Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2002 m. įsakymai

Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/699/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 04 01/Valstybės žinios'2003 Nr.31-1290, Valstybės žinios'2005 Nr.1220)

Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/698/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 04 05 iki 2011 05 12; Negalioja nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2003 Nr.33-1391)

Dėl ataskaitų teikimo ES komisijai dėl buveinių ir paukščių direktyvų įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/697/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 26 iki 2006 11 04; Negalioja nuo 2006 11 05/Valstybės žinios'2003 Nr.9-315)

Dėl Duomenų apie prioritetines pavojingas ir pavojingas medžiagas rinkimo bei ataskaitų teikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/696/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 26 iki 2014 01 25; Negalioja nuo 2014 01 26/Valstybės žinios'2003 Nr.9-314)

Dėl Buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų monitoringo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/695/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-161)

Dėl Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūros patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/693/2002 12 31/ / )

Dėl Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūros patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/693/2002 12 31/ / )

Dėl įgaliojimų suteikimo aplinkos ministerijos valstybės sekretoriui A.Dragūnui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/691/2002 12 31/ / )

Dėl Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/686/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 16 iki 2008 07 12; Negalioja nuo 2008 07 13/Valstybės žinios'2003 Nr.4-160)

Dėl Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2003 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/680/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-159)

Dėl žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuotų tarifų 2003 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/678/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-158)

Dėl žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų tarifų 2003 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/677/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-157)

Dėl kompiuterinės technikos perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos viešosios policijos biurui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/676/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-156)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-7345/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2002 12 31/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.4)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų, jų produktų ir gaminių Lietuvos Respublikoje klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/682/688/754/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2003 02 01 iki 2004 08 30; Negalioja nuo 2004 08 31/Valstybės žinios'2003 Nr.12-457)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/681/689/525/753/2002 12 31/Įsigaliojo nuo 2002 12 31; Nauja redakcija nuo 2010 10 10/Valstybės žinios'2003 Nr.12-456)

Dėl UAB "Menažas", AB "Klaipėdos apdaila", UAB "DS-1" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/671/2002 12 30/Įsigaliojo nuo 2003 01 10/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.2-19)

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis", patvirtinto aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 329 "Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis" patvirtinimo ir organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997 "Statinio projekto sudėtis" dalinio pakeitimo", papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/670/2002 12 30/Įsigaliojo nuo 2003 01 16 iki 2004 04 06; Negalioja nuo 2004 04 07/Valstybės žinios'2003 Nr.4-155)

Dėl atskirųjų leidimų ir žvejybos leidimų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose blankų formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/668/2002 12 30/Įsigaliojo nuo 2003 01 23 iki 2005 05 05; Negalioja nuo 2005 05 06/Valstybės žinios'2003 Nr.6-255)

Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos savitarpio žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2003 metais
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/521/669/2002 12 30/Įsigaliojo nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.127-5764)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 162/300 "Dėl Paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito 2001 metams paskirstymo savivaldybėms pagal bankus" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/414/667/2002 12 24/Įsigaliojo nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.127-5759)

Dėl ypač saugomų rūšių apsaugos projektų rengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/664/2002 12 21/Įsigaliojo nuo 2003 02 01 iki 2010 06 08; Negalioja nuo 2010 06 09/Valstybės žinios'2003 Nr.12-455)

Dėl Druskininkų, Šalčininkų, Valkininkų, Varėnos miškų urėdijų ir Dzūkijos nacionalinio parko miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/662/2002 12 21/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-151)

Dėl privalomojo nurodymo ir nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą blankų formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/661/2002 12 21/Įsigaliojo nuo 2003 02 28/Valstybės žinios'2003 Nr.21-906)

Dėl UAB "Vilvytva", UAB "Iksada", UAB "Pejasta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/660/2002 12 21/Įsigaliojo nuo 2003 01 05/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.1-4)

Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/658/831/743/2002 12 21/Įsigaliojo nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.125-5690, Valstybės žinios'2003 Nr.50)

Dėl Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/656/2002 12 21/Įsigaliojo nuo 2003 01 16 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2003 Nr.4-150)

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/663/409a/2002 12 21/Įsigaliojo nuo 2003 01 01 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.4-152, Valstybės žinios'2003 Nr.80, Valstybės žinios'2005 Nr.30)

Dėl Iš anksto pranešto sutikimo tvarkos (importuojant ar eksportuojant tam tikras pavojingas chemines medžiagas ir preparatus)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/655/2002 12 20/Įsigaliojo nuo 2003 01 16 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2003 Nr.4-149)

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 761/2001 "Dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje" numatytų funkcijų vykdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/654/2002 12 20/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-148)

Dėl Miškotvarkos duomenų suteikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/653/2002 12 20/Įsigaliojo nuo 2003 01 16 iki 2014 10 24; Negalioja nuo 2014 10 25/Valstybės žinios'2003 Nr.4-147)

Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/652/2002 12 20/Įsigaliojo nuo 2003 01 16; Nauja redakcija nuo 2009 12 23; Nauja redakcija nuo 2010 08 11/Valstybės žinios'2003 Nr.4-146)

Dėl Monrealio protokolu kontroliuojamų medžiagų 2003 metų įvežimo kvotų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/649/2002 12 19/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-145)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 212 "Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatų pratęsimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/646/2002 12 17/Įsigaliojo nuo 2002 12 21/Valstybės žinios'2002 Nr.120-5451)

Nepaprastosios padėties įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2177/2002 12 17/ / )

Nepaprastosios padėties įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2177/2002 12 17/ / )

Nepaprastosios padėties įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2177/2002 12 17/ / )

Medicininių atliekų deginimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 12 14/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 12 14/Įsigaliojo nuo 2002 12 14/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.95)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 527 "Dėl uogavimo, grybavimo, mėgėjiškos žvejybos gamtiniuose rezervatuose" bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 604 "Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 37 "Dėl aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 527 "Dėl uogavimo, grybavimo, mėgėjiškos žvejybos gamtiniuose rezervatuose" dalinio pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/642/2002 12 13/Įsigaliojo nuo 2002 12 19/Valstybės žinios'2002 Nr.119-5373)

Dėl UAB "Sistemsta", UAB "Sokimas", UAB "Lestema" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/641/2002 12 13/Įsigaliojo nuo 2003 01 05/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.1-3)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 216 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/639/2002 12 13/Įsigaliojo nuo 2002 12 27/Valstybės žinios'2002 Nr.124-5666)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 213 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2002 "Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/637/2002 12 12/Įsigaliojo nuo 2003 01 16 iki 2004 12 16; Negalioja nuo 2004 12 17/Valstybės žinios'2003 Nr.4-144)

Dėl statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/636/2002 12 12/Įsigaliojo nuo 2003 01 16 iki 2008 06 05; Nauja redakcija nuo 2006 05 21; Negalioja nuo 2008 06 06/Valstybės žinios'2003 Nr.4-143, Valstybės žinios'2006 Nr.57-2040)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 4/1 "Dėl durpynų (durpių telkinių) naudojimo kontrolės ir apskaitos metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/635/2002 12 12/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-142)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštuminiame baseine 2003 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/634/2002 12 12/Įsigaliojo nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2003 Nr.4-141)

Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2175/2002 12 12/ / )

Vandens įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2175/2002 12 12/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 633

Dėl profesionalios medžioklės plotų tvarkymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/633/2002 12 11/Įsigaliojo nuo 2002 12 21/Valstybės žinios'2002 Nr.120-5452)

Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/631/2002 12 10/Įsigaliojo nuo 2003 02 27/Valstybės žinios'2003 Nr.20-873)

Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų įveisimo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/626/2002 12 09/Įsigaliojo nuo 2003 01 05/Valstybės žinios'2003 Nr.1-11)

Dėl UAB "Krostaga", R. Remezos firmos "Rumartė", UAB "NTS" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/625/2002 12 09/Įsigaliojo nuo 2003 01 05/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.1-2)

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2166/2002 12 06/ / )

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2166/2002 12 06/ / )

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2166/2002 12 06/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/622/2002 12 05/Įsigaliojo nuo 2002 12 19/Valstybės žinios'2002 Nr.119-5372)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2003 "Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/621/2002 12 05/Įsigaliojo nuo 2002 12 19 iki 2004 10 28; Negalioja nuo 2004 10 29/Valstybės žinios'2002 Nr.119-5371)

Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/620/2002 12 05/Įsigaliojo nuo 2003 02 13/Valstybės žinios'2003 Nr.15-634)

Dėl aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 603/456 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 "Automobilių keliai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/619/3-570/2002 12 05/Įsigaliojo nuo 2002 12 21 iki 2008 01 22; Negalioja nuo 2008 01 23/Valstybės žinios'2002 Nr.120-5450)

Medicininių atliekų deginimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 12 04/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565, pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/618/2002 12 04/Įsigaliojo nuo 2002 12 19/Valstybės žinios'2002 Nr.119-5370)

Dėl pretendentų į aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus, valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus, miško sėklų ir sodmenų kokybės inspekcijos viršininko bei miško sanitarinės apsaugos tarnybos direktoriaus pareigas konkursų komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/617/2002 12 02/ / )

Dėl Lietuvos miškingumo didinimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/616/471/2002 12 02/Įsigaliojo nuo 2003 01 05 iki 2012 10 13; Negalioja nuo 2012 10 14/Valstybės žinios'2003 Nr.1-10)

Dėl Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/615/2002 11 29/Įsigaliojo nuo 2003 01 05/Valstybės žinios'2003 Nr.1-9)

Dėl Ekologinio žemės ūkio plėtros programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/466/2002 11 29/Įsigaliojo nuo 2002 12 05/Valstybės žinios'2002 Nr.115-5177, Valstybės žinios'2002 Nr.1170)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 459 "Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/614/2002 11 28/Įsigaliojo nuo 2003 01 05/Valstybės žinios'2003 Nr.1-8)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo tekstilės gaminių grupei - drabužiams, būsto interjero dekoravimo gaminiams ir audiniams bei verpalams, naudojamiems drabužiams ar būsto interjero dekoravimo gaminiams gaminti, - kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/613/2002 11 28/Įsigaliojo nuo 2003 01 05 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2003 Nr.1-7)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 577 "Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo dažams ir lakams kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/612/2002 11 28/Įsigaliojo nuo 2002 12 19 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.119-5369)

