr.76-2946)

Dėl Lietuvos nuolatinės darbo grupės ir pogrupių sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-327/2006 07 04/ / )

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-326/2006 07 03/Įsigaliojo nuo 2006 07 15/Valstybės žinios'2006 Nr.77-3026)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-325/2006 07 03/Įsigaliojo nuo 2006 07 12 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.76-2945)

Dėl maksimaliai leistinų metinių pagrindinių miško kirtimų apimčių Biržų, Nemenčinės, Trakų ir Vilniaus miškų urėdijose patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-323/2006 07 03/Įsigaliojo nuo 2006 07 13/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.51-554)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 702 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.08.01:2004 "Dujų sistemos pastatuose" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-321/2006 07 01/Įsigaliojo nuo 2006 07 06 iki 2012 04 30; Negalioja nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2006 Nr.75-2883)

Dėl darbo grupės daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui tobulinti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-320/2006 06 30/ / )

Dėl pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių bei jų atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo priemonių plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-319/2006 06 29/ / )

Dėl Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-272/D1-317/2006 06 28/Įsigaliojo nuo 2006 07 01; Nauja redakcija nuo 2013 11 17/Valstybės žinios'2006 Nr.73-2809)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 "Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-314/2006 06 27/Įsigaliojo nuo 2006 07 12/Valstybės žinios'2006 Nr.76-2944)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 81-2006 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-313/2006 06 23/Įsigaliojo nuo 2006 08 09/Valstybės žinios'2006 Nr.87-3427)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-311/2006 06 23/Įsigaliojo nuo 2006 07 06/Valstybės žinios'2006 Nr.75-2882)

Dėl Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-310/2006 06 23/Įsigaliojo nuo 2006 07 06/Valstybės žinios'2006 Nr.75-2881)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-237/D1-394 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-233/D1-312/2006 06 23/Įsigaliojo nuo 2006 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.73-2804)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-309/2006 06 22/ / )

Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos skyrimo pagal tiesioginio finansavimo procedūrą Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos projektui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-308/2006 06 22/Įsigaliojo nuo 2006 06 29/Valstybės žinios'2006 Nr.72-2726)

Dėl visuomenės švietimo miškų ūkio klausimais ir miškų ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo programos 2006 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-307/2006 06 21/ / )

Dėl Fizinių asmenų, siekiančių tapti Lietuvos Respublikoje ekspertais, turinčiais teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-305/2006 06 21/Įsigaliojo nuo 2006 06 25/Valstybės žinios'2006 Nr.71-2650)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-302/2006 06 21/Įsigaliojo nuo 2006 06 25 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.71-2649)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-300/2006 06 20/Įsigaliojo nuo 2006 06 25/Valstybės žinios'2006 Nr.71-2648)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-23 "Dėl projekto "buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas" priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-299/2006 06 19/ / )

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-298/2006 06 19/Įsigaliojo nuo 2006 06 23/Valstybės žinios'2006 Nr.70-2593)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 43 "Dėl atsiskaitymų už gyvenamųjų patalpų nuomą ir komunalines bei ryšių paslaugas taisyklių" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-297/2006 06 16/Įsigaliojo nuo 2006 06 23/Valstybės žinios'2006 Nr.70-2591)

Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos skyrimo pagal tiesioginio finansavimo procedūrą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos bei Aplinkos apsaugos agentūros projektams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-294/2006 06 14/Įsigaliojo nuo 2006 06 23/Valstybės žinios'2006 Nr.70-2592)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-293/2006 06 14/Įsigaliojo nuo 2006 06 18/Valstybės žinios'2006 Nr.68-2525)

Dėl VĮ miškų urėdijų valstybinių miškų pareigūnų specialiųjų transporto priemonių skiriamųjų ženklų, jų aprašymo ir ženklinimo pavyzdžių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-291/2006 06 12/Įsigaliojo nuo 2006 06 23/Valstybės žinios'2006 Nr.70-2590)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-290/2006 06 12/Įsigaliojo nuo 2006 06 18 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.68-2524)

Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, gyvsidabriu, nikeliu ir policikliniais aromatiniais angliavandeniliais vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-289/2006 06 12/Įsigaliojo nuo 2006 06 25/Valstybės žinios'2006 Nr.71-2647)

