Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2005 m. įsakymai

Dėl aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-672/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 27/Valstybės žinios'2006 Nr.10-395)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-671/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-133)

Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2006 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-670/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-130)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-506 "Dėl Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-668/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-132)

Dėl augalų, priskirtų augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-666/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 13 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-131)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-665/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-129)

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-663/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 02 12; Nauja redakcija nuo 2007 07 18/Valstybės žinios'2006 Nr.17-620, Valstybės žinios'2007 Nr.79-3195)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-706 "Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-661/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-128)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 299 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo išduodant leidimus genetiškai modifikuotų organizmų naudojimui tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-660/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-127)

Dėl Darbuotojų, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksikologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei matavimus, pareigybių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-658/2005 12 30/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-126)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-656/2005 12 29/Įsigaliojo nuo 2006 01 01 iki 2016 06 30; Negalioja nuo 2016 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.4-124)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-653/2005 12 29/Įsigaliojo nuo 2006 01 13 iki 2012 01 31; Negalioja nuo 2012 02 01/Valstybės žinios'2006 Nr.4-122)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 325 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2005 12 29/Įsigaliojo nuo 2006 01 06/Valstybės žinios'2006 Nr.2-22)

Dėl Privačios nederlingos ir apleistos žemės apželdinimo mišku, netinkamo finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis, skatinimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-651/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 06 iki 2008 01 05; Negalioja nuo 2008 01 06/Valstybės žinios'2006 Nr.2-21)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-721 "Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-650/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-125)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 70-2005, LAND 71-2005 ir LAND 72-2005 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-649/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 18/Valstybės žinios'2006 Nr.6-226)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 69-2005 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-648/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-123)

Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-645/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 06 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2006 Nr.2-20)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-644/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2005 12 31/Valstybės žinios'2005 Nr.152-5607)

Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-643/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-120)

Dėl ataskaitų, už kurių teikimą Europos Sąjungos institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms yra atsakinga Aplinkos ministerija ar jai pavaldžios bei jos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, rengimo, derinimo, teikimo bei kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-642/2005 12 28/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-641/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 06/Valstybės žinios'2006 Nr.2-19)

Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2006 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-640/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-121)

Dėl Žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų tarifų 2006 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-639/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-119)

Dėl Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuotų tarifų 2006 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-638/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2006 Nr.4-118)

Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-637/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 22 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.8-291)

Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-636/2005 12 23/Įsigaliojo nuo 2006 01 18/Valstybės žinios'2006 Nr.6-225)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-634/2005 12 22/Įsigaliojo nuo 2006 05 01/Valstybės žinios'2005 Nr.151-5570)

Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-633/2005 12 21/Įsigaliojo nuo 2006 01 15/Valstybės žinios'2006 Nr.5-159)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-631/2005 12 21/Įsigaliojo nuo 2006 01 01 iki 2016 06 30; Negalioja nuo 2016 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.152-5606)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2005 12 21/Įsigaliojo nuo 2005 12 30 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.151-5569)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.18:2005 "Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-628/2005 12 21/Įsigaliojo nuo 2006 02 24/Valstybės žinios'2006 Nr.23-758)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.17:2005 "Gruntinių medžiagų užtvankos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-627/2005 12 21/Įsigaliojo nuo 2006 02 15/Valstybės žinios'2006 Nr.19-664)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 233 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-622/2005 12 20/Įsigaliojo nuo 2006 02 12/Valstybės žinios'2006 Nr.17-621)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. D1-516 "Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos (BPD įgyvendinti) asignavimų, projekto Nr. BPD04-ERPF-1.3.5-02/0026 vykdytojui viešajai įstaigai "Vandens namai", grąžinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-617/2005 12 16/Įsigaliojo nuo 2006 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.153-5652)

Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-616/2005 12 16/Įsigaliojo nuo 2005 12 25/Valstybės žinios'2005 Nr.150-5517)

Dėl priežiūros komiteto sudarymo 2003 m. PHARE programos projekto Nr. 2003/004.341.08.02 įgyvendinimui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-615/2005 12 16/ / )

Dėl aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-347 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-614/2005 12 15/Įsigaliojo nuo 2006 01 04 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.150-5516, Valstybės žinios'2006 Nr.40)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 73 "Dėl Pagrindinių miško kirtimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-613/2005 12 15/Įsigaliojo nuo 2005 12 25 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2005 Nr.150-5515)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2005 12 15/Įsigaliojo nuo 2006 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.150-5514)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 653 "Dėl Miškotvarkos duomenų suteikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-611/2005 12 15/Įsigaliojo nuo 2005 12 25 iki 2014 10 24; Negalioja nuo 2014 10 25/Valstybės žinios'2005 Nr.150-5513)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-610/2005 12 15/Įsigaliojo nuo 2006 01 05/Valstybės žinios'2006 Nr.1-6)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-608/2005 12 15/Įsigaliojo nuo 2005 12 18/Valstybės žinios'2005 Nr.147-5367)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3-446/395 "Dėl Avarijų likvidavimo komiteto sudėties" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-567/D1-609/2005 12 15/Įsigaliojo nuo 2006 01 05 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.1-7)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-604/2005 12 13/Įsigaliojo nuo 2006 01 20 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2006 Nr.7-260)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 "Esamų statinių tyrimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-603/2005 12 13/Įsigaliojo nuo 2006 01 05 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2006 Nr.1-5)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-601/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2005 12 18/Valstybės žinios'2005 Nr.147-5366)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-600/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2005 12 28 iki 2011 05 12; Negalioja nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2005 Nr.147-5365)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas", patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 "Dėl STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo", pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-599/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2006 01 20 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.7-257)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-101 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-595/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2006 01 05/Valstybės žinios'2006 Nr.1-4)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ir statinio ekspertizė" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-594/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2005 12 23 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.149-5449)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 365 "Dėl reglamento STR 2.09.03:1999 "Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-593/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2005 12 23 iki 2007 05 31; Negalioja nuo 2007 06 01/Valstybės žinios'2005 Nr.149-5448)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-591/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2005 12 18/Valstybės žinios'2005 Nr.147-5364)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-590/2005 12 12/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 12 12; Įsigaliojo nuo 2005 12 17 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.98-995)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-589/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2006 01 20 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2006 Nr.7-258)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 4-105/131/3-172 "Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/4-417/D1-602/3-5/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2005 12 16 iki 2006 09 09; Negalioja nuo 2006 09 10/Valstybės žinios'2005 Nr.146-5339)

Dėl Pranešimų apie tiekiamas rinkai naujas chemines medžiagas tvarkos aprašo ir Cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-598/V-966/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2006 01 01 iki 2008 05 31; Negalioja nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2005 Nr.149-5452)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 727/V-809/4-493 "Dėl Pranešimų apie tiekiamas į rinką naujas chemines medžiagas tvarkos ir Cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-597/V-965/4-4/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2006 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.149-5451)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 52/77/44/30 "Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, eksportuojamas ir gamyboje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai pateikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-596/V-964/3D-/2005 12 12/Įsigaliojo nuo 2006 01 01 iki 2006 10 19; Negalioja nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2005 Nr.149-5450)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-588/2005 12 06/Įsigaliojo nuo 2005 12 14/Valstybės žinios'2005 Nr.145-5305)

Dėl Obelų ir kriaušių veislių bei miško sėklinių medynų, priskirtų augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-585/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 09 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2005 Nr.143-5209)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. D1-247 "Dėl Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos veiksmų ir priemonių plano 2005-2008 metams bei Želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-584/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 09 iki 2012 09 26; Negalioja nuo 2012 09 27/Valstybės žinios'2005 Nr.143-5208)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-581/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 09 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.143-5207)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 580 "Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso nuostatų ir Naudingųjų iškasenų išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo komisijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-580/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 14/Valstybės žinios'2005 Nr.145-5304)

Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-578/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 14/Valstybės žinios'2005 Nr.145-5303)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aleksandrui Spruogiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 04 iki 2007 12 29; Negalioja nuo 2007 12 30/Valstybės žinios'2005 Nr.142-5137)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 60 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 42-2001 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų ribojimas ir radionuklidų išmetimo leidimų išdavimo bei radiologinio monitoringo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-576/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 04 iki 2011 09 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.142-5136)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3- 414/346 "Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-546/D1-586/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 09/Valstybės žinios'2005 Nr.143-5210)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 464/140 "Dėl Nacionalinio potencialiai toksiškų cheminių medžiagų registro" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-928/D1-579/2005 11 30/Įsigaliojo nuo 2005 12 09/Valstybės žinios'2005 Nr.143-5204)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 20-2001 "Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-575/2005 11 28/Įsigaliojo nuo 2005 12 04/Valstybės žinios'2005 Nr.142-5135)

