Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2004 m. įsakymai

Dėl Vainuto miškų biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-724/2004 12 31/Įsigaliojo nuo 2005 01 16/Valstybės žinios'2005 Nr.6-169)

Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-723/2004 12 31/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-701)

Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą, su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 91/692/EEB, įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-722/2004 12 31/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-700)

Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-721/2004 12 31/Įsigaliojo nuo 2005 02 16/Valstybės žinios'2005 Nr.22-699)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 2 punkto vykdymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-719/2004 12 31/Įsigaliojo nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2005 Nr.4-83)

Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-717/2004 12 31/Įsigaliojo nuo 2005 01 16/Valstybės žinios'2005 Nr.6-168)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 714 "Dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų struktūrų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-716/2004 12 30/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 63-2004 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-713/2004 12 30/Įsigaliojo nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2005 Nr.4-82)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 586 "Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-712/2004 12 30/Įsigaliojo nuo 2005 01 12 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2005 Nr.4-78)

Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-711/2004 12 30/Įsigaliojo nuo 2005 03 01; Nauja redakcija nuo 2007 11 02/Valstybės žinios'2005 Nr.4-81, Valstybės žinios'2007 Nr.108-4444)

Dėl 2004 01 29 įsakymo Nr.D1-51 "Dėl aplinkos ministerijos Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2004-2005 metams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-710/2004 12 30/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-706/2004 12 29/Įsigaliojo nuo 2005 01 07/Valstybės žinios'2005 Nr.2-23)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 "Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo" papildymo ir pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-704/2004 12 29/Įsigaliojo nuo 2005 01 12 iki 2008 11 11; Negalioja nuo 2008 11 12/Valstybės žinios'2005 Nr.4-79)

Dėl Ataskaitų apie Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų gabenimo į Europos Bendriją, iš Europos Bendrijos ir jos viduje priežiūros ir kontrolės įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-698/2004 12 29/Įsigaliojo nuo 2005 01 16/Valstybės žinios'2005 Nr.6-167)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir VATESI viršininko 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 445/23 "Dėl pasikeitimo informacija ypatingų radiacinių situacijų atvejais tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija/Įsakymas/D1-703/22-3-99/2004 12 29/Įsigaliojo nuo 2005 01 12 iki 2012 05 30; Negalioja nuo 2012 05 31/Valstybės žinios'2005 Nr.4-77)

Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-696/2004 12 28/Įsigaliojo nuo 2005 01 12 iki 2010 10 07; Negalioja nuo 2010 10 08/Valstybės žinios'2005 Nr.4-75)

Dėl Duomenų, teikiamų registruoti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastre, rengimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-695/2004 12 28/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2009 12 17; Negalioja nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7023)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 323 "Dėl Kompleksinės Nemuno žemupio ir Kuršių marių vandens išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-692/2004 12 28/Įsigaliojo nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2005 Nr.4-76)

Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-693/V-954/B1-/2004 12 28/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7041)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-525 "Dėl paraiškų dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių priemonių finansavimo, naudojant specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas, pateikimo, šių priemonių įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-688/2004 12 27/Įsigaliojo nuo 2005 04 08 iki 2012 12 18; Negalioja nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2005 Nr.45-1475)

Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2005-2007 metams plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-686/2004 12 27/Įsigaliojo nuo 2005 01 16/Valstybės žinios'2005 Nr.6-166)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-684/2004 12 27/Įsigaliojo nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2005 Nr.4-73)

Dėl 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo įgyvendinimo Lietuvoje priemonių ir jų vykdymo terminų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-687/4-465/2004 12 27/Įsigaliojo nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2005 Nr.4-74)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 616/471 "Dėl Lietuvos miškingumo didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-685/3D-683/2004 12 27/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2012 10 13; Negalioja nuo 2012 10 14/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7039)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 593 "Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių centrinės duomenų bazės nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-683/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7038)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 567 "Dėl Augalų genų banko nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-682/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7037)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 521 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-681/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 14/Valstybės žinios'2005 Nr.5-115)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 496 "Dėl Miško sėklinių medynų nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-680/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7036)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 489 "Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-679/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7035)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 457 "Dėl Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado ir jo tvarkymo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-678/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7034)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 434 "Dėl Valstybinių miško medelynų modernizavimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-677/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7033)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-374 "Dėl Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-676/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7032)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 317 "Dėl karpotojo beržo, paprastojo ąžuolo, paprastosios eglės, paprastosios pušies ir paprastojo uosio provenencijų (kilmių) rajonų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-675/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2007 12 07; Negalioja nuo 2007 12 08/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7031)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 145 "Dėl Miškų iškirtimo technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-674/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7030)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-673/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7029)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 74 "Dėl Valstybinės miškų sanitarinės apsaugos programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-672/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7028)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 54 "Dėl drebulės, juodalksnio, mažalapės liepos ir paprastojo klevo provenencijų (kilmių) rajonų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-671/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2007 12 07; Negalioja nuo 2007 12 08/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7027)

Dėl Valstybinių miškų pareigūnų uniformos aprašymo bei Valstybinių miškų pareigūnų uniformos dėvėjimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-670/2004 12 24/Įsigaliojo nuo 2005 01 30/Valstybės žinios'2005 Nr.14-439)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 250/224 "Dėl Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-663/B1-1098/2004 12 22/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7026)

Dėl Apšės, Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-661/2004 12 22/Įsigaliojo nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2005 Nr.4-72)

Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-660/2004 12 22/Įsigaliojo nuo 2004 12 28/Valstybės žinios'2004 Nr.185-6869, Valstybės žinios'2004 Nr.188-7025, Valstybės žinios'2005 Nr.10)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-659/2004 12 22/Įsigaliojo nuo 2004 12 28/Valstybės žinios'2004 Nr.185-6868)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-658/2004 12 22/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2006 07 05; Negalioja nuo 2006 07 06/Valstybės žinios'2004 Nr.188-7024)

Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-657/2004 12 17/Įsigaliojo nuo 2004 12 24/Valstybės žinios'2004 Nr.184-6809)

Dėl Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2002/LT/16/P/PE/012) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-654/2004 12 16/ / )

Dėl Šiaulių regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2001/LT/16/P/PE/008) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-653/2004 12 16/ / )

"Dėl Alytaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2001/LT/16/P/PE/003) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2004 12 16/ / )

"Dėl Tauragės regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2001/LT/16/P/PE/004) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-651/2004 12 16/ / )

Dėl Marijampolės regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2002/lt/16/p/pe/011) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-650/2004 12 16/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-648/2004 12 16/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 12 16; Įsigaliojo nuo 2004 12 30 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.100-925)

Dėl Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-647/2004 12 14/Įsigaliojo nuo 2004 12 24/Valstybės žinios'2004 Nr.184-6808)

Dėl Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-645/2004 12 14/Įsigaliojo nuo 2004 12 24/Valstybės žinios'2004 Nr.184-6807)

Dėl Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-641/2004 12 14/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.184-6806)

Dėl Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-639/2004 12 14/Įsigaliojo nuo 2005 01 12 iki 2012 09 29; Negalioja nuo 2012 09 30/Valstybės žinios'2005 Nr.4-71)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtimo" patvirtintų Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-638/2004 12 14/Įsigaliojo nuo 2004 12 19/Valstybės žinios'2004 Nr.181-6717)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409A "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-643/1K-394/2004 12 14/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.184-6805, Valstybės žinios'2005 Nr.30)

Dėl Kultūros paveldo objektų teritorijų ir jų zonų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/ĮV-417/D1-642/2004 12 14/Įsigaliojo nuo 2004 12 22 iki 2005 06 30; Negalioja nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2004 Nr.182-6748)

Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo įstatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-635/2004 12 13/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 07 03 įsakymo Nr.354 "Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestavimo kainų patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-633/2004 12 13/ / )

Dėl statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-632/2004 12 10/Įsigaliojo nuo 2004 12 19 iki 2006 10 21; Negalioja nuo 2006 10 22/Valstybės žinios'2004 Nr.181-6716)

Dėl Statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-631/2004 12 10/Įsigaliojo nuo 2004 12 19 iki 2012 01 14; Negalioja nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2004 Nr.181-6715)

Dėl Ataskaitų apie 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-630/2004 12 10/Įsigaliojo nuo 2004 12 19/Valstybės žinios'2004 Nr.181-6714)

Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2004 12 10/Įsigaliojo nuo 2004 12 19/Valstybės žinios'2004 Nr.181-6713)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 230 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-628/2004 12 09/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.181-6712)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-627/2004 12 09/Įsigaliojo nuo 2004 12 19/Valstybės žinios'2004 Nr.181-6711)

Dėl informacijos apie teritorijų planavimo sąlygų, statinių projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimą teikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-626/2004 12 09/Įsigaliojo nuo 2004 12 19 iki 2010 05 27; Negalioja nuo 2010 05 28/Valstybės žinios'2004 Nr.181-6710)

Dėl Klaipėdos regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2002/LT/16/P/PE/010) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-620/2004 12 08/ / )

Dėl Telšių regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2003/LT/16/P/PE/016) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-619/2004 12 08/ / )

Dėl Alytaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2001/lt/16/P/PE/003) techninės pagalbos komponento įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-618/2004 12 08/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07. 01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-617/2004 12 06/Įsigaliojo nuo 2004 12 17 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2004 Nr.180-6685)

Dėl Mėgėjiškos žūklės leidimų išdavimo taisyklių ir Mėgėjiškos žūklės leidimų valstybiniuose vandens telkiniuose naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-614/2004 12 03/Įsigaliojo nuo 2004 12 17 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2004 Nr.180-6684)

Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos skyrimo pagal riboto konkurso paramos skyrimo procedūrą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-611/2004 12 02/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2004 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-610/2004 12 02/Įsigaliojo nuo 2004 12 17 iki 2005 06 30; Negalioja nuo 2005 07 01/Valstybės žinios'2004 Nr.180-6683, Valstybės žinios'2005 Nr.50, Valstybės žinios'2005 Nr.160)

Dėl Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-609/2004 12 01/Įsigaliojo nuo 2004 12 15 iki 2006 05 31; Negalioja nuo 2006 06 01/Valstybės žinios'2004 Nr.179-6651)

Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų ir tarifų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-606/2004 11 30/Įsigaliojo nuo 2004 12 15 iki 2015 04 30; Negalioja nuo 2015 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.179-6650)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-605/2004 11 29/Įsigaliojo nuo 2004 12 05/Valstybės žinios'2004 Nr.174-6455)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 "Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-601/2004 11 22/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.174-6454)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. D1-508 "Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" sudarytos Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudėties papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-600/2004 11 19/Įsigaliojo nuo 2004 12 05 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2004 Nr.174-6453)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-599/2004 11 19/Įsigaliojo nuo 2004 11 26/Valstybės žinios'2004 Nr.170-6284)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-598/2004 11 18/Įsigaliojo nuo 2004 11 26/Valstybės žinios'2004 Nr.170-6283)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2004 "Inžineriniai geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-596/2004 11 18/Įsigaliojo nuo 2004 12 01 iki 2012 03 15; Negalioja nuo 2012 03 16/Valstybės žinios'2004 Nr.172-6353)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-595/2004 11 18/Įsigaliojo nuo 2004 11 26/Valstybės žinios'2004 Nr.170-6282)

Dėl žinių patikrinimo klausimų (testų) pavojingas atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiems darbuotojams ir specialistams, atsakingiems už pavojingų atliekų tvarkymą, atestuoti, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-594/2004 11 18/ / )

Dėl Babtų-Varluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, Biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-590/2004 11 15/Įsigaliojo nuo 2004 11 26/Valstybės žinios'2004 Nr.170-6287)

Dėl teisės aktų projektų ir pasiūlymų dėl tarptautinių projektų aptarimo Aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-589/2004 11 15/ / )

Dėl vėlyvųjų 2004 metų pavasarinių šalnų pažeistų sodmenų panaudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-587/2004 11 12/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-585/2004 11 12/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 11 12; Įsigaliojo nuo 2004 11 20 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.89-781)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-584/1B-1019/B/2004 11 12/Įsigaliojo nuo 2004 11 18/Valstybės žinios'2004 Nr.167-6158)

Dėl Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-520/D1-586/2004 11 12/Įsigaliojo nuo 2004 11 26 iki 2006 11 30; Negalioja nuo 2006 12 01/Valstybės žinios'2004 Nr.170-6286)

Dėl Ataskaitų apie organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, jų kontrolę, padarytą pažangą ir taikytas išimtis teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-583/2004 11 11/Įsigaliojo nuo 2004 11 26/Valstybės žinios'2004 Nr.170-6281, Valstybės žinios'2013 Nr.1-7)

Dėl Aplinkos ministerijai priskirtų sričių terminų inventorizavimo ir terminų straipsnių teikimo Valstybinei lietuvių kalbos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir terminijos komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-582/2004 11 11/Įsigaliojo nuo 2004 11 24/Valstybės žinios'2004 Nr.169-6229)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-318 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 636 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 261 "Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo" pakeitimo" įgyvendinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-578/2004 11 10/Įsigaliojo nuo 2004 11 17/Valstybės žinios'2004 Nr.166-6084)

Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2004 11 10/Įsigaliojo nuo 2004 11 18/Valstybės žinios'2004 Nr.167-6157)

Dėl ataskaitų apie Tarybos direktyvos 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) šalinimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-576/2004 11 10/Įsigaliojo nuo 2004 11 17/Valstybės žinios'2004 Nr.166-6083)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-573/2004 11 08/Įsigaliojo nuo 2004 11 21/Valstybės žinios'2004 Nr.168-6209)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 659 "Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų bei Miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių apskaitos bei vertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-572/2004 11 08/Įsigaliojo nuo 2005 01 09 iki 2008 04 19; Negalioja nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2005 Nr.3-51)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 669 "Dėl Miško ugdymo kirtimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-571/2004 11 08/Įsigaliojo nuo 2004 11 17 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2004 Nr.166-6082)

Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodu nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-570/2004 11 08/Įsigaliojo nuo 2004 11 27/Valstybės žinios'2004 Nr.171-6343)

Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-569/2004 11 08/Įsigaliojo nuo 2004 11 17/Valstybės žinios'2004 Nr.166-6081)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-458 "Dėl Kirstinų medžių ženklinimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-568/2004 11 08/Įsigaliojo nuo 2004 11 17 iki 2010 06 22; Negalioja nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2004 Nr.166-6080)

Dėl dotacijų iš spec. bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2004 metų išlaidų sąmatos naujiems miškams įveisti, vykdant Lietuvos miškingumo didinimo programą, paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-567/2004 11 08/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-564/2004 11 05/Įsigaliojo nuo 2004 11 17 iki 2007 12 13; Negalioja nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2004 Nr.166-6079)

Dėl Žuvininkystės tarybos sudarymo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-563/3D-599/2004 11 03/Įsigaliojo nuo 2004 11 10 iki 2011 09 10; Negalioja nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2004 Nr.163-5962)

Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-559/2004 10 28/Įsigaliojo nuo 2004 11 06/Valstybės žinios'2004 Nr.161-5887)

Dėl Atlyginimo už teikiamas meteorologijos paslaugas civilinei aviacijai dydžių ir tvarkos nustatymo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-508/D1-560/2004 10 28/Įsigaliojo nuo 2004 11 03 iki 2007 12 31; Negalioja nuo 2008 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.159-5816)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 596 "Dėl Mažų nuotekų kiekių tvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-553/2004 10 21/Įsigaliojo nuo 2004 10 29 iki 2006 09 19; Negalioja nuo 2006 09 20/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5740)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-552/2004 10 21/Įsigaliojo nuo 2004 11 03/Valstybės žinios'2004 Nr.159-5815)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2012

Dėl Specialiosios žvejybos ir jos kompensavimo taisyklių, Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei žuvų ir vėžių įveisimo normų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-567/D1-551/2004 10 21/Įsigaliojo nuo 2004 10 29 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5744)

Dėl Jonavos, Klaipėdos, Kretingos, Panevėžio ir Ukmergės rajonų savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų parengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-548/2004 10 20/Įsigaliojo nuo 2004 10 29/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5738)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-545/2004 10 20/Įsigaliojo nuo 2004 10 29/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5737, Valstybės žinios'2004 Nr.1810)

Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ar atėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-544/2004 10 20/Įsigaliojo nuo 2004 10 29/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5736)

Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-543/2004 10 19/Įsigaliojo nuo 2005 05 08/Valstybės žinios'2005 Nr.58-2024)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-542/2004 10 18/Įsigaliojo nuo 2004 10 29; Nauja redakcija nuo 2012 02 08/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5735, Valstybės žinios'2012 Nr.17-786)

Dėl visuomenės informavimo būsto politikos klausimais 2004 - 2006 metų programos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-539/2004 10 18/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 "Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-538/2004 10 18/Įsigaliojo nuo 2004 10 22/Valstybės žinios'2004 Nr.154-5624)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-537/1K-334/2004 10 15/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.154-5623, Valstybės žinios'2005 Nr.350)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-536/2004 10 13/Įsigaliojo nuo 2004 10 22/Valstybės žinios'2004 Nr.154-5622)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 251 "Dėl Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-532/2004 10 12/Įsigaliojo nuo 2004 10 22 iki 2005 07 14; Negalioja nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2004 Nr.154-5621)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 612/564/411 "Dėl Geros laboratorinės praktikos principų bei geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-702/D1-535/3D-/2004 10 12/Įsigaliojo nuo 2004 10 17/Valstybės žinios'2004 Nr.152-5561)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-531/2004 10 11/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 10 11; Įsigaliojo nuo 2004 10 21 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.80-692)

Dėl valstybės įmonės Vilniaus metrologijos centro paskyrimo atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-529/2004 10 11/Įsigaliojo nuo 2004 10 15/Valstybės žinios'2004 Nr.151-5511)

Dėl Nemuno aukštupio baseino I paketo galimybių studijos ir investicinės struktūros parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-527/2004 10 11/ / )

Dėl Nemuno aukštupio baseino I paketo galimybių studijos ir institucinės struktūros parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-527/2004 10 11/ / )

Dėl paraiškų dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių priemonių finansavimo, naudojant specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas, pateikimo, šių priemonių įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-525/2004 10 11/Įsigaliojo nuo 2004 10 29 iki 2012 12 18; Nauja redakcija nuo 2005 06 08; Negalioja nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5734)

Dėl aplinkos ministro, sveikatos apsaugos ministro, žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 681/689/525/753 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos žmonių bei gyvūnų sveikatai, aplinkai ir žemės ūkiui vertinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-530/V-698/3D-/2004 10 11/Įsigaliojo nuo 2004 10 22/Valstybės žinios'2004 Nr.154-5620)

Dėl darbo grupės nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo dvimetei ataskaitai rengti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-521/2004 10 06/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 23 d. įsakymo Nr.515 "Dėl kuravimo ir administravimo sričių nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-520/2004 10 06/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 318 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-519/2004 10 06/Įsigaliojo nuo 2004 10 15/Valstybės žinios'2004 Nr.151-5510)