Dėl turto, įsigyto už PHARE programos projekto Nr. 2003.004-341.04.01 "Nykstančių floros ir faunos rūšių ir jų arealų apsaugai, įgyvendinant Cites, Berno ir Bonos konvencijas bei susijusius Europos Sąjungos teisės aktus" 2006 m. PHARE paramos bendrojo finansavimo programos ir PHARE lėšas, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-288/2006 06 09/ / )

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-286/2006 06 07/Įsigaliojo nuo 2006 06 14/Valstybės žinios'2006 Nr.66-2446)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 592 "Dėl duomenų kaupimo apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-284/2006 06 07/Įsigaliojo nuo 2006 06 14/Valstybės žinios'2006 Nr.66-2445)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos ministerijos sekretoriui Aleksandrui Spruogiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-282/2006 06 06/Įsigaliojo nuo 2006 06 14/Valstybės žinios'2006 Nr.66-2444)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-5/14 "Dėl Šlakių išteklių atkūrimo ir apsaugos programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-233/D1-283/2006 06 06/Įsigaliojo nuo 2006 06 11/Valstybės žinios'2006 Nr.65-2404)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. D1-254 "Dėl Reikalavimų žvejo verslininko bilietų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-279/2006 06 01/Įsigaliojo nuo 2006 06 11/Valstybės žinios'2006 Nr.65-2410)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-278/2006 06 01/Įsigaliojo nuo 2006 06 14/Valstybės žinios'2006 Nr.66-2443)

Dėl aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-277/2006 06 01/Įsigaliojo nuo 2006 06 11/Valstybės žinios'2006 Nr.65-2409)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. D1-192 "Dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos grupę "Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-276/2006 06 01/Įsigaliojo nuo 2006 06 14/Valstybės žinios'2006 Nr.66-2442)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-275/2006 06 01/Įsigaliojo nuo 2006 06 11/Valstybės žinios'2006 Nr.65-2408)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-274/2006 06 01/Įsigaliojo nuo 2006 06 11/Valstybės žinios'2006 Nr.65-2407)

Dėl darbo grupės aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms projektui parengti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-273/2006 06 01/ / )

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2006 06 01/Įsigaliojo nuo 2006 06 07/Valstybės žinios'2006 Nr.63-2353)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2006 05 30/Įsigaliojo nuo 2006 06 07 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.63-2352)

Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu savivaldybėms pavestoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-263/2006 05 29/Įsigaliojo nuo 2006 06 04/Valstybės žinios'2006 Nr.62-2293)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 76 "Dėl Lietuvos miškotvarkos taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-262/2006 05 25/Įsigaliojo nuo 2006 06 01 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.61-2217)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-220 "Dėl nekilnojamojo valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-261/2006 05 25/Įsigaliojo nuo 2006 06 01/Valstybės žinios'2006 Nr.61-2216)

Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-260/2006 05 25/Įsigaliojo nuo 2006 06 01/Valstybės žinios'2006 Nr.61-2215)

Dėl licencijų išdavimo viešajai įstaigai "Žaliasis taškas" ir asociacijai "Infobalt EPA"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-258/2006 05 23/Įsigaliojo nuo 2006 05 27/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.39-428)

Dėl 2004 05 20 įsakymo Nr.D1-281 "Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos skyrimo pagal tiesioginio finansavimo procedūrą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2006 05 23/ / )

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 701 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-256/2006 05 22/Įsigaliojo nuo 2006 05 28 iki 2012 08 17; Negalioja nuo 2012 08 18/Valstybės žinios'2006 Nr.60-2152)

Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-255/2006 05 22/Įsigaliojo nuo 2006 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.61-2214)

Dėl Reikalavimų žvejo verslininko bilietų spausdinimui patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-254/2006 05 22/Įsigaliojo nuo 2006 05 28/Valstybės žinios'2006 Nr.60-2151)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-637 "Dėl projekto "Aplinkos ministerijos institucinių gebėjimų stiprinimas administruojant ES finansinius instrumentus" priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-253/2006 05 22/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-251/2006 05 22/Įsigaliojo nuo 2006 05 28/Valstybės žinios'2006 Nr.60-2150)