Dėl Grunto ir požeminio vandens užteršimo naftos produktais valymo bei taršos apribojimo reikalavimų (LAND 9-2002) patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/611/2002 11 27/Įsigaliojo nuo 2002 12 19 iki 2009 11 26; Negalioja nuo 2009 11 27/Valstybės žinios'2002 Nr.119-5368)

Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/607/2002 11 27/Įsigaliojo nuo 2003 01 05/Valstybės žinios'2003 Nr.1-6)

Dėl Rusijos Federacijos laivų žvejybos Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje 2002 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/606/2002 11 27/Įsigaliojo nuo 2002 12 19/Valstybės žinios'2002 Nr.119-5367)

Dėl UAB "Kalmeta", UAB "Santeka", UAB "Sienojus" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/603/2002 11 22/Įsigaliojo nuo 2002 12 08 iki 2012 06 05; Negalioja nuo 2012 06 06/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.93-488)

Teritorijų planavimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2118/2002 11 22/ / )

Teritorijų planavimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-2118/2002 11 22/ / )

Teritorijų planavimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2118/2002 11 22/ / )

Netinkamų naudoti gyvsidabrio lempų nukenksminimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 11 21/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai vertinimo požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 11 21/Įsigaliojo nuo 2002 11 21/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.88)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 198 "Dėl Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/600/2002 11 20/Įsigaliojo nuo 2002 12 05 iki 2014 03 13; Negalioja nuo 2014 03 14/Valstybės žinios'2002 Nr.115-5162)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 162/300 "Dėl paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito 2001 metams paskirstymo savivaldybėms pagal bankus" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/369/601/2002 11 20/Įsigaliojo nuo 2002 11 23/Valstybės žinios'2002 Nr.112-5024)

Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/599/2002 11 19/Įsigaliojo nuo 2003 01 01 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.115-5161)

Dėl Ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų sąrašo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/598/2002 11 19/Įsigaliojo nuo 2002 12 05/Valstybės žinios'2002 Nr.115-5160)

Dėl Mažų nuotekų kiekių tvarkymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/596/2002 11 19/Įsigaliojo nuo 2002 12 05 iki 2006 09 19; Negalioja nuo 2006 09 20/Valstybės žinios'2002 Nr.115-5159)

Netinkamų naudoti gyvsidabrio lempų nukenksminimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 11 12/ / )

Dėl UAB "Archėjas", UAB "Eka", UAB "Ekosta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/592/2002 11 12/Įsigaliojo nuo 2002 11 24/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.89-458)

Dėl vertinimo komisijos ir kraštovaizdžio architektūros darbų konkurso nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/588/2002 11 12/Įsigaliojo nuo 2002 11 21 iki 2011 07 09; Negalioja nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2002 Nr.111-4932)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-6374/2002 11 12/Įsigaliojo nuo 2002 11 23/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.89)

Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslams taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/586/2002 11 11/Įsigaliojo nuo 2002 11 21 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2002 Nr.111-4931)

Dėl 2003 metų miško kirtimų normos valstybiniuose miškuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/583/2002 11 07/Įsigaliojo nuo 2002 11 16/Valstybės žinios'2002 Nr.110-4879)

Dėl Ignalinos AE ir Visagino miesto miškų, numatomų perduoti Ignalinos miškų urėdijai, miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/582/2002 11 07/Įsigaliojo nuo 2002 11 16/Valstybės žinios'2002 Nr.110-4878)

Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso nuostatų ir Naudingųjų iškasenų išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso komisijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/580/2002 11 07/Įsigaliojo nuo 2002 12 05/Valstybės žinios'2002 Nr.115-5158)

(Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 atitaisymo)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Atitaisymas/ /2002 11 06/Įsigaliojo nuo 2002 11 06/Valstybės žinios'2002 Nr.1050)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo dažams ir lakams kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/577/2002 11 06/Įsigaliojo nuo 2002 11 16/Valstybės žinios'2002 Nr.110-4877)

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/576/2002 11 05/Įsigaliojo nuo 2002 11 16 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.110-4876)

Dėl UAB "Ruvesta", UAB "Tondas", UAB "Imeneros statyba" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/575/2002 11 05/Įsigaliojo nuo 2002 11 17/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.87-443)

Dėl funkcijų, numatytų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 761/2001 "Dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje" reikalavimus, vykdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/573/2002 10 31/Įsigaliojo nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.111-4930)

Dėl 2002 m. tarpinių kirtimų apimčių valstybiniuose miškuose patikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/572/2002 10 31/Įsigaliojo nuo 2002 11 16/Valstybės žinios'2002 Nr.110-4875)

Dėl statybos darbų žurnalo formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/571/2002 10 31/Įsigaliojo nuo 2002 11 16 iki 2005 08 02; Negalioja nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2002 Nr.110-4874)

Dėl tarnybinio atlyginimo priedo hidrometeorologijos tarnybos viršininkui p.korkučiui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/569/2002 10 31/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/565/2002 10 30/Įsigaliojo nuo 2003 01 30/Valstybės žinios'2002 Nr.109-4837)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pakeitimo bei pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/560/2002 10 29/Įsigaliojo nuo 2002 11 28/Valstybės žinios'2002 Nr.113-5065)

Dėl Miškų Lietuvos kariuomenės poligonų teritorijose valdymo organizavimo taisyklių tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija/Įsakymas/1606/2002 10 28/Įsigaliojo nuo 2002 11 09/Valstybės žinios'2002 Nr.106-4771)

Dėl techninio reglamento ?Keleiviniai lynų keliai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/137/559/2002 10 25/Įsigaliojo nuo 2002 11 10/Valstybės žinios'2002 Nr.108-4801)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/555/2002 10 23/Įsigaliojo nuo 2002 11 08/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.84-423)

Dėl UAB "Statybų rangovas", UAB "Mocionas", UAB "Katra" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/554/2002 10 23/Įsigaliojo nuo 2002 11 10/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.85-435)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.04:2002 "Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui" patvirtinimo ir aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl reglamento STR 2.09.04:2000 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas" patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/552/2002 10 22/Įsigaliojo nuo 2002 12 14 iki 2008 05 22; Negalioja nuo 2008 05 23/Valstybės žinios'2002 Nr.118-5326)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 458 "Dėl Baudos kvitų formos, Baudos kvitų ir jų knygelės aprašymo bei Baudos kvitų išdavimo, naudojimo, saugojimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo" 1.3 ir 4 punktų galiojimo sustabdymo bei baudos kvitų naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/551/2002 10 22/Įsigaliojo nuo 2002 11 07 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.105-4733)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 420 "Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/549/2002 10 21/Įsigaliojo nuo 2002 11 09/Valstybės žinios'2002 Nr.106-4776)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 "Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/547/2002 10 21/Įsigaliojo nuo 2002 11 07/Valstybės žinios'2002 Nr.105-4732)

Dėl Dubravos eksperimentinės-mokomosios, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Radviliškio miškų urėdijų miškų tvarkymo schemų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/546/2002 10 17/Įsigaliojo nuo 2002 11 14/Valstybės žinios'2002 Nr.109-4836)

Įstatymo dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-2003/2002 10 17/ / )

ĮSTATYMO dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-2003/2002 10 17/ / )

Dėl Ozono aplinkos ore normų ir vertinimo taisyklių nustatymo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/544/508/2002 10 17/Įsigaliojo nuo 2002 11 01 iki 2010 07 13; Negalioja nuo 2010 07 14/Valstybės žinios'2002 Nr.105-4731)

Dėl Šiaulių miesto miškų ir parkų želdynų miškotvarkos projekto ir Telšių miesto miškų miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/543/2002 10 14/Įsigaliojo nuo 2002 11 14/Valstybės žinios'2002 Nr.109-4835)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 582 pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/542/2002 10 14/Įsigaliojo nuo 2002 10 26/Valstybės žinios'2002 Nr.102-4579)

Dėl potencialiai pavojingų ekologiniu požiūriu objektų priežiūros ir kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/540/2002 10 11/ / )

Dėl potencialiai pavojingų objektų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/539/2002 10 11/Įsigaliojo nuo 2002 11 21; Nauja redakcija nuo 2005 05 08/Valstybės žinios'2002 Nr.111-4929)

Dėl Kitos (specialios) žvejybos, žuvų bei kitų vandens gyvūnų įveisimo taisyklių bei žuvų ir vėžių įveisimo normų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/404/536/2002 10 11/Įsigaliojo nuo 2002 10 24 iki 2004 10 28; Negalioja nuo 2004 10 29/Valstybės žinios'2002 Nr.101-4536)

Dėl stintų žvejybos vietų ir įrankių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/534/2002 10 10/Įsigaliojo nuo 2002 10 26 iki 2012 01 07; Negalioja nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2002 Nr.102-4578)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/532/2002 10 10/Įsigaliojo nuo 2002 10 19/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4461)

Dėl atsiskaitymo už panaudotas aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas pagal bendradarbiavimo bei pavedimų sutartis tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/531/2002 10 10/ / )

Apie Dubravos eksperimentinės-mokomosios, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Radviliškio miškų urėdijų miškų tvarkymo schemas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2002 10 09/Įsigaliojo nuo 2002 10 09/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.84)

Apie Šiaulių miesto miškų ir parkų želdynų miškotvarkos projektą ir telšių miesto miškų miškotvarkos projektą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2002 10 09/Įsigaliojo nuo 2002 10 09/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.85)

Dėl L.Rožėno firmos "Statybos tempas", UAB "Stropa", UAB "Statinio projektavimo studija" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/525/2002 10 07/Įsigaliojo nuo 2002 10 18/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.79-386)

Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/528/490/2002 10 07/Įsigaliojo nuo 2002 10 19/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4460)

Dėl Aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo nr. 459 "Dėl operatyvaus keitimosi informacija apie aplinkos oro būklę" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/524/2002 10 03/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 200 "Dėl valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/522/2002 10 02/Įsigaliojo nuo 2002 10 19/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4459)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr.281 "Dėl Monrealio protokolu kontroliuojamų medžiagų 2002 metų įvežimo kvotų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/521/2002 10 02/Įsigaliojo nuo 2002 10 19/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4458)