Dėl aplinkos apsaugos rėmimo programos 2003 metų nepanaudotų lėšų sąmatos 2004 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-518/2004 10 06/ / )

Dėl Valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas, ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-517/2004 10 06/Įsigaliojo nuo 2004 10 15 iki 2011 06 21; Negalioja nuo 2011 06 22/Valstybės žinios'2004 Nr.151-5509)

Dėl Valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas, ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-516/2004 10 06/Įsigaliojo nuo 2004 10 15 iki 2008 04 30; Negalioja nuo 2008 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.151-5508)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-515/2004 10 06/Įsigaliojo nuo 2004 10 15/Valstybės žinios'2004 Nr.151-5507)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-511/2004 10 04/Įsigaliojo nuo 2004 10 08/Valstybės žinios'2004 Nr.148-5379)

Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-452/D1-513/2004 10 04/Įsigaliojo nuo 2004 10 10/Valstybės žinios'2004 Nr.149-5420)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 458 "Dėl Baudos kvitų formos, Baudos kvitų ir jų knygelės aprašymo bei Baudos kvitų išdavimo, naudojimo, saugojimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-509/2004 10 01/Įsigaliojo nuo 2004 10 10 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.149-5419)

Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-508/2004 10 01/Įsigaliojo nuo 2004 10 08 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2004 Nr.148-5378)

Dėl Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų agentūros informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" priemonę ir suteiktos paramos viešinimo priemonių plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-506/2004 09 30/ / )

Dėl Pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2005 metams tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-505/2004 09 29/Įsigaliojo nuo 2004 10 08/Valstybės žinios'2004 Nr.148-5377)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-502/2004 09 27/Įsigaliojo nuo 2004 10 15/Valstybės žinios'2004 Nr.151-5506)

Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 194 "Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų", indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2004 09 27/Įsigaliojo nuo 2004 11 01 iki 2005 08 31; Negalioja nuo 2005 09 01/Valstybės žinios'2004 Nr.148-5376)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-495/2004 09 22/Įsigaliojo nuo 2004 12 23/Valstybės žinios'2004 Nr.183-6772)

Dėl Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-493/2004 09 17/Įsigaliojo nuo 2004 09 26/Valstybės žinios'2004 Nr.143-5241)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 567 "Dėl Augalų genų banko nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-492/2004 09 17/Įsigaliojo nuo 2004 09 26/Valstybės žinios'2004 Nr.143-5240)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-491/2004 09 16/Įsigaliojo nuo 2004 09 26/Valstybės žinios'2004 Nr.143-5239)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-489/2004 09 15/Įsigaliojo nuo 2004 09 19/Valstybės žinios'2004 Nr.140-5147)

Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-488/2004 09 15/Įsigaliojo nuo 2004 09 22 iki 2012 04 07; Negalioja nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2004 Nr.141-5170)

Dėl Kalvių, Pabradės ir Sulinkių atkuriamųjų sklypų įsteigimo bei jų ribų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-486/2004 09 15/Įsigaliojo nuo 2004 09 22/Valstybės žinios'2004 Nr.141-5169)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-485/2004 09 15/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 09 15; Įsigaliojo nuo 2004 09 23 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.72-639)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-484/2004 09 15/Įsigaliojo nuo 2004 09 19/Valstybės žinios'2004 Nr.140-5146)

Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-518/D1-490/2004 09 15/Įsigaliojo nuo 2004 09 19/Valstybės žinios'2004 Nr.140-5148)

Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-481/2004 09 10/Įsigaliojo nuo 2004 09 22/Valstybės žinios'2004 Nr.141-5168)

Dėl kai kurių Aplinkos apsaugos ministerijos bei aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-475/2004 09 08/Įsigaliojo nuo 2004 09 15/Valstybės žinios'2004 Nr.138-5049)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 105 "Dėl Žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių patvirtinimo bei kai kurių žvejybos reguliavimo įsakymų patikslinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-474/2004 09 07/Įsigaliojo nuo 2004 09 26 iki 2005 06 02; Negalioja nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2004 Nr.143-5238)

Dėl duomenų apie radioaktyviąsias išmetas į vandenis ir aplinkos orą teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/472/2004 09 06/Įsigaliojo nuo 2004 09 15; Nauja redakcija nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2004 Nr.138-5048, Valstybės žinios'2012 Nr.8-293)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-470/1K-306/2004 09 02/Įsigaliojo nuo 2004 09 08 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4977)

Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso rengėjo funkcijų vykdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-467/2004 09 01/Įsigaliojo nuo 2004 09 15/Valstybės žinios'2004 Nr.138-5047)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-360 "Dėl briedžių, tauriųjų elnių, danielių ir barsukų sumedžiojimo limitų per 2004-2005 metų medžioklės sezoną patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-465/2004 08 31/Įsigaliojo nuo 2004 09 08/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4976)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 488 "Dėl miško savininkų statistinės ataskaitos apie privataus miško tvarkymą ir naudojimą teikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-462/2004 08 31/Įsigaliojo nuo 2004 09 08 iki 2012 06 19; Negalioja nuo 2012 06 20/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4975)

Dėl Atliekas tvarkančių įmonių registravimo instrukcijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-461/2004 08 30/Įsigaliojo nuo 2004 09 08 iki 2016 02 29; Negalioja nuo 2016 03 01/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4974)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-459/2004 08 30/Įsigaliojo nuo 2004 09 08 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4973)

Dėl Kirstinų medžių ženklinimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-458/2004 08 30/Įsigaliojo nuo 2004 09 08 iki 2010 06 22; Negalioja nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4972)

Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-456/2004 08 27/Įsigaliojo nuo 2004 09 08/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4971)

Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-455/2004 08 27/Įsigaliojo nuo 2004 09 08/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4970)

Dėl Aplinkosauginių projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija", atrankos komiteto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-453/2004 08 26/Įsigaliojo nuo 2004 09 05 iki 2006 02 04; Negalioja nuo 2006 02 05/Valstybės žinios'2004 Nr.135-4906, Valstybės žinios'2004 Nr.136-4969)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-495/D1-452/2004 08 26/Įsigaliojo nuo 2004 09 24/Valstybės žinios'2004 Nr.142-5215)

Dėl įgaliojimų suteikimo P. Minderiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-448/2004 08 25/Įsigaliojo nuo 2004 08 31/Valstybės žinios'2004 Nr.133-4826)

Dėl aplinkos ministro, žemės ūkio ministro ir susisiekimo ministro 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. D1-64/3D-43/3-91 "Dėl žuvų iškrovimo Klaipėdos uoste" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-449/3D-493/3-/2004 08 25/Įsigaliojo nuo 2004 09 08/Valstybės žinios'2004 Nr.136-4968)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-445/2004 08 20/Įsigaliojo nuo 2004 08 31/Valstybės žinios'2004 Nr.133-4824)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 682/688/754 "Dėl genetiškai modifikuotų organizmų, jų produktų ir gaminių Lietuvos Respublikoje klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-446/V-591/B1-/2004 08 20/Įsigaliojo nuo 2004 08 31/Valstybės žinios'2004 Nr.133-4825)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-443/2004 08 19/Įsigaliojo nuo 2004 08 31/Valstybės žinios'2004 Nr.133-4823)

Dėl maksimaliai leistinų pagrindinių miško kirtimų apimčių Kupiškio, Mažeikių, Pakruojo, Zarasų miškų urėdijose 2005-2009 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-442/2004 08 19/ / )

Dėl miškotvarkos projektų autorių atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-441/2004 08 19/Negalioja nuo 2005 10 02/ )

Dėl Alytaus, Kauno, Kazlų Rūdos mokomosios, Marijampolės, Prienų, Veisiejų miškų urėdijų miškų tvarkymo schemų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-440/2004 08 19/Įsigaliojo nuo 2004 08 31/Valstybės žinios'2004 Nr.133-4822)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 537 "Dėl miško kirtimų apimčių 2004 m. paskirstymo valstybinių miškų valdytojams" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-439/2004 08 19/Įsigaliojo nuo 2004 08 31/Valstybės žinios'2004 Nr.133-4821)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.15:2004 "Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-438/2004 08 18/Įsigaliojo nuo 2004 08 22/Valstybės žinios'2004 Nr.130-4681)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 688 "Dėl verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2004 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-437/2004 08 16/Įsigaliojo nuo 2004 08 22/Valstybės žinios'2004 Nr.130-4682)

Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-436/2004 08 16/Įsigaliojo nuo 2004 08 22; Nauja redakcija nuo 2007 07 11/Valstybės žinios'2004 Nr.130-4680, Valstybės žinios'2007 Nr.76-3035)

Dėl Organizacijų, savanoriškai dalyvaujančių Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS), registracijos, registracijos sustabdymo, atnaujinimo ir atsisakymo įregistruoti tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-435/2004 08 16/Įsigaliojo nuo 2004 08 22 iki 2011 11 04; Negalioja nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2004 Nr.130-4679)

Dėl kompetentingos institucijos už Europos Sąjungos ekologinio ženklo produktų grupėms suteikimą paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-434/2004 08 16/Įsigaliojo nuo 2004 08 22 iki 2011 11 19; Negalioja nuo 2011 11 20/Valstybės žinios'2004 Nr.130-4678)

Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-433/2004 08 16/Įsigaliojo nuo 2004 08 22/Valstybės žinios'2004 Nr.130-4677)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 134/217 "Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-432/D1-432/2004 08 16/Įsigaliojo nuo 2004 08 22/Valstybės žinios'2004 Nr.130-4688)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-431/2004 08 12/Įsigaliojo nuo 2004 08 18/Valstybės žinios'2004 Nr.128-4611)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-430/2004 08 12/Įsigaliojo nuo 2004 08 18/Valstybės žinios'2004 Nr.128-4610)

Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-476/D1-429/2004 08 11/Įsigaliojo nuo 2004 08 15/Valstybės žinios'2004 Nr.127-4581)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 52/77/44/30 "Dėl Informacijos apie Lietuvos respublikoje gaminamas, importuojamas, eksportuojamas ir gamyboje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai pateikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-428/V-562/3D-/2004 08 10/Įsigaliojo nuo 2004 08 15 iki 2006 10 19; Negalioja nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2004 Nr.127-4580)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-425/2004 08 09/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 08 09; Įsigaliojo nuo 2004 08 19 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.62-582)

Dėl Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų laikymosi kontrolės
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-473/D1-427/2004 08 09/Įsigaliojo nuo 2004 08 15/Valstybės žinios'2004 Nr.127-4579)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 636 "Dėl teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-424/2004 08 06/Įsigaliojo nuo 2004 08 15 iki 2008 06 05; Negalioja nuo 2008 06 06/Valstybės žinios'2004 Nr.127-4578)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 274 "Dėl Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus, sužalojus atlyginimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-423/2004 08 04/Įsigaliojo nuo 2004 08 15 iki 2008 02 09; Negalioja nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2004 Nr.127-4577)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-91 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-422/2004 08 03/Įsigaliojo nuo 2004 08 11/Valstybės žinios'2004 Nr.125-4519)

Dėl terminijos komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-421/2004 08 02/Įsigaliojo nuo 2004 08 11 iki 2004 11 23; Negalioja nuo 2004 11 24/Valstybės žinios'2004 Nr.125-4518)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-420/2004 07 27/Įsigaliojo nuo 2004 08 04 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2004 Nr.120-4443, Valstybės žinios'2004 Nr.1250)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01: 2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-419/2004 07 27/Įsigaliojo nuo 2004 08 04/Valstybės žinios'2004 Nr.120-4442)

Dėl ataskaitų apie aplinkos oro kokybės valdymo planus ar programas teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-418/2004 07 27/Įsigaliojo nuo 2004 08 04 iki 2013 07 18; Negalioja nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2004 Nr.120-4441)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 689 "Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2004 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-417/2004 07 27/Įsigaliojo nuo 2004 08 04/Valstybės žinios'2004 Nr.120-4440)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 162 "Dėl Statybos taisyklių įregistravimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-415/2004 07 22/Įsigaliojo nuo 2004 07 28 iki 2014 11 11; Negalioja nuo 2014 11 12/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4354)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 4-105/131/3-172 "Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/4-288/D1-414/3-3/2004 07 22/Įsigaliojo nuo 2004 07 28 iki 2006 09 09; Negalioja nuo 2006 09 10/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4340)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 121 "Dėl išnaudotų karjerų ir durpynų naudojimo pagal tikslinę paskirtį plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-410/2004 07 16/Įsigaliojo nuo 2004 07 28/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4353)

Dėl ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-409/2004 07 16/Įsigaliojo nuo 2004 08 11; Nauja redakcija nuo 2005 11 16/Valstybės žinios'2004 Nr.125-4517, Valstybės žinios'2005 Nr.135-4870)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-407/2004 07 16/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 07 16; Įsigaliojo nuo 2004 07 29 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.56-550)

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2004 metų sąmatos papildomų lėšų miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti paskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-405/2004 07 16/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-403/2004 07 16/Įsigaliojo nuo 2004 07 25 iki 2016 06 30; Negalioja nuo 2016 07 01/Valstybės žinios'2004 Nr.115-4311)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-402/2004 07 16/Įsigaliojo nuo 2004 09 26/Valstybės žinios'2004 Nr.143-5237)

Dėl AM 2004 03 31 įsakymo Nr.D1-157 "Dėl LRV 2004 02 19 nutarimu Nr.182 patvirtintos specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2004 metų išlaidų sąmatos pagal priemones lėšų detalaus paskirstymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-401/2004 07 16/ / )

Dėl Valstybės įmonės "Problematika" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2004 07 16/Įsigaliojo nuo 2004 07 25 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2004 Nr.115-4312)

Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 94/67/EB dėl pavojingų atliekų deginimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-399/2004 07 16/Įsigaliojo nuo 2004 07 28 iki 2006 12 12; Negalioja nuo 2006 12 13/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4352)

Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 94/31/EB) įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-398/2004 07 16/Įsigaliojo nuo 2004 07 28 iki 2007 01 11; Negalioja nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4351)

Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 91/692/EEB) įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-397/2004 07 16/Įsigaliojo nuo 2004 07 28/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4350)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo nr. 714 "Dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų struktūrų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-391/2004 07 15/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo nr. 315 "Dėl aplinkos ministerijos pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-390/2004 07 15/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-387/2004 07 14/Įsigaliojo nuo 2004 07 28 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4349)

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-386/2004 07 14/Įsigaliojo nuo 2004 07 28 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4348)

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-385/2004 07 14/Įsigaliojo nuo 2004 07 25/Valstybės žinios'2004 Nr.115-4310)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01: 2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-384/2004 07 14/Įsigaliojo nuo 2004 07 28/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4347)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų - LAND - rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-383/2004 07 14/Įsigaliojo nuo 2004 07 25/Valstybės žinios'2004 Nr.111-4155)

Dėl 2003 m. liepos 10 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 368 patvirtintos "Nuosavų lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-382/2004 07 13/ / )

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-381/2004 07 09/Įsigaliojo nuo 2004 07 18/Valstybės žinios'2004 Nr.111-4153)

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2004 metų sąmatos lėšų miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti paskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-378/2004 07 08/ / )

Dėl valstybės įmonės "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" įstatų pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-377/2004 07 08/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 "Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-376/2004 07 08/Įsigaliojo nuo 2004 07 28/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4346, Valstybės žinios'2004 Nr.1660)

Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-375/2004 07 07/Įsigaliojo nuo 2004 07 18 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2004 Nr.111-4154)

Dėl Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-374/2004 07 07/Įsigaliojo nuo 2004 07 28/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4345)

Dėl augalų genų banko struktūros patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-371/2004 07 05/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.11:2004 "Šaldomieji pastatai ir patalpos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-370/2004 07 05/Įsigaliojo nuo 2004 07 14/Valstybės žinios'2004 Nr.108-4060)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 114 "Dėl Privačių miškų savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo perspektyvinės programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-369/2004 07 02/Įsigaliojo nuo 2004 07 14 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2004 Nr.108-4061)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 387 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 "Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-368/2004 07 02/Įsigaliojo nuo 2004 07 11 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.107-4013)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 700 "Dėl Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2002/LT/16/P/PE/012) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-365/2004 07 02/ / )

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 323 "Dėl metinės ataskaitos apie aplinkos oro kokybę teikimo Europos Komisijai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-364/2004 07 02/Įsigaliojo nuo 2004 07 11 iki 2013 07 18; Negalioja nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2004 Nr.107-4012)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 656 "Dėl Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-363/2004 07 01/Įsigaliojo nuo 2004 07 07 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2004 Nr.105-3903)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 235 "Dėl kvalifikacijos reikalavimų priimant į valstybės tarnautojų pareigas regionų aplinkos apsaugos departamentuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-362/2004 07 01/ / )

Dėl briedžių, tauriųjų elnių, danielių ir barsukų sumedžiojimo limitų per 2004-2005 metų medžioklės sezoną patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-360/2004 06 30/Įsigaliojo nuo 2004 07 07/Valstybės žinios'2004 Nr.105-3902)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-359/2004 06 30/Įsigaliojo nuo 2004 07 07/Valstybės žinios'2004 Nr.105-3901)

Dėl Lietuvos miškų valstybės kadastro funkcionavimo koncepcijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-358/2004 06 30/Įsigaliojo nuo 2004 07 07/Valstybės žinios'2004 Nr.105-3900)

Dėl Valstybės įmonės Miškotvarkos instituto įstatų pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-357/2004 06 30/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 60:2004 ir LAND 62:2004 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-356/2004 06 28/Įsigaliojo nuo 2004 07 07/Valstybės žinios'2004 Nr.105-3899)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl žvejybos tvarkos mažesniuose kaip 10 ha vandens telkiniuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-355/2004 06 23/Įsigaliojo nuo 2004 07 02 iki 2006 04 08; Negalioja nuo 2006 04 09/Valstybės žinios'2004 Nr.103-3805)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 714 "Dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų struktūrų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-353/2004 06 23/ / )

"Antraste"Dėl stumbryno perdavimo organizavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/ /2004 06 22/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 528/490 "Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-352/V-465/2004 06 22/Įsigaliojo nuo 2004 07 02/Valstybės žinios'2004 Nr.103-3804)

Dėl Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-349/2004 06 21/Įsigaliojo nuo 2004 07 02/Valstybės žinios'2004 Nr.103-3803)

Dėl dokumentų, skirtų teikti paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" ribotos trukmės konkurso procedūrą, patvirtinimo, dėl 2003 m. gruodžio 24 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 720 pakeitimo ir 2004 m. kovo 19 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-123 trečiojo punkto pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-348/2004 06 21/Įsigaliojo nuo 2004 07 14/Valstybės žinios'2004 Nr.108-4059)

Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-347/2004 06 21/Įsigaliojo nuo 2005 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.98-3658)