Dėl 2002 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 352 "Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-250/2006 05 22/Įsigaliojo nuo 2006 05 28/Valstybės žinios'2006 Nr.60-2149)

Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-246/2006 05 18/Įsigaliojo nuo 2006 05 28 iki 2016 11 22; Negalioja nuo 2016 11 23/Valstybės žinios'2006 Nr.60-2148)

Dėl apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-245/2006 05 18/Įsigaliojo nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2006 Nr.59-2105)

Dėl Kamanų valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-244/2006 05 18/Įsigaliojo nuo 2006 05 28/Valstybės žinios'2006 Nr.60-2147)

Dėl Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-243/2006 05 18/Įsigaliojo nuo 2006 05 28/Valstybės žinios'2006 Nr.60-2146)

Dėl stirnų sumedžiojimo per 2006-2007 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-241/2006 05 18/Įsigaliojo nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2006 Nr.59-2104)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-23 "Dėl projekto "Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas" priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-240/2006 05 17/ / )

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-239/2006 05 17/Įsigaliojo nuo 2006 05 21 iki 2013 01 12; Negalioja nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.57-2044)

Dėl Aplinkos ministerijos Česlovo Kudabos 2006 metų premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-237/2006 05 17/Įsigaliojo nuo 2006 05 21/Valstybės žinios'2006 Nr.57-2043)

Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-236/2006 05 17/Įsigaliojo nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2006 Nr.59-2103)

Dėl Sutarties tarp įmonių, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą ir savivaldybės (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-233/2006 05 16/Įsigaliojo nuo 2006 05 21 iki 2012 07 13; Negalioja nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2006 Nr.57-2042)

Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-232/2006 05 16/Įsigaliojo nuo 2006 05 21/Valstybės žinios'2006 Nr.57-2041)

Dėl Žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir Mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-230/2006 05 16/Įsigaliojo nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2006 Nr.59-2102)

Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-229/2006 05 16/Įsigaliojo nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2006 Nr.59-2101)

Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-228/2006 05 16/Įsigaliojo nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2006 Nr.59-2099)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-227/2006 05 16/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 05 16; Įsigaliojo nuo 2006 05 27 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.39-427)

Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo pagrindų mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-226/2006 05 16/Įsigaliojo nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2006 Nr.59-2100)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 636 "Dėl teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-223/2006 05 16/Įsigaliojo nuo 2006 05 21 iki 2008 06 05; Negalioja nuo 2008 06 06/Valstybės žinios'2006 Nr.57-2040)

Dėl turto pagal tiekimo sutartį Nr.2003.004-341.04.01.01.0005, įsigyto už PHARE programos projekto Nr.2003.004-341.04.01 "Nykstančių floros ir faunos rūšių ir jų arealų apsaugai, įgyvendinant CITES, Berno ir Bonos konvencijas bei susijusius Europos Sąjungos teisės aktus" 2006 m. PHARE paramos bendrojo finansavimo programos ir PHARE lėšas, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-222/2006 05 16/ / )

Dėl aplinkos ministro 2006 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-18 "Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-221/2006 05 09/Įsigaliojo nuo 2006 05 14 iki 2008 11 20; Negalioja nuo 2008 11 21/Valstybės žinios'2006 Nr.53-1949)

Dėl nekilnojamojo valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-220/2006 05 09/Įsigaliojo nuo 2006 05 13/Valstybės žinios'2006 Nr.52-1921)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 704 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-219/2006 05 05/Įsigaliojo nuo 2006 05 17 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.54-1978)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 79-2006 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-215/2006 05 04/Įsigaliojo nuo 2006 05 17/Valstybės žinios'2006 Nr.54-1977)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 78-2006 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-214/2006 05 04/Įsigaliojo nuo 2006 05 17/Valstybės žinios'2006 Nr.54-1976)

Dėl turto pagal tiekimo sutartį Nr.2003.004-341.04.01.01.0009, įsigyto už PHARE programos projekto Nr.2003.004-341.04.01 "Nykstančių floros ir faunos rūšių ir jų arealų apsaugai, įgyvendinant CITES, Berno ir Bonos konvencijas bei susijusius Europos Sąjungos teisės aktus" 2006 m. PHARE paramos bendrojo finansavimo programos ir PHARE lėšas, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-213/2006 05 03/ / )

