Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2003 m. įsakymai

Dėl Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/733/2003 12 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 16/Valstybės žinios'2004 Nr.8-202)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/732/2003 12 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 16/Valstybės žinios'2004 Nr.8-201)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 118 "Dėl Privačiuose miškuose pribręstančių medynų ir brandžių bei perbrendusių medžių nebrandžiuose medynuose pagrindinių kirtimų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/731/2003 12 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 16 iki 2017 01 30; Negalioja nuo 2017 01 31/Valstybės žinios'2004 Nr.8-200)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Asmeninių žymeklių kirstiniems medžiams ženklinti išdavimo, registravimo, gamybos ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/730/2003 12 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 16 iki 2010 06 22; Negalioja nuo 2010 06 23/Valstybės žinios'2004 Nr.8-199)

Dėl Leidimų kirsti mišką tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/729/2003 12 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 16 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.8-198)

Dėl mokesčio už verslinį žuvų išteklių naudojimą bazinio tarifo perskaičiavimo įvairių tipų žvejybos įrankiams koeficientų bei lėšų, kurias žuvų išteklių naudotojai turi skirti žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo sąlygoms vykdyti, skaičiavimo 2004 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/728/2003 12 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 16 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.8-197)

Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/726/2003 12 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 21/Valstybės žinios'2004 Nr.10-290)

Dėl Pranešimų apie tiekiamas į rinką naujas chemines medžiagas tvarkos ir Cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/727/V-809/4-493/2003 12 31/Įsigaliojo nuo 2004 03 08 iki 2005 12 31; Negalioja nuo 2006 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.36-1199, Valstybės žinios'2004 Nr.1300)

Dėl žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuotų tarifų 2004 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/725/2003 12 30/Įsigaliojo nuo 2004 01 16/Valstybės žinios'2004 Nr.8-196)

Dėl žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų tarifų 2004 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/724/2003 12 30/Įsigaliojo nuo 2004 01 16/Valstybės žinios'2004 Nr.8-195)

Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2004 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/723/2003 12 30/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.8-194)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/722/2003 12 30/Įsigaliojo nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2004 Nr.68-2381)

Dėl Abiotinių veiksnių, miško ligų, vabzdžių ir žvėrių padarytų pažeidimų miškui apskaitos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/1B-251/2003 12 29/Įsigaliojo nuo 2004 03 12/Valstybės žinios'2004 Nr.38-1264)

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 30, 31, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-3156/2003 12 29/ / )

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 30, 31, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-3156/2003 12 29/ / )

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 30, 31, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-3156/2003 12 29/ / )

Dėl Požeminio vandens telkinių vertinimo ir jų priskyrimo upių baseinų rajonams metodinių reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/719/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 16/Valstybės žinios'2004 Nr.8-193)

Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/717/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 16/Valstybės žinios'2004 Nr.8-192)

Dėl Iš geležinkelių riedmenų su dyzeliniais vidaus degimo varikliais į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio skaičiavimo metodikos LAND 18-2011 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/715/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 03 10; Nauja redakcija nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2004 Nr.37-1211, Valstybės žinios'2011 Nr.83-4054)

Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos savitarpio žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2004 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/713/3D-556/2003 12 24/ / )

Dėl aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/712/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 03 10/Valstybės žinios'2004 Nr.37-1210)

Dėl valstybinio aplinkos monitoringo darbų planų 2004 metams vykdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/711/2003 12 24/ / )

Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/710/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1676)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 53-2003, LAND 54-2003, LAND 55-2003, LAND 56-2003, LAND 57-2003 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/708/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 12 11/Valstybės žinios'2004 Nr.53-1827)

Dėl požeminio vandens telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/707/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 02 08/Valstybės žinios'2004 Nr.21-654)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/705/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 02 13/Valstybės žinios'2004 Nr.23-721, Valstybės žinios'2006 Nr.240)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/704/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 02 13 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.23-720)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2004 "Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/703/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 02 15 iki 2012 01 07; Negalioja nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2004 Nr.25-779)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.08.01:2004 "Dujų sistemos pastatuose" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/702/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 02 08 iki 2012 04 30; Negalioja nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2004 Nr.21-653, Valstybės žinios'2004 Nr.840, Valstybės žinios'2010 Nr.490)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/701/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 04 07 iki 2012 08 17; Negalioja nuo 2012 08 18/Valstybės žinios'2004 Nr.50-1675)

Dėl Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2002/lt/16/p/pe/012) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/700/2003 12 24/ / )

Dėl Šiaulių regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2001/lt/16/p/pe/008) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/699/2003 12 24/ / )

Dėl Tauragės regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2001/lt/16/p/pe/004) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/698/2003 12 24/ / )

Dėl Tauragės regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2001/lt/16/p/pe/004) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/698/2003 12 24/ / )

Dėl Marijampolės regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto (Nr. 2002/lt/16/p/pe/011) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/697/2003 12 24/ / )

Dėl Plungės nuotekų valymo įrenginių, nuotekų surinkimo tinklų ir geriamojo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijos ir išplėtimo projekto (Nr. 2003/lt/16/p/pe/015) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/696/2003 12 24/ / )

Dėl Mažeikių vandenvalos įrenginių statybos, nuotekų bei geriamojo vandens sistemų renovacijos bei plėtros projekto (Nr. 2002/lt/16/p/pe/014) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/695/2003 12 24/ / )

Dėl Kėdainių vandenvalos įrenginių modernizavimo, nuotekų bei geriamojo vandens tinklų renovacijos bei plėtros projekto (nr. 2002/lt/16/p/pe/009) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/694/2003 12 24/ / )

Dėl Radviliškio vandenvalos įrenginių modernizavimo, nuotekų bei geriamojo vandens sistemų renovacijos bei plėtros projekto (Nr. 2002/lt/16/p/pe/013) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/693/2003 12 24/ / )

Dėl Kauno vandenvalos įrenginių modernizavimo, nuotekų bei geriamojo vandens tinklų plėtros projekto (Nr. 2001/lt/16/p/pe/007) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/692/2003 12 24/ / )

Dėl Neringos miesto geriamojo vandens bei nuotekų tinklų renovacijos ir išplėtimo projekto (Nr. 2001/lt/16/p/pe/006) techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/691/2003 12 24/ / )

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2004 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/690/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 08/Valstybės žinios'2004 Nr.4-82)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2004 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/689/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 08/Valstybės žinios'2004 Nr.4-81)

Dėl verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2004 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/688/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 08/Valstybės žinios'2004 Nr.4-80)

Dėl Aplinkosaugos reikalavimų paviršinėms nuotekoms tvarkyti patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/687/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 21 iki 2007 04 14; Negalioja nuo 2007 04 15/Valstybės žinios'2004 Nr.10-289)

Dėl informacijos apie vandens apsaugą ir valdymą surinkimo iš valstybės bei savivaldybių institucijų, kitų viešųjų juridinių asmenų ir Ataskaitų Europos Bendrijų Komisijai rengimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/685/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 16/Valstybės žinios'2004 Nr.8-191)

Dėl aplinkos ir finansų ministrų 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/686/1K-308/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 21/Valstybės žinios'2004 Nr.10-288)

Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos savitarpio žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2004 metais
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-556/713/2003 12 24/Įsigaliojo nuo 2004 01 01 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.124-5650)

Apie statybos taisyklių įregistravimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 12 23/Įsigaliojo nuo 2003 12 23/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.2)

Dėl bendrųjų aplinkosauginių reikalavimų gyvulininkystės ūkiams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/666/2003 12 23/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-154)

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis biudžetinei įstaigai Miško sanitarinės apsaugos tarnybai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/665/2003 12 23/Įsigaliojo nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.4-153)

Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/684/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 02 04/Valstybės žinios'2004 Nr.18-552)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/683/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 02 04 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2004 Nr.18-551)

Dėl Techninių darbo grupių geriausių prieinamų gamybos būdų informacinių dokumentų anotacijoms rengti nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/682/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 03 05/Valstybės žinios'2004 Nr.34-1113)

Dėl funkcijų eksploatuojant valstybines aplinkos oro kokybės monitoringo sistemas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/681/2003 12 19/ / )

Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB) ir įrangos, turinčios PCB, nukenksminimo ir/ar šalinimo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/679/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 21; Nauja redakcija nuo 2005 09 16/Valstybės žinios'2004 Nr.10-287, Valstybės žinios'2005 Nr.111-4069)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 61-2003 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/677/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5552)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 "Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/676/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 21 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.10-286)

Dėl Druskininkų, Elektrėnų, Joniškio rajono, Pagėgių ir Pakruojo rajono savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų parengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/675/2003 12 19/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 274 "Dėl Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/673/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 21 iki 2008 02 09; Negalioja nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2004 Nr.10-285)

Dėl ekspertų grupės Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo eigai vertinti ir atitinkamoms rekomendacijoms rengti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/672/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 08/Valstybės žinios'2004 Nr.4-79)

Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/671/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 16 iki 2014 09 30; Negalioja nuo 2014 10 01/Valstybės žinios'2004 Nr.8-190)

Dėl Pagrindinių miško kirtimo taisyklių pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/670/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 21 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2004 Nr.10-284)

Dėl Miško ugdymo kirtimų taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/669/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 02 15 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2004 Nr.25-778)

Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galias patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos bei Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pažymėjimų apskaitos žurnalo formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/668/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 08/Valstybės žinios'2004 Nr.4-78)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 315 "Dėl aplinkos ministerijos pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/667/2003 12 19/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01: 2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/665/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2003 12 28 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5551)

Dėl Monrealio protokolu kontroliuojamų medžiagų 2004 metų (2004 01 01-2004 04 30) įvežimo kvotų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/664/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 08/Valstybės žinios'2004 Nr.4-77)

Dėl Specialiųjų reikalavimų titano dioksido gamybos įrenginiams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/663/2003 12 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 23; Nauja redakcija nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2004 Nr.12-352, Valstybės žinios'2013 Nr.4-129)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 199 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" patvirtinimo", papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/662/2003 12 18/Įsigaliojo nuo 2003 12 28 iki 2005 01 11; Negalioja nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5550)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 52 "Dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje taikomų poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir kurių galiojimo laikas laikinai pratęsiamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/661/2003 12 18/Įsigaliojo nuo 2004 01 09 iki 2004 04 24; Negalioja nuo 2004 04 25/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.1-2)