Dėl 1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-452/D1-346/2004 06 21/Įsigaliojo nuo 2004 06 30/Valstybės žinios'2004 Nr.100-3734)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 473 "Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-344/2004 06 18/Įsigaliojo nuo 2004 07 02/Valstybės žinios'2004 Nr.103-3802)

Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-343/2004 06 18/ / )

Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 75/439/EEB dėl alyvų atliekų šalinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyvomis 87/101/EEB ir 91/692/EEB, įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-342/2004 06 18/Įsigaliojo nuo 2004 07 02/Valstybės žinios'2004 Nr.103-3801)

Dėl Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-246/D1-341/2004 06 17/Įsigaliojo nuo 2004 07 02/Valstybės žinios'2004 Nr.103-3814)

Dėl M. Dagio skyrimo į Mokslinio tyrimo grupę
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-338/2004 06 16/Įsigaliojo nuo 2004 06 25/Valstybės žinios'2004 Nr.98-3657)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-337/2004 06 16/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 06 16; Įsigaliojo nuo 2004 07 01 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.49-506)

Dėl dotacijų subsidijų iš specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2004 išlaidų sąmatos miškų urėdijų miškų gaisrų gesinimo ir jų prevencijos vykdymo išlaidoms kompensuoti paskirstymo miškų urėdijoms
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-334/2004 06 15/ / )

Dėl 2003 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2/7 "Dėl specialistų atestavimo žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinei ekspertizei atlikti ir žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkų patvirtinimo ir komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-353/D1-336/2004 06 15/Įsigaliojo nuo 2004 06 23 iki 2009 08 31; Negalioja nuo 2009 09 01/Valstybės žinios'2004 Nr.97-3592)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 280 "Dėl Leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką naudotas automobilių padangas išdavimo tvarkos ir Netinkamų naudoti padangų surinkimo ir apskaitos tvarkos" ir 2002 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 520 "Dėl Leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką naudotas automobilių padangas išdavimo tvarkos, patvirtintos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 280, pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-333/2004 06 14/Įsigaliojo nuo 2004 06 23/Valstybės žinios'2004 Nr.97-3587)

Dėl ilgalaikio turto perdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-331/2004 06 14/ / )

Dėl aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-329/2004 06 11/Įsigaliojo nuo 2004 07 16/Valstybės žinios'2004 Nr.97-3586)

Dėl aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-325/2004 06 11/Įsigaliojo nuo 2004 06 23/Valstybės žinios'2004 Nr.97-3585)

Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-240/D1-330/2004 06 11/Įsigaliojo nuo 2004 06 23 iki 2011 01 27; Negalioja nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2004 Nr.97-3589)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 688 "Dėl verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2004 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-324/2004 06 10/Įsigaliojo nuo 2004 06 20/Valstybės žinios'2004 Nr.96-3569)

Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko neišnuomotų ežerų, kuriuose verslinė žvejyba leidžiama nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 1 d., sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-323/2004 06 10/Įsigaliojo nuo 2004 06 20 iki 2006 01 30; Negalioja nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2004 Nr.96-3568)

Dėl ataskaitų apie Tarybos Direktyvos 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyvomis 93/86/EEB ir 98/101/EB, įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-321/2004 06 09/Įsigaliojo nuo 2004 06 20 iki 2011 06 30; Negalioja nuo 2011 07 01/Valstybės žinios'2004 Nr.96-3567)

Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-320/2004 06 09/Įsigaliojo nuo 2004 06 20; Nauja redakcija nuo 2010 01 17/Valstybės žinios'2004 Nr.96-3566)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 636 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 261 "Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo" pakeitimo" įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-318/2004 06 09/Įsigaliojo nuo 2004 06 20/Valstybės žinios'2004 Nr.96-3565, Valstybės žinios'2004 Nr.166-6084)

Dėl Informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-317/2004 06 08/Įsigaliojo nuo 2004 06 20/Valstybės žinios'2004 Nr.96-3564)

Dėl Kaimo plėtros plano priemonės "Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-316/2004 06 07/Įsigaliojo nuo 2004 06 16/Valstybės žinios'2004 Nr.94-3447)

Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-313/2004 06 03/Įsigaliojo nuo 2004 06 16 iki 2014 10 10; Negalioja nuo 2014 10 11/Valstybės žinios'2004 Nr.94-3446)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 109 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų spaudų gamybos, registravimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-311/2004 06 03/Įsigaliojo nuo 2004 06 13/Valstybės žinios'2004 Nr.93-3428)

Dėl įgaliojimų suteikimo V.Jonaičiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-310/2004 06 03/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Dėl tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-309/2004 06 03/Įsigaliojo nuo 2004 06 20/Valstybės žinios'2004 Nr.96-3563)

Dėl pažymų apie miškų medynų vertę parengimo ir pateikimo kainų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-304/2004 06 02/Įsigaliojo nuo 2004 06 13 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.93-3427)

Dėl Ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo apskrities viršininko administracija, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-301/2004 06 01/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.90-3333)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-300/2004 06 01/Įsigaliojo nuo 2004 06 09 iki 2007 12 13; Negalioja nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2004 Nr.90-3332)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-293/2004 05 31/Įsigaliojo nuo 2004 06 13 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2004 Nr.93-3426)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-292/2004 05 27/Įsigaliojo nuo 2004 06 04 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2004 Nr.88-3250, Valstybės žinios'2004 Nr.900, Valstybės žinios'2004 Nr.1040, Valstybės žinios'2004 Nr.1360)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-291/2004 05 26/Įsigaliojo nuo 2004 06 04/Valstybės žinios'2004 Nr.88-3249)

Dėl Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-201/D1-290/2004 05 26/Įsigaliojo nuo 2004 06 20 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.96-3552)

Dėl Medžių ir krūmų sėklų gyvybingumo tyrimo pjaustymo būdu metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-288/2004 05 25/Įsigaliojo nuo 2004 06 04/Valstybės žinios'2004 Nr.88-3248)

Dėl Aplinkos ministerijos Česlovo Kudabos 2004 metų premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-286/2004 05 24/Įsigaliojo nuo 2004 05 29/Valstybės žinios'2004 Nr.86-3148)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 271 "Dėl prekybos pavojingomis cheminėmis medžiagomis taisyklių" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-284/2004 05 24/Įsigaliojo nuo 2004 05 29/Valstybės žinios'2004 Nr.86-3147)

"Dėl informacijos ir duomenų teikimo projekto "Nacionalinio įgyvendinimo plano dėl patvariųjų organinių teršalų pagal Stokholmo konvenciją parengimas" vykdytojams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-282/2004 05 20/ / )

Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos skyrimo pagal tiesioginio finansavimo procedūrą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-281/2004 05 20/ / )

Dėl stumbryno perdavimo organizavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-277/2004 05 19/Įsigaliojo nuo 2004 06 04/Valstybės žinios'2004 Nr.88-3247)

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-276/2004 05 19/Įsigaliojo nuo 2004 05 27; Nauja redakcija nuo 2011 12 31/Valstybės žinios'2004 Nr.85-3098, Valstybės žinios'2011 Nr.162-7709)

Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendro įgyvendinimo mechanizmo įgyvendinimo strateginių krypčių patvirtinimo bei tarpinstitucinio funkcijų pasiskirstymo įgyvendinant šį mechanizmą
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-279/4-193/2004 05 19/Įsigaliojo nuo 2004 05 29 iki 2010 06 08; Negalioja nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2004 Nr.86-3146)

Dėl durpynų ir miškų gaisrų prevencinių priemonių įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-275/2004 05 18/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-274/1B-532/B1/2004 05 18/Įsigaliojo nuo 2004 05 27/Valstybės žinios'2004 Nr.85-3097)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2004 05 17/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 05 17; Įsigaliojo nuo 2004 05 27 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.39-428)

Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-271/2004 05 17/Įsigaliojo nuo 2004 05 29 iki 2012 04 30; Negalioja nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.86-3145)

Dėl vietovių su aplinkosaugos apribojimais, kuriose žemės ūkio veiklos subjektams išmokamos papildomos kompensacinės išmokos, nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-270/2004 05 17/Įsigaliojo nuo 2004 05 23/Valstybės žinios'2004 Nr.83-3030)

Dėl akreditacijos dokumento AD 5.12 antrojo leidimo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/V-43/2004 05 10/Įsigaliojo nuo 2006 07 12/Valstybės žinios'2006 Nr.76-2950)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl Europos Sąjungos finansuojamų investicinių projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaracijos formos ir institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų monitoringą, deklaracijos formos patvirtinimo bei šių deklaracijų pasirašymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-269/2004 05 10/Įsigaliojo nuo 2004 05 19 iki 2007 09 27; Negalioja nuo 2007 09 28/Valstybės žinios'2004 Nr.81-2918)

Dėl 2004 m. balandžio 15 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-187 "Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2004 05 10/Įsigaliojo nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2816)

Dėl Nemuno žemupio baseino i paketo galimybių studijos ir institucinės struktūros parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-264/2004 05 07/ / )

Dėl Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-263/2004 05 07/Įsigaliojo nuo 2004 05 23 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2004 Nr.83-3029)

Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-262/2004 05 07/Įsigaliojo nuo 2004 05 23; Nauja redakcija nuo 2009 12 09/Valstybės žinios'2004 Nr.83-3028)

Dėl paskirtųjų atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo atlikti atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-261/2004 05 07/Įsigaliojo nuo 2004 05 14 iki 2006 01 05; Negalioja nuo 2006 01 06/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2817)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-259/2004 05 07/Įsigaliojo nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2815)

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2004 metų sąmatos lėšų rezervo miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti paskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-258/2004 05 07/ / )