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-211/2006 04 28/Įsigaliojo nuo 2006 05 12/Valstybės žinios'2006 Nr.51-1900)

Dėl turto, įsigyto už Phare programos projekto Nr. 2003.004-341.04.01 "Nykstančių floros ir faunos rūšių ir jų arealų apsaugai, įgyvendinant Cites, Berno ir Bonos konvencijas bei susijusius Europos Sąjungos teisės aktus" 2006 m. Phare paramos Bendrojo finansavimo programos ir Phare lėšas, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-210/2006 04 28/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-101 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-207/2006 04 28/Įsigaliojo nuo 2006 05 19/Valstybės žinios'2006 Nr.56-2004)

Dėl įgaliojimo suteikimo nustatyti žvejybos limitus verslinei žvejybai išnuomotuose vandens telkiniuose ir Žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limito nustatymo bei Verslinės žvejybos įrankių limito nustatymo formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-206/2006 04 27/Įsigaliojo nuo 2006 05 17/Valstybės žinios'2006 Nr.54-1975)

Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, Verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir Reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-205/2006 04 26/Įsigaliojo nuo 2006 05 05 iki 2013 10 10; Negalioja nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2006 Nr.49-1782)

Dėl Jurbarko, Raseinių, Šakių, Šilutės ir Tauragės miškų urėdijų miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-202/2006 04 24/Įsigaliojo nuo 2006 05 12/Valstybės žinios'2006 Nr.51-1899)

Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijos paso pavyzdžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-201/2006 04 24/Įsigaliojo nuo 2006 05 05/Valstybės žinios'2006 Nr.49-1781)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-585 "Dėl obelų ir kriaušių veislių bei miško sėklinių medynų, priskirtų augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-200/2006 04 24/Įsigaliojo nuo 2006 05 05 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.49-1778)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-199/2006 04 24/Įsigaliojo nuo 2006 05 05 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.49-1780)

Dėl komisijos Aplinkos ministerijos Česlovo Kudabos 2006 metų premijai pristatytiems pasiūlymams įvertinti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-195/2006 04 24/Įsigaliojo nuo 2006 04 30/Valstybės žinios'2006 Nr.48-1765)

Dėl turto pagal tiekimo sutartį Nr. 2003.004-341.04.01.01.0003, įsigyto už PHARE programos projekto Nr. 2003.004-341.04.01 nykstančių floros ir faunos rūšių ir jų arealų apsaugai, įgyvendinant CITES, Berno ir Bonos konvencijas bei susijusius Europos Sąjungos teisės aktus" 2006 m. PHARE paramos bendrojo finansavimo programos ir PHARE lėšas, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-194/2006 04 21/ / )

Dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos grupę "Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-192/2006 04 20/Įsigaliojo nuo 2006 05 05/Valstybės žinios'2006 Nr.49-1779)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 53 "Dėl Pranešimo ir vežimo kontrolės formų, pranešimo ir vežimo kontrolės formų spausdinimo reikalavimų bei Pranešimo ir vežimo kontrolės formų pildymo ir įforminimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-191/2006 04 20/Įsigaliojo nuo 2006 04 28 iki 2007 07 10; Negalioja nuo 2007 07 11/Valstybės žinios'2006 Nr.46-1664)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-189/2006 04 14/Įsigaliojo nuo 2006 04 30 iki 2016 06 30; Negalioja nuo 2016 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.48-1764)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-188/2006 04 13/Įsigaliojo nuo 2006 04 26/Valstybės žinios'2006 Nr.45-1633)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-632 "Dėl statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2006 04 13/Įsigaliojo nuo 2006 04 21 iki 2006 10 21; Negalioja nuo 2006 10 22/Valstybės žinios'2006 Nr.43-1577)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-185/2006 04 12/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 04 12; Įsigaliojo nuo 2006 04 22 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.29-329)

Dėl tarnybinių automobilių naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-184/2006 04 12/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 452 "Dėl Apvaliosios medienos apskaitos medienos ir medienos gaminius gaminančiose įmonėse tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-182/2006 04 12/Įsigaliojo nuo 2006 04 26/Valstybės žinios'2006 Nr.45-1632)