Dėl Leidimų įvežti į Lietuvos respubliką naudotas automobilių padangas išdavimo tvarkos, patvirtintos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 280, pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/520/2002 10 02/Įsigaliojo nuo 2002 10 19 iki 2004 06 22; Negalioja nuo 2004 06 23/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4457)

Dėl Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 250/224 pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/519/449/2002 10 02/Įsigaliojo nuo 2002 10 19 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4456)

Dėl Miškų aerofotografavimo darbų nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/518/2002 10 01/Įsigaliojo nuo 2002 10 19/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4455)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 "Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/517/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 12/Valstybės žinios'2002 Nr.98-4347)

Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/515/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.98-4346)

Dėl Medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijų ir reikalavimų medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/514/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.98-4345)

Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/513/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.97-4309)

Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/512/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.98-4344)

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo", naujos redakcijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/511/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 10/Valstybės žinios'2002 Nr.97-4308)

Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/510/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.97-4307)

Dėl Eksperto kinologo kvalifikacijos suteikimo tvarkos ir Ekspertų kinologų mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/509/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.97-4306)

Dėl Medžiotojų selekcininkų mokymo programos ir Medžiotojo selekcininko kvalifikacijos suteikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/507/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 01 iki 2008 04 12; Negalioja nuo 2008 04 13/Valstybės žinios'2002 Nr.97-4305)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2002 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/506/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2003 07 01 iki 2004 02 12; Negalioja nuo 2004 02 13/Valstybės žinios'2002 Nr.113-5064)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 116 "Dėl 2002 metų miško kirtimo normos valstybiniuose miškuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/504/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 19/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4454)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 399 "Dėl reglamento STR 2.01.01(6):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/502/2002 09 30/Įsigaliojo nuo 2002 10 12 iki 2008 03 27; Negalioja nuo 2008 03 28/Valstybės žinios'2002 Nr.98-4343)

K. Bačkevičiaus įmonės "Korys" Mechaninių dirbtuvių pertvarkymas į Farmacinių atliekų tvarkymo skyrių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 09 26/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai vertinimo požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 09 26/Įsigaliojo nuo 2002 09 26/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.73)

Dėl Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo nuostatų bei atestavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/500/2002 09 26/Įsigaliojo nuo 2002 10 12 iki 2005 08 06; Negalioja nuo 2005 08 07/Valstybės žinios'2002 Nr.98-4342)

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1909/2002 09 26/ / )

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1909/2002 09 26/ / )

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1909/2002 09 26/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1997 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 153/45 "Dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos kainos skaičiavimo tvarkos" ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 210/63 "Dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos kainos skaičiavimo tvarkos dalinio pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/499/2002 09 25/Įsigaliojo nuo 2002 10 05/Valstybės žinios'2002 Nr.96-4234)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/497/2002 09 25/Įsigaliojo nuo 2002 10 05/Valstybės žinios'2002 Nr.96-4233)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 421 "Dėl reglamentų STR 2.01.01(4):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga" ir STR 2.01.01(5):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/496/2002 09 25/Įsigaliojo nuo 2002 10 05 iki 2008 03 27; Negalioja nuo 2008 03 28/Valstybės žinios'2002 Nr.96-4232)

Elektros energijos gamyba, atstatant buvusią užtvanką, tvenkinį, malūno-lentpjūvės pastatus ir juos pritaikant mažosios hidroelektrinės įrengimui (Vandens išteklių departamentas/informacija/2002-09-17)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 09 23/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 "Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo ir dėl aplinkos ministro 1998 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 200 "Dėl Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo įgyvendinimo", aplinkos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 331 "Dėl nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams skirtų patalpų minimalių normų patvirtinimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/493/2002 09 23/Įsigaliojo nuo 2002 10 05/Valstybės žinios'2002 Nr.96-4231)

Dėl Augalų genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/491/2002 09 23/Įsigaliojo nuo 2002 09 28/Valstybės žinios'2002 Nr.94-4055)

Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/489/2002 09 23/Įsigaliojo nuo 2002 09 28/Valstybės žinios'2002 Nr.94-4054)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 76 "Dėl statybos normų RSN 156-94 patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/488/2002 09 23/Įsigaliojo nuo 2002 10 05/Valstybės žinios'2002 Nr.96-4230)

Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/487/361/2002 09 23/Įsigaliojo nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.97-4304, Valstybės žinios'2002 Nr.1050)

Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/486/359/2002 09 23/Įsigaliojo nuo 2002 10 10; Nauja redakcija nuo 2013 10 01; Nauja redakcija nuo 2013 11 01/Valstybės žinios'2002 Nr.97-4303)

K. Bačkevičiaus įmonės ,,Korys" mechaninių dirbtuvių pertvarkymas į farmacinių atliekų tvarkymo skyrių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 09 19/ / )

Miškų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1894/2002 09 19/ / )

Miškų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1894/2002 09 19/ / )

Miškų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1894/2002 09 19/ / )

Dėl UAB "Armobetas", UAB "Akma", AB "Požeminiai darbai" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/485/2002 09 17/Įsigaliojo nuo 2002 09 27/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.73-348)

Dėl Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/484/2002 09 17/Įsigaliojo nuo 2002 09 26/Valstybės žinios'2002 Nr.93-4029)

Dėl Leidimų medžiojamiesiems gyvūnams medžioti galiojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/480/2002 09 13/Įsigaliojo nuo 2002 10 01 iki 2010 05 18; Negalioja nuo 2010 05 19/Valstybės žinios'2002 Nr.94-4053)

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 184/282 "Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/110/479/2002 09 13/Įsigaliojo nuo 2002 09 26 iki 2008 01 24; Negalioja nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2002 Nr.93-4028)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 321 "Dėl verslinės žvejybos Aukštaitijos nacionalinio parko ežeruose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/477/2002 09 12/Įsigaliojo nuo 2002 09 26 iki 2004 06 19; Negalioja nuo 2004 06 20/Valstybės žinios'2002 Nr.93-4027)

Dėl valstybinių saugomų teritorijų įgalinimų suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/476/2002 09 12/Įsigaliojo nuo 2002 10 12 iki 2004 09 25; Negalioja nuo 2004 09 26/Valstybės žinios'2002 Nr.98-4341)

Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/471/2002 09 09/Įsigaliojo nuo 2002 09 26/Valstybės žinios'2002 Nr.93-4026)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 09 07/Įsigaliojo nuo 2002 09 07/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.68)

Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių taikymo paaiškinimų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /2002 09 07/Įsigaliojo nuo 2002 09 07/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.68)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/469/2002 09 06/Įsigaliojo nuo 2002 09 19 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.91-3907)

Dėl pirmaeilių priemonių, skirtų savavališkoms statyboms saugomose teritorijose ir miško ūkio paskirties žemėje išvengti, pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/468/2002 09 02/ / )

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų pateikimo į rinką, apgalvoto išleidimo į aplinką ar ribotai naudoti pranešimų Lietuvos Respublikoje pateikimo ir leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/467/2002 09 02/Įsigaliojo nuo 2002 12 31 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3816)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo miškų urėdijų pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą (statųjį) mišką pervedimo į valstybės biudžetą ir duomenų teikimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/464/2002 08 29/Įsigaliojo nuo 2002 09 12/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3815)

Dėl UAB "Monresta", AB "Plasta", Gaižučio įmonės "Sodžius" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/462/2002 08 29/Įsigaliojo nuo 2002 09 08/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.68-323)

Įstatymo dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1831/2002 08 27/ / )

ĮSTATYMO dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1831/2002 08 27/Projektas priimtas nuo 2002 10 03/ )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 53 "Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2002 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/461/2002 08 26/Įsigaliojo nuo 2002 08 29/Valstybės žinios'2002 Nr.83-3623)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/460/2002 08 23/Įsigaliojo nuo 2002 09 11/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3814)

Dėl Baudos kvitų formos, Baudos kvitų ir jų knygelės aprašymo bei Baudos kvitų išdavimo, naudojimo, saugojimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/458/2002 08 23/Įsigaliojo nuo 2002 10 19 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.100-4453)

Dėl Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado ir jo tvarkymo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/457/2002 08 23/Įsigaliojo nuo 2002 09 12/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3813)

Dėl Gamtinių rezervatų tvarkymo planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo taisyklių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/456/2002 08 23/Įsigaliojo nuo 2002 09 12 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3812)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo lovų matracams kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/455/2002 08 23/Įsigaliojo nuo 2002 09 12 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3811)

Dėl Apvaliosios medienos apskaitos medienos ir medienos gaminius gaminančiose įmonėse tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/452/2002 08 22/Įsigaliojo nuo 2002 08 29/Valstybės žinios'2002 Nr.83-3622)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/451/2002 08 22/Įsigaliojo nuo 2002 09 12/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3810)

Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija/Įsakymas/450/1470/2002 08 22/Įsigaliojo nuo 2002 09 12/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3809)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 2 punkto vykdymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/448/2002 08 21/Įsigaliojo nuo 2002 08 31/Valstybės žinios'2002 Nr.84-3670)

Dėl leidimų statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą išdavimo procedūrai atlikti reikalingų dokumentų formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/447/2002 08 20/Įsigaliojo nuo 2002 08 31 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.84-3669)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 269 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/446/2002 08 19/Įsigaliojo nuo 2002 08 31/Valstybės žinios'2002 Nr.84-3668)

Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/444/2002 08 12/Įsigaliojo nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.84-3667)

Dėl atestato pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/443/2002 08 12/Įsigaliojo nuo 2002 08 31/Valstybės žinios'2002 Nr.84-3666)

Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/442/2002 08 12/Įsigaliojo nuo 2002 08 31 iki 2014 09 30; Negalioja nuo 2014 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.84-3665)

Dėl Dieveniškių istorinio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/441/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 07/Valstybės žinios'2002 Nr.87-3757)

Dėl Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/440/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 07/Valstybės žinios'2002 Nr.87-3756)

Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/439/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 07/Valstybės žinios'2002 Nr.87-3755)

Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/438/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 07/Valstybės žinios'2002 Nr.87-3754)