Dėl biudžetinių įstaigų vadovų skatinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/660/2003 12 18/ / )

Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų bei Miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių apskaitos bei vertinimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/659/2003 12 18/Įsigaliojo nuo 2004 03 14 iki 2008 04 19; Negalioja nuo 2008 04 20/Valstybės žinios'2004 Nr.39-1280, Valstybės žinios'2004 Nr.420)

Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/652/2003 12 17/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.4-76)

Dėl informacijos apie naujų keleivinių automobilių išmetamą CO(2) kiekį teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/651/2003 12 17/Įsigaliojo nuo 2003 12 28 iki 2010 06 12; Negalioja nuo 2010 06 13/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5549)

Įstatymo dėl Monrealio protokolo pakeitimo, priimto devintajame šalies susitarime, įvykusiame Monrealyje 1997 m. rugsėjo 15-17 d., ir Monrealio protokolo pakeitimo, priimto vienuoliktajame šalių susitikime, įvykusiame Pekine 1999 m. lapkričio 29 - gruodžio 3 dienomis, ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-3137/2003 12 17/ / )

ĮSTATYMO dėl Monrealio protokolo pakeitimo, priimto devintajame šalies susitarime, įvykusiame Monrealyje 1997 m. rugsėjo 15-17 d., ir Monrealio protokolo pakeitimo, priimto vienuoliktajame šalių susitikime, įvykusiame Pekine 1999 m. lapkričio 29 - gruodžio 3 dienomis, ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-3137/2003 12 17/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-179/332 "Dėl valstybės remiamų būsto kreditų, teikiamų asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, limito 2003 metams paskirstymo bankams pagal savivaldybes" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-298/649/2003 12 16/Įsigaliojo nuo 2003 12 19/Valstybės žinios'2003 Nr.119-5448)

Dėl leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/648/ĮV-470/2003 12 16/Įsigaliojo nuo 2004 06 04/Valstybės žinios'2004 Nr.88-3251)

Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinio plano 2004-2007 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/646/2003 12 15/Įsigaliojo nuo 2004 01 21/Valstybės žinios'2004 Nr.10-283)

Dėl leidimų mėgėjiškai poledinei žvejybai žuvinto biosferos rezervate blankų išdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/645/2003 12 15/ / )

Dėl Miškų valstybės kadastro įgyvendinimo koncepcijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/644/2003 12 15/Įsigaliojo nuo 2004 01 21 iki 2004 07 06; Negalioja nuo 2004 07 07/Valstybės žinios'2004 Nr.10-282)

Apie negaliojantį atestatą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 12 12/Įsigaliojo nuo 2003 12 12/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.96)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/641/2003 12 12/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 12 12; Įsigaliojo nuo 2003 12 21 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.97-890)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 198 "Dėl Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/640/2003 12 12/Įsigaliojo nuo 2003 12 28 iki 2014 03 13; Negalioja nuo 2014 03 14/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5548)

Dėl 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/639/2003 12 12/Įsigaliojo nuo 2003 12 28 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5547)

Dėl 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/638/2003 12 12/Įsigaliojo nuo 2003 12 28 iki 2007 05 15; Negalioja nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5546)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 12 11/Įsigaliojo nuo 2003 12 11/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.94)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/637/2003 12 11/Įsigaliojo nuo 2003 12 28/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5545)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr 557 "Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimo organizavimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/635/2003 12 11/ / )

Dėl pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimo priežiūros
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/634/2003 12 11/ / )

UAB ,,Paroc" gamybos (akmens vatos) išplėtimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 12 10/ / )

UAB ,,PAROC“ gamybos (akmens vatos) išplėtimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 12 10/ / )

Dėl medžių grupių ir pavienių medžių (augančių parkuose), priskirtų augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/633/2003 12 10/Įsigaliojo nuo 2003 12 18 iki 2010 01 12; Negalioja nuo 2010 01 13/Valstybės žinios'2003 Nr.117-5364)

Dėl Medžių grupių ir pavienių medžių, kurie priskiriami augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/632/2003 12 10/Įsigaliojo nuo 2003 12 18/Valstybės žinios'2003 Nr.117-5363)

Dėl Sėklinių sklypų, kurie priskiriami augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/631/2003 12 10/Įsigaliojo nuo 2003 12 18/Valstybės žinios'2003 Nr.117-5362)

Dėl 2001 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 508 "Dėl Kai kurių rūšių laukinių gyvūnų ir augalų įvežimo į Lietuvos Respubliką sustabdymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/630/2003 12 10/Įsigaliojo nuo 2004 03 14/Valstybės žinios'2004 Nr.39-1279)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51, 224, 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(14), 51(15), 51(17), 89(1) straipsniais įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-3105/2003 12 10/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51, 224, 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(14), 51(15), 51(17), 89(1) straipsniais įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-3105/2003 12 10/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51, 224, 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(14), 51(15), 51(17), 89(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-3105/2003 12 10/ / )

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11, 12, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-3101/2003 12 10/ / )

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11, 12, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-3101/2003 12 10/ / )

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11, 12, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-3101/2003 12 10/ / )

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2004 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/629/2003 12 09/Įsigaliojo nuo 2003 12 18/Valstybės žinios'2003 Nr.117-5361)

Dėl Informacijos apie genetiškai modifikuotus organizmus rinkimo ir sisteminimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/627/2003 12 09/Įsigaliojo nuo 2003 12 18 iki 2004 10 28; Negalioja nuo 2004 10 29/Valstybės žinios'2003 Nr.117-5360)

Dėl pasirengimo struktūrinių fondų administravimui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/626/2003 12 08/ / )

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 58:2003 ir LAND 59:2003 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/624/2003 12 05/Įsigaliojo nuo 2004 04 01/Valstybės žinios'2004 Nr.6-119)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo plovikliams indams plauti rankomis kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/623/2003 12 05/Įsigaliojo nuo 2004 01 11 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2004 Nr.6-118)

Dėl žvejybos apribojimo Lietuvos Respublikos ekonominės zonos Baltijos jūroje 475, 506, 507, 535 ir 536 žvejybos kvadratuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/621/2003 12 04/Įsigaliojo nuo 2003 12 18/Valstybės žinios'2003 Nr.117-5359)

ĮSTATYMO dėl Europos konvencijų gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-3083/2003 12 04/ / )

Dėl augalų genų banko
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/617/2003 12 03/ / )

DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO MEDŽIOTOJŲ SĄVADUI IR SĄVADE SUKAUPTOS INFORMACIJOS TEIKIMO KITOMS INSTITUCIJOMS TVARKOS PATVIRTINIMO
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/609/2003 12 02/Įsigaliojo nuo 2014 09 03/ )

Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/609/2003 12 02/Įsigaliojo nuo 2003 12 11/Valstybės žinios'2003 Nr.115-5238)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 251 "Dėl valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/608/2003 12 02/Įsigaliojo nuo 2003 12 11/Valstybės žinios'2003 Nr.115-5237)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 10 d. įsakymo nr. 546 "Dėl ministerijos darbuotojų skyrimo atsakingais už nuolatinę konvencijų, prie kurių Lietuvos Respublika yra prisijungusi arba jas ratifikavusi, įgyvendinimo priežiūrą" pakeitimo bei Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo mechanizmų įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/607/2003 12 02/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 323 "Dėl Kompleksinės Nemuno žemupio ir Kuršių marių vandens išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/606/2003 12 02/Įsigaliojo nuo 2003 12 18/Valstybės žinios'2003 Nr.117-5358)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 115 "Dėl valstybinių miškų pareigūnų uniformos pavyzdžių ir jų aprašymo bei valstybinių miškų pareigūnų uniformos dėvėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/604/2003 12 01/Įsigaliojo nuo 2003 12 11 iki 2005 01 29; Negalioja nuo 2005 01 30/Valstybės žinios'2003 Nr.115-5236)

Dėl 2004 metams patvirtintos kirtimo normos nacionaliniuose parkuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/603/2003 12 01/Įsigaliojo nuo 2003 12 28/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5544)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduočių nustatymo" pakeitimo ir dėl Pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių 2004-2006 metams nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/602/2003 12 01/Įsigaliojo nuo 2003 12 11/Valstybės žinios'2003 Nr.115-5235)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų po teikimo į rinką stebėsenos (monitoringo) plano rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/601/2003 12 01/Įsigaliojo nuo 2003 12 11; Nauja redakcija nuo 2010 03 31/Valstybės žinios'2003 Nr.115-5234)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų tranzito ir netikslinio judėjimo per sieną tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/600/2003 12 01/Įsigaliojo nuo 2003 12 11 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.115-5233)

IXB transporto koridoriaus tąsos ? Vilniaus pietinės greitojo eismo gatvės įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 11 27/ / )

IXB transporto koridoriaus tąsos - Vilniaus pietinės greitojo eismo gatvės įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 11 27/ /Informaciniai pranešimai'2003 Nr.90)

Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių centrinės duomenų bazės nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/593/2003 11 25/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.115-5232)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 376 "Dėl Projektavimo, statybos ir ekspertizės įmonių kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/592/2003 11 25/Įsigaliojo nuo 2003 12 06 iki 2004 12 18; Negalioja nuo 2004 12 19/Valstybės žinios'2003 Nr.114-5171)

Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/591/2003 11 25/Įsigaliojo nuo 2003 12 06/Valstybės žinios'2003 Nr.114-5170)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" ir dėl aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 387 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 "Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/590/2003 11 25/Įsigaliojo nuo 2004 01 01 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.114-5169)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 251 "Dėl Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių" pakeitimo ir mėgėjiškos poledinės žvejybos Žuvinto biosferos rezervate leidimų išdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/589/2003 11 25/Įsigaliojo nuo 2003 12 06 iki 2005 07 14; Negalioja nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2003 Nr.114-5168)

Dėl nacionalinės degalų kokybės duomenų suvestinės teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/587/2003 11 24/Įsigaliojo nuo 2003 12 28/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5543)