Dėl Saugaus darbo organizavimo ir darbo vietų įrengimo reikalavimų naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/A1-104/D1-186/2006 04 12/Įsigaliojo nuo 2006 05 07/Valstybės žinios'2006 Nr.50-1843)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-174/2006 04 11/Įsigaliojo nuo 2006 04 16 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.42-1533)

Dėl Neteisėtu medienos, miško išteklių įsigijimu ir neteisėtu gyvūnų sumedžiojimu įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-170/2006 04 10/Įsigaliojo nuo 2006 04 16/Valstybės žinios'2006 Nr.42-1532)

Dėl ekspertų komisijos taikomojo pobūdžio mokslo darbų, finansuojamų iš specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų, aktualumui įvertinti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-169/2006 04 10/ / )

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno Svajūno Grušausko galių sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-162/2006 04 07/Įsigaliojo nuo 2006 04 14/Valstybės žinios'2006 Nr.41-1492)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 3D-473/D1-427 "Dėl geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų laikymosi kontrolės" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-139/D1-161/2006 04 06/Įsigaliojo nuo 2006 04 12/Valstybės žinios'2006 Nr.40-1443)

Dėl Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" 1.3 priemonę ir suteiktos paramos viešinimo plano 2006 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-160/2006 04 05/Įsigaliojo nuo 2006 04 14/Valstybės žinios'2006 Nr.41-1491)

Dėl įgaliojimo suteikimo derinti Valstybinių vandens telkinių, kurie yra neišnuomoti arba į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, žuvų įveisimo planą (programą) ir Valstybinio žuvų ir vėžiagyvių gaudymo žuvivaisai planą (programą)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-159/2006 04 05/Įsigaliojo nuo 2006 04 14 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.41-1490)

Dėl įgaliojimo suteikimo derinti žuvų išteklių naudotojų vykdomas žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemones verslinei žvejybai išnuomotuose vandens telkiniuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-158/2006 04 05/Įsigaliojo nuo 2006 04 14 iki 2006 11 11; Negalioja nuo 2006 11 12/Valstybės žinios'2006 Nr.41-1489)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-158 "Dėl Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-157/2006 04 05/Įsigaliojo nuo 2006 04 14 iki 2007 03 15; Negalioja nuo 2007 03 16/Valstybės žinios'2006 Nr.41-1488)

Dėl darbo grupės pesticidų atliekų saugojimo vietų ir šiomis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymo programos projektui parengti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-156/2006 04 05/ / )

Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-154/2006 04 03/Įsigaliojo nuo 2006 04 28/Valstybės žinios'2006 Nr.46-1663)

Dėl aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-153/V-246/2006 04 03/Įsigaliojo nuo 2006 04 14/Valstybės žinios'2006 Nr.41-1486)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2006 04 03/Įsigaliojo nuo 2006 04 09 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2006 Nr.39-1399)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 387 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 "Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-146/2006 04 03/Įsigaliojo nuo 2006 04 12 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.40-1439)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-145/2006 04 03/Įsigaliojo nuo 2006 04 09/Valstybės žinios'2006 Nr.39-1397)

Dėl darbo grupės suderintai Lietuvos Respublikos pozicijai, klausimams, susijusiems su nauja Europos Sąjungos teisės baze cheminių medžiagų valdymo srityje, parengti sudarymo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-147/4-108/2006 04 03/Įsigaliojo nuo 2006 04 09/Valstybės žinios'2006 Nr.39-1398)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 159 "Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, randamų Lietuvoje, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-144/2006 03 31/Įsigaliojo nuo 2006 04 16 iki 2013 09 07; Negalioja nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2006 Nr.42-1531)

Dėl žvejybos limitų nustatymo verslinei žvejybai išnuomotuose ir privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose ir upėse bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-143/2006 03 30/Įsigaliojo nuo 2006 04 09 iki 2012 09 27; Negalioja nuo 2012 09 28/Valstybės žinios'2006 Nr.39-1396)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-23 "Dėl Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-142/2006 03 30/Įsigaliojo nuo 2006 04 07 iki 2009 04 25; Negalioja nuo 2009 04 26/Valstybės žinios'2006 Nr.38-1366)