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2005-2006 metų medžioklės sezoną limito nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-570/2005 11 25/Įsigaliojo nuo 2005 11 30/Valstybės žinios'2005 Nr.140-5060)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-572/V-919/2005 11 25/Įsigaliojo nuo 2006 01 01 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2005 Nr.141-5095)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-568/2005 11 24/Įsigaliojo nuo 2005 11 30 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.140-5059)

Dėl Kėdainių, Šakių, Marijampolės, Mažeikių, Akmenės, Biržų, Rokiškio, Kupiškio, Prienų rajonų savivaldybių bei Birštono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų parengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-567/2005 11 24/Įsigaliojo nuo 2005 11 30/Valstybės žinios'2005 Nr.140-5058)

Dėl Pabradės atkuriamojo sklypo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-562/2005 11 21/Įsigaliojo nuo 2005 11 27/Valstybės žinios'2005 Nr.139-5027)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-559/2005 11 21/Įsigaliojo nuo 2005 12 09/Valstybės žinios'2005 Nr.143-5206)

Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-555/2005 11 17/Įsigaliojo nuo 2005 11 25 iki 2009 06 02; Nauja redakcija nuo 2007 01 10; Negalioja nuo 2009 06 03/Valstybės žinios'2005 Nr.138-4989, Valstybės žinios'2007 Nr.3-137)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos, Piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-554/2005 11 17/Įsigaliojo nuo 2005 11 27/Valstybės žinios'2005 Nr.139-5026)

Dėl Jūrinių tyrimų centro nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-553/2005 11 17/Įsigaliojo nuo 2005 12 30 iki 2010 03 23; Negalioja nuo 2010 03 24/Valstybės žinios'2005 Nr.151-5567)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-505 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2005 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-549/2005 11 16/Įsigaliojo nuo 2005 11 27/Valstybės žinios'2005 Nr.139-5025)

Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-548/2005 11 16/Įsigaliojo nuo 2005 11 25/Valstybės žinios'2005 Nr.138-4988)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-547/2005 11 16/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 11 16; Įsigaliojo nuo 2005 11 24 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.91-925)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-162 "Dėl Medžioklėtvarkos projektų rengimo, derinimo, teikimo tvirtinti ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-543/2005 11 14/Įsigaliojo nuo 2005 11 20/Valstybės žinios'2005 Nr.137-4949)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-542/2005 11 11/Įsigaliojo nuo 2005 11 20/Valstybės žinios'2005 Nr.137-4948)

Dėl Atlyginimo viešajai įstaigai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui už Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro duomenų teikimą dydžių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-539/2005 11 10/Įsigaliojo nuo 2005 11 16/Valstybės žinios'2005 Nr.135-4875)

Dėl Atlyginimo viešajai įstaigai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui už sąskaitų Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registre atidarymą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-538/2005 11 10/Įsigaliojo nuo 2005 11 16/Valstybės žinios'2005 Nr.135-4874)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-252 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro įsteigimo" 3.4 punkto pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-537/2005 11 10/Įsigaliojo nuo 2005 11 16 iki 2010 09 09; Negalioja nuo 2010 09 10/Valstybės žinios'2005 Nr.135-4873)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-287 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro nuostatų patvirtinimo" 23.1, 31, 32, 33, 34, 79 punktų pakeitimo ir 43.2 punkto pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-536/2005 11 10/Įsigaliojo nuo 2005 11 16 iki 2010 09 09; Negalioja nuo 2010 09 10/Valstybės žinios'2005 Nr.135-4872)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-535/2005 11 10/Įsigaliojo nuo 2006 01 01 iki 2009 10 15; Negalioja nuo 2009 10 16/Valstybės žinios'2005 Nr.135-4871)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-409 "Dėl ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-534/2005 11 10/Įsigaliojo nuo 2005 11 16/Valstybės žinios'2005 Nr.135-4870)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-533/2005 11 09/Įsigaliojo nuo 2005 11 16 iki 2007 05 15; Negalioja nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2005 Nr.135-4869)

Dėl Kalvių ir Sulinkių atkuriamųjų sklypų nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-532/2005 11 08/Įsigaliojo nuo 2005 11 13/Valstybės žinios'2005 Nr.134-4837)

Dėl Blinstrubiškio miško, Dotnuvos-Josvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-531/2005 11 08/Įsigaliojo nuo 2005 11 13/Valstybės žinios'2005 Nr.134-4836)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-521/D1-530/2005 11 07/Įsigaliojo nuo 2005 11 18/Valstybės žinios'2005 Nr.136-4898)

Dėl Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti arba gaunančio paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto "Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra" 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija", prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-520/2005 11 02/Įsigaliojo nuo 2005 11 25/Valstybės žinios'2005 Nr.138-4987)

Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos (BPD įgyvendinti) asignavimų, projekto Nr. BPD04-ERPF-1.3.5-02/0026 vykdytojui Viešajai įstaigai "Vandens namai", grąžinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-516/2005 10 29/Įsigaliojo nuo 2005 11 11/Valstybės žinios'2005 Nr.133-4807)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl dokumentų, skirtų teikti paraiškas 2005 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-515/2005 10 29/Įsigaliojo nuo 2005 11 11/Valstybės žinios'2005 Nr.133-4806)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-514/2005 10 29/Įsigaliojo nuo 2005 11 13 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2005 Nr.134-4835)

Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-511/2005 10 28/Įsigaliojo nuo 2005 11 06 iki 2007 05 15; Negalioja nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2005 Nr.131-4749)

Dėl Aplinkos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.D1-203 "Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2005 m. sąmatos lėšų, skirtų miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, paskirstymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-510/2005 10 27/ / )

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-509/2005 10 27/Įsigaliojo nuo 2005 11 04/Valstybės žinios'2005 Nr.130-4690)

Dėl Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-506/2005 10 25/Įsigaliojo nuo 2005 11 09/Valstybės žinios'2005 Nr.132-4769)

Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-787/D1-507/3-4/2005 10 25/Įsigaliojo nuo 2005 10 30/Valstybės žinios'2005 Nr.128-4621)

Dėl Žuvų išteklių tyrimų metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2005 10 20/Įsigaliojo nuo 2005 11 06 iki 2016 11 07; Negalioja nuo 2016 11 08/Valstybės žinios'2005 Nr.131-4748)

Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2006 metams tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-500/2005 10 20/Įsigaliojo nuo 2005 10 28/Valstybės žinios'2005 Nr.127-4560)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. D1-459 "Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritis "Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas" bei "Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimas" taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-498/2005 10 20/Įsigaliojo nuo 2005 10 23/Valstybės žinios'2005 Nr.126-4515)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 "Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-497/2005 10 20/Įsigaliojo nuo 2005 10 30/Valstybės žinios'2005 Nr.128-4617)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-495/2005 10 13/Įsigaliojo nuo 2005 10 23 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2005 Nr.126-4514)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 334 "Dėl žuvų ženklinimo ir ženklų apskaitos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-494/2005 10 13/Įsigaliojo nuo 2005 10 23/Valstybės žinios'2005 Nr.126-4513)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-73 "Dėl Utenos regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2004/lt/16/c/pa/003) techninės bei pirkimų dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-493/2005 10 13/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-492/2005 10 13/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 10 13; Įsigaliojo nuo 2005 10 20 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.81-828)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-349 "Dėl Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-491/2005 10 13/Įsigaliojo nuo 2005 10 21/Valstybės žinios'2005 Nr.125-4456)

Dėl Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-489/2005 10 12/Įsigaliojo nuo 2005 10 19/Valstybės žinios'2005 Nr.124-4433)

Dėl Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-488/2005 10 12/Įsigaliojo nuo 2005 10 19 iki 2014 02 27; Negalioja nuo 2014 02 28/Valstybės žinios'2005 Nr.124-4432)

Dėl Respublikinio unikalių akmenų muziejaus pavadinimo pakeitimo ir statuto patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-487/2005 10 07/Įsigaliojo nuo 2005 10 19; Nauja redakcija nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2005 Nr.124-4431)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 687 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų paviršinėms nuotekoms tvarkyti patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-486/2005 10 07/Įsigaliojo nuo 2005 10 16 iki 2007 04 14; Negalioja nuo 2007 04 15/Valstybės žinios'2005 Nr.123-4400)

Dėl gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų inspekcinės veiklos organizavimo instrukcijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-484/2005 10 07/ / )

Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-483/2005 10 06/Įsigaliojo nuo 2005 10 19 iki 2008 02 09; Negalioja nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2005 Nr.124-4430)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-482/2005 10 06/Įsigaliojo nuo 2005 10 09/Valstybės žinios'2005 Nr.119-4310)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-480/2005 10 05/Įsigaliojo nuo 2005 10 09/Valstybės žinios'2005 Nr.119-4309)

Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos priežiūros komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-479/2005 10 04/ / )

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 74-2005, LAND 75-2005, LAND 76-2005 ir LAND 77-2005 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-478/2005 10 03/Įsigaliojo nuo 2005 10 09 iki 2008 05 31; Negalioja nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2005 Nr.119-4308)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 "Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-476/2005 10 03/Įsigaliojo nuo 2005 10 07/Valstybės žinios'2005 Nr.118-4292)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-477/1K-292/2005 10 03/Įsigaliojo nuo 2005 10 12 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.121-4349)

Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-474/2005 09 28/Įsigaliojo nuo 2005 10 07 iki 2007 12 31; Negalioja nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.118-4291)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 "Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-473/2005 09 28/Įsigaliojo nuo 2005 10 07/Valstybės žinios'2005 Nr.118-4290)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 76 "Dėl Lietuvos miškotvarkos taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-472/2005 09 28/Įsigaliojo nuo 2005 10 02 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.117-4257)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 69 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-471/2005 09 28/Įsigaliojo nuo 2005 10 02/Valstybės žinios'2005 Nr.117-4256)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-470/2005 09 27/Įsigaliojo nuo 2005 10 07 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.118-4289)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 141 "Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.04:1998 "Statinio statybos pagrindimas" patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-469/2005 09 27/Įsigaliojo nuo 2005 10 07/Valstybės žinios'2005 Nr.118-4288)

Dėl miškotvarkos projektų autorių atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-467/2005 09 26/Įsigaliojo nuo 2005 10 02 iki 2010 07 10; Negalioja nuo 2010 07 11/Valstybės žinios'2005 Nr.117-4254)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.03:2005 "Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-466/2005 09 26/Įsigaliojo nuo 2005 10 02/Valstybės žinios'2005 Nr.117-4255)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-505 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2005 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-465/2005 09 26/Įsigaliojo nuo 2005 10 02/Valstybės žinios'2005 Nr.117-4253)

Dėl komisijos aplinkos monitoringo metodinių reikalavimų projektui įvertinti sudarymo ir įgaliojimų suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-464/2005 09 26/ / )

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-462/2005 09 23/Įsigaliojo nuo 2005 09 30/Valstybės žinios'2005 Nr.116-4214)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl teisės aktų bei jų projektų skelbimo Aplinkos ministerijos interneto tinklapyje tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-460/2005 09 22/ / )

Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklos sritis "Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas" bei "Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimas" taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedurą patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-459/2005 09 22/Įsigaliojo nuo 2005 10 02/Valstybės žinios'2005 Nr.117-4252)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.19:2005 "Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-458/2005 09 22/Įsigaliojo nuo 2005 09 30/Valstybės žinios'2005 Nr.116-4215)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-455/2005 09 21/Įsigaliojo nuo 2005 09 28/Valstybės žinios'2005 Nr.115-4195)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-453/V-714/2005 09 19/Įsigaliojo nuo 2005 10 31 iki 2009 12 31; Negalioja nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.115-4196)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-451/2005 09 16/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 09 16; Įsigaliojo nuo 2005 10 12 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.79-801)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-450/2005 09 16/Įsigaliojo nuo 2005 09 30 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2005 Nr.116-4213)

Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-449/2005 09 16/Įsigaliojo nuo 2005 09 23/Valstybės žinios'2005 Nr.113-4143)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. D1-316 "Dėl Kaimo plėtros plano priemonės "Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" įgyvendinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-448/2005 09 16/Įsigaliojo nuo 2005 09 23/Valstybės žinios'2005 Nr.113-4142)

Dėl Miško želdinimo darbų vertinimo ir miško želdinių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-447/2005 09 16/Įsigaliojo nuo 2005 09 23 iki 2008 11 25; Negalioja nuo 2008 11 26/Valstybės žinios'2005 Nr.113-4141)

Dėl Kvalifikacinių girininkų klasių suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-446/2005 09 16/Įsigaliojo nuo 2005 09 23/Valstybės žinios'2005 Nr.113-4140)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-444/2005 09 16/Įsigaliojo nuo 2005 09 23 iki 2006 10 09; Negalioja nuo 2006 10 10/Valstybės žinios'2005 Nr.113-4139)

Dėl aplinkos ministro 1997 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl žvejybos tvarkos mažesniuose kaip 10 ha vandens telkiniuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-443/2005 09 16/Įsigaliojo nuo 2005 09 23 iki 2006 04 08; Negalioja nuo 2006 04 09/Valstybės žinios'2005 Nr.113-4138)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-441/2005 09 14/Įsigaliojo nuo 2005 09 23/Valstybės žinios'2005 Nr.113-4137)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 679 "Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB) ir įrangos, turinčios PCB, nukenksminimo ir/ar šalinimo plano rengimo pagrindinių nuostatų bei Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB) ir įrangos, turinčios PCB, nukenksminimo ir/ar šalinimo plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-437/2005 09 08/Įsigaliojo nuo 2005 09 16/Valstybės žinios'2005 Nr.111-4069)

Dėl Neinventorizuotos įrangos, turinčios mažiau nei 5 dm-3 polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), surinkimo ir šalinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-435/2005 09 06/Įsigaliojo nuo 2005 09 16/Valstybės žinios'2005 Nr.111-4067)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 34-2000 "Radionuklidų nebekontroliuojamieji lygiai; medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-434/2005 09 06/Įsigaliojo nuo 2005 09 16 iki 2011 09 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.111-4066)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 59 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 41-2001 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, žemės ūkio objektų bei atliekant mokslinius tyrimus normos ir radioaktyviųjų teršalų išmetimo leidimų išdavimo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-433/2005 09 06/Įsigaliojo nuo 2005 09 16 iki 2011 09 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.111-4065)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-430/2005 09 06/Įsigaliojo nuo 2005 09 11/Valstybės žinios'2005 Nr.110-4021)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-567/D1-551 "Dėl Specialiosios žvejybos ir jos kompensavimo taisyklių, žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei žuvų ir vėžių įveisimo normų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-429/D1-436/2005 09 06/Įsigaliojo nuo 2005 09 16 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2005 Nr.111-4068)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-428/2005 08 31/Įsigaliojo nuo 2005 09 11 iki 2007 12 13; Negalioja nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2005 Nr.110-4020)

Dėl briedžių sumedžiojimo per 2005-2006 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-423/2005 08 30/Įsigaliojo nuo 2005 09 04/Valstybės žinios'2005 Nr.107-3946)

Dėl Lietuvos kraštovaizdžio architektūros darbų parodos- konkurso 2005 "Želdynai urbanistiniame kraštovaizdyje" vertinimo komisijos ir nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-422/2005 08 30/Įsigaliojo nuo 2005 09 04/Valstybės žinios'2005 Nr.107-3945)

Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 194, indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-421/2005 08 30/Įsigaliojo nuo 2005 09 01 iki 2006 09 30; Negalioja nuo 2006 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.107-3944)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-420/2005 08 29/Įsigaliojo nuo 2005 09 01/Valstybės žinios'2005 Nr.106-3931)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 407 "Dėl Informacijos apie žuvims gyventi tinkamų vandens telkinių kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-419/2005 08 29/Įsigaliojo nuo 2005 09 07/Valstybės žinios'2005 Nr.108-3967, Valstybės žinios'2005 Nr.110-4019)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 696 "Dėl Duomenų apie prioritetines pavojingas ir pavojingas medžiagas rinkimo bei ataskaitų teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-418/2005 08 29/Įsigaliojo nuo 2005 09 07/Valstybės žinios'2005 Nr.108-3966, Valstybės žinios'2005 Nr.110-4018)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 299 "Dėl valstybinių miškų pareigūnų pažymėjimų registracijos ir išdavimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-416/2005 08 29/Įsigaliojo nuo 2005 09 04/Valstybės žinios'2005 Nr.107-3943)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 510 "Dėl Akreditacijos tarybos nuostatų, jos personalinės sudėties bei Apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-414/2005 08 24/Įsigaliojo nuo 2005 08 31/Valstybės žinios'2005 Nr.105-3889)

Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto termoizoliacijos instituto paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-413/2005 08 24/Įsigaliojo nuo 2005 08 31 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.105-3888)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-347 "Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-409/2005 08 22/Įsigaliojo nuo 2005 08 27 iki 2011 06 30; Negalioja nuo 2011 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.104-3864)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-408/2005 08 22/Įsigaliojo nuo 2005 08 27 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.104-3863)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-589 "Dėl teisės aktų projektų ir pasiūlymų dėl tarptautinių projektų aptarimo aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-407/2005 08 22/ / )

Dėl darbo grupės parengti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio komiteto posėdžiui dėl verslinės žvejybos, mėgėjiškos žūklės bei įžuvinimo galimybių vidaus vandens telkiniuose sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-405/2005 08 19/ / )

Dėl Pavyzdinės paraiškos dėl Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo produktų grupei formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-404/2005 08 19/Įsigaliojo nuo 2005 08 26 iki 2011 11 19; Negalioja nuo 2011 11 20/Valstybės žinios'2005 Nr.103-3828)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 458 "Dėl baudos kvitų formos, baudos kvitų ir jų knygelės aprašymo bei Baudos kvitų išdavimo, naudojimo, saugojimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-403/2005 08 18/Įsigaliojo nuo 2005 08 26 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.103-3827)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. D1-670 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų uniformos aprašymo bei valstybinių miškų pareigūnų uniformos dėvėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-401/2005 08 17/Įsigaliojo nuo 2005 08 31/Valstybės žinios'2005 Nr.105-3887)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2005 08 17/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 08 17; Įsigaliojo nuo 2005 09 01 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.67-654)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl dokumentų, skirtų teikti paraiškas 2005 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija", patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-399/2005 08 16/Įsigaliojo nuo 2005 08 21/Valstybės žinios'2005 Nr.101-3773)

Dėl projekto "Metilbromido naudojimo nutraukimas šalyse su pereinamąja ekonomika" priežiūros komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-397/2005 08 16/Įsigaliojo nuo 2005 08 24/Valstybės žinios'2005 Nr.102-3794)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-395/2005 08 16/Įsigaliojo nuo 2005 08 24/Valstybės žinios'2005 Nr.102-3793)

Dėl Apeliacinės komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-393/2005 08 12/Įsigaliojo nuo 2005 08 24 iki 2013 01 15; Negalioja nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2005 Nr.102-3791)

Dėl Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos sudarymo bei Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-392/2005 08 12/Įsigaliojo nuo 2005 08 24/Valstybės žinios'2005 Nr.102-3790)

Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-237/D1-394/2005 08 12/Įsigaliojo nuo 2005 08 24/Valstybės žinios'2005 Nr.102-3792)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-91 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2. 02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-390/2005 08 05/Įsigaliojo nuo 2005 08 10/Valstybės žinios'2005 Nr.96-3612)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-319 "Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2005 metais patvirtinimo bei verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2005 m. pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-389/2005 08 04/Įsigaliojo nuo 2005 08 10/Valstybės žinios'2005 Nr.96-3611)

Dėl įgaliojimo suteikimo L. Budriui ir žvejybos limito nustatymo privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose ir upėse bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose blanko formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-388/2005 08 04/Įsigaliojo nuo 2005 08 10 iki 2012 09 27; Negalioja nuo 2012 09 28/Valstybės žinios'2005 Nr.96-3610)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 21 "Dėl techninių reikalavimų statybos techninio reglamento STR 2.05.02: 2001 "Statinių konstrukcijos. Stogai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-387/2005 08 01/Įsigaliojo nuo 2005 08 07 iki 2008 11 13; Negalioja nuo 2008 11 14/Valstybės žinios'2005 Nr.95-3535)

Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-386/2005 08 01/Įsigaliojo nuo 2005 08 07 iki 2007 12 01; Negalioja nuo 2007 12 02/Valstybės žinios'2005 Nr.95-3534)

Dėl Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-385/2005 08 01/Įsigaliojo nuo 2005 08 07; Nauja redakcija nuo 2007 12 02/Valstybės žinios'2005 Nr.95-3533)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 521 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-384/2005 07 29/Įsigaliojo nuo 2005 08 05/Valstybės žinios'2005 Nr.94-3509)

Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-383/2005 07 29/Įsigaliojo nuo 2005 08 10/Valstybės žinios'2005 Nr.96-3609)

Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-382/2005 07 29/Įsigaliojo nuo 2005 08 05/Valstybės žinios'2005 Nr.94-3508)

Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-381/2005 07 26/Įsigaliojo nuo 2005 08 24/Valstybės žinios'2005 Nr.102-3789)

Dėl Asvejos regioninio parko Liudgardo rekreacinės zonos tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-380/2005 07 25/Įsigaliojo nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3475)

Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-379/4-273/2005 07 25/Įsigaliojo nuo 2005 10 30/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3474, Valstybės žinios'2005 Nr.1110)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-378/2005 07 15/Įsigaliojo nuo 2005 07 31/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3442)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-375/2005 07 15/Įsigaliojo nuo 2005 07 31 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3441)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 624 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 58:2003 ir LAND 59:2003 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-374/2005 07 15/Įsigaliojo nuo 2005 07 31/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3440)

Dėl aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų valstybinės analitinės kontrolės skyrių ir kitų aplinkos tyrimus atliekančių laboratorijų modernizavimo ir veiklos tobulinimo krypčių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-373/2005 07 15/ / )

Dėl 2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-59 "Dėl Europos Sąjungos klausimų koordinavimo aplinkos ministerijoje" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-372/2005 07 15/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-371/2005 07 15/Įsigaliojo nuo 2005 08 03 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3473, Valstybės žinios'2005 Nr.950)

Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-370/2005 07 15/Įsigaliojo nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3472)

Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti tarpvalstybinius atliekų pervežimo pranešimus
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-369/2005 07 15/ / )

Dėl Neries regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-368/2005 07 15/Įsigaliojo nuo 2005 07 31 iki 2016 08 25; Negalioja nuo 2016 08 26/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3439)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 68:2005 ir LAND 73:2005 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-366/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3471)

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-365/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 07 24/Valstybės žinios'2005 Nr.89-3368)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-364/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 12 01 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3438)

Dėl Miško gaisrų metinės ataskaitos formos MŪ-12 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-363/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 08 05/Valstybės žinios'2005 Nr.94-3507)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-362/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 07 31/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3437)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07. 01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-359/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 07 24 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.89-3367)

Dėl Didžiojo kormorano populiacijos gausos reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-358/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 07 24 iki 2010 07 22; Nauja redakcija nuo 2010 02 10; Negalioja nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2005 Nr.89-3366)

Dėl medžių rūšių provenencijų (kilmių) rajonų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-357/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 07 24 iki 2007 12 07; Negalioja nuo 2007 12 08/Valstybės žinios'2005 Nr.89-3365)

Dėl Aplinkos ministro 2002 11 07 įsakymo Nr.578 "Dėl Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-355/2005 07 14/ / )

Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-367/3D-342/2005 07 14/Įsigaliojo nuo 2005 07 31; Nauja redakcija nuo 2011 01 01; Nauja redakcija nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3434, Valstybės žinios'2010 Nr.85-4492, Valstybės žinios'2011 Nr.118-5583)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 668 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galias patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos bei aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pažymėjimų apskaitos žurnalo formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-354/2005 07 13/Įsigaliojo nuo 2005 07 31/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3436)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-352/2005 07 12/Įsigaliojo nuo 2005 07 31/Valstybės žinios'2005 Nr.92-3435)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-337/D1-353/2005 07 12/Įsigaliojo nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3470)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 708 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 53-2003, LAND 54-2003, LAND 55-2003, LAND 56-2003, LAND 57-2003 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-351/2005 07 11/Įsigaliojo nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3469)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 67-2005 "Upių buveinių kokybės vertinimo metodika" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-350/2005 07 11/Įsigaliojo nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3468)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 362 "Dėl vandens telkinių suskirstymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-349/2005 07 11/Įsigaliojo nuo 2005 07 24/Valstybės žinios'2005 Nr.89-3364)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-345/2005 07 11/Įsigaliojo nuo 2005 07 17/Valstybės žinios'2005 Nr.86-3245)

Dėl Architektų atestavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-342/2005 07 11/Įsigaliojo nuo 2005 08 03 iki 2007 11 24; Negalioja nuo 2007 11 25/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3467)

Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-341/2005 07 11/Įsigaliojo nuo 2005 08 03; Nauja redakcija nuo 2007 11 25/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3466, Valstybės žinios'2007 Nr.121-4974)