Dėl Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/586/2003 11 24/Įsigaliojo nuo 2003 12 28/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5542)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 633 "Dėl profesionalios medžioklės plotų tvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/585/2003 11 24/Įsigaliojo nuo 2003 12 06/Valstybės žinios'2003 Nr.114-5167)

Įstatymo dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-3032/2003 11 24/ / )

ĮSTATYMO dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-3032/2003 11 24/ / )

Dėl ISPA įgyvendinimo agentūros pavadinimo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/581/2003 11 21/ / )

Dėl Aplinkos ministro 2003 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 91 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/580/2003 11 20/Negalioja nuo 2006 06 11/ )

Dėl nuosavų lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms pavaldžiose įstaigose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/574/2003 11 19/ / )

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių skiriamųjų ženklų ir jų aprašymo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/571/2003 11 19/Įsigaliojo nuo 2003 11 27/Valstybės žinios'2003 Nr.111-4961)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/568/2003 11 19/Įsigaliojo nuo 2004 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.122-5541, Valstybės žinios'2004 Nr.1660)

Dėl statinio saugos ir paskirties normavimo sričių priskyrimo Ūkio ministerijai
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/570/4-433/2003 11 19/Įsigaliojo nuo 2003 11 27 iki 2005 01 20; Negalioja nuo 2005 01 21/Valstybės žinios'2003 Nr.111-4960)

IX B transporto koridoriaus tąsos-Vilniaus pietinės greitojo eismo gatvės įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 11 18/ / )

Dėl Augalų genų banko nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/567/2003 11 18/Įsigaliojo nuo 2003 11 27/Valstybės žinios'2003 Nr.111-4959)

Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų akreditavimo monopolinių paslaugų kainų nustatymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/566/2003 11 17/Įsigaliojo nuo 2003 11 27 iki 2015 03 20; Negalioja nuo 2015 03 21/Valstybės žinios'2003 Nr.111-4958)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.03:2003 "Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/565/2003 11 17/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.119-5449)

Dūmų valymo nuo kietųjų dalelių ir sieros oksidų įrenginių statyba Lietuvos elektrinės 150 ir 300 MW garo katilams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 11 14/ / )

Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 7 d. įsakymo nr. 111 "Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie aplinkos ministerijos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/561/2003 11 14/ / )

AB ,,Lietuvos elektrinė" rekonstrukcija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 11 13/ / )

Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/559/2003 11 13/ / )

Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimo organizavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/557/2003 11 12/ / )

Dėl aplinkos ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 29 "Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2003 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/555/2003 11 11/Įsigaliojo nuo 2003 11 20/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4851)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 207 "Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2002 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/552/2003 11 11/Įsigaliojo nuo 2003 11 20/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4850)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/549/2003 11 10/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 11 10; Įsigaliojo nuo 2003 11 16 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.87-806)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 22 "Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/547/2003 11 07/Įsigaliojo nuo 2003 11 20 iki 2008 07 08; Negalioja nuo 2008 07 09/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4849)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/546/2003 11 07/Įsigaliojo nuo 2003 11 20/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4848)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo universaliems valikliams ir valikliams, pasižymintiems higieninėmis savybėmis, kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/544/2003 11 07/Įsigaliojo nuo 2003 12 06 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.114-5166)

Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos sklypiniu metodu perspektyvinio plano 2004-2007 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/543/2003 11 06/Įsigaliojo nuo 2003 11 20/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4847)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 583 "Dėl 2003 metų miško kirtimų normos valstybiniuose miškuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/542/2003 11 06/Įsigaliojo nuo 2003 11 20/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4846)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 389 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/540/2003 11 06/Įsigaliojo nuo 2003 11 20 iki 2008 07 08; Negalioja nuo 2008 07 09/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4845)

Dėl miško kirtimų apimčių 2004 m. paskirstymo valstybinių miškų valdytojams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/537/2003 11 05/Įsigaliojo nuo 2003 11 20/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4844)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/536/2003 11 05/Įsigaliojo nuo 2003 11 20/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4843)

Dėl aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/535/2003 11 05/ / )

Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/533/2003 11 05/Įsigaliojo nuo 2004 01 01 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4842)

Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2973/2003 11 04/ / )

Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2973/2003 11 04/ / )

Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2973/2003 11 04/ / )

Dėl atsiskaitymo už panaudotas aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas pagal sutartis (išskyrus darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutartis) tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/530/2003 11 03/ / )

Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2962/2003 10 31/ / )

Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2962/2003 10 31/ / )

Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2962/2003 10 31/ / )

Dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų importo ir eksporto
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 10 30/Įsigaliojo nuo 2003 10 30/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.82)

Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/521/2003 10 29/Įsigaliojo nuo 2003 11 20/Valstybės žinios'2003 Nr.108-4841)

UAB ,,Gumineksa" naudotų padangų perdirbimo cecho įrengimas Vievyje
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 10 27/ / )

UAB ,,Gumineksa“ naudotų padangų perdirbimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 10 27/ / )

Apie statybos taisyklių įregistravimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 10 23/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.82)

Dėl Dainių, Baužaičių ir Balandinės durpių telkinių naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 10 23/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.80)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 10 23/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.80)

Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/517/2003 10 23/Įsigaliojo nuo 2003 11 02 iki 2010 04 12; Negalioja nuo 2010 04 13/Valstybės žinios'2003 Nr.103-4618)

Dėl Nykstančių augalų nacionalinių genetinių išteklių bei jų augaviečių atkūrimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/516/2003 10 23/Įsigaliojo nuo 2003 11 02/Valstybės žinios'2003 Nr.103-4617)

Dėl kuravimo ir administravimo sričių nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/515/2003 10 23/ / )

Dainių, Baužaičių ir Balandinės durpių telkinių naudojimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 10 20/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 101 "Dėl medžiagų, skirtų karo, genocido ir okupacinių režimų represijų aukų paminklams, memorialams ir kapinėms statyti, prižiūrėti ir puošti, įvežimo, taikant atleidimo nuo muitų lengvatas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/512/2003 10 17/Įsigaliojo nuo 2003 10 30/Valstybės žinios'2003 Nr.101-4562)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 10 16/Įsigaliojo nuo 2003 10 16/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.78)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/511/2003 10 16/Įsigaliojo nuo 2003 10 25/Valstybės žinios'2003 Nr.100-4509)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 587 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/510/2003 10 16/Įsigaliojo nuo 2003 10 25 iki 2008 06 10; Negalioja nuo 2008 06 11/Valstybės žinios'2003 Nr.100-4508)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/509/2003 10 16/Įsigaliojo nuo 2003 10 25 iki 2012 01 31; Negalioja nuo 2012 02 01/Valstybės žinios'2003 Nr.100-4507)

Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/504/2003 10 13/Įsigaliojo nuo 2003 10 25; Nauja redakcija nuo 2005 06 19/Valstybės žinios'2003 Nr.100-4506)

Dėl Dotacijų ir subsidijų skyrimo iš specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos miškų urėdijų miškų gaisrų gesinimo ir jų prevencijos vykdymo ir naujų miškų įveisimo išlaidoms kompensuoti tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/501/2003 10 13/Įsigaliojo nuo 2003 10 30 iki 2012 12 18; Negalioja nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2003 Nr.101-4561)

Dėl ministerijos atstovo dalyvauti europos sąjungos darbinės grupės susitikime skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/500/2003 10 13/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/499/2003 10 13/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 10 13; Įsigaliojo nuo 2003 10 24 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.80-760)

Dėl atstovavimo valstybei uždarojoje akcinėje bendrovėje "Projektų ekspertizė" taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/498/2003 10 10/ / )

Dainių, Baužaičių ir balandinės durpių telkinių naudojimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 10 09/ / )

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/497/2003 10 09/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4476)

Dėl Miško sėklinių medynų nuostatų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/496/2003 10 09/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4475)

Dėl Informacijos apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO(2) dujų kiekį pateikimo vartotojams parduodant naujus keleivinius automobilius tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/493/2003 10 08/Įsigaliojo nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4474)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/492/2003 10 08/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 10 08; Įsigaliojo nuo 2003 10 17 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.78-756)

UAB ,,Favonius" šviesių naftos produktų kuro ir degalų bazės rekonstrukcija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 10 07/ / )

UAB ,,Favonius" šviesių naftos produktų kuro ir degalų bazės rekonstrukcija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 10 07/ / )

Dėl specializuotos strimelių žvejybos sustabdymo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2003 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/488/2003 10 07/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4473)

Dėl Aplinkos ministro 2000-06-30 įsakymo Nr.264 "Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/487/2003 10 07/Negalioja nuo 2006 04 28/ )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/485/2003 10 06/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4472)

Dėl Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-584/486/2003 10 06/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4457)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 10 02/Įsigaliojo nuo 2003 10 02/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.74)

Dėl valstybinės aplinkos monitoringo programos darbo grupių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/481/2003 10 01/ / )

Dėl tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų, kurių kailius bei odas ir iš jų pagamintas prekes įvežti į Lietuvos Respubliką draudžiama, sąrašo ir kitų prekių, kurių sudėtyje yra tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų kailių ir odų ir kurias įvežti į Lietuvos Respubliką draudžiama, sąrašo bei valstybių, iš kurių leidžiama įvežti į Lietuvos Respubliką tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų kailius, odas ir iš jų pagamintas prekes, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/477/1B-864/2003 09 30/Įsigaliojo nuo 2003 10 09/Valstybės žinios'2003 Nr.94-4256)

Dėl Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos ir Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos veiksmų ir priemonių plano 2003-2007 metams įgyvendinimo priežiūros tarpžinybinės tarybos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/476/2003 09 29/Įsigaliojo nuo 2003 10 23 iki 2005 05 14; Negalioja nuo 2005 05 15/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4471)

Dėl informacijos apie vandens taršą iš žemės ūkio šaltinių teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/475/3d-397/2003 09 29/ / )

Dėl Informacijos apie vandens taršą iš žemės ūkio šaltinių teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/475/3D-397/2003 09 29/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.68-2380)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo kompetentingos institucijos paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/474/2003 09 26/Įsigaliojo nuo 2003 10 23 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4470)

Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/473/2003 09 26/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4469)

Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/472/2003 09 25/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4468)

Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/471/2003 09 25/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4467)