Dėl ataskaitų apie 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2150/2002/eb dėl atliekų statistikos įgyvendinimą rengimo ir teikimo europos komisijai (Eurostatui)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-140/2006 03 28/ / )

Dėl įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-138/2006 03 28/ / )

Dėl 2006 metų miškotvarkos paslaugų viešojo pirkimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-137/2006 03 28/Įsigaliojo nuo 2006 04 07/Valstybės žinios'2006 Nr.38-1365)

Dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų teikiamos informacijos aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-135/2006 03 27/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-131/2006 03 23/Įsigaliojo nuo 2006 03 31/Valstybės žinios'2006 Nr.35-1259)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. D1-218 "Dėl mėgėjiškos žūklės leidimų blankų formų patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-130/2006 03 23/Įsigaliojo nuo 2006 03 31 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2006 Nr.35-1258)

Dėl Gairių pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritis "Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas" ir "Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimas", patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-129/2006 03 23/Įsigaliojo nuo 2006 03 29/Valstybės žinios'2006 Nr.34-1216)

Dėl aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 67 "Dėl Klaipėdos uosto gilinimo darbų poveikio žuvininkystei vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-127/2006 03 23/Įsigaliojo nuo 2006 03 31/Valstybės žinios'2006 Nr.35-1257)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-289 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-125/2006 03 22/Įsigaliojo nuo 2006 03 26/Valstybės žinios'2006 Nr.33-1195)

Dėl Nebranduolinės energetikos objektų, žemės ir pastatų, užterštų radionuklidais, dezaktyvavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-124/2006 03 20/Įsigaliojo nuo 2006 03 26 iki 2011 09 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.33-1194)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 216 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-116/2006 03 14/Įsigaliojo nuo 2006 03 24 iki 2007 05 15; Negalioja nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2006 Nr.32-1138)

Dėl darbo grupės sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-113/2006 03 08/ / )

Dėl įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-112/2006 03 08/Įsigaliojo nuo 2006 03 17 iki 2010 03 31; Negalioja nuo 2010 04 01/Valstybės žinios'2006 Nr.30-1061)

Dėl Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-111/2006 03 07/Įsigaliojo nuo 2006 03 17 iki 2016 09 21; Negalioja nuo 2016 09 22/Valstybės žinios'2006 Nr.30-1060)

Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo sąmatos ir finansuojamų priemonių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-109/2006 03 07/Įsigaliojo nuo 2006 03 17/Valstybės žinios'2006 Nr.30-1058)

Dėl 2005-2006 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-108/2006 03 03/Įsigaliojo nuo 2006 03 15/Valstybės žinios'2006 Nr.29-1010)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-158 "Dėl Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-106/2006 03 02/Įsigaliojo nuo 2006 03 15 iki 2007 03 15; Negalioja nuo 2007 03 16/Valstybės žinios'2006 Nr.29-1008)

Dėl specialiosios daugiabučių namų modernizavimo programos, finansuojamos iš 2006 metų valstybės biudžeto, lėšų paskirstymo jos priemonėms finansuoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-104/2006 03 01/ / )

Dėl aplinkos ministro 2006 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-40 "Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2006 metais patvirtinimo bei verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2006 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-99/2006 02 27/Įsigaliojo nuo 2006 03 05/Valstybės žinios'2006 Nr.27-913)

Dėl aplinkos ministro 2002 06 14 įsakymo Nr.325 "Dėl susitarimo dėl gamtos apsaugos valdymo tarpvalstybiniame kontekste tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos susitarimo įgyvendinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-101/2006 02 27/ / )

Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo 2006 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-100/2006 02 27/Įsigaliojo nuo 2006 03 17/Valstybės žinios'2006 Nr.30-1059)

Dėl nekilnojamojo valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-97/2006 02 24/Įsigaliojo nuo 2006 03 05/Valstybės žinios'2006 Nr.27-912)

Dėl vilkų medžiojimo sezono nutraukimo 2005-2006 metų medžioklės sezone
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-95/2006 02 24/Įsigaliojo nuo 2006 03 01/Valstybės žinios'2006 Nr.25-854)