Dėl Architektų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-340/2005 07 11/Įsigaliojo nuo 2005 08 03 iki 2007 11 24; Negalioja nuo 2007 11 25/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3465)

Dėl Pasaulio sveikatos organizacijos chartijos "Transportas, aplinka ir sveikata" įgyvendinimo Lietuvoje
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-564/D1-339/3-3/2005 07 11/Įsigaliojo nuo 2005 07 20/Valstybės žinios'2005 Nr.87-3276)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-338/2005 07 01/Įsigaliojo nuo 2006 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.93-3464)

Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-337/2005 07 01/Įsigaliojo nuo 2005 07 15 iki 2013 01 12; Negalioja nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2005 Nr.85-3189)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-10 "Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2005 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-336/2005 07 01/Įsigaliojo nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2005 Nr.85-3188)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 352 "Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-334/2005 06 29/Įsigaliojo nuo 2005 09 01 iki 2014 09 30; Negalioja nuo 2014 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.85-3187)

Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei Kairienei atstovauti aplinkos ministerijai Europos Komisijos aplinkos generalinio direktorato organizuojamame pasitarime
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-331/2005 06 29/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-330/2005 06 29/Įsigaliojo nuo 2005 08 26 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.103-3829, Valstybės žinios'2005 Nr.1070)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-660 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-329/2005 06 29/Įsigaliojo nuo 2005 08 05/Valstybės žinios'2005 Nr.94-3506)

Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-327/2005 06 29/Įsigaliojo nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2005 Nr.85-3186)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05. 06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-323/2005 06 27/Įsigaliojo nuo 2006 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.85-3185)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2006 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-321/2005 06 23/Įsigaliojo nuo 2005 07 01 iki 2007 11 22; Negalioja nuo 2007 11 23/Valstybės žinios'2005 Nr.80-2914)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-320/2005 06 23/Įsigaliojo nuo 2005 07 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.80-2913)

Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/ĮV-261/D1-322/2005 06 23/Įsigaliojo nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.81-2973)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-13 "Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2005 metais patvirtinimo bei verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2005 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-319/2005 06 22/Įsigaliojo nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.80-2912)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 659 "Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų bei miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių apskaitos bei vertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-317/2005 06 22/Įsigaliojo nuo 2005 07 01 iki 2008 04 19; Negalioja nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2005 Nr.80-2911)

Dėl Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-316/2005 06 22/Įsigaliojo nuo 2005 07 01 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2005 Nr.80-2910)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3-508/D1-560 "Dėl Atlyginimo už teikiamas meteorologijos paslaugas civilinei aviacijai dydžių ir tvarkos nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-271/D1-314/2005 06 21/Įsigaliojo nuo 2005 06 29 iki 2007 12 31; Negalioja nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.79-2878)

Dėl dokumentų, skirtų teikti paraiškas 2005 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-311/2005 06 17/Įsigaliojo nuo 2005 06 29/Valstybės žinios'2005 Nr.79-2866)

Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-310/2005 06 17/Įsigaliojo nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.80-2909)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-309/2005 06 17/Įsigaliojo nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.80-2908)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 "Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-308/2005 06 17/Įsigaliojo nuo 2005 06 29/Valstybės žinios'2005 Nr.79-2865)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-307/2005 06 16/Įsigaliojo nuo 2005 06 29/Valstybės žinios'2005 Nr.79-2864)

Dėl metodų, naudojamų atliekų bandymams ir tyrimams, taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-305/2005 06 16/Įsigaliojo nuo 2005 06 29/Valstybės žinios'2005 Nr.79-2863)

Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-302/2005 06 15/Įsigaliojo nuo 2005 08 31 iki 2009 05 07; Negalioja nuo 2009 05 08/Valstybės žinios'2005 Nr.105-3908, Valstybės žinios'2005 Nr.106, Valstybės žinios'2005 Nr.107, Valstybės žinios'2005 Nr.108)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-301/2005 06 14/Įsigaliojo nuo 2005 06 19/Valstybės žinios'2005 Nr.76-2784)

Dėl užsienio valstybės normatyvinio statybos techninio dokumento tiesioginio taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-300/2005 06 13/Įsigaliojo nuo 2005 06 23/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.49-452)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-292/2005 06 10/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 06 10; Įsigaliojo nuo 2005 06 25 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.50-468)

Dėl Asvejos regioninio parko Purviniškių rekreacinės zonos tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-291/2005 06 10/Įsigaliojo nuo 2005 06 19/Valstybės žinios'2005 Nr.76-2783)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-289/2005 06 09/Įsigaliojo nuo 2005 06 17/Valstybės žinios'2005 Nr.75-2729, Valstybės žinios'2005 Nr.1110)

Dėl aplinkos ministro 2005 02 28 įsakymo Nr.D1-116 "Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2005 metų planų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-288/2005 06 08/ / )

Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-287/2005 06 08/Įsigaliojo nuo 2005 06 12 iki 2010 09 09; Negalioja nuo 2010 09 10/Valstybės žinios'2005 Nr.73-2657)

Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo sąmatos ir finansuojamų priemonių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-286/2005 06 08/Įsigaliojo nuo 2005 06 12/Valstybės žinios'2005 Nr.73-2656)

Dėl nenaudojamų vandens gręžinių sutvarkymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-283/2005 06 03/Įsigaliojo nuo 2005 06 12; Nauja redakcija nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2005 Nr.73-2655, Valstybės žinios'2011 Nr.121-5740)

Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-282/2005 06 02/Įsigaliojo nuo 2005 06 10 iki 2016 09 20; Negalioja nuo 2016 09 21/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2620)

Dėl aplinkos ministerijos Viktoro Bergo premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-280/2005 06 02/Įsigaliojo nuo 2005 06 10/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2619)

Dėl darbo grupės naftos verslovėse išgaunamų gamtinių dujų utilizavimo klausimų nagrinėjimui sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-275/2005 06 01/Įsigaliojo nuo 2005 06 10/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2614)

Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-279/ĮV-233/2005 06 01/Įsigaliojo nuo 2005 06 10/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2618)

Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-278/ĮV-232/2005 06 01/Įsigaliojo nuo 2005 06 10/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2617)

Dėl Įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, atestavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-277/ĮV-231/2005 06 01/Įsigaliojo nuo 2005 06 10/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2616)

Dėl Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-276/ĮV-230/2005 06 01/Įsigaliojo nuo 2005 06 10/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2615)

Dėl Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų koordinavimo tarybų personalinių sudėčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-273/2005 05 31/Įsigaliojo nuo 2005 06 10; Nauja redakcija nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2613, Valstybės žinios'2013 Nr.33-1609)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. D1-218 "Dėl mėgėjiškos žūklės leidimų blankų formų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2005 05 30/Įsigaliojo nuo 2005 06 10 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2005 Nr.72-2612)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-270/2005 05 30/Įsigaliojo nuo 2005 06 17/Valstybės žinios'2005 Nr.75-2728)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-268/2005 05 30/Įsigaliojo nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2005 Nr.69-2485)

Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-267/2005 05 30/Įsigaliojo nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2005 Nr.69-2484)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2005 05 27/Įsigaliojo nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'2005 Nr.71-2567)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 "Dėl Paraiškų dėl aplinkosaugos projektų (priemonių) finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-264/2005 05 26/Įsigaliojo nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'2005 Nr.71-2565)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-525 "Dėl Paraiškų dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių priemonių finansavimo, naudojant specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas, pateikimo, šių priemonių įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Paraiškų dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių priemonių finansavimo, naudojant specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas, pateikimo, šių priemonių įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo išdėstymo nauja redakcija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-263/2005 05 26/Įsigaliojo nuo 2005 06 08 iki 2012 12 18; Negalioja nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2005 Nr.71-2564)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-262/2005 05 26/Įsigaliojo nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2005 Nr.69-2483)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 323 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų registravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-261/2005 05 26/Įsigaliojo nuo 2005 06 13/Valstybės žinios'2005 Nr.71-2563)

Dėl Visuomenės ir suinteresuotų institucijų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius, viršijančius pavojaus ar informavimo slenksčius, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-265/V-436/2005 05 26/Įsigaliojo nuo 2005 06 15; Nauja redakcija nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.74-2688)

Dėl aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 162 "Dėl mėgėjiškos ir verslinės žvejybos saugomose teritorijose" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-258/2005 05 25/Įsigaliojo nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2005 Nr.69-2482)

