Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2001 m. įsakymai

Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/643/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2002 02 09/Valstybės žinios'2002 Nr.14-524)

Dėl žuvų sugavimo limitų Baltijos jūroje 2002 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/638/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2002 01 17/Valstybės žinios'2002 Nr.4-129)

Dėl UAB "Ekostata", UAB "NT Service", UAB "Stamintė" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/637/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2002 01 18/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.4-10)

Dėl miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/636/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2002 01 02/Valstybės žinios'2002 Nr.12-419)

Dėl poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir taikomų Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje, galiojimo pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/635/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2002 01 11/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.2-7)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo avalynei kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/634/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2002 01 17 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2002 Nr.4-128)

Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2002 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/628/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2002 01 19/Valstybės žinios'2002 Nr.5-190)

Dėl UAB "Alseka", UAB "Aslūnė", UAB "Dažnis" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/626/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2002 01 06/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.1-2)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-6195/2001 12 22/Įsigaliojo nuo 2001 12 22/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.35)

Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/625/2001 12 21/Įsigaliojo nuo 2002 01 05; Nauja redakcija nuo 2008 07 30/Valstybės žinios'2002 Nr.1-12)

Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/624/2001 12 21/Įsigaliojo nuo 2002 02 09 iki 2006 05 25; Negalioja nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2002 Nr.14-523, Valstybės žinios'2002 Nr.280)

Dėl Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/623/2001 12 21/Įsigaliojo nuo 2002 02 09/Valstybės žinios'2002 Nr.14-522)

Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo miškų urėdijų pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą (statųjį) mišką pervedimo į valstybės biudžetą ir duomenų teikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/622/2001 12 21/Įsigaliojo nuo 2002 01 01 iki 2002 09 11; Negalioja nuo 2002 09 12/Valstybės žinios'2002 Nr.1-11)

Dėl ąžuolų pjautinųjų rąstų klasifikavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/618/2001 12 20/Įsigaliojo nuo 2002 05 18/Valstybės žinios'2002 Nr.49-1907)

Dėl keitimosi informacija apie paviršinio vandens kokybę
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/617/2001 12 20/Įsigaliojo nuo 2003 12 31 iki 2010 12 09; Negalioja nuo 2010 12 10/Valstybės žinios'2002 Nr.4-127)

Dėl Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarkos dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/616/2001 12 20/Įsigaliojo nuo 2001 12 31 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.111-4055)

Dėl UAB "Ekspertika", UAB "Janmecha", UAB "Jonsta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/608/2001 12 19/Įsigaliojo nuo 2001 12 19/Informaciniai pranešimai'2002 Nr.1-1)

Dėl Vandenų apsaugos nuo taršos azoto junginiais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/452/607/2001 12 19/Įsigaliojo nuo 2002 01 05 iki 2012 06 13; Negalioja nuo 2012 06 14/Valstybės žinios'2002 Nr.1-14)

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/605/2001 12 18/Įsigaliojo nuo 2001 12 31 iki 2004 07 27; Negalioja nuo 2004 07 28/Valstybės žinios'2001 Nr.111-4054)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 37 "Dėl aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 527 "Dėl uogavimo, grybavimo, mėgėjiškos žvejybos gamtiniuose rezervatuose" dalinio pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/604/2001 12 18/Įsigaliojo nuo 2001 12 30 iki 2002 12 18; Negalioja nuo 2002 12 19/Valstybės žinios'2001 Nr.110-4012)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/602/2001 12 18/Įsigaliojo nuo 2001 12 31/Valstybės žinios'2001 Nr.111-4053)

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų naudojimo Lietuvos Respublikoje pažymų išdavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/601/2001 12 18/Įsigaliojo nuo 2001 12 31 iki 2003 04 18; Negalioja nuo 2003 04 19/Valstybės žinios'2001 Nr.111-4052)

Dėl aplinkos, socialinės apsaugos ir darbo bei susisiekimo ministrų 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/104/360 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 "Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams" patvirtinimo" dalinio pakeitimo bei lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimų esamiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams nustatymo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/600/172/454/2001 12 18/Įsigaliojo nuo 2001 12 31 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.111-4051)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 "Automobilių keliai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/603/456/2001 12 18/Įsigaliojo nuo 2002 02 24 iki 2008 01 22; Negalioja nuo 2008 01 23/Valstybės žinios'2002 Nr.19-755)

Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/596/2001 12 12/Įsigaliojo nuo 2001 12 20/Valstybės žinios'2001 Nr.106-3828)

Dėl Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatoriaus patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/594/2001 12 12/Įsigaliojo nuo 2001 12 22 iki 2017 02 07; Negalioja nuo 2017 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.107-3888)

Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/592/2001 12 12/Įsigaliojo nuo 2004 04 30; Nauja redakcija nuo 2006 06 14/Valstybės žinios'2004 Nr.68-2374, Valstybės žinios'2006 Nr.66-2445)

Dėl duomenų kaupimo apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/592/2001 12 12/ / )

Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/591/640/2001 12 11/Įsigaliojo nuo 2002 01 01; Nauja redakcija nuo 2010 07 14/Valstybės žinios'2001 Nr.106-3827)

Dėl UAB "Alejita", UAB "Autairas", UAB "Grundolita" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/590/2001 12 10/Įsigaliojo nuo 2001 12 23/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.100-488)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 285/347 "Dėl Lietuvos nacionalinio naftos išsiliejimų jūroje likvidavimo plano patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/588/441/2001 12 10/Įsigaliojo nuo 2002 01 24 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2002 Nr.6-250)

Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/587/2001 12 07/Įsigaliojo nuo 2001 12 15 iki 2008 06 10; Negalioja nuo 2008 06 11/Valstybės žinios'2001 Nr.105-3776)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 44-2001 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/586/2001 12 07/Įsigaliojo nuo 2001 12 20/Valstybės žinios'2001 Nr.106-3826)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/584/2001 12 07/Įsigaliojo nuo 2002 12 15 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2001 Nr.105-3775)

Dėl valytinų užpelkėjančių ežerų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/582/2001 12 06/Įsigaliojo nuo 2001 12 20/Valstybės žinios'2001 Nr.106-3825)

Dėl RSN 133-91 "Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/581/2001 12 06/Įsigaliojo nuo 2001 12 15 iki 2004 02 12; Negalioja nuo 2004 02 13/Valstybės žinios'2001 Nr.105-3774)

Dėl Žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/576/2001 12 04/Įsigaliojo nuo 2001 12 15 iki 2005 06 02; Negalioja nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2001 Nr.105-3773)

Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo miškų urėdijoms tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/575/2001 12 04/Įsigaliojo nuo 2001 12 15 iki 2004 04 08; Negalioja nuo 2004 04 09/Valstybės žinios'2001 Nr.105-3772)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-721(2)/2001 12 04/ / )

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-721(2)/2001 12 04/ / )

Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/428/574/2001 12 03/Įsigaliojo nuo 2001 12 13 iki 2007 04 21; Negalioja nuo 2007 04 22/Valstybės žinios'2001 Nr.104-3725)

Dėl aplinkos ministro 2001 05 21 įsakymu Nr. 276 patvirtintų Aplinkosauginių kriterijų, kuriais vadovaujantis vandens telkiniai priskiriami valstybinės reikšmės vidaus vandens telkiniams, sąrašo dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/573/2001 11 30/Įsigaliojo nuo 2001 12 08 iki 2010 02 06; Negalioja nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2001 Nr.103-3691)

Dėl AB "Stropa" atestato Nr.1016 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/572/2001 11 30/Įsigaliojo nuo 2001 12 09/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.96-460)

Dėl Lietuvos Baltijos jūros krantotvarkos strategijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/570/2001 11 29/Įsigaliojo nuo 2001 12 08/Valstybės žinios'2001 Nr.103-3690)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 162/300 "Dėl paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito 2001 metams paskirstymo savivaldybėms pagal bankus" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/319/571/2001 11 29/Įsigaliojo nuo 2001 12 06/Valstybės žinios'2001 Nr.102-3642)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonėms išduotų 2001 11 28 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 11 28/Įsigaliojo nuo 2001 11 28/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.96)

Dėl Geros laboratorinės praktikos principų bei Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/612/564/411/2001 11 23/Įsigaliojo nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.102-3643)

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonėms išduotų 2001 10 12 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 11 22/Įsigaliojo nuo 2001 11 22/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.91)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/563/2001 11 22/Įsigaliojo nuo 2001 12 01 iki 2003 04 18; Negalioja nuo 2003 04 19/Valstybės žinios'2001 Nr.101-3611)

Dėl UAB "Ensta", UAB "Mobusta", UAB "Skala" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/561/2001 11 21/Įsigaliojo nuo 2001 11 30/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.93-447)

Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 7, 8, 9, 23 straipsnių ir įstatymo II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1202/2001 11 20/ / )

Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 7, 8, 9, 23 straipsnių ir įstatymo II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 22(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1202/2001 11 20/ / )

Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 7, 8, 9, 23 straipsnių ir įstatymo II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Lyginamasis variantas/IXP-1202/2001 11 20/ / )

Dėl aplinkos ministro 2001 10 25 įsakymo Nr. 525 "Dėl Paviršinio vandens telkinių klasifikavimo tvarkos ir kokybės normų patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/558/2001 11 19/Įsigaliojo nuo 2001 11 29 iki 2006 01 12; Negalioja nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2001 Nr.99-3575)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms papildytų nuo 2001 07 31 iki 2001 10 19 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 11 15/Įsigaliojo nuo 2001 11 15/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.89)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 07 31 iki 2001 10 19 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 11 15/Įsigaliojo nuo 2001 11 15/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.89)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimo buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams, kombinuotiems šaldytuvams-šaldikliams kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/556/2001 11 15/Įsigaliojo nuo 2001 11 24 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2001 Nr.98-3501)