Dėl Informacijos apie požeminio vandens apsaugą nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/470/2003 09 25/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.68-2379)

Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/469/2003 09 25/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4466)

Dėl sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/468/2003 09 25/Įsigaliojo nuo 2003 10 23/Valstybės žinios'2003 Nr.99-4465, Valstybės žinios'2009 Nr.1490)

Dėl atstovo europos komisijos cafe - clean air for europe (švarus oras europai) programoje skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/466/2003 09 25/ / )

Dėl savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų rengimo eilės tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/465/3D-386/2003 09 25/Įsigaliojo nuo 2003 10 18/Valstybės žinios'2003 Nr.98-4421)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/464/2003 09 24/Įsigaliojo nuo 2003 10 02 iki 2006 07 05; Negalioja nuo 2006 07 06/Valstybės žinios'2003 Nr.92-4181)

Dėl danielių ir barsukų sumedžiojimo limitų per 2003-2004 metų medžioklės sezoną patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/463/2003 09 22/Įsigaliojo nuo 2003 10 02/Valstybės žinios'2003 Nr.92-4180)

Dėl Informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/462/2003 09 22/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.68-2378)

Dėl darbo grupės sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/458/2003 09 19/ / )

Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/457/2003 09 15/Įsigaliojo nuo 2003 10 02/Valstybės žinios'2003 Nr.92-4179)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo nr. 315 "Dėl aplinkos ministerijos pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/455/2003 09 11/ / )

Dėl Aplinkos kokybės departamento direktoriaus pavaduotojo ir Aplinkos strategijos departamento Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/454/2003 09 11/ / )

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/453/2003 09 11/Įsigaliojo nuo 2003 09 25/Valstybės žinios'2003 Nr.90-4088)

Dėl tarpžinybinės darbo grupės suderintai Lietuvos Respublikos pozicijai, klausimams, susijusiems su naujos Europos Sąjungos teisės bazės cheminių medžiagų valdymo srityje, parengti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/452/4-343/2003 09 11/Negalioja nuo 2006 04 09/ )

Kremavimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2862/2003 09 11/ / )

Kremavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2862/2003 09 11/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/451/2003 09 10/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 09 10; Įsigaliojo nuo 2003 09 21 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.71-676)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 109 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų spaudų gamybos, registravimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/450/2003 09 10/Įsigaliojo nuo 2003 09 25/Valstybės žinios'2003 Nr.90-4087)

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2851/2003 09 10/ / )

ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2851/2003 09 10/ / )

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/449/2003 09 09/Įsigaliojo nuo 2003 09 18/Valstybės žinios'2003 Nr.88-4007)

Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2849/2003 09 09/ / )

Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2849/2003 09 09/ / )

Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2849/2003 09 09/ / )

Dėl tauriųjų elnių ir briedžių jauniklių medžiojimo uždraudimo 2003-2004 metų medžioklės sezonui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/448/2003 09 08/Įsigaliojo nuo 2003 09 18/Valstybės žinios'2003 Nr.88-4006)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 7 d. įsakymo nr. 111 "Dėl Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie aplinkos ministerijos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/447/2003 09 08/ / )

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 09 05/Įsigaliojo nuo 2003 09 05/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.69)

Dėl baudos kvitų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/445/2003 09 03/Įsigaliojo nuo 2003 09 18/Valstybės žinios'2003 Nr.88-4005)

Dėl informacijos pateikimo apie susijusių su ataskaitų teikimu Europos Komisijai direktyvų perkėlimą ir atsakingų padalinių ataskaitoms teikti paskyrimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/444/2003 09 03/ / )

Dėl pajūrio juostos tvarkymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/442/2003 09 01/Įsigaliojo nuo 2003 09 18/Valstybės žinios'2003 Nr.88-4004)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo kietosioms grindų dangoms kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/440/2003 08 29/Įsigaliojo nuo 2003 09 18 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.88-4003)

Dėl tarpžinybinės komisijos privataus miškų ūkio plėtros klausimams spręsti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/439/2003 08 29/ / )

Dėl darbo grupės sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/438/2003 08 29/ / )

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/437/2003 08 29/Įsigaliojo nuo 2003 09 06; Nauja redakcija nuo 2010 09 24; Nauja redakcija nuo 2011 04 17/Valstybės žinios'2003 Nr.85-3890, Valstybės žinios'2010 Nr.112-5700, Valstybės žinios'2011 Nr.46-2206)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/436/2003 08 29/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 08 29; Įsigaliojo nuo 2003 09 19 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.70-665)

Dėl Valstybinių miško medelynų modernizavimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/434/2003 08 26/Įsigaliojo nuo 2003 09 06 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2003 Nr.85-3889)

Utenos apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 08 25/ / )

Utenos apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 08 25/ / )

Dėl kasmetinių atostogų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/431/2003 08 22/ / )

Įstatymo dėl Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2796/2003 08 21/ / )

ĮSTATYMO dėl Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2796/2003 08 21/ / )

Įstatymo dėl 1989 metų Bazelio Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės Šalių Konferencijos sprendimo III/1 (Bazelio konvencijos pakeitimas) ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2795/2003 08 21/ / )

ĮSTATYMO dėl 1989 metų Bazelio Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės Šalių Konferencijos sprendimo III/1 (Bazelio konvencijos pakeitimas) ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2795/2003 08 21/ / )

Įstatymo dėl 1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (angl. emep) ilgalaikio finansavimo ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2794/2003 08 21/ / )

ĮSTATYMO dėl 1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (angl. EMEP) ilgalaikio finansavimo ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2794/2003 08 21/ / )

Prekybos centras su mašinų stovėjimo aikštele Visagine
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 08 19/ / )

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/429/2003 08 19/Įsigaliojo nuo 2003 08 30/Valstybės žinios'2003 Nr.83-3807)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 42 "Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/428/2003 08 19/Įsigaliojo nuo 2003 08 30/Valstybės žinios'2003 Nr.83-3806)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 130 "Dėl valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/427/2003 08 19/Įsigaliojo nuo 2003 08 30 iki 2004 05 11; Negalioja nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2003 Nr.83-3805)

Dėl PHARE programų koordinatorės aplinkosaugai paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/426/2003 08 14/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 583 "Dėl 2003 metų miško kirtimų normos valstybiniuose miškuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/425/2003 08 14/Įsigaliojo nuo 2003 09 18/Valstybės žinios'2003 Nr.88-4002)

Dėl aplinkos ministro įsakymo 2000 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 333 ?Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/419/2003 08 08/Įsigaliojo nuo 2003 08 23 iki 2006 07 05; Negalioja nuo 2006 07 06/Valstybės žinios'2003 Nr.81(1)-3705)

Dėl aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/418/2003 08 08/Įsigaliojo nuo 2003 08 23/Valstybės žinios'2003 Nr.81(1)-3704)

Pavojingų atliekų deginimas ir šalinimas pavojingų atliekų sąvartyne
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 08 07/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 08 07/Įsigaliojo nuo 2003 08 07/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.59)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/417/2003 08 07/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 08 07; Įsigaliojo nuo 2003 08 22 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.62-608)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo nr. 674 "Dėl paf/jtap finansuojamo nacionalinio projekto "Biosaugumo sistemos sukūrimas Lietuvoje" priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/415/2003 08 05/ / )

Pavojingų atliekų deginimas ir šalinimas pavojingų atliekų sąvartyne
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 08 04/ / )

Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/413/2003 08 04/Įsigaliojo nuo 2003 08 17; Nauja redakcija nuo 2010 09 19/Valstybės žinios'2003 Nr.80-3671)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 467 "Dėl genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų pateikimo į rinką, apgalvoto išleidimo į aplinką ar ribotai naudoti pranešimų Lietuvos Respublikoje pateikimo ir leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/412/2003 08 04/Įsigaliojo nuo 2003 08 14 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3621, Valstybės žinios'2003 Nr.81(1) (atitaisymas))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos" ir jį keitusio įsakymo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/411/V-460/2003 08 04/Įsigaliojo nuo 2003 08 23 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2003 Nr.81(2), Valstybės žinios'2003 Nr.81(3), Valstybės žinios'2003 Nr.81(1)-3703, Valstybės žinios'2003 Nr.81(3)-3703, Valstybės žinios'2003 Nr.81(2)-3703)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 386 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 56 patvirtintos specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos išlaidų sąmatos pagal priemones lėšų detalaus paskirstymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/410/2003 08 01/ / )

Dėl viešosios įstaigos Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centro likvidavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/409/2003 07 31/ / )

Dėl Informacijos apie jūros vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/408/2003 07 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.68-2377)

Dėl informacijos apie jūros vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/408/2003 07 31/ / )

Dėl Informacijos apie žuvims gyventi tinkamų vandens telkinių kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/407/2003 07 31/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.68-2376)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/406/2003 07 31/Įsigaliojo nuo 2003 08 10/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.60-578)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/405/2003 07 31/Įsigaliojo nuo 2003 08 14/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3620)

Dėl Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/404/2003 07 30/Įsigaliojo nuo 2003 08 14 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3619)

Dėl fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, prekiaudami laukiniais augalais, jų dalimis, grybais, įregistravimo užtikrinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/402/2003 07 29/Įsigaliojo nuo 2003 08 14/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3618)

Dėl tauriųjų elnių ir briedžių patinų ir patelių medžiojimo uždraudimo 2003-2004 metų medžioklės sezonu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/401/2003 07 29/Įsigaliojo nuo 2003 08 14/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3617)

Dėl transporto priemonių atsarginių dalių, skirtų remontuoti arba pakeisti susidėvėjusias, nurašymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/400/2003 07 28/ / )

Dėl bendradarbiavimo su Europos aplinkos agentūra
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/399/2003 07 28/ / )

Dėl Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/398/2003 07 25/Įsigaliojo nuo 2003 08 14/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3616)

Dėl Avarijų likvidavimo komiteto sudėties
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-446/395/2003 07 25/Įsigaliojo nuo 2003 08 07 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.77-3536, Valstybės žinios'2003 Nr.800)

Dėl informacijos teikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/394/2003 07 24/ / )