Dėl PHARE vyresniųjų programos pareigūnų skyrimo 2004 m. pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektams Nr.2004-016-925-03-01 ir Nr.2004/016-925-03-02
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-94/2006 02 22/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-92/2006 02 21/Įsigaliojo nuo 2006 03 03/Valstybės žinios'2006 Nr.26-872, Valstybės žinios'2006 Nr.310)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-15 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2006 - 2007 metams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-88/2006 02 15/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 661 "Dėl Privalomojo nurodymo ir nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą blankų formų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-85/2006 02 14/Įsigaliojo nuo 2006 03 01/Valstybės žinios'2006 Nr.25-855)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-78/2006 02 14/Įsigaliojo nuo 2006 02 24 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.23-761)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2005 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-77/2006 02 14/Įsigaliojo nuo 2006 02 24 iki 2007 01 19; Negalioja nuo 2007 01 20/Valstybės žinios'2006 Nr.23-760)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 "Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-76/2006 02 14/Įsigaliojo nuo 2006 02 26/Valstybės žinios'2006 Nr.24-814)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-73/2006 02 13/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2006 02 13; Įsigaliojo nuo 2006 02 25 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.14-164)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-91 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-72/2006 02 13/Įsigaliojo nuo 2006 02 23/Valstybės žinios'2006 Nr.22-711)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-696 "Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-70/2006 02 03/Įsigaliojo nuo 2006 02 14 iki 2010 10 07; Negalioja nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2006 Nr.18-642)

Dėl reikalavimų dokumentų blankų formų spausdinimui ir dokumentų blankų formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-69/2006 02 03/Įsigaliojo nuo 2006 02 14 iki 2013 10 24; Negalioja nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2006 Nr.18-644, Valstybės žinios'2006 Nr.240)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 457 "Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-68/2006 02 02/Įsigaliojo nuo 2006 02 15/Valstybės žinios'2006 Nr.19-663, Valstybės žinios'2006 Nr.23-759)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-67/2006 02 02/Įsigaliojo nuo 2006 02 10/Valstybės žinios'2006 Nr.16-583)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-237/D1-394 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektu energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-040/D1-66/2006 02 02/Įsigaliojo nuo 2006 02 10/Valstybės žinios'2006 Nr.16-567)

Dėl aplinkosauginių projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija", atrankos komiteto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-65/2006 02 01/Įsigaliojo nuo 2006 02 05/Valstybės žinios'2006 Nr.14-519)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-62/2006 02 01/Įsigaliojo nuo 2006 02 14/Valstybės žinios'2006 Nr.18-643)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl Supaprastinto projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-60/2006 01 31/Įsigaliojo nuo 2006 02 08 iki 2008 09 16; Negalioja nuo 2008 09 17/Valstybės žinios'2006 Nr.15-536)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 97 "Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-59/2006 01 31/Įsigaliojo nuo 2006 02 08/Valstybės žinios'2006 Nr.15-535)

Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-57/2006 01 30/Įsigaliojo nuo 2006 02 08; Nauja redakcija nuo 2009 05 16/Valstybės žinios'2006 Nr.15-534)

Dėl Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-51/2006 01 27/Įsigaliojo nuo 2006 02 08/Valstybės žinios'2006 Nr.15-532)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-48/2006 01 26/Įsigaliojo nuo 2006 02 08/Valstybės žinios'2006 Nr.15-533)

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos laboratorijoje atliekamų tyrimų kainininko tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-47/2006 01 26/Įsigaliojo nuo 2006 02 08/Valstybės žinios'2006 Nr.15-531)

Dėl Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius formos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-46/2006 01 26/Įsigaliojo nuo 2006 02 08/Valstybės žinios'2006 Nr.15-530)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-45/2006 01 25/Įsigaliojo nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2006 Nr.12-435)

Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų ar jų dublikatų išdavimo apskaitos žurnalo formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-43/2006 01 25/Įsigaliojo nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2006 Nr.12-437)

Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų blankų formų ir reikalavimų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų blankų spausdinimui patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-42/2006 01 25/Įsigaliojo nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2006 Nr.12-436, Valstybės žinios'2006 Nr.140)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2006 m. patvirtinimo bei verslinės žvejybos reglamentavimo kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2006 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2006 01 24/Įsigaliojo nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2006 Nr.12-434)