Dėl danielių, stirnų ir tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2005-2006 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2005 05 25/Įsigaliojo nuo 2005 05 29/Valstybės žinios'2005 Nr.67-2417)

Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo, Paviršinių vandens telkinių kokybės elementų etaloninių sąlygų rodiklių aprašo ir Kriterijų dirbtiniams, labai pakeistiems ir rizikos vandens telkiniams išskirti aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-256/2005 05 23/Įsigaliojo nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2005 Nr.69-2481)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-255/2005 05 23/Įsigaliojo nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'2005 Nr.71-2566)

Dėl leidinio "Aplinkos būklė 2004" recenzavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-253/2005 05 18/ / )

Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro įsteigimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-252/2005 05 16/Įsigaliojo nuo 2005 05 22 iki 2010 09 09; Negalioja nuo 2010 09 10/Valstybės žinios'2005 Nr.64-2319)

Dėl Helsinkio komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-251/2005 05 16/Įsigaliojo nuo 2005 05 22; Nauja redakcija nuo 2011 01 26/Valstybės žinios'2005 Nr.64-2318)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-250/2005 05 16/Įsigaliojo nuo 2005 05 25/Valstybės žinios'2005 Nr.65-2339)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 251 "Dėl Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-248/2005 05 12/Įsigaliojo nuo 2005 05 15 iki 2005 07 14; Negalioja nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2005 Nr.61-2199)

Dėl Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos veiksmų ir priemonių plano 2005-2008 metams bei želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-247/2005 05 12/Įsigaliojo nuo 2005 05 15 iki 2012 09 26; Negalioja nuo 2012 09 27/Valstybės žinios'2005 Nr.61-2175)

Dėl Metelių regioninio parko Dusios rekreacinės zonos tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-246/2005 05 11/Įsigaliojo nuo 2005 05 22 iki 2010 07 10; Negalioja nuo 2010 07 11/Valstybės žinios'2005 Nr.64-2317)

Dėl Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-243/2005 05 11/Įsigaliojo nuo 2005 05 29/Valstybės žinios'2005 Nr.67-2416)

Dėl atstovų, atsakingų už dalyvavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą Europos aplinkos agentūros Valdančiosios tarybos susitikimuose, paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-242/2005 05 11/Įsigaliojo nuo 2005 05 22/Valstybės žinios'2005 Nr.64-2316)

Dėl Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos miškų informacinio centro vykdomos visuomenės švietimo miškų ūkio klausimais ir miškų ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo bei privačių miškų savininkų mokymo ir švietimo programos 2005 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-240/2005 05 10/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-239/2005 05 10/Įsigaliojo nuo 2005 05 22 iki 2011 08 18; Negalioja nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2005 Nr.64-2315)

Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo priežiūros tarybos sudėties pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-235/2005 05 06/Negalioja nuo 2011 12 25/ )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 65-2005 ir LAND 66-2005 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-232/2005 05 05/Įsigaliojo nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.59-2084)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 "Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-233/ĮV-196/2005 05 05/Įsigaliojo nuo 2005 05 13/Valstybės žinios'2005 Nr.60-2140)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-230/2005 05 04/Įsigaliojo nuo 2005 05 08/Valstybės žinios'2005 Nr.58-2030)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-229/2005 05 04/Įsigaliojo nuo 2005 05 08 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.58-2029)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 417 "Dėl normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimus, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-228/2005 05 03/Įsigaliojo nuo 2005 05 11/Valstybės žinios'2005 Nr.59-2083)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-227/2005 05 03/Įsigaliojo nuo 2005 05 11 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.59-2082)

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-226/2005 05 02/Įsigaliojo nuo 2005 05 15/Valstybės žinios'2005 Nr.61-2174)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-505 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2005 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-225/2005 04 29/Įsigaliojo nuo 2005 05 06/Valstybės žinios'2005 Nr.57-1980)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 198 "Dėl Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-224/2005 04 29/Įsigaliojo nuo 2005 05 06 iki 2014 03 13; Negalioja nuo 2014 03 14/Valstybės žinios'2005 Nr.57-1979)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-43 "Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-222/2005 04 27/Įsigaliojo nuo 2005 05 08/Valstybės žinios'2005 Nr.58-2028)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-221/2005 04 27/Įsigaliojo nuo 2005 06 01/Valstybės žinios'2005 Nr.68-2458)

Dėl Aplinkos ministerijos sistemos tarnybinių šaunamųjų ginklų bei šaudmenų įsigijimo, apskaitos, išdavimo, saugojimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-220/2005 04 26/Įsigaliojo nuo 2005 05 01/Valstybės žinios'2005 Nr.55-1909, Valstybės žinios'2005 Nr.58-2027, Valstybės žinios'2005 Nr.600)

Dėl mėgėjiškos žūklės leidimų blankų formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-218/2005 04 25/Įsigaliojo nuo 2005 05 06 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2005 Nr.57-1978)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-217/2005 04 25/Įsigaliojo nuo 2005 05 06/Valstybės žinios'2005 Nr.57-1977)

Dėl Vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų ir vandens telkinių tvarkymo tipinių planų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-216/2005 04 19/Įsigaliojo nuo 2005 05 04 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2005 Nr.56-1933)

Dėl Gamtos paveldo objektų nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-214/2005 04 19/Įsigaliojo nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.58-2026)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-213/2005 04 19/Įsigaliojo nuo 2005 04 29/Valstybės žinios'2005 Nr.54-1863)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei Administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-210/2005 04 19/Įsigaliojo nuo 2005 04 24/Valstybės žinios'2005 Nr.52-1763)

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų 2005 m. sąmatos (įskaitant 2004 m. nepanaudotų lėšų likutį) patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-209/2005 04 18/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 539 "Dėl potencialiai pavojingų objektų sąrašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-207/2005 04 18/Įsigaliojo nuo 2005 05 08/Valstybės žinios'2005 Nr.58-2025)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-488 "Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo" bei dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-206/2005 04 18/Įsigaliojo nuo 2005 04 22/Valstybės žinios'2005 Nr.51-1719, Valstybės žinios'2005 Nr.550)

Dėl vidutinių nenukirsto miško 1 kietmetrio medienos pagal atskiras medžių rūšis kainų nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-204/2005 04 15/Įsigaliojo nuo 2005 04 29/Valstybės žinios'2005 Nr.54-1862)

Dėl Ketvirtinės pagrindinių, ugdymo ir sanitarinių miško kirtimų ataskaitos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-202/2005 04 14/Įsigaliojo nuo 2005 04 24/Valstybės žinios'2005 Nr.52-1762)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-201/2005 04 13/Įsigaliojo nuo 2005 04 24/Valstybės žinios'2005 Nr.52-1761)

Dėl statinio projektavimo sąlygų rengimo ir statinio projekto patikrinimo aplinkos ministerijai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-200/2005 04 13/ / )

Dėl statinio projektavimo sąlygų rengimo ir statinio projekto patikrinimo Aplinkos ministerijai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-200/2005 04 13/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-197/2005 04 13/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 04 13; Įsigaliojo nuo 2005 04 23 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.32-307)

Dėl patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo 2000-2004 metų aplinkosaugos projektų įgyvendinimo grafiko
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-196/2005 04 13/ / )

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-194/2005 04 13/Įsigaliojo nuo 2005 04 24/Valstybės žinios'2005 Nr.52-1760)

Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto "Galimybių likviduoti ekologines avarijas, susijusias su naftos išsiliejimais jūroje, studijos ir techninės bei konkursinės dokumentacijos įrangai įsigyti parengimas" priežiūros komiteto patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/ /2005 04 11/ / )

Dėl patvirtintų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo 2000-2004 metų aplinkosaugos projektų įgyvendinimo grafiko
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/ /2005 04 11/ / )

Dėl patvirtintų europos sąjungos sanglaudos fondo 2000-2004 metų aplinkosaugos projektų įgyvendinimo grafiko
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/ /2005 04 11/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 91 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų surinkimo ir kaupimo tvarkos patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-191/2005 04 11/Įsigaliojo nuo 2005 04 24/Valstybės žinios'2005 Nr.52-1759)

Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2005 m. pajamų - išlaidų sąmatos patvirtinimo bei specialiosios Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos vykdymo 2005 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-190/2005 04 08/ / )