Dėl Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/437/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3736)

Dėl Žagarės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/436/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3735)

Dėl Vištyčio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/435/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3734)

Dėl Ventos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/434/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3733)

Dėl Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/433/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3732)

Dėl Varnių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/432/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05; Nauja redakcija nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3731)

Dėl Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/431/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3730)

Dėl Sirvėtos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/430/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3729)

Dėl Sartų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/429/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3728)

Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/428/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3727)

Dėl Salantų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/427/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3726)

Dėl Panemunių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/426/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3725)

Dėl Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/425/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3724)

Dėl Pagramančio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/424/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3723)

Dėl Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/423/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3722)

Dėl Neries regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/422/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05; Nauja redakcija nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3721)

Dėl Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/421/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3720)

Dėl Metelių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/420/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3719)

Dėl Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/419/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05; Nauja redakcija nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3718)

Dėl Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/418/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3717)

Dėl Krekenavos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/417/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3716)

Dėl Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/416/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05; Nauja redakcija nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3715)

Dėl Gražutės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/415/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3714)

Dėl Dubysos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/414/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3713)

Dėl Biržų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/413/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05; Nauja redakcija nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3712)

Dėl Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/412/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3711)

Dėl Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/411/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05; Nauja redakcija nuo 2010 08 06/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3710)

Dėl Anykščių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/410/2002 08 10/Įsigaliojo nuo 2002 09 05/Valstybės žinios'2002 Nr.86-3709)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministeijos informacija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 08 08/Įsigaliojo nuo 2002 08 08/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.61)

Dėl baseininio vandens išteklių valdymo organizavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/408/2002 08 08/Įsigaliojo nuo 2002 08 15/Valstybės žinios'2002 Nr.80-3478)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2002 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/406/2002 08 08/Įsigaliojo nuo 2003 01 01 iki 2007 07 19; Negalioja nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2002 Nr.80-3477)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 47-1:2002 ir LAND 47-2:2002 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/405/2002 08 08/Įsigaliojo nuo 2003 01 01 iki 2007 12 11; Negalioja nuo 2007 12 12/Valstybės žinios'2002 Nr.80-3476)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 48-2002 ir LAND 49-2002 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/404/2002 08 08/Įsigaliojo nuo 2002 08 15 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2002 Nr.80-3475)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(6), 56(1), 61, 66, 76, 78, 85, 87, 87(3), 87(4), 242 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 51(12) straipsniu įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1800/2002 08 08/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(6), 56(1), 61, 66, 76, 78, 85, 87, 87(3), 87(4), 242 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 51(12) straipsniu įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1800/2002 08 08/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(6), 56(1), 61, 66, 76, 78, 85, 87, 87(3), 87(4), 242 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 51(12) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1800/2002 08 08/ / )

Dėl viešųjų įstaigų miško apsaugos stoties, miško sėklų kontrolės stoties ir miškų ekonomikos centro likvidavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/401/2002 08 07/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/398/2002 08 05/Įsigaliojo nuo 2002 08 15 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.80-3474)

Dėl ekologinio pavojaus zonos Trakų rajone atšaukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/396/2002 08 04/ / )

Dėl kai kurių Trakų rajono seniūnijų išbraukimo iš ekologinio pavojaus zonos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/395/2002 08 03/ / )

Dėl Trakų rajono paskelbimo ekologinio pavojaus zona
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/394/2002 08 02/ / )

Dėl naudingųjų iškasenų mažųjų karjerų įrengimo, naudojimo ir rekultivavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/393/285/2002 08 01/Įsigaliojo nuo 2002 08 15 iki 2008 03 22; Negalioja nuo 2008 03 23/Valstybės žinios'2002 Nr.80-3473)

Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/389/2002 07 29/Įsigaliojo nuo 2003 01 01 iki 2008 07 08; Negalioja nuo 2008 07 09/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3391)

Dėl Miškotvarkos projektų autorių atestavimo ir kvalifikacijos atestatų išdavimo tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/388/2002 07 29/Įsigaliojo nuo 2002 08 10 iki 2010 07 10; Negalioja nuo 2010 07 11/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3390)

Dėl Privačių valdų individualių miškotvarkos projektų ir miškotvarkos projektų autorių darbo kontrolės metodikos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/387/2002 07 29/Įsigaliojo nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3389)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 162/300 "Dėl paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito 2001 metams paskirstymo savivaldybėms pagal bankus" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/245/386/2002 07 29/Įsigaliojo nuo 2002 08 01/Valstybės žinios'2002 Nr.76-3265)

Dėl numatomos darbų sutarties Jonavos nuotėkų valymo įrenginių rekonstrukcijai, nuotėkų tinklų išplėtimui ir geriamojo vandens tinklų rekonstrukcijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /2002 07 27/Įsigaliojo nuo 2002 07 27/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.59)

Dėl statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse dirbančių specialistų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/383/2002 07 25/Įsigaliojo nuo 2002 08 10 iki 2005 08 06; Negalioja nuo 2005 08 07/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3388)

Dėl baudos kvitų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/382/2002 07 24/Įsigaliojo nuo 2002 08 10 iki 2003 09 17; Negalioja nuo 2003 09 18/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3387)

Dėl kai kurių Statybos ir urbanistikos ministerijos ir aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/381/2002 07 23/Įsigaliojo nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3386)

Dėl valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/377/2002 07 23/ / )

Dėl projektavimo, statybos ir ekspertizės įmonių kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/376/2002 07 23/Įsigaliojo nuo 2002 08 10 iki 2004 12 18; Negalioja nuo 2004 12 19/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3385)

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Priedas/IXP-1794/2002 07 22/ / )

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1794/2002 07 22/ / )

Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/IXP-1794/2002 07 22/ / )

Dėl numatomos darbų sutarties Jonavos nuotėkų valymo įrenginių rekonstrukcijai, nuotėkų tinklų išplėtimui ir geriamo vandens tinklų rekonstrukcijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /2002 07 18/Įsigaliojo nuo 2002 07 18/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.57)

Dėl atestatų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/373/2002 07 18/Įsigaliojo nuo 2002 07 28/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.59-273)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Strateksas" atestato Nr. 1308 panaikinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/370/2002 07 18/Įsigaliojo nuo 2002 07 28/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.59-272)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 225 straipsnių papildymo ir Kodekso papildymo 161(1) straipsniu įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1790/2002 07 18/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 225 straipsnių papildymo ir Kodekso papildymo 161(1) straipsniu įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1790/2002 07 18/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 225 straipsnių papildymo ir Kodekso papildymo 161(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1790/2002 07 18/ / )

Dėl UAB "Eikos statyba", B. Teriošino personalinės projektavimo įmonės, Mažesniųjų brolių ordino Šv. Pranciškaus ir Bernardino vienuolyno individualios įmonės, UAB "Falck security" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/368/2002 07 17/Įsigaliojo nuo 2002 07 28/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.59-271)

Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijos r 41 - 02
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 41 - 02/2002 07 17/ / )

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/367/2002 07 16/Įsigaliojo nuo 2002 08 09/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.61-297)

Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) paslaugų kainų nustatymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/366/2002 07 16/Įsigaliojo nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3384)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl komisijos kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti, jų naikinimo būdui nustatyti sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/365/2002 07 16/Įsigaliojo nuo 2002 08 10 iki 2004 08 21; Negalioja nuo 2004 08 22/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3383)

Dėl vandens telkinių suskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/362/2002 07 10/Įsigaliojo nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3509)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo buitinėms elektros lempoms kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/361/2002 07 09/Įsigaliojo nuo 2002 08 21 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3508)

Dėl atestatų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/360/2002 07 09/Įsigaliojo nuo 2002 08 09/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.61-296)

Kelio Kaunas ? Jurbarkas ? Šilutė ? Klaipėda 7,50 ? 9,20 km rekonstrukcija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 07 04/ / )

Kelio Kaunas - Jurbarkas - Šilutė - Klaipėda 7,50 - 9,20 km rekonstrukcija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 07 04/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 07 04/Įsigaliojo nuo 2002 07 04/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.53)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /2002 07 04/Įsigaliojo nuo 2002 07 04/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.53)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/357/2002 07 04/Įsigaliojo nuo 2002 08 21 iki 2003 09 30; Negalioja nuo 2003 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3507)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos ir Miškų ūkio ministerijos 1996 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 77/84 "Dėl miškų apsaugos ir naudojimo saugomose teritorijose" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/356/2002 07 04/Įsigaliojo nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2002 Nr.79-3382)

Žemės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1770/2002 07 04/ / )

Žemės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1770/2002 07 04/ / )

Žemės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1770/2002 07 04/ / )

Dėl VĮ statybos produkcijos sertifikavimo centro atestavimo kainų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/354/2002 07 03/Nauja redakcija nuo 2012 01 12/ )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 192/142 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 4.2 punkto vykdymo" patvirtintos Naujų laukinių augalų, grybų rūšių įvežimo į Lietuvos Respubliką tvarkos pripažinimo netekusia galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/353/250/2002 07 03/Įsigaliojo nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3506)

Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/352/2002 07 01/Įsigaliojo nuo 2002 08 21; Nauja redakcija nuo 2012 04 13/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3505)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010

Dėl UAB "Alisota", UAB "Comliet", UAB "Dujų technikos centras" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/350/2002 06 28/Įsigaliojo nuo 2002 07 12/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.55-249)

Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduočių nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/349/2002 06 28/Įsigaliojo nuo 2002 07 11/Valstybės žinios'2002 Nr.70-2943)

Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 06 27/ / )

Klaipėdos?Liepojos kelio ruožo 23,8?35,5 km statyba
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 06 27/ / )

Klaipėda-Liepoja kelio 23,8-35,5 km (Palangos aplinkkelis) statyba
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 06 27/ / )

Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 06 27/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2002 06 27/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.51)

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2002 06 27/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.51)

Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/348/2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3503)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 264 "Dėl Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/347/2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2002 07 11 iki 2007 07 19; Negalioja nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'2002 Nr.70-2942)

Dėl Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/346/2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2002 08 21 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3502)

Dėl statybos komiteto prie aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/343/2002 06 27/Negalioja nuo 2013 06 23/ )