Dėl verslinės žvejybos įrankiais limitų Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2006 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-39/2006 01 24/Įsigaliojo nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2006 Nr.12-431)

Dėl informacijos apie nuotekų tvarkymą rinkimo ir pateikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-37/2006 01 24/Įsigaliojo nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2006 Nr.12-433)

Dėl aplinkos ministro 2002 11 07 įsakymo Nr.578 "Dėl aplinkos ministerijos administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-36/2006 01 20/ / )

Dėl miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2006 metams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-35/2006 01 20/ / )

Dėl užsienio valstybės normatyvinio statybos techninio dokumento tiesioginio taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-34/2006 01 20/Įsigaliojo nuo 2006 01 28/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.7-64)

Dėl Valstybės institucijų veiklos savavališkų statybų prevencijos ir padarinių šalinimo srityje tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-33/2006 01 20/Įsigaliojo nuo 2006 01 31 iki 2011 10 31; Negalioja nuo 2011 11 01/Valstybės žinios'2006 Nr.12-432)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-30/2006 01 19/Įsigaliojo nuo 2006 01 27/Valstybės žinios'2006 Nr.10-392)

Dėl įgaliojimo suteikimo Vidui Jakuboniui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-29/2006 01 19/ / )

Dėl VĮ "Tauragės miškų urėdija" batakių girininkijos girininko, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Vaclovo Bielskio galių atėmimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-28/2006 01 18/Įsigaliojo nuo 2006 01 21/Informaciniai pranešimai'2006 Nr.5-49)

Dėl Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą indeksuotų tarifų 2006 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-27/2006 01 18/Įsigaliojo nuo 2006 01 27/Valstybės žinios'2006 Nr.10-391)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-392 "Dėl Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos sudarymo bei Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-26/2006 01 17/Įsigaliojo nuo 2006 01 27/Valstybės žinios'2006 Nr.10-390)

Dėl aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 250/224 "Dėl Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-24/B1-37/2006 01 16/Įsigaliojo nuo 2006 01 27 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2006 Nr.10-389, Valstybės žinios'2006 Nr.270)

Dėl projekto "Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas" priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-23/2006 01 16/ / )

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-156/178 "Dėl palydovinio ryšio žvejybos laivų stebėjimo sistemos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-14/D1-25/2006 01 16/Įsigaliojo nuo 2006 01 27/Valstybės žinios'2006 Nr.10-394)

Dėl įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-21/2006 01 13/Įsigaliojo nuo 2006 01 20/Valstybės žinios'2006 Nr.7-262)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-19/2006 01 13/Įsigaliojo nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2006 Nr.12-430)

Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-18/2006 01 13/Įsigaliojo nuo 2006 01 20 iki 2008 11 20; Negalioja nuo 2008 11 21/Valstybės žinios'2006 Nr.7-261)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-511 "Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-12/2006 01 11/Įsigaliojo nuo 2006 01 20 iki 2007 05 15; Negalioja nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2006 Nr.7-259)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-11/2006 01 11/Įsigaliojo nuo 2006 01 27 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.10-388)

Dėl 2006 metų Aplinkos ministerijos veiklos prioritetinių krypčių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-6/2006 01 09/ / )

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-5/2006 01 06/Įsigaliojo nuo 2006 01 15/Valstybės žinios'2006 Nr.5-163)

Dėl Valstybinės miškotvarkos tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-4/2006 01 05/Įsigaliojo nuo 2006 01 15 iki 2009 12 31; Negalioja nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.5-162)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 579 "Dėl Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Miško sėklų ir sodmenų kokybės inspekcijos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos įsteigimo ir jų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-3/2006 01 05/Įsigaliojo nuo 2006 01 15/Valstybės žinios'2006 Nr.5-161)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-487 "Dėl Miško sėklininkystės ir selekcijos tarnybos ir Miško sėklų ir sodmenų kokybės inspekcijos reorganizavimo projekto ir Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-2/2006 01 05/Įsigaliojo nuo 2006 01 15/Valstybės žinios'2006 Nr.5-160)

Teisės aktų paieška