Dėl Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-189/2005 04 07/Įsigaliojo nuo 2005 04 20 iki 2016 11 21; Negalioja nuo 2016 11 22/Valstybės žinios'2005 Nr.50-1672)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 611 "Dėl Grunto ir požeminio vandens užteršimo naftos produktais valymo bei taršos apribojimo reikalavimų (LAND 9-2002) patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2005 04 05/Įsigaliojo nuo 2005 04 15 iki 2009 11 26; Negalioja nuo 2009 11 27/Valstybės žinios'2005 Nr.48-1592)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-184/2005 04 01/Įsigaliojo nuo 2005 04 08/Valstybės žinios'2005 Nr.45-1477)

Dėl Kioto Protokolo bendro įgyvendinimo projektų vykdymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-183/2005 04 01/Įsigaliojo nuo 2005 04 20 iki 2010 06 08; Nauja redakcija nuo 2007 10 24; Negalioja nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2005 Nr.50-1671, Valstybės žinios'2007 Nr.109-4473)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 2 punkto vykdymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-182/2005 04 01/Įsigaliojo nuo 2005 04 08/Valstybės žinios'2005 Nr.45-1476)

Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo plano 2005-2006 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-172/2005 03 25/Įsigaliojo nuo 2005 04 03/Valstybės žinios'2005 Nr.43-1394)

Dėl kai kurių Aplinkos apsaugos ministerijos bei aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-171/2005 03 25/Įsigaliojo nuo 2005 04 03/Valstybės žinios'2005 Nr.43-1393)

Dėl Visbarų biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-170/2005 03 25/Įsigaliojo nuo 2005 04 03/Valstybės žinios'2005 Nr.43-1392)

Dėl Gelednės miško biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-169/2005 03 25/Įsigaliojo nuo 2005 04 03/Valstybės žinios'2005 Nr.43-1391)

Dėl Valstybės įmonių miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų ir specialistų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą, pareigybių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-168/2005 03 24/Įsigaliojo nuo 2005 04 03/Valstybės žinios'2005 Nr.43-1390)

Dėl tarptautinio bendradarbiavimo aplinkos formavimo ir apsaugos srityje 2005-2007 metais prioritetų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-167/2005 03 22/ / )

Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 16 "Dėl medžioklės lapų užsieniečiams grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/1A-28/2005 03 21/Įsigaliojo nuo 2005 03 25/Valstybės žinios'2005 Nr.38-1256)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-164/2005 03 21/Įsigaliojo nuo 2005 04 03/Valstybės žinios'2005 Nr.43-1389)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-163/2005 03 21/Įsigaliojo nuo 2005 03 27 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.39-1285)

Dėl Medžioklėtvarkos projektų rengimo, aptarimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-162/2005 03 21/Įsigaliojo nuo 2005 03 27/Valstybės žinios'2005 Nr.39-1284)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-159/2005 03 21/Įsigaliojo nuo 2005 03 27 iki 2011 05 12; Negalioja nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2005 Nr.39-1283)

Dėl ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-158/2005 03 21/Įsigaliojo nuo 2005 04 03 iki 2007 03 15; Negalioja nuo 2007 03 16/Valstybės žinios'2005 Nr.43-1388)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. sakymo Nr. D1-44 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-157/2005 03 21/Įsigaliojo nuo 2005 08 14/Valstybės žinios'2005 Nr.98-3711)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-5/14 "Dėl šlakių išteklių atkūrimo ir apsaugos programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-150/D1-161/2005 03 21/Įsigaliojo nuo 2005 03 27/Valstybės žinios'2005 Nr.39-1279)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-156/2005 03 18/Įsigaliojo nuo 2005 08 19 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2005 Nr.100-3733)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-153/2005 03 17/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 03 17; Įsigaliojo nuo 2005 04 01 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.25-255)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 "Aliumininių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2005 03 17/Įsigaliojo nuo 2005 03 27/Valstybės žinios'2005 Nr.39-1282)

Dėl Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-151/2005 03 17/Įsigaliojo nuo 2005 04 01 iki 2014 01 16; Negalioja nuo 2014 01 17/Valstybės žinios'2005 Nr.41-1317)

Dėl 2005 m. valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo priemonėms finansuoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2005 03 17/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-149/2005 03 16/Įsigaliojo nuo 2005 03 27 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2005 Nr.39-1281)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 142 "Dėl mėgėjiškos žūklės tvarkos Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-147/2005 03 16/Įsigaliojo nuo 2005 03 27/Valstybės žinios'2005 Nr.39-1280)

Dėl miškotvarkos objektų Joniškio, Kuršėnų, Šiaulių, Tytuvėnų ir Mažeikių miškų urėdijose aerofotografavimo ir miškotvarkos objektų ortofotoplanų parengimo darbų viešojo pirkimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-146/2005 03 16/ / )

Dėl užsienio valstybės normatyvinio statybos techninio dokumento tiesioginio taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-145/2005 03 16/Įsigaliojo nuo 2005 03 24/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.23-206)

Dėl 2004-2005 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-144/2005 03 16/Įsigaliojo nuo 2005 03 23/Valstybės žinios'2005 Nr.37-1213)

Dėl Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-143/2005 03 16/ / )

Dėl cheminių medžiagų ir preparatų valdymo tobulinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-142/2005 03 09/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.14:2005 "Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-141/2005 03 09/Įsigaliojo nuo 2005 03 20/Valstybės žinios'2005 Nr.36-1189)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 4-105/131/3-172 "Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/4-96/D1-139/3-77/2005 03 09/Įsigaliojo nuo 2005 04 01 iki 2006 09 09; Negalioja nuo 2006 09 10/Valstybės žinios'2005 Nr.34-1110)

Dėl leidimų atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus išdavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-138/2005 03 08/ / )

Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-95/D1-136/2005 03 08/Įsigaliojo nuo 2005 03 18 iki 2011 02 23; Negalioja nuo 2011 02 24/Valstybės žinios'2005 Nr.35-1157)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-134/2005 03 07/Įsigaliojo nuo 2005 03 16 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.34-1119)

Dėl Raigardo kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-132/2005 03 07/Įsigaliojo nuo 2005 03 16/Valstybės žinios'2005 Nr.34-1121)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-130/2005 03 04/Įsigaliojo nuo 2005 03 16/Valstybės žinios'2005 Nr.34-1120)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-91 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2005 metams tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-129/2005 03 04/Įsigaliojo nuo 2005 03 16/Valstybės žinios'2005 Nr.34-1118)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-128/2005 03 04/Įsigaliojo nuo 2005 03 11/Valstybės žinios'2005 Nr.33-1087)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-610 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2004 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-125/2005 03 02/Įsigaliojo nuo 2005 03 11 iki 2005 06 30; Negalioja nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2005 Nr.33-1086)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-124/2005 03 02/Įsigaliojo nuo 2005 03 11 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.33-1085)

Dėl Nepavojingų atliekų, kurias naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-122/2005 03 02/Įsigaliojo nuo 2005 03 06/Valstybės žinios'2005 Nr.31-1016)

Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-121/2005 03 01/Įsigaliojo nuo 2005 03 09/Valstybės žinios'2005 Nr.32-1053)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-118/2005 02 28/Įsigaliojo nuo 2005 03 06 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.31-1015)

Dėl Leidimo naudoti žūklės plotą tipinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-117/2005 02 28/Įsigaliojo nuo 2005 03 06 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2005 Nr.31-1014)

Dėl Pertako miško biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-111/2005 02 28/Įsigaliojo nuo 2005 03 06/Valstybės žinios'2005 Nr.31-1013)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-110/2005 02 28/Įsigaliojo nuo 2005 03 06 iki 2007 10 06; Negalioja nuo 2007 10 07/Valstybės žinios'2005 Nr.31-1012)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-632 "Dėl statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-108/2005 02 22/Įsigaliojo nuo 2005 02 27 iki 2006 10 21; Negalioja nuo 2006 10 22/Valstybės žinios'2005 Nr.28-894)

Dėl ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių administravimo sričių nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-107/2005 02 21/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3-446/395 "Dėl Avarijų likvidavimo komiteto sudėties" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-57/D1-106/2005 02 21/Įsigaliojo nuo 2005 03 18 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.35-1160)

Dėl aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų 2005 metams sąmatos pagal priemones patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-97/2005 02 18/ / )

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-104/2005 02 18/Įsigaliojo nuo 2005 02 27/Valstybės žinios'2005 Nr.28-892)