Dėl aplinkos ministro ir ūkio ministro 2000 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 157/155 "Dėl Prekybos laukiniais augalais, jų dalimis, grybais tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/392/4-295/2003 07 24/Įsigaliojo nuo 2003 08 14 iki 2014 07 14; Negalioja nuo 2014 07 15/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3608)

Dėl Žalos, padarytos augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams bei jų augavietėms, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/391/2003 07 22/Įsigaliojo nuo 2003 08 14/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3615)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/390/2003 07 21/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.83-3804)

Dėl leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pavyzdžių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/3-439/2003 07 21/Įsigaliojo nuo 2003 08 09; Nauja redakcija nuo 2008 06 13/Valstybės žinios'2003 Nr.78-3585)

Dėl aplinkos ir finansų ministrų 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/388/1K-205/2003 07 21/Įsigaliojo nuo 2003 07 31 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.75-3492)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/387/2003 07 17/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3614)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2003 m." pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 76 "Dėl kai kurių žuvų gaudymo Kuršių mariose žvejybos draudimo metu tvarkos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/385/2003 07 16/Įsigaliojo nuo 2003 08 02/Valstybės žinios'2003 Nr.76-3500)

Dėl ministerijos strateginio veiklos plano rengimo organizavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/384/2003 07 16/ / )

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2773/2003 07 16/ / )

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokejimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2773/2003 07 16/ / )

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokejimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2773/2003 07 16/ / )

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2772/2003 07 16/ / )

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2772/2003 07 16/ / )

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2772/2003 07 16/ / )

Dėl aplinkos ministerijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/382/2003 07 15/ / )

Dėl aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 419 "Dėl reglamento STR 1.12.03:2000 "Potencialiai pavojingų hidro technikos statinių techninės būklės įvertinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/380/2003 07 14/Įsigaliojo nuo 2003 08 14 iki 2007 01 04; Negalioja nuo 2007 01 05/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3613)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 409 "Dėl LAND 16-96 "Aplinkosaugos reikalavimai mažųjų hidroelektrinių projektavimui, statybai ir eksploatavimui" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/379/2003 07 14/Įsigaliojo nuo 2003 08 14/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3612)

Dėl aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 207 "Dėl potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių priežiūros ir kontrolės" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/378/2003 07 14/Įsigaliojo nuo 2003 08 14 iki 2007 03 27; Negalioja nuo 2007 03 28/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3611)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 157 "Dėl Leidimų naudoti paviršinio vandens telkinius laivybai, hidrotechnikos statinių reikmėms išdavimo, atnaujinimo, perleidimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/377/2003 07 14/Įsigaliojo nuo 2003 08 09/Valstybės žinios'2003 Nr.78-3587)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2002 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/376/2003 07 14/Įsigaliojo nuo 2003 08 09/Valstybės žinios'2003 Nr.78-3586)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 68 "Dėl žuvų apsaugos priemonių mažosiose hidroelektrinėse" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/375/2003 07 14/Įsigaliojo nuo 2003 08 09/Valstybės žinios'2003 Nr.78-3583)

Dėl teršalų normatyvų viršijimo fiksavimo ir sankcijų taikymo dokumentų registracijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/374/2003 07 14/ / )

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/373/2003 07 14/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3305)

Dėl STR 2.01.03:2003 "Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/372/2003 07 14/Įsigaliojo nuo 2003 08 17 iki 2009 08 08; Negalioja nuo 2009 08 09/Valstybės žinios'2003 Nr.80-3670)

Apie nesudėtingų statinių projekto schemos rengimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 07 10/Įsigaliojo nuo 2003 07 10/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.54)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/365/2003 07 10/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 07 10; Įsigaliojo nuo 2003 07 20 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.54-511)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo televizoriams kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/364/2003 07 10/Įsigaliojo nuo 2003 07 26 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.74-3452, Valstybės žinios'2003 Nr.77-3534)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 362 "Dėl vandens telkinių suskirstymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/363/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3304)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 617 "Dėl keitimosi informacija apie paviršinio vandens kokybę" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/362/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19 iki 2010 12 09; Negalioja nuo 2010 12 10/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3303)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 376 "Dėl projektavimo, statybos ir ekspertizės įmonių kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/361/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19 iki 2004 12 18; Negalioja nuo 2004 12 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3302)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 323 "Dėl kompleksinės Nemuno žemupio ir Kuršių marių vandens išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo programos patvirtinimo"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/360/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3301)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 143 "Dėl Pesticidų atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/359/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3300)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 136 "Dėl Duomenų apie taršos šaltinius ir iš jų išmetamus (išleidžiamus) pagrindinius teršalus pateikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/358/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19 iki 2007 01 18; Negalioja nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3299)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo vykdymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/357/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3298)

Dėl aplinkos apsaugos ministro 1995 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 96 "Valstybinės aplinkos laboratorinės kontrolės nuostatai (LAND 6-95/V01)" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/356/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19 iki 2003 12 31; Negalioja nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3297)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 46 "Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo valstybės kadastre ir klasifikatoriaus sudarymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/355/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19 iki 2009 12 17; Negalioja nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3296)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 4 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 45-2001 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/354/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19 iki 2008 05 31; Negalioja nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3295)

Dėl Aplinkos ministro 1999 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1 „Dėl leidimų aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti išdavimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/353/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3294)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/351/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 20/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.54-510)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 37 "Dėl verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2003 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/350/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3293)

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/349/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 08 02; Nauja redakcija nuo 2012 06 29/Valstybės žinios'2003 Nr.76-3499)

Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-414/346/2003 07 09/Įsigaliojo nuo 2003 08 07/Valstybės žinios'2003 Nr.77-3535)

Dėl LAND 50-2003 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/338/2003 07 08/Įsigaliojo nuo 2003 08 09 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.78-3584)

Dėl Miško sodmenų, medžių ir krūmų sėklų kokybės reikalavimų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/337/2003 07 08/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3292)

Dėl pretenzijų bei ieškinių už aplinkai padarytą žalą teikimo ir žalos išieškojimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/335/2003 07 08/ / )

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/334/2003 07 04/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3610)

Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 11 "Dėl piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų pratęsimo, įskaitos vedimo ir atsiskaitymo už neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/1A-45/2003 07 03/Įsigaliojo nuo 2003 07 10/Valstybės žinios'2003 Nr.68-3112)

Dėl Valstybės remiamų būsto kreditų, teikiamų asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, limito 2003 metams paskirstymo bankams pagal savivaldybes
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/1K-179/332/2003 07 02/Įsigaliojo nuo 2003 07 05/Valstybės žinios'2003 Nr.65-2976)

Įstatymo dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, ypač esančiose Afrikoje, ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2738/2003 07 01/ / )

ĮSTATYMO dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, ypač esančiose Afrikoje, ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2738/2003 07 01/ / )

Prekybos centro su automobilių stovėjimo aikštele Visagine statyba
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 06 30/ / )

Dėl Duomenų apie upių baseinų rajone esančius saugomus plotus rinkimo ir sisteminimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/329/2003 06 30/Įsigaliojo nuo 2003 07 11; Nauja redakcija nuo 2009 04 12/Valstybės žinios'2003 Nr.69-3152)

Dėl informacijos apie nuotekų tvarkymą pateikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/328/2003 06 30/Įsigaliojo nuo 2004 01 01 iki 2006 01 30; Negalioja nuo 2006 01 31/Valstybės žinios'2004 Nr.68-2375)

Dėl STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/325/2003 06 30/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.90-4086)

Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/326/4-253/2003 06 30/Įsigaliojo nuo 2003 07 05 iki 2010 07 15; Negalioja nuo 2010 07 16/Valstybės žinios'2003 Nr.65-2975)

Dėl Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos ir Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos veiksmų ir priemonių plano 2003-2007 metams įgyvendinimo priežiūros tarpžinybinės tarybos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/324/2003 06 27/Įsigaliojo nuo 2003 07 05 iki 2005 05 14; Negalioja nuo 2005 05 15/Valstybės žinios'2003 Nr.65-2974)

Dėl metinės ataskaitos apie aplinkos oro kokybę teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/323/2003 06 27/Įsigaliojo nuo 2003 07 05 iki 2013 07 18; Negalioja nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.65-2973)

Dėl informacijos ir duomenų iš aplinkos oro užterštumą matuojančių stočių teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/322/2003 06 27/Įsigaliojo nuo 2003 07 05 iki 2013 07 18; Negalioja nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.65-2972)

Dėl Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/320/2003 06 25/Įsigaliojo nuo 2003 08 14 iki 2009 12 31; Negalioja nuo 2010 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.79-3609)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 "Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/318/2003 06 25/Įsigaliojo nuo 2003 07 01/Valstybės žinios'2003 Nr.64-2913)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 "Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/317/3D-247/2003 06 24/Įsigaliojo nuo 2003 06 26/Valstybės žinios'2003 Nr.60-2740)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/315/2003 06 23/Įsigaliojo nuo 2003 07 01 iki 2004 05 31; Negalioja nuo 2004 06 01/Valstybės žinios'2003 Nr.64-2912)

Apie statybos taisyklių įregistravimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 06 20/Įsigaliojo nuo 2003 06 20/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.47)

Apie parengtą leidinį „Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklė - 2003"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 06 20/Įsigaliojo nuo 2003 06 20/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.47)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 649 "Dėl Monrealio protokolu kontroliuojamų medžiagų 2003 metų įvežimo kvotų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/313/2003 06 20/Įsigaliojo nuo 2003 07 19/Valstybės žinios'2003 Nr.71-3291)

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/312/2003 06 20/Įsigaliojo nuo 2003 06 28/Valstybės žinios'2003 Nr.61-2820)

Dėl konkurso-apžiūros "Gražiausia kaimo sodyba 2003" organizavimo, vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/311/3D-243/2003 06 20/Įsigaliojo nuo 2003 07 01/Valstybės žinios'2003 Nr.64-2911)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2003 "Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/310/2003 06 19/Įsigaliojo nuo 2003 06 29 iki 2009 11 21; Negalioja nuo 2009 11 22/Valstybės žinios'2003 Nr.63-2857)

Dėl Laukinių gyvūnų žymėjimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/309/2003 06 17/Įsigaliojo nuo 2003 06 28 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2003 Nr.61-2819)