Dėl Lietuvos miškotvarkos taisyklių pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2004 05 06/Įsigaliojo nuo 2004 05 21 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.82-2955)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-255/2004 05 06/Įsigaliojo nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2814)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 99 "Dėl verslinės žūklės mėgėjiškai žūklei išnuomotuose vandens telkiniuose" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-254/2004 05 06/Įsigaliojo nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2813)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 03 04 įsakymo Nr. D1-98 "Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finanavimo 2004 metų sąmatos lėšų miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti paskirstymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-251/2004 05 06/ / )

Dėl kai kurių žemės ūkio ministerijos, aplinkos ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-295/D1-253/V-/2004 05 06/Įsigaliojo nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2806)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-247/2004 05 05/Įsigaliojo nuo 2004 05 14 iki 2012 04 07; Negalioja nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2812)

Dėl Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių ir Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-246/2004 05 05/Įsigaliojo nuo 2004 05 14 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2811)

Dėl Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-25/D1-249/2004 05 05/Įsigaliojo nuo 2004 07 02/Valstybės žinios'2004 Nr.103-3800)

Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-244/2004 05 04/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 456 "Dėl Gamtinių rezervatų tvarkymo planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-243/2004 05 04/Įsigaliojo nuo 2004 05 14 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2810)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2004 "Valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo tvarkos aprašas bei specialieji kvalifikaciniai reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-240/2004 05 03/Įsigaliojo nuo 2004 05 12 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2767)

Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-239/2004 05 03/Įsigaliojo nuo 2004 05 14 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2809)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Respublikinių statybos normų RSN 138-92* patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-238/2004 05 03/Įsigaliojo nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2766)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 4-105/131/3-172 "Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/4-152/D1-237/3-2/2004 04 30/Įsigaliojo nuo 2004 05 01 iki 2006 09 09; Negalioja nuo 2006 09 10/Valstybės žinios'2004 Nr.75-2602)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-233/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2765)

Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-231/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 12; Nauja redakcija nuo 2005 11 20; Nauja redakcija nuo 2010 02 19; Nauja redakcija nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2764, Valstybės žinios'2005 Nr.137-4948, Valstybės žinios'2010 Nr.20-947, Valstybės žinios'2012 Nr.154-7946)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-230/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.70-2457)

Dėl Lietuvos standartų taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-229/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 12 iki 2007 07 19; Negalioja nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2763)

Dėl Lietuvos standartų taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-228/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2762)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-226/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2761)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-225/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.71-2487)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 109 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų spaudų gamybos, registravimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-224/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 21/Valstybės žinios'2004 Nr.82-2954)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-57 "Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, ir jose randamų Europinės svarbos natūralių buveinių ir rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-223/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 12 01 iki 2005 08 30; Negalioja nuo 2005 08 31/Valstybės žinios'2004 Nr.172-6352, Valstybės žinios'2004 Nr.183)

Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-140/D1-232/2004 04 29/Įsigaliojo nuo 2004 05 26 iki 2013 04 18; Negalioja nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2004 Nr.84-3051)

Dėl Valstybės įmonės valstybinio miškotvarkos instituto 2003 metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-222/2004 04 28/ / )

Dėl Europos Sąjungos ISPA 2000 - 2003 metų lėšomis finansuojamų aplinkosaugos projektų įgyvendinimo grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-220/2004 04 28/ / )

Dėl žvejybos sustabdymo menkiniais tralais Lietuvos Respublikos ekonominės zonos Baltijos jūroje 594, 624, 657, 658 ir 690 žvejybos kvadratuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-219/2004 04 28/Įsigaliojo nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2760)

Dėl komisijos Aplinkos ministerijos Česlovo Kudabos 2004 metų premijai pristatytiems pasiūlymams įvertinti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-218/2004 04 28/Įsigaliojo nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2759)

Dėl šernų ir stirnų sumedžiojimo limitų per 2004-2005 metų medžioklės sezoną nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-217/2004 04 28/Įsigaliojo nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2758)

Dėl Paviršinių vandens telkinių naudojimo geriamajam vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-211/2004 04 28/Įsigaliojo nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.71-2486)

Dėl Alyvų atliekų tvarkymo plano rengimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-210/2004 04 28/Įsigaliojo nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.71-2485)

Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-208/2004 04 27/Įsigaliojo nuo 2004 05 12; Nauja redakcija nuo 2010 01 22/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2757)

Dėl Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-207/2004 04 27/Įsigaliojo nuo 2004 04 30; Nauja redakcija nuo 2006 12 29; Nauja redakcija nuo 2007 07 11/Valstybės žinios'2004 Nr.65-2310, Valstybės žinios'2006 Nr.141-5438, Valstybės žinios'2007 Nr.76-3036)

Dėl LAND 50-2004 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl LAND 50-2003 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-206/2004 04 26/Įsigaliojo nuo 2004 05 01 iki 2011 07 09; Negalioja nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2004 Nr.69-2437)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-203/2004 04 26/Įsigaliojo nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2004 Nr.65-2309)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 438/268/266 "Dėl Kuro ir degalų kokybės aplinkosauginių rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-201/4-128/3-1/2004 04 26/Įsigaliojo nuo 2004 05 01 iki 2006 09 09; Negalioja nuo 2006 09 10/Valstybės žinios'2004 Nr.71-2484)

Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-200/2004 04 23/Įsigaliojo nuo 2004 05 12 iki 2012 11 13; Negalioja nuo 2012 11 14/Valstybės žinios'2004 Nr.78-2756)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-199/2004 04 22/Įsigaliojo nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2004 Nr.65-2308)

Dėl įgaliojimų suteikti asmenims neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias bei išduoti jiems šias galias patvirtinančius pažymėjimus suteikimo Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-198/2004 04 21/Įsigaliojo nuo 2004 04 30 iki 2014 10 13; Nauja redakcija nuo 2010 01 17; Negalioja nuo 2014 10 14/Valstybės žinios'2004 Nr.65-2307)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-197/2004 04 21/Įsigaliojo nuo 2004 04 25/Valstybės žinios'2004 Nr.60-2158)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-195/2004 04 19/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 04 19; Įsigaliojo nuo 2004 04 24 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.31-324)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 45-2003 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-193/2004 04 19/Įsigaliojo nuo 2004 05 01 iki 2008 05 31; Negalioja nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2004 Nr.64-2287)

Dėl Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-117/D3-196/2004 04 19/Įsigaliojo nuo 2004 05 01; Nauja redakcija nuo 2008 10 31/Valstybės žinios'2004 Nr.59-2097)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 493 "Dėl informacijos apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO(2) dujų kiekį pateikimo vartotojams parduodant naujus keleivinius automobilius tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-191/2004 04 16/Įsigaliojo nuo 2004 04 25/Valstybės žinios'2004 Nr.60-2157)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-190/2004 04 15/Įsigaliojo nuo 2004 05 25 iki 2011 05 12; Negalioja nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2004 Nr.60-2156)

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr.2152/2003 "Dėl miškų monitoringo ir aplinkos sąveikų bendrijoje (Forest Focus)" įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-188/2004 04 15/ / )

Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2004 04 15/Įsigaliojo nuo 2004 04 22; Nauja redakcija nuo 2010 03 24/Valstybės žinios'2004 Nr.58-2073)

Dėl V. Bulvičiaus mokymo centro, Kazlų Rūdos taktinio mokymo centro, Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono mokymo centro, Kairių, Kazlų Rūdos, Lietuvos kariuomenės centrinio, Gaižiūnų, Pagudonės ir Rokų karinių poligonų miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-185/2004 04 14/Įsigaliojo nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'2004 Nr.79-2808)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-33 "Dėl projekto "Europos Sąjungos reikalavimų, taikomų polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB) šalinimui, alyvų atliekoms bei išeikvotoms baterijoms (akumuliatoriams), įgyvendinimas Lietuvoje" priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-183/2004 04 13/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 428/574 "Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-163/D1-184/2004 04 13/Įsigaliojo nuo 2004 04 21 iki 2007 04 21; Negalioja nuo 2007 04 22/Valstybės žinios'2004 Nr.57-2015)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 689 "Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2004 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-182/2004 04 09/Įsigaliojo nuo 2004 04 18 iki 2004 08 03; Negalioja nuo 2004 08 04/Valstybės žinios'2004 Nr.56-1953)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-180/2004 04 09/Įsigaliojo nuo 2004 04 18 iki 2007 12 13; Negalioja nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2004 Nr.56-1952)

Dėl VĮ Miškotvarkos instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir vyr. finansininko tarnybinių atlyginimų priedų ir premijų nustatymo bei skyrimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-178/2004 04 08/ / )

Dėl konkurso-apžiūros "Mėgėjiški sodai 2004" respublikinės vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-176/2004 04 07/Įsigaliojo nuo 2004 04 17/Valstybės žinios'2004 Nr.55-1920)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 251 "Dėl Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-175/2004 04 07/Įsigaliojo nuo 2004 04 16 iki 2005 07 14; Negalioja nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1862)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-173/2004 04 07/Įsigaliojo nuo 2004 04 16/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1861)

Dėl Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos aplinkos apsaugos komisijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-171/2004 04 07/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 52 "Dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje taikomų poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir kurių galiojimo laikas laikinai pratęsiamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-170/2004 04 07/Įsigaliojo nuo 2004 04 18 iki 2004 04 24; Negalioja nuo 2004 04 25/Valstybės žinios'2004 Nr.56-1951)