Dėl darbo grupės angliavandenilių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų harmonizavimui sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-103/2005 02 18/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-101/2005 02 18/Įsigaliojo nuo 2005 02 27/Valstybės žinios'2005 Nr.28-895)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.12:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-100/2005 02 18/Įsigaliojo nuo 2005 02 27/Valstybės žinios'2005 Nr.28-893)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-505 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2005 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-91/2005 02 14/Įsigaliojo nuo 2005 02 27; Nauja redakcija nuo 2005 03 16/Valstybės žinios'2005 Nr.28-891)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 402 "Dėl Laikinojo detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamento patvirtinimo" galiojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-87/2005 02 11/Įsigaliojo nuo 2005 02 20/Valstybės žinios'2005 Nr.24-791)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-85/2005 02 11/Įsigaliojo nuo 2005 02 20/Valstybės žinios'2005 Nr.24-790)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.11:2005 "Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-84/2005 02 11/Įsigaliojo nuo 2005 02 20/Valstybės žinios'2005 Nr.24-788)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 "Automobilių saugyklų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-83/2005 02 11/Įsigaliojo nuo 2005 02 20; Nauja redakcija nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2005 Nr.24-787, Valstybės žinios'2012 Nr.50-2495)

Dėl ilgalaikio turto perdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-82/2005 02 11/Įsigaliojo nuo 2005 02 20/Valstybės žinios'2005 Nr.24-789)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 64-2005 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-81/2005 02 10/Įsigaliojo nuo 2005 02 20/Valstybės žinios'2005 Nr.24-786)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 171 "Dėl Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-80/2005 02 10/Įsigaliojo nuo 2005 02 20 iki 2012 12 31; Negalioja nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.24-785)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 "Medinių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-79/2005 02 10/Įsigaliojo nuo 2005 02 23/Valstybės žinios'2005 Nr.25-818)

Dėl Kurtuvėnų regioninio parko Bubių rekreacinės zonos tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-77/2005 02 10/Įsigaliojo nuo 2005 02 23/Valstybės žinios'2005 Nr.25-817)

Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-75/2005 02 10/Įsigaliojo nuo 2005 02 20 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2005 Nr.24-784)

Dėl įgaliojimo suteikimo laimučiui budriui derinti žuvų išteklių naudotojų vykdomas žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemones
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-74/2005 02 09/Įsigaliojo nuo 2005 02 20/Valstybės žinios'2005 Nr.24-783)

Dėl Utenos regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2004/LT/16/C/PA/003) techninės bei pirkimų dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-73/2005 02 08/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.10:2005 "Armocementinių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-72/2005 02 08/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-708)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl Babtų-Varluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-71/2005 02 08/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-707)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-661 "Dėl Apšės, Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-70/2005 02 08/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-706)

Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-69/2005 02 07/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-705)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-17 "Dėl pavyzdinės konkursinės dokumentacijos komunalinių atliekų surinkimo paslaugoms teikti parengimo priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-66/2005 02 07/ / )

Dėl Alytaus, Kauno, Kazlų Rūdos mokomosios, Marijampolės, Prienų, Veisiejų miškų urėdijų ir Žuvinto biosferos rezervato miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-64/2005 02 07/Įsigaliojo nuo 2005 02 20/Valstybės žinios'2005 Nr.24-782)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-414/346 "Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-45/D1-67/2005 02 07/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-687)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 702 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.08.01:2004 "Dujų sistemos pastatuose" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-63/2005 02 04/Įsigaliojo nuo 2005 02 16 iki 2012 04 30; Negalioja nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2005 Nr.22-704)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-62/2005 02 04/Įsigaliojo nuo 2005 02 16 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2005 Nr.22-703)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-59/2005 02 04/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-702)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-246 "Dėl Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių ir Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-58/2005 02 04/Įsigaliojo nuo 2005 02 20 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.24-781)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-55/2005 02 01/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 02 01; Įsigaliojo nuo 2005 02 17 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.13-125)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-317 "Dėl Informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-54/2005 01 31/Įsigaliojo nuo 2005 11 25/Valstybės žinios'2005 Nr.138-4986)

Saugomų teritorijų planavimo ir tvarkymo programa, 2005 - 2006 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-53/2005 01 31/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 73 "Dėl Pagrindinių miško kirtimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-50/2005 01 28/Įsigaliojo nuo 2005 02 04 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2005 Nr.16-523)

Dėl Greitai gendančio turto sąrašo patvirtinimo
(Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba/Įsakymas/B1-62/2005 01 27/Įsigaliojo nuo 2005 02 04/Valstybės žinios'2005 Nr.16-526)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-49/2005 01 26/Įsigaliojo nuo 2005 02 04/Valstybės žinios'2005 Nr.16-522)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. D1-141 "Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir uragano "Ervinas" padarinių miškuose likvidavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-48/2005 01 26/Įsigaliojo nuo 2005 02 04 iki 2007 04 14; Negalioja nuo 2007 04 15/Valstybės žinios'2005 Nr.16-521)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. D1-141 "Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-47/2005 01 26/Įsigaliojo nuo 2005 02 04 iki 2007 04 14; Negalioja nuo 2007 04 15/Valstybės žinios'2005 Nr.16-520)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-569 "Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-46/2005 01 26/Įsigaliojo nuo 2005 02 04/Valstybės žinios'2005 Nr.16-519)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-45/2005 01 26/Įsigaliojo nuo 2005 02 04/Valstybės žinios'2005 Nr.16-518)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-44/2005 01 26/Įsigaliojo nuo 2005 02 06/Valstybės žinios'2005 Nr.17-550)

Dėl Statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-41/2005 01 21/Įsigaliojo nuo 2005 01 30/Valstybės žinios'2005 Nr.14-444)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.09:2005 "Mūrinių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-38/2005 01 20/Įsigaliojo nuo 2005 01 30/Valstybės žinios'2005 Nr.14-443, Valstybės žinios'2005 Nr.160)

Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-37/D1-40/2005 01 20/Įsigaliojo nuo 2005 01 30; Nauja redakcija nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.14-450)

Dėl regionų aplinkos Apsaugos departamentų valstybinės analitinės kontrolės skyrių atliekamų tyrimų dokumentų formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-37/2005 01 19/ / )

Dėl Leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-35/2005 01 18/Įsigaliojo nuo 2005 01 30 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2005 Nr.14-442)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-33/2005 01 18/Įsigaliojo nuo 2005 01 30/Valstybės žinios'2005 Nr.14-441)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-32/2005 01 18/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2005 01 18; Įsigaliojo nuo 2005 01 27 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2005 Nr.7-75)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 517 "Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-30/2005 01 17/Įsigaliojo nuo 2005 01 30 iki 2010 04 12; Negalioja nuo 2010 04 13/Valstybės žinios'2005 Nr.14-440)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-28/2005 01 14/Įsigaliojo nuo 2005 01 23/Valstybės žinios'2005 Nr.9-304)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 "Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-27/2005 01 13/Įsigaliojo nuo 2005 01 21/Valstybės žinios'2005 Nr.8-247)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-26/2005 01 13/Įsigaliojo nuo 2005 01 21 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2005 Nr.8-246)

Dėl Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-23/2005 01 12/Įsigaliojo nuo 2005 01 21 iki 2008 10 23; Negalioja nuo 2008 10 24/Valstybės žinios'2005 Nr.8-245)

Dėl 1992 m. Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo metmenų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-14/D1-22/2005 01 12/Įsigaliojo nuo 2005 01 26/Valstybės žinios'2005 Nr.11-348)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-124/3-131 "Dėl statinio saugos ir paskirties normavimo sričių priskyrimo Susisiekimo ministerijai" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-19/3-05/2005 01 11/Įsigaliojo nuo 2005 01 21/Valstybės žinios'2005 Nr.8-244)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2005 metais patvirtinimo bei verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2005 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-13/2005 01 07/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-143)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 570/4-433 "Dėl statinio saugos ir paskirties normavimo sričių priskyrimo Ūkio ministerijai" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-16/4-3/2005 01 07/Įsigaliojo nuo 2005 01 21/Valstybės žinios'2005 Nr.8-243)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-169/3D-155 "Dėl statinio saugos ir paskirties normavimo sričių priskyrimo Žemės ūkio ministerijai" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-12/3D-15/2005 01 07/Įsigaliojo nuo 2005 01 21/Valstybės žinios'2005 Nr.8-242)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2005 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-9/2005 01 06/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-141)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-8/2005 01 06/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-140)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-11/2005 01 06/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-144)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2005 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-10/2005 01 06/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-142)

Dėl Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuotų tarifų 2005 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-4/2005 01 04/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-139)

Dėl Žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų tarifų 2005 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-3/2005 01 04/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-138)

Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2005 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-2/2005 01 04/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-137)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1/2005 01 03/Įsigaliojo nuo 2005 03 01 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2005 Nr.6-170)

Teisės aktų paieška