Dėl Supaprastinto projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aktuali redakcija/98/2003 06 11/Aktuali nuo 2003 06 11 iki 2004 01 22/ )

Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aktuali redakcija/97/2003 06 11/Aktuali nuo 2003 06 21 iki 2004 02 03/ )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl Supaprastinto projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/304/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 21 iki 2008 09 16; Negalioja nuo 2008 09 17/Valstybės žinios'2003 Nr.59-2687)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09. 04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/303/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 29 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.62-2833)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 97 "Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/302/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 21/Valstybės žinios'2003 Nr.59-2686)

Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/299/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2004 01 01; Nauja redakcija nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2003 Nr.62-2832, Valstybės žinios'2012 Nr.107-5438)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, vertės bazinių įkainių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/298/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 21 iki 2008 06 30; Negalioja nuo 2008 07 01/Valstybės žinios'2003 Nr.59-2685)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 199 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/296/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 21 iki 2005 01 11; Negalioja nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2003 Nr.59-2684)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 51:2003 ir LAND 52:2003 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/295/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 21/Valstybės žinios'2003 Nr.59-2688)

Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos, Piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/294/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 28/Valstybės žinios'2003 Nr.61-2818)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 104 "Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/291/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 19/Valstybės žinios'2003 Nr.58-2612)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 "Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/289/2003 06 11/Įsigaliojo nuo 2003 06 19 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.58-2611)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 387 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 "Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/287/2003 06 10/Įsigaliojo nuo 2003 06 19 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.58-2610)

Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/285/2003 06 09/Įsigaliojo nuo 2003 06 19; Nauja redakcija nuo 2010 11 19/Valstybės žinios'2003 Nr.58-2609)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 67 "Dėl Klaipėdos uosto gilinimo darbų poveikio žuvininkystei vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/282/2003 06 06/Įsigaliojo nuo 2003 06 19/Valstybės žinios'2003 Nr.58-2608)

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/273/2003 06 03/Įsigaliojo nuo 2003 06 12/Valstybės žinios'2003 Nr.56-2508)

Dėl Paraiškų dėl aplinkosaugos projektų (priemonių) finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/270/2003 05 30/Įsigaliojo nuo 2003 07 31 iki 2004 05 26; Negalioja nuo 2004 05 27/Valstybės žinios'2003 Nr.75-3491)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 551 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 458 "Dėl baudos kvitų formos, baudos kvitų ir jų knygelės aprašymo bei baudos kvitų išdavimo, naudojimo, saugojimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo" 1.3 ir 4 punktų galiojimo sustabdymo bei baudos kvitų naudojimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/269/2003 05 30/Įsigaliojo nuo 2003 06 12 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.56-2507)

Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/268/2003 05 30/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2003 05 30; Įsigaliojo nuo 2003 06 08 iki 2009 09 16; Negalioja nuo 2009 09 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.42-386)

Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/265/2003 05 29/Įsigaliojo nuo 2003 06 07/Valstybės žinios'2003 Nr.55-2467)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/264/2003 05 29/Įsigaliojo nuo 2003 06 12 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2003 Nr.56-2506)

Dėl Leidimų plaukioti mažosiomis plaukiojimo priemonėmis Lietuvos Respublikos vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/263/2003 05 29/Įsigaliojo nuo 2003 06 19 iki 2004 04 21; Negalioja nuo 2004 04 22/Valstybės žinios'2003 Nr.58-2607)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 506 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2002 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/259/2003 05 28/Įsigaliojo nuo 2003 06 12 iki 2004 02 12; Negalioja nuo 2004 02 13/Valstybės žinios'2003 Nr.56-2505)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo plonojo popieriaus gaminiams kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/257/2003 05 28/Įsigaliojo nuo 2003 06 07 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.55-2466)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2/7 "Dėl specialistų atestavimo žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinei ekspertizei atlikti ir žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkų patvirtinimo ir komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-217/261/2003 05 28/Įsigaliojo nuo 2003 06 05 iki 2009 08 31; Negalioja nuo 2009 09 01/Valstybės žinios'2003 Nr.54-2415)

Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 05 23/Įsigaliojo nuo 2003 05 23/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.41)

Apie statybos taisyklių įregistravimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 05 22/Įsigaliojo nuo 2003 05 22/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.40)

Dėl strimelių žvejybos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/252/2003 05 22/Įsigaliojo nuo 2003 05 31/Valstybės žinios'2003 Nr.52-2349)

Dėl Almos Čepienės kvalifikacijos atestato
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 05 21/Įsigaliojo nuo 2003 05 21/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.39)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 526 "Dėl Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/249/2003 05 20/Įsigaliojo nuo 2003 05 31 iki 2004 04 29; Negalioja nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2003 Nr.52-2348)

Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/248/2003 05 20/Įsigaliojo nuo 2003 06 12; Nauja redakcija nuo 2008 11 12/Valstybės žinios'2003 Nr.56-2504)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159, 159(1), 189(1), 189(2), 189(12), 189(13), 221, 246(3), 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2577/2003 05 20/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159, 159(1), 189(1), 189(2), 189(12), 189(13), 221, 246(3), 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2577/2003 05 20/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159, 159(1), 189(1), 189(2), 189(12), 189(13), 221, 246(3), 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2577/2003 05 20/ / )

Dėl aplinkos ministro 2003 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 37 "Dėl verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2003 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/246/2003 05 19/Įsigaliojo nuo 2003 05 29/Valstybės žinios'2003 Nr.51-2300)

Dėl ungurių verslinės žvejybos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/245/2003 05 19/Įsigaliojo nuo 2003 05 29 iki 2005 06 02; Negalioja nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2003 Nr.51-2299)

Dėl Aplinkos ministerijos V. Bergo premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/243/2003 05 19/Įsigaliojo nuo 2003 05 29/Valstybės žinios'2003 Nr.51-2298)

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/240/2003 05 19/Įsigaliojo nuo 2003 05 29/Valstybės žinios'2003 Nr.51-2297)

Dėl Pastatų, statinių, įrenginių, pastatytų iki 1996 m. sausio 1 d., saugaus naudojimo termino nustatymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/237/2003 05 19/Įsigaliojo nuo 2003 05 29/Valstybės žinios'2003 Nr.51-2296)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 "Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/236/2003 05 19/Įsigaliojo nuo 2003 05 29 iki 2013 08 31; Negalioja nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2003 Nr.51-2295)

Dėl kvalifikacijos reikalavimų priimant į valstybės tarnautojų pareigas regionų aplinkos apsaugos departamentuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/235/2003 05 15/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/233/2003 05 15/Įsigaliojo nuo 2003 07 01/Valstybės žinios'2003 Nr.59-2683)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 85 "Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/232/2003 05 15/Įsigaliojo nuo 2003 05 24 iki 2007 03 27; Negalioja nuo 2007 03 28/Valstybės žinios'2003 Nr.50-2241)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/231/2003 05 15/Įsigaliojo nuo 2003 07 01/Valstybės žinios'2003 Nr.59-2682)

Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/230/2003 05 15/Įsigaliojo nuo 2003 05 24/Valstybės žinios'2003 Nr.50-2240)

Dėl komisijos švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (pranciškonų) bažnyčios Vilniuje, Trakų 9/1, pietinio stogo ir šv.Ivo koplyčios stogo avaringumo būklei nustatyti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/229/2003 05 15/ / )

Dėl aplinkos ministro 2001 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 91 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų surinkimo ir kaupimo tvarkos patvirtinimo" patvirtintos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų surinkimo ir kaupimo tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/225/2003 05 14/Įsigaliojo nuo 2003 05 24/Valstybės žinios'2003 Nr.50-2239)

Dėl aplinkos ministerijos ir Lietuvos miško savininkų asociacijos bendrų veiksmų ir priemonių 2003 metais plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/223/2003 05 14/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/222/2003 05 14/Įsigaliojo nuo 2003 05 24 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2003 Nr.50-2238)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo nr.595 "Dėl įgaliojimų suteikimo kuruoti ministerijos kompetencijai priskirtas veiklos sritis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/221/2003 05 12/ / )

Dėl aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų mokymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/220/2003 05 12/ / )

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/217/2003 05 12/Įsigaliojo nuo 2003 05 24 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.50-2237)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 115 "Dėl valstybinių miškų pareigūnų uniformos pavyzdžių ir jų aprašymo bei valstybinių miškų pareigūnų uniformos dėvėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/216/2003 05 12/Įsigaliojo nuo 2003 05 29 iki 2005 01 29; Negalioja nuo 2005 01 30/Valstybės žinios'2003 Nr.51-2294)

Dėl Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 62 "Dėl medžioklės ataskaitų formų" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/214/2003 05 07/Įsigaliojo nuo 2003 05 24/Valstybės žinios'2003 Nr.50-2236)

Dėl Miško genetinių išteklių atrankos metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/213/2003 05 07/Įsigaliojo nuo 2003 05 24 iki 2012 02 07; Negalioja nuo 2012 02 08/Valstybės žinios'2003 Nr.50-2235)

Dėl lrv 2003 m. sausio 21 d. nutarimu nr.56 patvirtintos specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programoms išlaidų sąmatos pagal priemones 5 ir 9.3 punktuose numatytų lėšų detalaus paskirstymo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/212/2003 05 07/ / )

Dėl komisijos Šiaulių vyskupijos Šaukoto parapijos Šv. Trejybės bažnyčios pastato techninei būklei įvertinti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/210/2003 05 06/ / )

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/207/2003 05 05/Įsigaliojo nuo 2003 05 16/Valstybės žinios'2003 Nr.48-2140)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 42 "Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/206/2003 05 05/Įsigaliojo nuo 2003 05 16/Valstybės žinios'2003 Nr.48-2139)

Dėl šernų ir stirnų sumedžiojimo limitų per 2003-2004 metų medžioklės sezoną patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/205/2003 04 29/Įsigaliojo nuo 2003 05 10/Valstybės žinios'2003 Nr.45-2044)

Dėl strimelių žvejybos apribojimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2003 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/204/2003 04 29/Įsigaliojo nuo 2003 05 15 iki 2003 05 30; Negalioja nuo 2003 05 31/Valstybės žinios'2003 Nr.47-2081)