Dėl STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/555/2001 11 15/Įsigaliojo nuo 2001 11 29 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.99-3574)

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinių formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/554/2001 11 15/Įsigaliojo nuo 2001 11 24; Nauja redakcija nuo 2012 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.98-3500, Valstybės žinios'2012 Nr.76-3955)

Dėl Žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/549/2001 11 12/Įsigaliojo nuo 2001 11 24 iki 2001 12 14; Negalioja nuo 2001 12 15/Valstybės žinios'2001 Nr.98-3499)

Dėl Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Aplinkos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr.160/488/158 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/386/586/547/2001 11 12/Įsigaliojo nuo 2001 11 17 iki 2004 05 13; Negalioja nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'2001 Nr.96-3399)

Šventininkų žvyro telkinio naudojimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 11 11/ / )

Šventininkų žvyro telkinio naudojimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 11 10/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (Šventininkų žvyro telkinio naudojimas)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 11 10/Įsigaliojo nuo 2001 11 11/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.88)

Dėl UAB "Elkera", J.V.Radzevičiaus įmonės "Jurvira", UAB "Tradicija" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/542/2001 11 08/Įsigaliojo nuo 2001 11 16/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.89-439)

Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/540/2001 11 07/Įsigaliojo nuo 2001 11 15; Nauja redakcija nuo 2007 05 01/Valstybės žinios'2001 Nr.95-3372, Valstybės žinios'2007 Nr.23-892)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 62, 224, 242, 244, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1138/2001 11 06/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 62, 224, 242, 244, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-1138/2001 11 06/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 62, 224, 242, 244, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1138/2001 11 06/ / )

Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1137/2001 11 06/ / )

Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1137/2001 11 06/ / )

Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-1136/2001 11 06/ / )

Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-1136/2001 11 06/ / )

Dėl UAB "Dinaitas", žemės ūkio kooperatyvo "Dobilas", UAB "Dusta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/538/2001 11 05/Įsigaliojo nuo 2001 11 05/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.88-437)

Dėl AB "Snaigė" atestato Nr.1534 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/532/2001 10 29/Įsigaliojo nuo 2001 11 11/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.88-436)

Dėl paviršinio vandens telkinių, naudojamų geriamojo vandens gavybai, kokybės kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/531/2001 10 29/Įsigaliojo nuo 2001 11 06/Valstybės žinios'2001 Nr.93-3296)

Dėl atskirųjų leidimų ir žvejybos leidimų neišnuomotuose valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose blankų formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/528/2001 10 29/Įsigaliojo nuo 2001 11 15 iki 2003 01 22; Negalioja nuo 2003 01 23/Valstybės žinios'2001 Nr.95-3371)

Dėl Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/526/2001 10 25/Įsigaliojo nuo 2002 02 01 iki 2004 04 29; Negalioja nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2001 Nr.99-3573)

Dėl Paviršinio vandens telkinių klasifikavimo tvarkos ir kokybės normų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/525/2001 10 25/Įsigaliojo nuo 2001 11 08 iki 2006 01 12; Negalioja nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2001 Nr.93-3295)

Dėl STR 1.11.01:2000 dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/522/2001 10 24/Įsigaliojo nuo 2001 11 15/Valstybės žinios'2001 Nr.95-3370)

Dėl Laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo, išvežimo, pervežimo ir prekybos tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/517/2001 10 22/Įsigaliojo nuo 2001 10 27 iki 2002 12 31; Negalioja nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.91-3201)

Dėl Valstybinių miško daigynų ir valstybinių miško medelynų sąrašo bei Miško sėklinių plantacijų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/516/2001 10 22/Įsigaliojo nuo 2001 11 01 iki 2011 07 02; Negalioja nuo 2011 07 03/Valstybės žinios'2001 Nr.92-3218)

Dėl UAB "Alvista", UAB "Kausta", UAB "Belam telekomunikacijos" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/514/2001 10 18/Įsigaliojo nuo 2001 10 28/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.85-426)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo nešiojamiesiems kompiuteriams kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/512/2001 10 16/Įsigaliojo nuo 2001 10 27 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2001 Nr.91-3200)

Dėl Akreditacijos tarybos nuostatų, jos personalinės sudėties bei Apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/510/2001 10 16/Įsigaliojo nuo 2001 10 25/Valstybės žinios'2001 Nr.90-3182)

Dėl Kai kurių rūšių laukinių gyvūnų ir augalų įvežimo į Lietuvos Respubliką sustabdymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/508/2001 10 15/Negalioja (po sąlygų įvykdymo) nuo 2001 10 15; Įsigaliojo nuo 2001 10 25/Valstybės žinios'2001 Nr.90-3181)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 10 13/Įsigaliojo nuo 2001 10 13/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.81)

Dėl UAB "Edvitika", UAB "Jonavos paslaugos", UAB "Jondras" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/505/2001 10 12/Įsigaliojo nuo 2001 10 21/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.83-420)