Dėl pramonės įmonių keliamo triukšmo mažinimo ir kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/342/2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2002 07 11/Valstybės žinios'2002 Nr.70-2941)

Dėl paslaugų gamtos apsaugos srityje viešojo pirkimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/341/2002 06 27/ / )

Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/340/2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2003 01 01; Nauja redakcija nuo 2008 07 20/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3500)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/339/2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3499)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/345/313/2002 06 27/Įsigaliojo nuo 2002 08 21 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3501)

Dėl UAB "Būstuva", UAB "Mondaila", UAB "Rekonsta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/338/2002 06 25/Įsigaliojo nuo 2002 07 05/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.53-230)

Dėl atestatų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/337/2002 06 24/Įsigaliojo nuo 2002 07 07/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.54-243)

Dėl kai kurių statybos ir urbanistikos ministro ir aplinkos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/336/2002 06 24/Įsigaliojo nuo 2002 06 29/Valstybės žinios'2002 Nr.65-2690)

Dėl statybos verslo įmonių kvalifikacijos atestavimo komisijos sudėties
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/335/2002 06 21/ / )

Dėl pesticidų atliekų nukenksminimo paslaugų viešojo pirkimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/334/2002 06 21/ / )

Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo 11 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1721/2002 06 20/ / )

Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo 11 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1721/2002 06 20/ / )

Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo 11 ir 15 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1721/2002 06 20/ / )

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokejimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1720/2002 06 20/ / )

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1720/2002 06 20/ / )

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokejimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1720/2002 06 20/ / )

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 13, 15, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1719/2002 06 20/ / )

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 13, 15, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1719/2002 06 20/ / )

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 13, 15, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1719/2002 06 20/ / )

Dėl 2001-09-21 įsakymo nr.477 "Dėl ministerijos kolegijos sudarymo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/183/2002 06 16/ / )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/333/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 08 21 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3498)

Dėl Ričardo Puidoko įmonės "Alna", UAB "Anrestas", UAB "Eltalis" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/331/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 06 28/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.51-220)

Dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/329/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 07 11/Valstybės žinios'2002 Nr.70-2940)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 387 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 "Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/328/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 08 21 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3497)

Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, vertės bazinių įkainių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/327/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 07 06 iki 2008 06 30; Negalioja nuo 2008 07 01/Valstybės žinios'2002 Nr.69-2848)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/324/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3496)

Dėl Kompleksinės Nemuno žemupio ir Kuršių marių vandens išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/323/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2545)

Dėl verslinės žvejybos Aukštaitijos nacionalinio parko ežeruose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/321/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 07 06 iki 2004 06 19; Negalioja nuo 2004 06 20/Valstybės žinios'2002 Nr.69-2847)

Dėl karpotojo beržo, paprastojo ąžuolo, paprastosios eglės, paprastosios pušies ir paprastojo uosio provenencijų (kilmių) rajonų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/317/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 08 21 iki 2007 12 07; Negalioja nuo 2007 12 08/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3495)

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/316/2002 06 14/Įsigaliojo nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3494)

Cementavimo įrenginio, skirto skystų radioaktyviųjų atliekų sukietinimui, įrengimas ir laikinosios saugyklos statyba Ignalinos atominėje elektrinėje
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 06 13/ / )

Cementavimo įrenginio, skirto skystų radioaktyviųjų atliekų sukietinimui, įrengimas ir laikinosios saugyklos statyba Ignalinos atominėje elektrinėje
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 06 13/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 06 13/Įsigaliojo nuo 2002 06 13/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.46)

Dėl UAB "Elhamers", UAB "Baltlantos statyba", UAB "Comliet" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/311/2002 06 13/Įsigaliojo nuo 2002 06 28/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.51-219)

Dėl Miško bei urbanistinių sodmenų apskaitos tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/309/2002 06 12/Įsigaliojo nuo 2002 06 22 iki 2004 07 01; Negalioja nuo 2004 07 02/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2544)

Dėl aplinkos ministro 2002-02-11 įsakymo Nr. 53 "Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2002 m." dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/308/2002 06 11/Įsigaliojo nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2543)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /2002 06 07/Įsigaliojo nuo 2002 06 07/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.46)

Dėl Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus įsakymo pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/303/2002 06 06/Įsigaliojo nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2542)

Dėl teisės aktų bei jų projektų skelbimo Aplinkos ministerijos interneto tinklapyje tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/301/2002 06 05/ / )

Dėl UAB "Arvistata", UAB "Baltijos automatikos centras", UAB "Baltlantos statyba" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/300/2002 06 04/Įsigaliojo nuo 2002 06 21/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.48-207)

Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pažymėjimų registracijos ir išdavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/299/2002 06 04/Įsigaliojo nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2541)

Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/298/2002 06 04/Įsigaliojo nuo 2002 06 22; Nauja redakcija nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2540)

Dėl 2001-09-21 įsakymo nr.477 "Dėl ministerijos kolegijos sudarymo" dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/146/2002 06 03/ / )

Dėl atestatų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/295/2002 05 31/Įsigaliojo nuo 2002 06 14/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.46-200)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02: 2001 "Statinių konstrukcijos. Stogai" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/288/2002 05 30/Įsigaliojo nuo 2002 07 06 iki 2008 11 13; Negalioja nuo 2008 11 14/Valstybės žinios'2002 Nr.69-2846)

Dėl Respublikinių statybos normų RSN 133-91 "Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/287/2002 05 30/Įsigaliojo nuo 2002 07 06 iki 2004 02 12; Negalioja nuo 2004 02 13/Valstybės žinios'2002 Nr.69-2845)

Dėl Respublikinių statybos normų RSN 138-92* "Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika" dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/286/2002 05 30/Įsigaliojo nuo 2002 07 06 iki 2007 02 28; Negalioja nuo 2007 03 01/Valstybės žinios'2002 Nr.69-2844)

Dėl Respublikinių statybos normų RSN 137-92 "Pastatų vidaus priešgaisrinis vandentiekis" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/285/2002 05 30/Įsigaliojo nuo 2002 07 06 iki 2007 02 28; Negalioja nuo 2007 03 01/Valstybės žinios'2002 Nr.69-2843)

Dėl Statybos normų ir taisyklių SNIP 2.01.07-85 "Apkrovos ir poveikiai" pataisų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/284/2002 05 30/Įsigaliojo nuo 2002 07 06/Valstybės žinios'2002 Nr.69-2842)

Dėl Monrealio protokolu kontroliuojamų medžiagų 2002 metų įvežimo kvotų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/281/2002 05 29/Įsigaliojo nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2539)

Dėl tauriųjų elnių patinų medžioklės 2002-2003 metų medžioklės sezonu ir aplinkos ministro 2002 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 205 "Dėl medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų per 2002-2003 metų medžioklės sezoną patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/277/2002 05 28/Įsigaliojo nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2538)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 12 29 įsakymu Nr. 552 patvirtintos organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.02.03:2000 "Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas" naujos redakcijos (Žin., 2001, Nr. 12-360) 23 punkto dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/273/2002 05 22/Įsigaliojo nuo 2002 06 22 iki 2002 08 09; Negalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2537)

Dėl Aplinkosaugos priemonių sąrašo, Savivaldybės gamtos apsaugos fondo lėšų panaudojimo metinės ataskaitos ir sąmatos formų pildymo instrukcijos bei formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/272/2002 05 22/Įsigaliojo nuo 2002 06 22 iki 2003 12 31; Negalioja nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2536)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr.402 "Dėl Laikinojo detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamento patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/271/2002 05 22/Įsigaliojo nuo 2002 06 22 iki 2005 04 23; Negalioja nuo 2005 04 24/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2535)

Dėl medžioklės plotų, skirtų komercinės medžioklės ūkiui valstybiniuose miškuose plėtoti, patikslinto sąrašo dalinio pakeitimo bei papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/270/2002 05 22/Įsigaliojo nuo 2002 06 13 iki 2009 11 10; Negalioja nuo 2009 11 11/Valstybės žinios'2002 Nr.57-2340)

Dėl Miškotvarkos projektų autorių atestavimo ir kvalifikacijos atestatų išdavimo tvarkos dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/269/2002 05 22/Įsigaliojo nuo 2002 06 22 iki 2010 07 10; Negalioja nuo 2010 07 11/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2534)

Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų, reglamentuojančių nuotekų tvarkymą, dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/267/2002 05 22/Įsigaliojo nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2533)

Dėl Pavyzdinės sutarties dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/266/2002 05 22/Įsigaliojo nuo 2002 06 22 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2532)

Dėl STR 1.07.01:1999 "Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/265/2002 05 22/Įsigaliojo nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2531)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2002 05 20/Įsigaliojo nuo 2002 05 20/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.42)

Dėl UAB „Apsvidija", AB „Akmenės cementas", UAB „Biržų montuotojas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/260/2002 05 20/Įsigaliojo nuo 2002 05 31/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.42-184)

Įstatymų projektų Reg. Nr. IXP-1624, IXP-1625 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1624/2002 05 20/ / )

Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1624/2002 05 20/ / )

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Įstatymo projektas/IXP-1625/2002 05 20/ / )

Dėl kriterijų, pagal kuriuos vertingi ekologiniu, dendrologiniu, estetiniu, kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžiai ir krūmai, augantys valstybinėje ne miškų ūkio paskirties ir privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/256/2002 05 16/Įsigaliojo nuo 2002 06 22 iki 2008 01 05; Negalioja nuo 2008 01 06/Valstybės žinios'2002 Nr.62-2530)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo asmeniniams kompiuteriams kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/254/2002 05 16/Įsigaliojo nuo 2002 06 20 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.60-2481)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-06-22 įsakymo Nr.182 "Dėl statybos verslo įmonių Kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/253/2002 05 16/Įsigaliojo nuo 2002 06 20 iki 2002 08 09; Negalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2002 Nr.60-2480)

Dėl 2000 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 197 "Dėl Miško plotų nuomos poilsiui tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/252/2002 05 16/Įsigaliojo nuo 2002 06 20/Valstybės žinios'2002 Nr.60-2479)

Dėl Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/251/2002 05 16/Įsigaliojo nuo 2002 06 13 iki 2005 07 14; Negalioja nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2002 Nr.57-2339)