(Dėl aplinkos ministro 2003 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 171 atitaisymo)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Atitaisymas/ /2003 04 25/ /Valstybės žinios'2003 Nr.390)

Dėl 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/203/2003 04 25/Įsigaliojo nuo 2003 05 24 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2003 Nr.50-2234)

Dėl Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos veiksmų ir priemonių plano 2003-2007 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/201/2003 04 25/Įsigaliojo nuo 2003 05 16 iki 2005 05 14; Negalioja nuo 2005 05 15/Valstybės žinios'2003 Nr.48-2138)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/198/2003 04 25/Įsigaliojo nuo 2004 01 23/Valstybės žinios'2004 Nr.12-351)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 87/59 "Dėl Nuompinigių už valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/199/1K-111/2003 04 25/Įsigaliojo nuo 2003 05 01 iki 2007 06 12; Negalioja nuo 2007 06 13/Valstybės žinios'2003 Nr.41-1891)

(Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 128 atitaisymo)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Atitaisymas/ /2003 04 24/Įsigaliojo nuo 2003 04 24/Valstybės žinios'2003 Nr.380)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2002 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/194/2003 04 22/Įsigaliojo nuo 2003 07 01 iki 2004 02 12; Negalioja nuo 2004 02 13/Valstybės žinios'2003 Nr.43-1994)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 04 17/Įsigaliojo nuo 2003 04 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.29)

Dėl respublikinių statybos normų RSN 138-92* "Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/189/2003 04 17/Įsigaliojo nuo 2003 05 02 iki 2007 02 28; Negalioja nuo 2007 03 01/Valstybės žinios'2003 Nr.42-1959)

Dėl negyvenamųjų patalpų ir pastato perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/187/2003 04 16/Įsigaliojo nuo 2003 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.38-1751)

Dėl Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių 24 punkto pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/186/2003 04 16/Įsigaliojo nuo 2003 04 25 iki 2005 07 14; Negalioja nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2003 Nr.38-1750)

Dėl UAB "Jata", UAB "Vanesa", UAB "Helesta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/185/2003 04 14/Įsigaliojo nuo 2003 04 20/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.30-254)

Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/184/2003 04 14/Įsigaliojo nuo 2003 05 02; Nauja redakcija nuo 2007 02 07; Nauja redakcija nuo 2009 09 01; Nauja redakcija nuo 2009 09 23; Nauja redakcija nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2003 Nr.42-1958)

Dėl architektų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/182/2003 04 14/Įsigaliojo nuo 2003 05 08 iki 2005 08 02; Negalioja nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2003 Nr.43-1993)

Dėl palydovinio ryšio žvejybos laivų stebėjimo sistemos
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-156/178/2003 04 11/Įsigaliojo nuo 2003 04 25 iki 2006 01 26; Negalioja nuo 2006 01 27/Valstybės žinios'2003 Nr.38-1748)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/176/2003 04 10/Įsigaliojo nuo 2003 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.40-1873)

Apie ekspertizės rangovų veiklą 2003 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 04 09/Įsigaliojo nuo 2003 04 09/Informaciniai pranešimai'2004 Nr.30)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 199 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/175/2003 04 09/Įsigaliojo nuo 2003 04 19 iki 2005 01 11; Negalioja nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2003 Nr.37-1638)

Dėl Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškų informacinio centro vykdomos Visuomenės švietimo miškų ūkio klausimais ir miškų ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo bei privačių miškų savininkų mokymo ir švietimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/174/2003 04 09/Įsigaliojo nuo 2003 04 19/Valstybės žinios'2003 Nr.37-1637)

Dėl UAB "Automatikos sistemos", UAB "Cosma statyba", UAB "Dauniškis ir Ko" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/173/2003 04 09/Įsigaliojo nuo 2003 04 20/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.30-253)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 601 "Dėl genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų naudojimo Lietuvos Respublikoje pažymų išdavimo tvarkos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/172/2003 04 09/Įsigaliojo nuo 2003 04 19/Valstybės žinios'2003 Nr.37-1636)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.05:2003 "Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/171/2003 04 09/Įsigaliojo nuo 2003 04 19/Valstybės žinios'2003 Nr.37-1635, Valstybės žinios'2003 Nr.390)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/170/2003 04 08/Įsigaliojo nuo 2003 04 19 iki 2007 12 13; Negalioja nuo 2007 12 14/Valstybės žinios'2003 Nr.37-1634)

Dėl Vandentvarkos darbuotojų dienos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/169/2003 04 07/Įsigaliojo nuo 2003 04 26/Valstybės žinios'2003 Nr.39-1792)

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/168/2003 04 07/Įsigaliojo nuo 2003 04 12/Valstybės žinios'2003 Nr.35-1513)

Dėl Žemės sklypų formavimo rengiant žemėtvarkos projektus taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-137/164/2003 04 04/Įsigaliojo nuo 2003 04 12 iki 2004 10 09; Negalioja nuo 2004 10 10/Valstybės žinios'2003 Nr.35-1516)

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2480/2003 04 03/ / )

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2480/2003 04 03/ / )

Įstatymų projektų Reg. Nr. IXP-2479, IXP-2480 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2479/2003 04 03/ / )

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2, 4, 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2479/2003 04 03/ / )

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2, 4, 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2479/2003 04 03/ / )

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkto pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2478/2003 04 03/ / )

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkto pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2478/2003 04 03/ / )

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkto pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2478/2003 04 03/ / )

Dėl Prašymo patikrinti senus statinius formos, Senų statinių patikrinimo akto formos ir Senų statinių patikrinimo akto pildymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija/Įsakymas/158/89/2003 04 03/Įsigaliojo nuo 2003 04 12 iki 2011 12 06; Negalioja nuo 2011 12 07/Valstybės žinios'2003 Nr.35-1511)

Dėl asociacijos "Lietuvos keliai" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/157/2003 04 01/Įsigaliojo nuo 2003 04 13/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.28-216)

Dėl miškų ūkio konsultacinės tarybos prie Aplinkos ministerijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/151/2003 03 31/ / )

Dėl Telekomunikacijų statybos įmonių asociacijos statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/143/2003 03 31/Įsigaliojo nuo 2003 04 13/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.28-215)

Dėl UAB "Altausta", UAB "Estora", UAB "Aldma" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/142/2003 03 31/Įsigaliojo nuo 2003 04 13/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.28-214)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 90 "Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo indų plovikliams kriterijų" galiojimo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/141/2003 03 31/Įsigaliojo nuo 2003 04 17 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.36-1599)

Dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo atitikties įvertinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/140/2003 03 31/ / )

Atliekų (naudotų tepalų, panaudotų oro ir tepalo filtrų) surinkimas, pakavimas ir laikinas saugojimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 03 27/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 03 27/Įsigaliojo nuo 2003 03 27/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.23)

Dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/6.3-1.7-238/2003 03 27/Įsigaliojo nuo 2003 03 27/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.24)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 35 "Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo skalbimo priemonėms kriterijų" galiojimo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/139/2003 03 25/Įsigaliojo nuo 2003 04 12 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.35-1517)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms ir auginimo terpėms kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/138/2003 03 25/Įsigaliojo nuo 2003 04 19 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.37-1633)

Dėl 2001 m. rugsėjo 21 d.įsakymo nr.477 "Dėl ministerijos kolegijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/132/2003 03 24/ / )

Atliekų (naudotų tepalų, panaudotų oro ir tepalo filtrų) surinkimas, pakavimas ir laikinas saugojimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 03 21/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriaus patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/130/2003 03 21/Įsigaliojo nuo 2003 04 10 iki 2017 02 07; Negalioja nuo 2017 02 08/Valstybės žinios'2003 Nr.34-1442)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos leidimų išdavimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/128/2003 03 21/Įsigaliojo nuo 2003 04 01 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.33-1393, Valstybės žinios'2003 Nr.380)

Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/4-105/131/3-172/2003 03 21/Įsigaliojo nuo 2003 05 01 iki 2006 09 09; Negalioja nuo 2006 09 10/Valstybės žinios'2003 Nr.30-1269)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/127/2003 03 20/Įsigaliojo nuo 2004 01 23 iki 2007 10 06; Negalioja nuo 2007 10 07/Valstybės žinios'2004 Nr.12-350)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02 :2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/126/2003 03 20/Įsigaliojo nuo 2003 04 05 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.33-1392)

Dėl 2002-2003 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/125/2003 03 19/Įsigaliojo nuo 2003 03 30/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.24-184)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. vasario 11 d. įsakymo nr. 72 "Dėl Neries baseino investicinio plano projekto, numatomo įgyvendinti ISPA lėšomis, dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/121/2003 03 18/ / )

Dėl UAB "Edrija", UAB "Ketoma", UAB "Piniava" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/119/2003 03 18/Įsigaliojo nuo 2003 03 27/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.23-169)

Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/118/2003 03 17/Įsigaliojo nuo 2003 11 27/Valstybės žinios'2003 Nr.111-4957)

Prekybos centras Vytėnuose Islandijos plente Kaune
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 03 14/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 123/43 "Dėl leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija/Įsakymas/115/51/2003 03 13/Įsigaliojo nuo 2003 03 21/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.21-142)

Dėl Privačių miškų savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo perspektyvinės programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/114/2003 03 12/Įsigaliojo nuo 2003 04 01 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2003 Nr.31-1291)

Dėl Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/110/2003 03 07/Įsigaliojo nuo 2003 03 22 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2003 Nr.28-1168)

Apie miškotvarkos projektų autorių atestavimo komisijos posėdį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 03 06/Įsigaliojo nuo 2003 03 06/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.18)

Dėl Valstybinių miškų pareigūnų spaudų gamybos, registravimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/109/2003 03 05/Įsigaliojo nuo 2003 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.40-1872)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 "Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/107/2003 03 05/Įsigaliojo nuo 2003 03 22/Valstybės žinios'2003 Nr.28-1167)

Dėl UAB "Konsolė", UAB "Karkasinė statyba", UAB "Būsto sprendimai" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/106/2003 03 05/Įsigaliojo nuo 2003 03 21/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.21-141)

Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/104/2003 03 04/Įsigaliojo nuo 2003 03 20/Valstybės žinios'2003 Nr.27-1103)