Dėl AB "Plungės lagūna" atestato Nr.0015 ir atestato Nr.0071 pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/503/2001 10 09/Įsigaliojo nuo 2001 10 14/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.81-411)

Dėl Aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/495/2001 10 05/Įsigaliojo nuo 2001 10 13 iki 2006 05 25; Negalioja nuo 2006 05 26/Valstybės žinios'2001 Nr.87-3054)

Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/490/2001 10 02/Įsigaliojo nuo 2001 10 13/Valstybės žinios'2001 Nr.87-3053)

Dėl Nenukirsto (stačiojo) miško kainų, patvirtintų aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 194, papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/489/2001 09 28/Įsigaliojo nuo 2001 10 06/Valstybės žinios'2001 Nr.85-3004)

Dėl miško savininkų statistinės ataskaitos apie privataus miško tvarkymą ir naudojimą teikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/488/2001 09 28/Įsigaliojo nuo 2001 10 18 iki 2012 06 19; Nauja redakcija nuo 2004 08 31; Negalioja nuo 2012 06 20/Valstybės žinios'2001 Nr.88-3101, Valstybės žinios'2004 Nr.136-4975)

Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/486/2001 09 28/Įsigaliojo nuo 2001 10 18; Nauja redakcija nuo 2013 04 14/Valstybės žinios'2001 Nr.88-3100)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 474 papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/482/2001 09 27/Įsigaliojo nuo 2001 10 06/Valstybės žinios'2001 Nr.85-3003)

Dėl 2001 07 11 įsakymo Nr.376 patikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/481/2001 09 27/Įsigaliojo nuo 2002 01 01 iki 2002 09 30; Negalioja nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2001 Nr.87-3052)

AB "Mažeikių nafta" modernizavimo I etapas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 09 22/ / )

AB "Mažeikių nafta" modernizavimo I etapas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 09 22/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (AB "Mažeikių nafta" modernizavimo I etapas)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 09 22/Įsigaliojo nuo 2001 09 22/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.75)

Dėl savivaldybėms skiriamų lėšų, skirtų senų pesticidų išvežimo išlaidoms iš dalies padengti, paskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/474/2001 09 21/Įsigaliojo nuo 2001 09 29/Valstybės žinios'2001 Nr.83-2907)

Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/472/2001 09 21/Įsigaliojo nuo 2001 09 29/Valstybės žinios'2001 Nr.83-2906)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos 1998 03 25 įsakymo Nr. 57 "Dėl laivų žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių dalinio pakeitimo" 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/471/2001 09 21/Įsigaliojo nuo 2001 09 29 iki 2005 04 02; Negalioja nuo 2005 04 03/Valstybės žinios'2001 Nr.83-2905)

Dėl aplinkos ministro 1999 02 23 įsakymo Nr. 50 "Dėl žvejybos statistikos ir kvotų naudojimo kontrolės" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/470/2001 09 21/Įsigaliojo nuo 2001 09 29 iki 2010 02 06; Negalioja nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2001 Nr.83-2904)

Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos, patvirtintos 1999 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 408, pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/467/2001 09 20/Įsigaliojo nuo 2001 09 29/Valstybės žinios'2001 Nr.83-2903)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 163 "Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo miškų urėdijų pajamų už žaliavinę medieną ir nenukirstą (statųjį) mišką pervedimo į valstybės biudžetą ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/465/2001 09 20/Įsigaliojo nuo 2001 09 29/Valstybės žinios'2001 Nr.83-2902)

Dėl AB "Alga", UAB "Baltijos brasta", UAB "Chanita" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/463/2001 09 20/Įsigaliojo nuo 2001 10 07/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.79-400)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/461/2001 09 19/Įsigaliojo nuo 2001 09 27/Valstybės žinios'2001 Nr.82-2878)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2001 09 18/Įsigaliojo nuo 2001 09 18/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.75)

Dėl UAB "AGA arch. Art.", UAB "Levnika", UAB "Įrengimas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/456/2001 09 14/Įsigaliojo nuo 2001 10 07/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.79-399)

UAB "Minijos nafta" naftos gavybos aikštelės prie gręžinio Gargždai - 7 išplėtimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 09 13/ / )

UAB "Minijos nafta" naftos gavybos aikštelės prie gręžinio Gargždai - 7 išplėtimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 09 13/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (UAB "Minijos nafta" naftos gavybos aikštelės prie gręžinio Gargždai - 7 išplėtimas)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 09 13/Įsigaliojo nuo 2001 09 13/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.72)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonėms išduotų 2001 09 12 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 09 12/Įsigaliojo nuo 2001 09 12/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.76)

Dėl Aplinkos ministerijos Patarėjų tarybos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/454/2001 09 12/Įsigaliojo nuo 2001 09 20/Valstybės žinios'2001 Nr.80-2799)

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 162/300 "Dėl paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito 2001 metams paskirstymo savivaldybėms pagal bankus" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/261/452/2001 09 12/Įsigaliojo nuo 2001 09 15/Valstybės žinios'2001 Nr.79-2775)

Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/448/2001 09 07/Įsigaliojo nuo 2001 09 20 iki 2004 06 15; Negalioja nuo 2004 06 16/Valstybės žinios'2001 Nr.80-2798)

Dėl savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų, privatizuojamų (parduodamų) pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 straipsnio 1 dalies sąlygas, kainos apskaičiavimo pavyzdinės metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/443/2001 09 03/Įsigaliojo nuo 2001 09 08/Valstybės žinios'2001 Nr.77-2715)

Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/441/2001 08 31/Įsigaliojo nuo 2001 09 08 iki 2005 10 06; Negalioja nuo 2005 10 07/Valstybės žinios'2001 Nr.77-2714)

Dėl UAB "Alinita", UAB "Apkaba", R.Buikio individualios įmonės ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/439/2001 08 31/Įsigaliojo nuo 2001 09 14/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.72-377)

Dėl Kuro ir degalų kokybės aplinkosauginių rodiklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/438/268/266/2001 08 31/Įsigaliojo nuo 2001 09 08 iki 2006 09 09; Negalioja nuo 2006 09 10/Valstybės žinios'2001 Nr.77-2713)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 84(1) straipsniu ir 237, 241(1), 242 straipsnių papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-956/2001 08 30/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 84(1) straipsniu ir 237, 241(1), 242 straipsnių papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-956/2001 08 30/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 84(1) straipsniu ir 237, 241(1), 242 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-956/2001 08 30/ / )

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 05 15 iki 2001 06 13 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 08 23/Įsigaliojo nuo 2001 08 23/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.66)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 05 15 iki 2001 07 12 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 08 23/Įsigaliojo nuo 2001 08 23/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.66)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms papildytų nuo 2001 05 15 iki 2001 07 12 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 08 23/Įsigaliojo nuo 2001 08 23/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.66)

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo įmonių atestavimo ir šių įmonių vadovų mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/426/2001 08 20/Įsigaliojo nuo 2001 08 26 iki 2008 10 25; Negalioja nuo 2008 10 26/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.67-373)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 293 "Dėl naudotų akumuliatorių tvarkymo aplinkosauginių taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/425/2001 08 20/Įsigaliojo nuo 2001 09 01 iki 2002 12 31; Negalioja nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.75-2651)

Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle ratifikavimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-929/2001 08 20/ / )

Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-929/2001 08 20/Projektas priimtas nuo 2001 09 27/ )

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ir daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-927/2001 08 17/ / )

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ir daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-927/2001 08 17/ / )

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-927/2001 08 17/ / )

Dėl E.Dargio įmonės "Edrija" atestato Nr.0941 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/420/2001 08 14/Įsigaliojo nuo 2001 08 26/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.67-372)

Naftos gavybos Nausodžio naftos telkinyje išplėtimas, įrengiant naujus gręžinius N - 8, N - 9, N - 10
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 08 11/ / )

Naftos gavybos Nausodžio naftos telkinyje išplėtimas, įrengiant naujus gręžinius N - 8, N - 9, N - 10
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 08 10/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (Naftos gavybos Nausodžio naftos telkinyje išplėtimas, įrengiant naujus gręžinius N - 8, N - 9, N - 10)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 08 10/Įsigaliojo nuo 2001 08 11/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.64)

Dėl UAB "Gaeta", V.Laurinavičiaus įmonės "Šaltoji banga", AB "Lietuvos automatika" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/418/2001 08 09/Įsigaliojo nuo 2001 08 24/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.66-370)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/412/2001 08 01/Įsigaliojo nuo 2001 08 12/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.64-367)

Dėl UAB "Alinita", UAB "Druskininkų butų ūkis", UAB "Gargždų rangos darbai" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/396/2001 07 30/Įsigaliojo nuo 2001 08 03/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.61-354)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 63/47, 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 433/547, 2000 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 203/219 dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/242/397/2001 07 30/Įsigaliojo nuo 2001 08 04 iki 2008 02 29; Negalioja nuo 2008 03 01/Valstybės žinios'2001 Nr.67-2454)

Dėl ritininių stogų dangų deklaruojamų rodiklių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Paaiškinimas/ /2001 07 26/Įsigaliojo nuo 2001 07 26/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.610)

Dėl ritininių stogų dangų deklaruojamų rodiklių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Paaiškinimas/ /2001 07 26/Įsigaliojo nuo 2001 07 26/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.61)

Dėl UAB "Alinita", UAB "Enta", Liepio firmos "Stamela" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/393/2001 07 25/Įsigaliojo nuo 2001 08 03/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.61-353)

Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/391/2001 07 24/Įsigaliojo nuo 2001 08 02 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.66-2420)

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/386/2001 07 19/Įsigaliojo nuo 2001 07 26/Valstybės žinios'2001 Nr.64-2366)