Dėl Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/250/224/2002 05 16/Įsigaliojo nuo 2002 06 20 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2002 Nr.60-2478)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/03-04-2687/2002 05 16/Aktuali nuo 2002 05 16/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.40)

Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo programos
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/168/249/2002 05 15/Įsigaliojo nuo 2002 05 22 iki 2011 09 10; Negalioja nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2002 Nr.51-1963)

Dėl Tyrulių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/246/2002 05 14/Įsigaliojo nuo 2002 06 20/Valstybės žinios'2002 Nr.60-2477)

Dėl atestatų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/245/2002 05 14/Įsigaliojo nuo 2002 05 16/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.47-205)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 328 "Dėl miško sanitarinės apsaugos taisyklių" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/244/2002 05 14/Įsigaliojo nuo 2002 06 20 iki 2010 07 27; Negalioja nuo 2010 07 28/Valstybės žinios'2002 Nr.60-2476)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/242/2002 05 14/Įsigaliojo nuo 2002 06 20 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.60-2475)

Dėl TŪB "Algraižė", UAB "Dairūnas ir kompanija", UAB "Darstamas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/241/2002 05 14/Įsigaliojo nuo 2002 05 26/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.41-172)

Dėl Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/237/2002 05 13/Įsigaliojo nuo 2002 06 06/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2211)

Statybos įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1598/2002 05 13/ / )

Statybos įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1598/2002 05 13/ / )

Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 53, 54, 56 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1597/2002 05 13/ / )

Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 53, 54, 56 ir 57 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1597/2002 05 13/ / )

Įstatymų projektų Reg. Nr. IXP-1596- IXP-1598 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1596/2002 05 13/ / )

Pajūrio juostos ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1596/2002 05 13/ / )

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonėms išduotų 2002 04 09 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/./2002 05 11/Įsigaliojo nuo 2002 05 11/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.37)

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/2/2002 05 09/Pirminis projektas/ )

Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/233/2002 05 08/Įsigaliojo nuo 2002 06 06/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2210)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/232/2002 05 07/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2209)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 234 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.06.01:1999 "Statinio projekto ir statinio ekspertizė" ir STR 1.02.05:1999 "Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas" patvirtinimo ir STR 1.02.03:1997 "Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas" bei STR 1.01.01:1996 "Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas" dalinio pakeitimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/231/2002 05 07/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2208)

Dėl Statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr.122 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01: 1997 patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/230/2002 05 07/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2207)

Dėl statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 139 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.02: 1997 patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/229/2002 05 07/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2206)

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1584/2002 05 07/ / )

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1584/2002 05 07/ / )

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1584/2002 05 07/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/228/2002 05 06/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2205)

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/ /2002 05 03/Pirminis projektas/ )

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo nr.603 "Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/2-345N/2002 05 03/Pirminis projektas/ )

Dėl Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/224/2002 05 03/Įsigaliojo nuo 2002 05 18/Valstybės žinios'2002 Nr.49-1912)

Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/1-1681 Į/2002 05 03/Pirminis projektas/ )

Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymas projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/1/2002 05 03/Grąžintas pataisymams/ )

Dėl ypač saugomų rūšių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/223/2002 05 02/Įsigaliojo nuo 2002 05 18 iki 2010 04 07; Negalioja nuo 2010 04 08/Valstybės žinios'2002 Nr.49-1911)

Dėl Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/222/2002 05 02/Įsigaliojo nuo 2002 05 18/Valstybės žinios'2002 Nr.49-1910)

Dėl Lietuvos standartų taikymo valstybiniam aplinkos monitoringui vykdyti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/220/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 06/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2204)

Dėl Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/219/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 05 18/Valstybės žinios'2002 Nr.49-1909)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/218/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2203)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2002 "Viešojo administravimo subjektų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnų atestavimo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/217/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2004 05 11; Negalioja nuo 2004 05 12/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2202)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/216/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2007 05 15; Negalioja nuo 2007 05 16/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2201)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/215/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 01 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2153)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/214/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 06 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.55-2200)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2002 "Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/213/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 01 iki 2004 12 16; Negalioja nuo 2004 12 17/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2152)

Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatų pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/212/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2151)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/211/2002 04 30/Įsigaliojo nuo 2002 06 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2150)

Dėl UAB "Egivana", UAB "Ekonomiškos statybos centras", UAB "Archi-partners" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/209/2002 04 29/Įsigaliojo nuo 2002 05 10/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.36-151, Informaciniai pranešimai'2002 Nr.410)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2002 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/207/2002 04 29/Įsigaliojo nuo 2002 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2149)

Dėl medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų per 2002-2003 metų medžioklės sezoną patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/205/2002 04 29/Įsigaliojo nuo 2002 05 18/Valstybės žinios'2002 Nr.49-1908)

Dėl Paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito naudojimo termino pratęsimo 2002 metams
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/111/204/2002 04 29/Įsigaliojo nuo 2002 05 01/Valstybės žinios'2002 Nr.44-1688)

Apie ekspertizės rangovų veiklą 2001 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2002 04 26/Įsigaliojo nuo 2002 04 26/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.35)

Klaipėdos - Liepojos kelio ruožo 11,5 km rekonstrukcija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 04 25/ / )

Klaipėdos - Liepojos kelio ruožo 0 - 11,5 km rekonstrukcija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 04 25/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 04 25/Įsigaliojo nuo 2002 04 25/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.33)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2002 "Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/203/2002 04 23/Įsigaliojo nuo 2002 06 01 iki 2002 12 18; Negalioja nuo 2002 12 19/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2148)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.05:2002 "Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/202/2002 04 23/Įsigaliojo nuo 2002 06 01 iki 2005 01 11; Negalioja nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2147)

Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.12.04:2002 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/201/2002 04 23/Įsigaliojo nuo 2002 06 01 iki 2011 03 19; Nauja redakcija nuo 2008 02 10; Negalioja nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2146)

Dėl Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/200/2002 04 23/Įsigaliojo nuo 2002 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2145)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/199/2002 04 23/Įsigaliojo nuo 2002 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2144)

Dėl Teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją, perdavimo akto pavyzdinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/198/2002 04 23/Įsigaliojo nuo 2002 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2143)

Dėl UAB "Elsista", UAB "Jumana", UAB "Resvita" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/197/2002 04 23/Įsigaliojo nuo 2002 05 05/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.35-146)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 316 "Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 "Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/196/2002 04 23/Įsigaliojo nuo 2002 05 01 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2002 Nr.44-1686)

Dėl Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/192/2002 04 22/Įsigaliojo nuo 2002 05 01; Nauja redakcija nuo 2002 06 06/Valstybės žinios'2002 Nr.44-1685)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 04 20/Įsigaliojo nuo 2002 04 20/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.32)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 "Statybos produktų atitikties deklaravimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/189/2002 04 18/Įsigaliojo nuo 2002 07 01 iki 2013 08 31; Negalioja nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2142)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.03:2002 "Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/188/2002 04 18/Įsigaliojo nuo 2002 07 01 iki 2016 03 14; Nauja redakcija nuo 2013 07 14; Negalioja nuo 2016 03 15/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2141)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 "Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/187/2002 04 18/Įsigaliojo nuo 2002 07 01 iki 2013 08 31; Negalioja nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2140)

Apie ekspertizės rangovų veiklą 2002 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2002 04 17/Įsigaliojo nuo 2003 04 17/Informaciniai pranešimai'2003 Nr.32)

Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2002 04 17/Įsigaliojo nuo 2002 04 17/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.33)

Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/185/2002 04 16/Įsigaliojo nuo 2002 04 27 iki 2007 03 27; Negalioja nuo 2007 03 28/Valstybės žinios'2002 Nr.43-1640)

Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/184/2002 04 16/Įsigaliojo nuo 2002 04 27 iki 2010 09 30; Negalioja nuo 2010 10 01/Valstybės žinios'2002 Nr.43-1639, Valstybės žinios'2004 Nr.900, Valstybės žinios'2004 Nr.1040, Valstybės žinios'2004 Nr.1250, Valstybės žinios'2004 Nr.1360)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2002 "Esamų statinių tyrimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/182/2002 04 16/Įsigaliojo nuo 2002 07 01 iki 2006 01 04; Negalioja nuo 2006 01 05/Valstybės žinios'2002 Nr.42-1587)

Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė priežiūra" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/179/2002 04 15/Įsigaliojo nuo 2002 04 27 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.43-1638)

Dėl atestatų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/174/2002 04 12/Įsigaliojo nuo 2002 04 21/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.32-129)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016

Dėl Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/169/2002 04 11/Įsigaliojo nuo 2002 04 18/Valstybės žinios'2002 Nr.40-1516)

(Dėl aplinkos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 134 atitaisymo)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Atitaisymas/ /2002 04 10/Įsigaliojo nuo 2002 04 10/Valstybės žinios'2002 Nr.380)

Dėl žvejybos apribojimo Lietuvos Respublikos ekonominės zonos Baltijos jūroje 624 ir 658 žvejybos kvadratuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/166/2002 04 10/Įsigaliojo nuo 2002 04 18/Valstybės žinios'2002 Nr.40-1515)

Dėl UAB "Abuva", UAB "Ekstra statyba", UAB "Veduta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/164/2002 04 10/Įsigaliojo nuo 2002 04 21/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.32-128)

Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/160/2002 04 08/Įsigaliojo nuo 2002 04 18/Valstybės žinios'2002 Nr.40-1514)

Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, randamų Lietuvoje, sąrašų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/159/2002 04 08/Įsigaliojo nuo 2002 04 18 iki 2013 09 07; Negalioja nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2002 Nr.40-1513)

Dėl UAB "Akmens takas", UAB "Alytaus rentiniai", P.Ivanausko firmos "Apšyla" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/156/2002 04 08/Įsigaliojo nuo 2002 04 19/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.31-123)

Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programų rengimo rekomendacijos R 39 - 01
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 39 - 01/2002 04 05/ / )

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:1998 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" ir statybos taisyklių ST 8860237.02:1998 "Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/151/2002 04 04/Įsigaliojo nuo 2002 04 13 iki 2014 11 11; Negalioja nuo 2014 11 12/Valstybės žinios'2002 Nr.39-1446)