Dėl Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/103/2003 02 28/Įsigaliojo nuo 2003 03 16/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.20-131)

Dėl negyvenamųjų patalpų ir kito turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/102/2003 02 28/Įsigaliojo nuo 2003 03 15/Valstybės žinios'2003 Nr.26-1063)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 60/50 "Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės atliekamų statinių kadastro matavimų ir apskaitos darbų laikinojo kainininko patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/101/3D-72/2003 02 28/Įsigaliojo nuo 2003 03 13/Valstybės žinios'2003 Nr.25-1027)

Dėl Supaprastinto projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/98/2003 02 25/Įsigaliojo nuo 2003 03 01 iki 2008 09 16; Negalioja nuo 2008 09 17/Valstybės žinios'2003 Nr.22-942)

Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/97/2003 02 25/Įsigaliojo nuo 2003 03 01/Valstybės žinios'2003 Nr.22-941)

Dėl Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/90/2003 02 20/Įsigaliojo nuo 2003 02 27 iki 2004 12 18; Negalioja nuo 2004 12 19/Valstybės žinios'2003 Nr.20-857)

Dėl UAB "Kašiva", UAB "Keldarista", UAB "Ketoma" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/89/2003 02 20/Įsigaliojo nuo 2003 03 07/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.18-120)

Dėl aplinkos ir finansų ministrų 2000 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 43/7 "Dėl medžioklės kainoraščių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/85/1K-041/2003 02 20/Įsigaliojo nuo 2003 02 28/Valstybės žinios'2003 Nr.21-910)

Prkybos centro Vytėnuose Islandijos plente Kaune įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 02 17/ / )

Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 02 17/Įsigaliojo nuo 2003 02 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.16)

Dėl UAB "Daila", UAB "Izobara", UAB "Liunetė" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/83/2003 02 17/Įsigaliojo nuo 2003 02 28/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.16-111)

Dėl Turto valdytojų sprendimų išnuomoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą derinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/82/2003 02 17/Įsigaliojo nuo 2003 02 28 iki 2009 05 15; Negalioja nuo 2009 05 16/Valstybės žinios'2003 Nr.21-909)

Dūmų valymo įrenginių statyba AB ,,Lietuvos elektrinė"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 02 13/ / )

Dūmų valymo įrenginių statyba AB ,,Lietuvos elektrinė"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 02 13/ / )

Dėl medžioklės dokumentų pavyzdinių formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/77/2003 02 12/Įsigaliojo nuo 2003 02 28/Valstybės žinios'2003 Nr.21-908)

Dėl Lietuvos miškotvarkos taisyklių tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/76/2003 02 12/Įsigaliojo nuo 2003 03 20 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.27-1102)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/73/2003 02 11/Įsigaliojo nuo 2003 02 28/Valstybės žinios'2003 Nr.21-907)

Dėl Nemuno aukštupio baseino investicinio plano projekto, numatomo įgyvendinti ISPA lėšomis, dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/71/2003 02 11/ / )

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/70/2003 02 10/Įsigaliojo nuo 2003 02 20/Valstybės žinios'2003 Nr.17-747)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 443 ir juo patvirtintos pavyzdinės metodikos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/67/2003 02 10/Įsigaliojo nuo 2003 02 20/Valstybės žinios'2003 Nr.17-746)

Dėl infliacijos (vartotojų kainų) indekso, skaičiuojant savivaldybės (valstybės) lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų vertę
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 02 06/Įsigaliojo nuo 2003 02 06/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.12)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 01 16 įsakymo Nr. 27/3D-13 "Dėl aplinkosaugos reikalavimų nustatymo saugomų ir globojamų žuvų rūšių migracijos keliuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/65/3D-35/2003 02 06/Įsigaliojo nuo 2003 03 15 iki 2006 12 05; Negalioja nuo 2006 12 06/Valstybės žinios'2003 Nr.26-1062)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymo projekto PRIEDAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Priedas/IXP-2285/2003 02 04/ / )

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymo projekto PRIEDAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Priedas/IXP-2285/2003 02 04/ / )

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2285/2003 02 04/ / )

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2285/2003 02 04/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai vertinimo požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 01 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 31/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.10)

Dėl negyvenamųjų patalpų ir kito turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/59/2003 01 31/Įsigaliojo nuo 2003 02 13/Valstybės žinios'2003 Nr.15-636)

Pietų Vėžaičių naftos gavybos aikštelės su gręžiniais Vėžaičiai-13 ir Vėžaičiai-14 įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2003 01 30/ / )

Dėl UAB "Statlita", UAB "Vilmesta", UAB "Vilniaus miestprojektas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/56/2003 01 30/Įsigaliojo nuo 2003 02 14/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.12-81)

Dėl drebulės, juodalksnio, mažalapės liepos ir paprastojo klevo provenencijų (kilmių) rajonų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/54/2003 01 30/Įsigaliojo nuo 2003 02 15 iki 2007 12 07; Negalioja nuo 2007 12 08/Valstybės žinios'2003 Nr.16-676)

Dėl Pranešimo ir vežimo kontrolės formų, Pranešimo ir vežimo kontrolės formų spausdinimo reikalavimų bei Pranešimo ir vežimo kontrolės formų pildymo ir įforminimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/53/2003 01 30/Įsigaliojo nuo 2003 04 01 iki 2007 07 10; Negalioja nuo 2007 07 11/Valstybės žinios'2003 Nr.16-675)

Pietų Vėžaičių naftos gavybos aikštelės su gręžiniais Vėžaičiai-13 ir Vėžaičiai-14 įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2003 01 29/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 "Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/44/2003 01 27/Įsigaliojo nuo 2003 02 20/Valstybės žinios'2003 Nr.17-745)

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/42/2003 01 27/Įsigaliojo nuo 2003 02 01/Valstybės žinios'2003 Nr.12-458, Valstybės žinios'2003 Nr.140)

(Dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 2002 12 21 įsakymo Nr. 663/409a atitaisymo)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Atitaisymas/ /2003 01 24/Įsigaliojo nuo 2003 01 24/Valstybės žinios'2003 Nr.80)

Dėl verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2003 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/37/2003 01 24/Įsigaliojo nuo 2003 02 13/Valstybės žinios'2003 Nr.15-635)

Dėl UAB "Alkausta", UAB "Luidas", UAB "Keldarista" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/33/2003 01 23/Įsigaliojo nuo 2003 02 01/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.9-67)

Apie miškotvarkos projektų autorių atestavimo komisijos posėdį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 01 18/Įsigaliojo nuo 2003 01 18/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.5)

Dėl Duomenų apie pakartotinai naudojamas pakuotes formos bei jos pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/32/2003 01 17/Įsigaliojo nuo 2003 01 30/Valstybės žinios'2003 Nr.10-381)

Dėl įgaliojimo suteikimo L. Budriui ir verslinės žūklės įrankiais sugaunamų žuvų limitų nustatymo formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/30/2003 01 17/Įsigaliojo nuo 2003 01 30 iki 2006 05 16; Negalioja nuo 2006 05 17/Valstybės žinios'2003 Nr.10-380)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2003 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/29/2003 01 17/Įsigaliojo nuo 2003 01 30/Valstybės žinios'2003 Nr.10-379)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2003 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/28/2003 01 17/Įsigaliojo nuo 2003 01 30/Valstybės žinios'2003 Nr.10-378)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 321 "Dėl verslinės žvejybos Aukštaitijos nacionalinio parko ežeruose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/26/2003 01 16/Įsigaliojo nuo 2003 01 30 iki 2004 06 19; Negalioja nuo 2004 06 20/Valstybės žinios'2003 Nr.10-377)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 511 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo", naujos redakcijos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/25/2003 01 16/Įsigaliojo nuo 2003 01 26/Valstybės žinios'2003 Nr.9-318)

Dėl Ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų sąrašo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/24/2003 01 16/Įsigaliojo nuo 2003 01 30/Valstybės žinios'2003 Nr.10-376)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 526 "Dėl Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/22/2003 01 16/Įsigaliojo nuo 2003 01 30 iki 2004 04 29; Negalioja nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2003 Nr.10-375)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565, įsigaliojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/21/2003 01 16/Įsigaliojo nuo 2003 01 30/Valstybės žinios'2003 Nr.10-374)

Dėl aplinkosaugos reikalavimų nustatymo saugomų ir globojamų žuvų rūšių migracijos keliuose
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/27/3D-13/2003 01 16/Įsigaliojo nuo 2003 02 26 iki 2006 12 05; Negalioja nuo 2006 12 06/Valstybės žinios'2003 Nr.19-835)

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/20/2003 01 15/Įsigaliojo nuo 2003 01 30/Valstybės žinios'2003 Nr.10-373)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 24 "Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/16/2003 01 15/Įsigaliojo nuo 2003 01 30 iki 2011 02 08; Negalioja nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2003 Nr.10-372)

Dėl Šlakių išteklių atkūrimo ir apsaugos programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-5/14/2003 01 15/Įsigaliojo nuo 2003 01 26/Valstybės žinios'2003 Nr.9-317)

Dėl UAB "Apastata", UAB "Jonapolė", UAB "Raučyta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/11/2003 01 14/Įsigaliojo nuo 2003 01 19/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.5-46)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 205 "Dėl medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų per 2002-2003 metų medžioklės sezoną patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/10/2003 01 14/Įsigaliojo nuo 2003 01 26/Valstybės žinios'2003 Nr.9-316)

Dėl statinių projektavimo ir inžinerinių paslaugų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 01 13/Įsigaliojo nuo 2003 01 13/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.5)

Apie Druskininkų, Šalčininkų, Valkininkų, Varėnos miškų urėdijų ir Dzūkijos nacionalinio parko miškotvarkos projektus
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2003 01 09/Įsigaliojo nuo 2003 01 10/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.2)

Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/5/2003 01 07/Įsigaliojo nuo 2004 01 01; Nauja redakcija nuo 2005 06 01/Valstybės žinios'2003 Nr.86-3913)

Dėl UAB "Baltempus", UAB "Concor", UAB "Pakruojo šiluma" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/3/2003 01 06/Įsigaliojo nuo 2003 01 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.4-28)

Teisės aktų paieška