Dėl akcinės bendrovės "Dūmtakis" atestato Nr. 0955 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/385/2001 07 18/Įsigaliojo nuo 2001 07 27/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.59-337)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 337 "Dėl privačių miškų individualių miškotvarkos projektų bei miško kirtimo ir atkūrimo planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos patvirtinimo" 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/383/2001 07 16/Įsigaliojo nuo 2001 07 26/Valstybės žinios'2001 Nr.64-2365)

Dėl UAB "Arvekos" konstrukcijos", UAB "Atkirta", Antano Dabulskio paslaugų įmonės ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/381/2001 07 12/Įsigaliojo nuo 2001 07 20/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.57-327)

Dėl Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/380/2001 07 12/Įsigaliojo nuo 2001 07 20/Valstybės žinios'2001 Nr.63-2306)

Dėl stačiojo miško kainų, patvirtintų aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 194, papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/378/2001 07 11/Įsigaliojo nuo 2001 07 20/Valstybės žinios'2001 Nr.63-2305)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 123 "Dėl vidutinės nenukirsto miško kainos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/377/2001 07 11/Įsigaliojo nuo 2001 07 20/Valstybės žinios'2001 Nr.63-2304)

Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/376/2001 07 11/Įsigaliojo nuo 2001 07 26 iki 2002 09 30; Negalioja nuo 2002 10 01/Valstybės žinios'2001 Nr.64-2364)

Dėl UAB "Remnasta", AB "Litana ir Ko", UAB "Statybų rangovas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/375/2001 07 11/Įsigaliojo nuo 2001 07 20/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.57-326)

Dėl akcinės bendrovės "Vakarų automagistralė" atestato Nr.0189 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/370/2001 07 09/Įsigaliojo nuo 2001 07 15/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.56, Informaciniai pranešimai'2001 Nr.56-324)

Dėl prekių naikinimo būdų, kuriems nereikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento leidimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/359/2001 07 05/Įsigaliojo nuo 2001 07 20/Valstybės žinios'2001 Nr.63-2303)

Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/358/2001 07 05/Įsigaliojo nuo 2001 07 14/Valstybės žinios'2001 Nr.61-2198)

Dėl Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/356/2001 07 05/Įsigaliojo nuo 2001 07 14 iki 2016 07 29; Negalioja nuo 2016 07 30/Valstybės žinios'2001 Nr.61-2197)

Dėl Metinės pagrindinių miško kirtimų normos tikslinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/353/2001 07 02/Įsigaliojo nuo 2001 07 20/Valstybės žinios'2001 Nr.63-2302)

Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/352/2001 07 02/Įsigaliojo nuo 2001 07 20 iki 2014 09 30; Negalioja nuo 2014 10 01/Valstybės žinios'2001 Nr.63-2301)

Dėl valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/351/2001 07 02/Įsigaliojo nuo 2001 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.64-2363)

Dėl valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/350/2001 07 02/Įsigaliojo nuo 2001 07 26/Valstybės žinios'2001 Nr.64-2362)

Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 "Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/349/2001 06 29/Įsigaliojo nuo 2001 07 14/Valstybės žinios'2001 Nr.61-2196)

Vėžaičių naftos verslovės gręžinio V- 4 su naftos gavybos aikštele rekonstrukcija ir gręžinio V-11 su technologiniu vamzdynu įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 06 28/ / )

Vėžaičių naftos verslovės gręžinio V- 4 su naftos gavybos aikštele rekonstrukcija ir gręžinio V-11 su technologiniu vamzdynu įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sprendimas/ /2001 06 28/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (Vėžaičių naftos verslovės gręžinio V- 4 su naftos gavybos aikštele rekonstrukcija ir gręžinio V-11 su technologiniu vamzdynu įrengimas)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sprendimas/ /2001 06 28/Įsigaliojo nuo 2001 06 28/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.51)

Dėl privačių miškų kontrolės ir leidimų miškui kirsti išdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/343/2001 06 26/Įsigaliojo nuo 2001 07 05 iki 2010 12 31; Negalioja nuo 2011 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.57-2059)

Dėl Reikalavimų benzinui vežti naudojamoms mobiliosioms talpykloms bei naujoms degalinėms patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/341/2001 06 25/Įsigaliojo nuo 2001 07 05 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.57-2058)

Dėl UAB "Edrija", UAB "Vijuda", UAB "Projus" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/340/2001 06 25/Įsigaliojo nuo 2001 07 06/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.53-312)

Dėl Pagrindinių miško kirtimų taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/339/2001 06 25/Įsigaliojo nuo 2001 07 20 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2001 Nr.63-2300)

Dėl Miško ugdymo ir sanitarinių kirtimų taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/338/2001 06 25/Įsigaliojo nuo 2001 07 20 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2001 Nr.63-2299)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/05-02-3322/2001 06 21/Įsigaliojo nuo 2001 06 21/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.53)

Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos nuostatų papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/331/2001 06 20/Įsigaliojo nuo 2001 07 01 iki 2003 12 31; Negalioja nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.58-2091)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 397 "Dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje bei panaudotų uždarųjų šaltinių grąžinimo" pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/329/2001 06 20/Įsigaliojo nuo 2001 07 01 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2001 Nr.55-1965)

Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/328/2001 06 20/Įsigaliojo nuo 2001 07 01 iki 2004 04 16; Negalioja nuo 2004 04 17/Valstybės žinios'2001 Nr.56-2003)

Dėl Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 25 "Dėl pastatų ir statinių įkainojimo tvarkos" pripažinimo netekusiu galios bei Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/323/2001 06 19/Įsigaliojo nuo 2001 06 28/Valstybės žinios'2001 Nr.55-1964)

Dėl UAB "Eika" ir AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/321/2001 06 18/Įsigaliojo nuo 2001 06 29/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.51-298)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kopijavimo popieriui kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/320/2001 06 15/Įsigaliojo nuo 2001 06 28 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2001 Nr.55-1963)

Dėl STR 2.06.02:2001 "Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/319/2001 06 15/Įsigaliojo nuo 2001 06 23/Valstybės žinios'2001 Nr.53-1899)

Dėl A.Kuojos firmos "Algirsta", UAB "Dijuta", UAB "Dūmtakis" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/318/2001 06 15/Įsigaliojo nuo 2001 06 22/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.49-289)

Dėl informacijos apie statybos taisyklių įregistravimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Paaiškinimas/03-05-3199/2001 06 15/Įsigaliojo nuo 2001 06 15/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.490)

Dėl informacijos apie statybos taisyklių įregistravimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Paaiškinimas/03-05-3199/2001 06 15/Įsigaliojo nuo 2001 06 15/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.49)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms papildytų nuo 2001 03 22 iki 2001 05 03 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 06 14/Įsigaliojo nuo 2001 06 14/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.47)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 04 19 iki 2001 05 03 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 06 14/Įsigaliojo nuo 2001 06 14/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.47)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 03 22 iki 2001 05 03 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 06 14/Įsigaliojo nuo 2001 06 14/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.47)

Dėl STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/317/2001 06 14/Įsigaliojo nuo 2001 06 23/Valstybės žinios'2001 Nr.53-1898)

Dėl UAB "Jogrida", UAB "Elmosta", UAB "Matika" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/315/2001 06 14/Įsigaliojo nuo 2001 06 22/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.49-288)

Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-786/2001 06 14/ / )

Sutarties dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-786/2001 06 14/Projektas priimtas nuo 2001 09 25/ )

Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/312/2001 06 12/Įsigaliojo nuo 2001 06 23/Valstybės žinios'2001 Nr.53-1897)

Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-762/2001 06 08/ / )

Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-762/2001 06 08/ / )

Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir eksploatacija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 06 07/ / )

Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir eksploatacija
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 06 07/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir eksploatacija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 06 07/Įsigaliojo nuo 2001 06 07/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.45)

Dėl AB "Anykščių melioracija", UAB "Bioautomatika", UAB "Dailista" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/305/2001 06 07/Įsigaliojo nuo 2001 06 17/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.48-284, Informaciniai pranešimai'2001 Nr.530)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 06 22 įsakymo Nr.182 "Dėl statybos verslo įmonių Kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo ir patikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/304/2001 06 07/Įsigaliojo nuo 2001 06 16 iki 2002 08 09; Negalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2001 Nr.51-1790)

Dėl Vidmanto Kamenecko įmonės atestato Nr.0724 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/303/2001 06 07/Įsigaliojo nuo 2001 06 17/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.48-283)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 51(12) straipsniu ir 242 straipsnio papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-757/2001 06 06/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 51(12) straipsniu ir 242 straipsnio papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-757/2001 06 06/ / )

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 51(12) straipsniu ir 242 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-757/2001 06 06/ / )

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-756/2001 06 06/ / )

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-756/2001 06 06/ / )

Dėl paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito 2001 metams paskirstymo savivaldybėms pagal bankus
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/162/300/2001 06 06/Įsigaliojo nuo 2001 06 09/Valstybės žinios'2001 Nr.49-1720)

Aukštrakių odų pramonės atliekų sąvartyno sutvarkymas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 06 02/ / )

Aukštrakių odų pramonės atliekų sąvartyno sutvarkymas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 06 02/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (Aukštrakių odų pramonės atliekų sąvartyno sutvarkymas)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 06 02/Įsigaliojo nuo 2001 06 02/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.44)

Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/296/2001 06 01/Įsigaliojo nuo 2001 06 09 iki 2002 05 31; Negalioja nuo 2002 06 01/Valstybės žinios'2001 Nr.49-1724)

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.06.01:1999 "Statinio projekto ir statinio ekspertizė" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/295/2001 06 01/Įsigaliojo nuo 2001 06 09 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.49-1723)

Dėl statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijos darbo reglamento
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/294/2001 05 30/Įsigaliojo nuo 2001 06 09 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.49-1722)

Dėl Naudotų akumuliatorių tvarkymo aplinkosauginių taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/293/2001 05 30/Įsigaliojo nuo 2001 06 09 iki 2002 12 31; Negalioja nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.49-1721)