Dėl aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl stačiojo miško kainų" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/148/2002 04 04/Įsigaliojo nuo 2002 04 13/Valstybės žinios'2002 Nr.39-1445)

Dėl Miškų iškirtimo technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/145/2002 04 03/Įsigaliojo nuo 2002 04 18/Valstybės žinios'2002 Nr.40-1512)

Dėl nenukirsto miško kainų indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/144/2002 04 03/Įsigaliojo nuo 2002 04 18 iki 2004 10 31; Negalioja nuo 2004 11 01/Valstybės žinios'2002 Nr.40-1511)

Dėl Pesticidų atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/143/2002 03 29/Įsigaliojo nuo 2002 04 11/Valstybės žinios'2002 Nr.38-1407)

Dėl 1999 09 15 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo Nr.285/347 "Dėl Lietuvos nacionalinio naftos išsiliejimų jūroje likvidavimo plano patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/142/3-125/2002 03 29/Įsigaliojo nuo 2002 05 01 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.44-1684)

Dėl fiksuotų išlaidų ir rinkliavų taikymo Europos Bendrijos aplinkosauginiam ženklinimui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/140/2002 03 28/Įsigaliojo nuo 2002 05 01/Valstybės žinios'2002 Nr.44-1683)

Seimo nutarimo "Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto" projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1484/2002 03 28/ / )

Seimo NUTARIMO "Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto" PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/IXP-1484/2002 03 28/ / )

Dėl UAB "Lidivos apsauga" atestato Nr. 1429 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/138/2002 03 27/Įsigaliojo nuo 2002 04 07/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.28-94)

Dėl rekomendacijų R 40-02 "Sienų su oro tarpais projektavimas ir statyba" patvirtinimo bei įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/137/2002 03 27/Įsigaliojo nuo 2002 04 07/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.28-93)

Dėl Duomenų apie taršos šaltinius ir iš jų išmetamus (išleidžiamus) pagrindinius teršalus pateikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/136/2002 03 27/Įsigaliojo nuo 2002 09 12 iki 2007 01 18; Negalioja nuo 2007 01 19/Valstybės žinios'2002 Nr.89-3808)

Sienų su oro tarpais projektavimas ir statyba
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 40-02/2002 03 27/ / )

Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/1-681 Į/2002 03 26/Grąžintas pataisymams/ )

Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 6, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 52 straipsniu įstatymo projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/1-680 Į/2002 03 26/Projektas atmestas/ )

Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo vykdymo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/135/2002 03 26/Įsigaliojo nuo 2002 04 11/Valstybės žinios'2002 Nr.38-1406)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl pavojingų cheminių medžiagų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos leidimų išdavimo tvarkos" dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/134/2002 03 26/Įsigaliojo nuo 2002 04 06/Valstybės žinios'2002 Nr.35-1335, Valstybės žinios'2002 Nr.380)

Dėl Pavyzdinio pranešimo apie aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimą ar nesuteikimą patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/133/2002 03 26/Įsigaliojo nuo 2002 04 11 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.38-1405)

Dėl valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/130/2002 03 26/Įsigaliojo nuo 2002 04 06 iki 2003 08 29; Negalioja nuo 2003 08 30/Valstybės žinios'2002 Nr.35-1334)

Dėl Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos 14 punkto pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/129/2002 03 26/Įsigaliojo nuo 2002 04 11 iki 2014 03 13; Negalioja nuo 2014 03 14/Valstybės žinios'2002 Nr.38-1404)

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/ /2002 03 25/Grąžintas pataisymams/ )

Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/ /2002 03 25/Grąžintas pataisymams/ )

Lietuvos Respublikos Vyriausybės n u t a r i m o projektas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 25 d. nutarimo nr.25 "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės departamentų, tarnybų ir institutų pertvarkymo'' dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/ /2002 03 25/Pirminis projektas/ )

Lietuvos Respublikos Vyriausybės n u t a r i m o projektas dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 841 straipsniu ir 2411, 242 straipsnių papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/ /2002 03 25/Pirminis projektas/ )

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas dėl gamtinių ir kraštovaizdžio draustinių nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/ /2002 03 25/Pirminis projektas/ )

Seimo nutarimo "Dėl Žuvinto valstybinio rezervato statuso pakeitimo" projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1475/2002 03 22/ / )

Seimo NUTARIMO "Dėl Žuvinto valstybinio rezervato statuso pakeitimo" PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/IXP-1475/2002 03 22/ / )

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo skalbyklėms kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/126/2002 03 20/Įsigaliojo nuo 2002 03 28 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.31-1177)

Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/125/2002 03 20/Įsigaliojo nuo 2002 03 28/Valstybės žinios'2002 Nr.31-1176)

Dėl Medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/124/2002 03 20/Įsigaliojo nuo 2002 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.32-1221)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/05-02-1525/2002 03 20/Įsigaliojo nuo 2002 03 20/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.31)

Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.01.01(6):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/2.01.01(6):1999/2002 03 19/ / )

Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.01.01(5):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/2.01.01(5):1999/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.01(4):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/2.01.01(4):1999/2002 03 19/ / )

Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/2.01.01(3):1999/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/2.01.01(2):1999/2002 03 19/ / )

Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.01.01(1):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/2.01.01(1):1999/2002 03 19/ / )

Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/123/2002 03 19/Įsigaliojo nuo 2002 03 28/Valstybės žinios'2002 Nr.31-1175)

Statybos techninių reikalavimų reglamentas str 2.09.04:2000 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.09.04:2000/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.09.03:1999 Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.09.03:1999/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.08.01:2000 Dujų sistemos pastatuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.08.01:2000/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.06.02:2000/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.06.01:1999/2002 03 19/ / )

Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.05.02:2001 Statinių konstrukcijos. Stogai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.05.02:2001/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.05.01:1999 Pastatų atitvarų šiluminė technika
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.05.01:1999/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.03.01:2000/2002 03 19/ / )

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.03:1999 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR2.01.03:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis techninis reglamentas STR 1.12.04:2001 Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.12.04:2001/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis techninis reglamentas STR 1.12.04:2001 Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.12.04:2000/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1. 12. 03: 2000 Potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.12.03:2000/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1. 12. 02 : 1998 Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.12.02:1998/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis reglamentas STR 1.12.01:1996 Statinių avarinės būklės pripažinimo tvarka
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.12.01:1996/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2000 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.11.01:2000/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.09.03:1997 Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.09.03:1997/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.09.02:1997 Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. autorinės priežiūros vadovo veikla
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.09.02:1997/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis techninis reglamentas STR 1.09.01:1996 Statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros tvarka
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.09.01:1996/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1. 08.01:1998 Statybos darbai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.08.01:1998/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:1999 Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.07.03:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999 Žemės darbai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.07.02:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1999 Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.07.01:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis reglamentas STR 1.06.02 : 1997 Statinio projekto, statinio ekspertizės vadovo veikla
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.06.02:1997/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:1999 Statinio projekto ir statinio ekspertizė
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.06.01:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis STR 1. 05. 05 : 2000
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.05.05:2000/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.04:1998 Statinio statybos pagrindimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.05.04:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.03:1997 Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.05.03:1997/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.02:1997 Statinio projekto sudėtis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.05.02:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:1997 Statinio projekto rengimo tvarka
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.05.01:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:1999 Techniniai liudijimai. rengimas ir tvirtinimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.03.03:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:1999 Statybos produktų atitikties deklaravimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.03.02:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2000
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.03.01:2000/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.05:1999 Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.02.05:1999/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.04:1997 Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.02.04:1997/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.03: 2000 "Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.02.03:2000/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.02:1997 Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.02.02:1997/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis reglamentas STR 1.02.01:1996 Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.02.01:1996/2002 03 19/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01. 03:1997 Valstybės reguliuojamų statinio esminių reikalavimų taikymas statybos privalomųjų normatyvinių dokumentų sistemoje
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.01.03:1997/2002 03 19/ / )

Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kai nėra bendrojo ar privačios valdos miškotvarkos projekto, tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/119/2002 03 18/Įsigaliojo nuo 2002 03 28 iki 2004 11 16; Negalioja nuo 2004 11 17/Valstybės žinios'2002 Nr.31-1174)

Dėl Medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/118/2002 03 18/Įsigaliojo nuo 2002 03 28 iki 2016 12 30; Nauja redakcija nuo 2007 12 29; Negalioja nuo 2016 12 31/Valstybės žinios'2002 Nr.31-1173)

Dėl Gamtinių rezervatų apsaugos programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/117/2002 03 18/Įsigaliojo nuo 2002 04 06/Valstybės žinios'2002 Nr.35-1333)

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR1.01.04:1999 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklinimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.01.04:1999/2002 03 18/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:1997 Statinio statybos ir priežiūros darbų rūšys
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.01.02:1997/2002 03 18/ / )

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:1996 Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Reglamentas/STR1.01.01:1996/2002 03 18/ / )

Rūgštinių akumuliatorių utilizavimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 03 15/ / )

UAB "Ave Matrox" naftos produktų terminalo išplėtimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 03 15/ / )

Šiaulių potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 03 15/ / )

Šiaulių apskrities centrinė atliekų tvarkymo stotis ir regioninis sąvartynas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 03 15/ / )

Dėl valstybinių miškų pareigūnų uniformos pavyzdžių ir jų aprašymo bei Valstybinių miškų pareigūnų uniformos dėvėjimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/115/2002 03 15/Įsigaliojo nuo 2002 07 01 iki 2005 01 29; Negalioja nuo 2005 01 30/Valstybės žinios'2002 Nr.31-1172)

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 761/2001 "Dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS)" įgyvendinimo programos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/113/2002 03 15/Įsigaliojo nuo 2002 03 30/Valstybės žinios'2002 Nr.32-1220)

Dėl R.Ato individualios įmonės, UAB "Ortitas", S.Baltuškos įmonės "Alpija" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/112/2002 03 15/Įsigaliojo nuo 2002 03 29/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.25-74)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo tekstilės gaminių grupei kriterijų galiojimo pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/107/2002 03 12/Įsigaliojo nuo 2002 03 17 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.28-1009)