Dėl statinio saugos ir paskirties normavimo sričių priskyrimo Žemės ūkio ministerijai
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-169/3D-155/2004 04 07/Įsigaliojo nuo 2004 04 18 iki 2005 01 20; Negalioja nuo 2005 01 21/Valstybės žinios'2004 Nr.56-1950)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 12 "Dėl augalų apsaugos priemonių įvežimo į Lietuvos Respubliką leidimų išdavimo tvarkos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-168/2004 04 06/Įsigaliojo nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1860)

Dėl plombos pavyzdžio bei aprašymo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/1A-33/2004 04 05/Įsigaliojo nuo 2004 04 16 iki 2014 10 15; Negalioja nuo 2014 10 16/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1880)

Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų atestavimo organizacinį techninį darbą atliekančios bei Atestavimo komisijos veiklą organizuojančios organizacijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-167/2004 04 05/Įsigaliojo nuo 2004 04 16/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1859)

Dėl informacijos apie durpynų gaisrus pateikimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija/Įsakymas/D1-166/1V-104/2004 04 05/Įsigaliojo nuo 2004 04 16/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1858)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 452/4-343 "Dėl tarpžinybinės darbo grupės suderintai Lietuvos Respublikos pozicijai, klausimams, susijusiems su naujos Europos Sąjungos teisės bazės cheminių medžiagų valdymo srityje, parengti sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-164/4-100/2004 04 02/Įsigaliojo nuo 2004 04 16 iki 2006 04 08; Negalioja nuo 2006 04 09/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1857)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 52 "Dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje taikomų poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir kurių galiojimo laikas laikinai pratęsiamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-161/2004 04 01/Įsigaliojo nuo 2004 04 09 iki 2004 04 24; Negalioja nuo 2004 04 25/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1751)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-160/2004 03 31/Įsigaliojo nuo 2004 04 17 iki 2005 09 29; Negalioja nuo 2005 09 30/Valstybės žinios'2004 Nr.55-1919)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 "Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-156/2004 03 31/Įsigaliojo nuo 2004 07 04/Valstybės žinios'2004 Nr.104-3848, Valstybės žinios'2004 Nr.1660)

Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-154/2004 03 30/Įsigaliojo nuo 2004 04 09 iki 2009 10 15; Negalioja nuo 2009 10 16/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1750)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 245 "Dėl ungurių verslinės žvejybos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2004 03 30/Įsigaliojo nuo 2004 04 09 iki 2005 06 02; Negalioja nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1749)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-151/2004 03 30/Įsigaliojo nuo 2004 04 09 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1748)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros struktūros patvirtinimo bei kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų panaikinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2004 03 29/ / )

Dėl nacionalinių parkų miškų, skirtų nuosavybės teisių atkūrimui, priežiūros
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-148/2004 03 29/Įsigaliojo nuo 2004 04 16/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1856)

Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-147/2004 03 29/Įsigaliojo nuo 2004 04 16/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1855)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 537 "Dėl miško kirtimų apimčių 2004 m. paskirstymo valstybinių miškų valdytojams" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-146/2004 03 29/Įsigaliojo nuo 2004 04 16/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1854)

Dėl Pagrindinių miško kirtimo taisyklių pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-145/2004 03 29/Įsigaliojo nuo 2004 04 16 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1853)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 232 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-143/2004 03 29/Įsigaliojo nuo 2004 04 09 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1747)

Dėl Miško įveisimo ne miško žemėje
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-130/D1-144/2004 03 29/Įsigaliojo nuo 2004 04 17/Valstybės žinios'2004 Nr.55-1918)

Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-141/2004 03 26/Įsigaliojo nuo 2004 04 17 iki 2007 04 14; Negalioja nuo 2007 04 15/Valstybės žinios'2004 Nr.55-1917)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-138/2004 03 26/Įsigaliojo nuo 2004 04 07 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1688)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 445 "Dėl baudos kvitų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-137/2004 03 26/Įsigaliojo nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1687)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 42 "Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-136/2004 03 25/Įsigaliojo nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1686)

Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-133/2004 03 25/Įsigaliojo nuo 2004 04 09/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1746)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-132/2004 03 25/Įsigaliojo nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1685)

Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-131/2004 03 25/Įsigaliojo nuo 2004 04 17; Nauja redakcija nuo 2008 10 05/Valstybės žinios'2004 Nr.55-1916)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-129/2004 03 24/Įsigaliojo nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1684)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo ir 1998 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 276 "Dėl Respublikinių statybos normų "Miestų ir gyvenviečių sodybos" RSN 151-92 taikymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-128/2004 03 23/Įsigaliojo nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1683, Valstybės žinios'2004 Nr.1260)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.13:2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-127/2004 03 23/Įsigaliojo nuo 2004 04 18/Valstybės žinios'2004 Nr.56-1949)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 533 "Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-125/2004 03 23/Įsigaliojo nuo 2004 04 07 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1682)

Dėl statinio saugos ir paskirties normavimo sričių priskyrimo Susisiekimo ministerijai
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-124/3-131/2004 03 23/Įsigaliojo nuo 2004 04 07 iki 2005 01 20; Negalioja nuo 2005 01 21/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1681)

Dėl dokumentų, skirtų teikti paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal Bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" pagal tiesioginio skyrimo procedūrą, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-123/2004 03 19/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 420 "Dėl banginių ir iš jų gautų produktų importo į Lietuvos Respubliką" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-121/2004 03 19/Įsigaliojo nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1680)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 "Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-120/2004 03 19/Įsigaliojo nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1679)

Dėl Helsinkio komisijos pirmininko ir vicepirmininko skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-118/2004 03 18/Įsigaliojo nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1678)

Dėl Elektros tinklų statybos rūšių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-74/D1-117/2004 03 17/Įsigaliojo nuo 2004 03 26 iki 2016 10 31; Negalioja nuo 2016 11 01/Valstybės žinios'2004 Nr.44-1470)

Dėl Aplinkos ministro 2003 02 12 įsakymo Nr.75 "Dėl Danijos AAA finansuojamo projekto "Paviršinio ir požeminio vandens analizės priemonės įgyvendinant bendrąją vandens politikos direktyvą Lietuvoje" priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-116/2004 03 16/ / )

Dėl Danijos aplinkos apsaugos agentūros finansuojamo projekto "Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 2000/60/EB, 2000-2006 metams nustatytų reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje" priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-115/2004 03 16/ / )

Dėl Vokietijos aplinkos ministerijos finansuojamo projekto "ES vandens direktyvų įgyvendinimas Lietuvoje ir Rusijos Federacijoje (Kaliningrado sritis) Nemuno upės ir Kuršių marių pavyzdžiu" priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-114/2004 03 16/ / )

Dėl užsienio valstybių laivų žvejybos Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-113/2004 03 15/Įsigaliojo nuo 2004 04 09 iki 2010 05 18; Negalioja nuo 2010 05 19/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1745)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-112/2004 03 12/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 03 12; Įsigaliojo nuo 2004 03 20 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.22-243)

Dėl 2003-2004 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-111/2004 03 12/Įsigaliojo nuo 2004 04 09/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1744)

Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2004 m. pajamų - išlaidų sąmatos patvirtinimo bei specialiosios Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos vykdymo 2004 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-105/2004 03 09/ / )

Dėl valstybinės aplinkos monitoringo programos rengimo darbo grupių sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-102/2004 03 08/ / )

Dėl leidinio "Aplinkos būklės apžvalga Lietuvos - Lenkijos pasienio teritorijoje" parengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-101/2004 03 08/ / )

Dėl aplinkos ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 510 "Dėl akreditacijos tarybos nuostatų, jos personalinės sudėties bei apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-99/2004 03 05/ / )

Dėl aplinkos ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 510 "Dėl Akreditacijos tarybos nuostatų, jos personalinės sudėties bei Apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-99/2004 03 05/Įsigaliojo nuo 2004 03 18/Valstybės žinios'2004 Nr.41-1348)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2012

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-95/2004 03 04/Įsigaliojo nuo 2004 03 18/Valstybės žinios'2004 Nr.41-1347)

Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-94/2004 03 04/Įsigaliojo nuo 2004 03 18; Nauja redakcija nuo 2010 06 06/Valstybės žinios'2004 Nr.41-1346)

Dėl miškotvarkos objektų Kretingos, Rietavo ir Telšių miškų urėdijose bei Klaipėdos mieste aerofotografavimo ir miškotvarkos objektų ortofotoplanų parengimo darbų viešojo pirkimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-93/2004 03 01/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-91/2004 02 27/Įsigaliojo nuo 2004 04 16/Valstybės žinios'2004 Nr.54-1851)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 52 "Dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje taikomų poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir kurių galiojimo laikas laikinai pratęsiamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-90/2004 02 27/Įsigaliojo nuo 2004 03 06 iki 2004 04 24; Negalioja nuo 2004 04 25/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.18-219)

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-88/2004 02 27/Įsigaliojo nuo 2004 03 18/Valstybės žinios'2004 Nr.41-1345)

Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-87/2004 02 25/Įsigaliojo nuo 2004 03 07/Valstybės žinios'2004 Nr.35-1159)

Dėl įgaliojimų suteikimo regionų aplinkos apsaugos departamentams išduoti leidimus augalų apsaugos produktams perpakuoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-82/2004 02 23/Įsigaliojo nuo 2004 03 07 iki 2016 02 19; Negalioja nuo 2016 02 20/Valstybės žinios'2004 Nr.35-1158)

Dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio ežerų Dunojaus ir Balandžio bendrų vandens kokybės tyrimų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-78/2004 02 20/ / )