Dėl Aplinkos monitoringo duomenų fondo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/106/2002 03 12/Įsigaliojo nuo 2002 03 17 iki 2007 01 11; Negalioja nuo 2007 01 12/Valstybės žinios'2002 Nr.28-1008)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 544 "Dėl Miško sodmenų, želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodikos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/103/2002 03 07/Įsigaliojo nuo 2002 03 17/Valstybės žinios'2002 Nr.28-1007)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/99/2002 03 06/Įsigaliojo nuo 2002 03 17/Valstybės žinios'2002 Nr.28-1005)

Dėl aplinkos ministro 2001 03 28 įsakymo Nr. 167 "Dėl Ungurių verslinės žvejybos tvarkos patvirtinimo" bei 2001 03 15 įsakymo Nr.149 "Dėl ungurių verslinės žvejybos vietų ir įrankių limitų patvirtinimo" dalinių pakeitimų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/102/2002 03 06/Įsigaliojo nuo 2002 03 17 iki 2003 05 28; Negalioja nuo 2003 05 29/Valstybės žinios'2002 Nr.28-1006)

Dėl UAB "Jumana", UAB "Kabatis", UAB "Būsto sprendimai" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/101/2002 03 06/Įsigaliojo nuo 2002 03 15/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.21-68, Informaciniai pranešimai'2002 Nr.530)

Dėl UAB "ABB", K.Kurlio individualios įmonės "Banduva", UAB "Deklitas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/100/2002 03 06/Įsigaliojo nuo 2002 03 15/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.21-67)

Dėl nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/98/2002 03 05/Negalioja nuo 2005 05 29/ )

Susitarimo dėl pasikeitimo radioaktyvumo monitoringo duomenimis ratifikavimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1419/2002 03 05/ / )

Susitarimo dėl pasikeitimo radioaktyvumo monitoringo duomenimis ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1419/2002 03 05/ / )

Dėl Valstybinės miškų priešgaisrinės apsaugos programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/91/2002 03 04/Įsigaliojo nuo 2002 03 17 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2002 Nr.28-1004)

Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/86/2002 03 01/Įsigaliojo nuo 2002 03 15/Valstybės žinios'2002 Nr.27-978)

Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/85/2002 03 01/Įsigaliojo nuo 2002 03 15 iki 2007 03 27; Negalioja nuo 2007 03 28/Valstybės žinios'2002 Nr.27-977)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1998 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 67 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 12-98 „Teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos stacionarių degimo šaltinių išmetamosiose dujose" patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/84/2002 03 01/Įsigaliojo nuo 2002 03 08/Valstybės žinios'2002 Nr.25-912)

Dėl Nuompinigių už valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/87/59/2002 03 01/Įsigaliojo nuo 2002 03 08 iki 2007 06 12; Negalioja nuo 2007 06 13/Valstybės žinios'2002 Nr.25-913)

Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/80/2002 02 27/Įsigaliojo nuo 2004 01 01 iki 2014 06 30; Nauja redakcija nuo 2005 08 26; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2002 Nr.85-3684)

Dėl Medžių genėjimo urbanizuotose teritorijose taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/78/2002 02 27/Įsigaliojo nuo 2002 03 08 iki 2008 01 24; Negalioja nuo 2008 01 25/Valstybės žinios'2002 Nr.25-911)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002

Dėl Valstybinės miškų sanitarinės apsaugos programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/74/2002 02 25/Įsigaliojo nuo 2002 03 15 iki 2012 09 14; Negalioja nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2002 Nr.27-975)

Dėl respublikinių statybos normų RSN 133-91 "Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/71/2002 02 22/Įsigaliojo nuo 2002 03 02 iki 2004 02 12; Negalioja nuo 2004 02 13/Valstybės žinios'2002 Nr.23-866)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonėms išduotų 2002 02 12 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2002 02 21/Įsigaliojo nuo 2002 02 21/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.15)

Dėl infliacijos (vartotojų kainų) indekso, skaičiuojant savivaldybės (valstybės) lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų vertę
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 02 21/Įsigaliojo nuo 2002 02 21/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.15)

Dėl UAB "Elektrosauga", UAB "Pineka", UAB "Pegirus" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/67/2002 02 19/Įsigaliojo nuo 2002 03 03/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.18-60)

Naftos gavyba UAB "Minijos nafta" licenciniame plote
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2002 02 16/ / )

Naftos gavyba UAB "Minijos nafta" licenciniame plote
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 02 16/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (Naftos gavyba UAB "Minijos nafta" licenciniame plote)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2002 02 16/Įsigaliojo nuo 2002 02 16/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.14)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 387 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 "Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka" patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/59/2002 02 11/Įsigaliojo nuo 2002 02 21 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.17-705)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2001 "Statinių konstrukcijos. Stogai" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/57/2002 02 11/Įsigaliojo nuo 2002 03 02 iki 2008 11 13; Negalioja nuo 2008 11 14/Valstybės žinios'2002 Nr.23-865)

Dėl miškotvarkos projektų autorių atestavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/56/2002 02 11/Įsigaliojo nuo 2002 02 21 iki 2010 07 10; Negalioja nuo 2010 07 11/Valstybės žinios'2002 Nr.17-704)

Dėl Asmeninių žymeklių kirstiniems medžiams ženklinti išdavimo, registravimo, gamybos ir naudojimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/55/2002 02 11/Įsigaliojo nuo 2002 02 28 iki 2004 09 07; Negalioja nuo 2004 09 08/Valstybės žinios'2002 Nr.20-781)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2002 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/53/2002 02 11/Įsigaliojo nuo 2002 02 21/Valstybės žinios'2002 Nr.17-703)

Dėl A.Sutkaus statybos firmos "Audomaras", UAB "Baltic hydrotech constructions", UAB "Didma" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/51/2002 02 08/Įsigaliojo nuo 2002 02 17/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.14-44)

Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, eksportuojamas ir gamyboje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai pateikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/52/77/44/30/2002 02 08/Įsigaliojo nuo 2002 02 28 iki 2006 10 19; Negalioja nuo 2006 10 20/Valstybės žinios'2002 Nr.20-780)

Dėl Apvaliosios medienos pardavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/50/2002 02 06/Įsigaliojo nuo 2002 02 16 iki 2005 07 14; Negalioja nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2002 Nr.16-634)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/49/2002 02 05/Įsigaliojo nuo 2002 02 16/Valstybės žinios'2002 Nr.16-633)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 350 "Dėl valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/48/2002 02 05/Įsigaliojo nuo 2002 02 16/Valstybės žinios'2002 Nr.16-632)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonėms išduotų 2001 12 18 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2002 01 31/Įsigaliojo nuo 2002 01 31/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.8)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo konsultacinio forumo darbo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/44/2002 01 31/Įsigaliojo nuo 2002 02 09 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.14-526)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo tekstilės gaminių grupei kriterijų galiojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/43/2002 01 31/Įsigaliojo nuo 2002 02 09 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.14-525)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 526 "Dėl atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/42/2002 01 31/Įsigaliojo nuo 2002 02 16 iki 2004 04 29; Negalioja nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2002 Nr.16-631)

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/37/2002 01 29/Įsigaliojo nuo 2002 02 16 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.16-630)

Dėl mokesčio už verslinį žuvų išteklių naudojimą bazinio tarifo perskaičiavimo įvairių tipų žvejybos įrankiams koeficientų bei lėšų, kurias žuvų išteklių naudotojai turi skirti žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo sąlygoms vykdyti, skaičiavimo 2002 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/33/2002 01 25/Įsigaliojo nuo 2002 02 02 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.12-422)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms papildytų nuo 2001 11 06 iki 2001 12 27 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2002 01 24/Įsigaliojo nuo 2002 01 24/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.6)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 11 06 iki 2001 12 27 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2002 01 24/Įsigaliojo nuo 2002 01 24/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.6)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 11 06 iki 2001 12 27 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2002 01 24/Įsigaliojo nuo 2002 01 24/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.6)

Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/28/2002 01 23/Įsigaliojo nuo 2002 02 02/Valstybės žinios'2002 Nr.12-421)

Dėl S.Baltuškos įmonės "Alpija", UAB "Diržė", UAB "Kabatis" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/27/2002 01 23/Įsigaliojo nuo 2002 03 03/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.10-29)

Dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo besikuriantiems ūkininkams 2002 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/26/2002 01 23/Įsigaliojo nuo 2002 02 02/Valstybės žinios'2002 Nr.12-420)

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 1998 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 196/201 "Dėl lašišų išteklių atkūrimo ir apsaugos programos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/23/24/2002 01 21/Įsigaliojo nuo 2002 01 27/Valstybės žinios'2002 Nr.9-318)

Dėl žvejybos reguliavimo Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2002 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/22/2002 01 17/Įsigaliojo nuo 2002 01 27/Valstybės žinios'2002 Nr.9-317)

Dėl verslinės žvejybos kai kuriuose neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2002 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/21/2002 01 17/Įsigaliojo nuo 2002 01 27/Valstybės žinios'2002 Nr.9-316)

Dėl aplinkos ministro 2000-01-20 įsakymo Nr. 24 "Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/20/2002 01 17/Įsigaliojo nuo 2002 01 27 iki 2011 02 08; Negalioja nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2002 Nr.9-315)

Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių institucijų, atsakingų už informacijos iš skirtingų aplinkos sričių pateikimą ir apibendrinimą leidiniui apie aplinkos būklę, sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/14/2002 01 14/ / )

Dėl aplinkos ministerijos leidinio apie aplinkos būklę parengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/14/2002 01 14/ / )

Dėl UAB "Akvida", UAB "Infragama", V.Mureikienės firmos "Archbalt" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/12/2002 01 11/Įsigaliojo nuo 2002 01 25/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.6-13)

Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos, patvirtintos 1999 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 408, pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/9/2002 01 08/Įsigaliojo nuo 2002 01 19/Valstybės žinios'2002 Nr.5-191)

Dėl medžioklės būdų apribojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/11/2002 01 08/Įsigaliojo nuo 2002 01 19 iki 2002 10 09; Negalioja nuo 2002 10 10/Valstybės žinios'2002 Nr.5-192)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 45-2001 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/4/2002 01 03/Įsigaliojo nuo 2002 08 21 iki 2008 05 31; Negalioja nuo 2008 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.81-3493)

Teisės aktų paieška