Dėl Sanglaudos fondo strategijos 2004-2006 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-054/D1-79/3-9/2004 02 20/Įsigaliojo nuo 2004 03 03/Valstybės žinios'2004 Nr.33-1071)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 33 "Dėl leidimų vandens lygiui keisti tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-75/2004 02 18/Įsigaliojo nuo 2004 03 05/Valstybės žinios'2004 Nr.34-1118)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1992 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 125/265 bei juo patvirtintų "Gyvenamųjų namų, butų įrengimo techninių ir sanitarinių sąlygų" pripažinimo netekusiomis galios
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/D1-74/V-71./2004 02 18/Įsigaliojo nuo 2004 03 05/Valstybės žinios'2004 Nr.34-1117)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymų panaikinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-72/2004 02 17/Įsigaliojo nuo 2004 03 05/Valstybės žinios'2004 Nr.34-1116)

Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-71/2004 02 13/Įsigaliojo nuo 2004 03 28; Nauja redakcija nuo 2011 07 17/Valstybės žinios'2004 Nr.46-1539)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 24 "Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-69/2004 02 12/Įsigaliojo nuo 2004 04 09 iki 2011 02 08; Negalioja nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1743)

Dėl Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1998 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 77 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir patikrą patvirtinančių dokumentų blankų" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija/Įsakymas/D1-70/1R-48/2004 02 12/Įsigaliojo nuo 2004 02 21/Valstybės žinios'2004 Nr.27-844)

Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-68/2004 02 11/Įsigaliojo nuo 2004 03 01/Valstybės žinios'2004 Nr.39-1281)

Dėl 2001-09-21 įsakymo Nr.477 "Dėl ministerijos kolegijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-66/2004 02 11/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-65/2004 02 10/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 02 10; Įsigaliojo nuo 2004 02 21 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.14-175)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-62/2004 02 09/Įsigaliojo nuo 2004 02 15/Valstybės žinios'2004 Nr.25-782)

Dėl žuvų iškrovimo Klaipėdos uoste
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-64/3D-43/3-91/2004 02 09/Įsigaliojo nuo 2004 02 15 iki 2004 09 07; Negalioja nuo 2004 09 08/Valstybės žinios'2004 Nr.25-783)

Dėl Individualių miškotvarkos projektų registravimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/3-04-G/2004 02 06/Įsigaliojo nuo 2004 02 21/Valstybės žinios'2004 Nr.27-857)

Dėl projekto "NATURA 2000 teritorijų tvarkymas ir atstatymas parengiant integruotą Dovinės baseino valdymo planą" priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-61/2004 02 06/ / )

Dėl informacijos apie pasiruošimą reaguoti į jūros taršą pateikimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-60/3-84/2004 02 06/Įsigaliojo nuo 2004 02 15 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.25-781)

Dėl Europos Sąjungos klausimų koordinavimo aplinkos ministerijoje
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-59/2004 02 05/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 "Dėl nacionalinio komiteto sudarymo Europos Sąjungos reikalavimams klimato kaitos srityje įgyvendinti" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-58/2004 02 05/ / )

Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, ir jose randamų Europinės svarbos natūralių buveinių ir rūšių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-57/2004 02 04/Įsigaliojo nuo 2004 03 05 iki 2005 08 30; Negalioja nuo 2005 08 31/Valstybės žinios'2004 Nr.34-1115, Valstybės žinios'2004 Nr.1830)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-56/2004 02 04/Įsigaliojo nuo 2004 02 15 iki 2007 12 13; Negalioja nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2004 Nr.25-780)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-54/2004 02 03/Įsigaliojo nuo 2004 03 20 iki 2004 12 04; Negalioja nuo 2004 12 05/Valstybės žinios'2004 Nr.42-1396)

Dėl komisijos patikrinti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklą, vykdant žuvų apsaugą bei jų išteklių naudojimo kontrolę Baltijos jūroje, Kuršių mariose bei Nemuno žemupyje, sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-53/2004 02 02/ / )

Dėl Jūros vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės užtikrinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-52/2004 01 30/Įsigaliojo nuo 2004 04 09/Valstybės žinios'2004 Nr.52-1742)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-51/2004 01 29/ / )

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-50/2004 01 29/Įsigaliojo nuo 2004 02 07/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.10-133, Valstybės žinios'2004 Nr.26-824)

Dėl teisės aktų projektų aptarimo Aplinkos ministerijoje tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-48/2004 01 28/ / )

Dėl Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaracijos formos ir institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų monitoringą, deklaracijos formos patvirtinimo bei šių deklaracijų pasirašymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-44/2004 01 27/Įsigaliojo nuo 2004 04 07 iki 2007 09 27; Negalioja nuo 2007 09 28/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1677)

Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-43/2004 01 27/Įsigaliojo nuo 2004 02 08/Valstybės žinios'2004 Nr.21-655)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl Supaprastinto projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-41/2004 01 23/Įsigaliojo nuo 2004 02 04 iki 2008 09 16; Negalioja nuo 2008 09 17/Valstybės žinios'2004 Nr.18-556)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 97 "Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2004 01 23/Įsigaliojo nuo 2004 02 04/Valstybės žinios'2004 Nr.18-555)

Dėl gyvūnų globos koordinacinės grupės sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-39/2004 01 22/ / )

Dėl poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir taikomų Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje, galiojimo pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-38/2004 01 20/Įsigaliojo nuo 2004 01 29 iki 2004 04 24; Negalioja nuo 2004 04 25/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.7-92)

Dėl Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-35/2004 01 20/Įsigaliojo nuo 2004 02 04/Valstybės žinios'2004 Nr.18-554)

Dėl Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimų (LAND 1-2003) patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-34/2004 01 20/Įsigaliojo nuo 2004 03 05/Valstybės žinios'2004 Nr.34-1114)

Dėl projekto "Europos Sąjungos reikalavimų, taikomų polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB) šalinimui, alyvų atliekoms bei išeikvotoms baterijoms (akumuliatoriams), įgyvendinimas Lietuvoje" priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-33/2004 01 20/ / )

Dėl 2001-09-21 įsakymo Nr.477 "Dėl ministerijos kolegijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-32/2004 01 20/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 605 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-30/2004 01 19/Įsigaliojo nuo 2004 02 04 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.18-553)

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/91/EB "Dėl pastatų energetinių savybių" nuostatų įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-29/4-12/2004 01 16/Įsigaliojo nuo 2004 06 25/Valstybės žinios'2004 Nr.98-3656)

Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-13/D1-28/2004 01 16/Įsigaliojo nuo 2004 01 23 iki 2015 10 06; Negalioja nuo 2015 10 07/Valstybės žinios'2004 Nr.12-360)

Dėl Alytaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2001/LT/16/P/PE/003) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-26/2004 01 14/ / )

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-25/2004 01 14/Įsigaliojo nuo 2004 01 23/Valstybės žinios'2004 Nr.12-359)

Dėl įgaliojimo suteikimo Laimučiui Budriui derinti žuvų išteklių naudotojų vykdomas žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemones
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-23/2004 01 14/Įsigaliojo nuo 2004 01 22 iki 2004 12 31; Negalioja nuo 2005 01 01/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.5-67)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 665 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-19/2004 01 14/Įsigaliojo nuo 2004 01 18 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2004 Nr.9-245)

Dėl Pasaulio sveikatos organizacijos chartijos "Transportas, aplinka ir sveikata" koordinavimo grupės sudarymo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-3/D1-24/3-19/2004 01 14/Įsigaliojo nuo 2004 01 23 iki 2011 07 28; Negalioja nuo 2011 07 29/Valstybės žinios'2004 Nr.12-361)

Dėl nacionalinio šiltnamio dujų registro preliminaraus tyrimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-17/2004 01 13/ / )

Dėl Leidimų kirsti mišką miško savininkui blankų naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-15/2004 01 13/Įsigaliojo nuo 2004 01 23 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.12-358)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-8/2004 01 09/Įsigaliojo nuo 2004 01 23; Nauja redakcija nuo 2010 02 10/Valstybės žinios'2004 Nr.12-354)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-13/2004 01 09/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2004 01 09; Įsigaliojo nuo 2004 01 22 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.5-66)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-12/2004 01 09/Įsigaliojo nuo 2004 01 23/Valstybės žinios'2004 Nr.12-357)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-11/2004 01 09/Įsigaliojo nuo 2004 01 23/Valstybės žinios'2004 Nr.12-356)

Dėl Leidimų kirsti mišką miško valdytojui, naudotojui blankų naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-10/2004 01 09/Įsigaliojo nuo 2004 01 23 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.12-355)

Dėl Giedriaus Laduko įgaliojimo atstovauti aplinkos ministerijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-7/2004 01 08/ / )

Dėl Apmokestinamųjų gaminių apskaitos ataskaitų, Pakuočių apskaitos ataskaitų, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų, Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų, Pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų panaudojimą (eksportą) bei Metinių ataskaitų apie išduotas pažymas priėmimo ir apibendrintų duomenų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-6/2004 01 08/Įsigaliojo nuo 2004 01 08 iki 2005 01 06; Negalioja nuo 2005 01 07/ )

Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 111 "Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie aplinkos ministerijos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-5/2004 01 08/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 427 "Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 130 "Dėl valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-4/2004 01 08/Įsigaliojo nuo 2004 01 23/Valstybės žinios'2004 Nr.12-353)

Dėl 2003 05 15 įsakymo Nr.235 "Dėl kvalifikacijos reikalavimų priimant į valstybės tarnautojų pareigas regionų aplinkos apsaugos departamentuose" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-3/2004 01 08/ / )

Dėl Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-1/A1-5/2004 01 07/Įsigaliojo nuo 2004 09 01/Valstybės žinios'2004 Nr.8-203)

Teisės aktų paieška