Dėl UAB "Arkada", UAB "Giedra", UAB "Vijinys" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/292/2001 05 30/Įsigaliojo nuo 2001 06 08/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.45-268)

Atliekų tvarkymo įstatymo 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-722/2001 05 30/ / )

Atliekų tvarkymo įstatymo 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-722/2001 05 30/ / )

Įstatymų projektų Nr.IXP-721, IXP-722 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-721/2001 05 30/ / )

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-721/2001 05 30/ / )

Dėl UAB "Alsa" ir UAB "Konstruktorių cechas" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/288/2001 05 28/Įsigaliojo nuo 2001 06 03/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.44-264)

Dėl oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklių ir į aplinkos orą išmetamų teršalų pirminės apskaitos formų naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/287/2001 05 28/Įsigaliojo nuo 2001 06 07/Valstybės žinios'2001 Nr.48-1682)

Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-715/2001 05 28/ / )

Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-715/2001 05 28/ / )

Dėl medžioklės lapų užsieniečiams grąžinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/16/2001 05 25/Įsigaliojo nuo 2001 05 31 iki 2005 03 24; Negalioja nuo 2005 03 25/Valstybės žinios'2001 Nr.45-1618)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2001 05 24/Įsigaliojo nuo 2001 05 24/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.43)

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/284/2001 05 23/Įsigaliojo nuo 2001 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.45-1604)

Dėl UAB "Archinova", UAB "Termosistemų projektai", UAB "Mažeikių Varduva", UAB "Dvilykiai", UAB "Ukmergės paslauga" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/282/2001 05 23/Įsigaliojo nuo 2001 06 01/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.43-249)

Dėl aplinkos ministro įsakymo "Dėl žuvų sugavimo limitų neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2001 m." dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/280/2001 05 21/Įsigaliojo nuo 2001 06 07/Valstybės žinios'2001 Nr.48-1681)

Dėl valstybinės reikšmės vandens telkinių aplinkosauginių kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/276/2001 05 21/Įsigaliojo nuo 2001 06 07 iki 2010 02 06; Negalioja nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2001 Nr.48-1680)

Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-692/2001 05 21/ / )

Augalų nacionalinių genetinių išteklių ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-692/2001 05 21/ / )

Dėl Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/274/2001 05 18/Įsigaliojo nuo 2001 05 31 iki 2008 02 09; Negalioja nuo 2008 02 10/Valstybės žinios'2001 Nr.45-1603)

Dėl UAB "Jumadis", AB "Portalas" ir individualios Juozo Lukošiūno įmonės "Kuorai" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/273/2001 05 18/Įsigaliojo nuo 2001 05 25/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.41-242)

Dėl kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių privalomojo atitikties įvertinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/272/2001 05 18/Įsigaliojo nuo 2001 05 26/Valstybės žinios'2001 Nr.44-1563)

Dėl aplinkos ministro 1999 05 24 įsakymo Nr. 150 "Dėl licencijų kanopiniams žvėrims medžioti rezervo naudojimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/271/2001 05 18/Įsigaliojo nuo 2001 05 31/Valstybės žinios'2001 Nr.45-1602)

Privačių miškų individualių miškotvarkos projektų autorių atestavimo komisijos pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /2001 05 17/Įsigaliojo nuo 2001 05 17/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.39)

Dėl Prekybos laukiniais augalais, jų dalimis, grybais tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/265/170/2001 05 16/Įsigaliojo nuo 2001 05 26 iki 2014 07 14; Negalioja nuo 2014 07 15/Valstybės žinios'2001 Nr.44-1562)

Naftos gavyba Ablingos aikštelėje
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 05 12/ / )

Naftos gavyba Ablingos aikštelėje
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 05 12/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (Naftos gavyba Ablingos aikštelėje)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 05 12/Įsigaliojo nuo 2001 05 12/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.38)

Dėl aplinkos ministro 2001 04 11 įsakymo Nr. 191 "Dėl STR 2.06. 01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" dalinio pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/257/2001 05 11/Įsigaliojo nuo 2001 05 26 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.44-1561)

Dėl aplinkos ministro 2001 02 20 įsakymo Nr. 109 "Dėl medžioklės dokumentų pavyzdinių formų patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/256/2001 05 11/Įsigaliojo nuo 2001 05 19/Valstybės žinios'2001 Nr.42-1472)

Dėl UAB "Archikadas", UAB "Amagis", AB "Klaista" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/253/2001 05 10/Įsigaliojo nuo 2001 05 20/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.40-238, Informaciniai pranešimai'2001 Nr.480)

Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/252/2001 05 09/Įsigaliojo nuo 2001 05 17; Nauja redakcija nuo 2012 04 04/Valstybės žinios'2001 Nr.41-1438, Valstybės žinios'2012 Nr.41-2007)

Dėl Anykščių AB "Statyba ir remontas", UAB "Aukštaitijos traktas", UAB "Darbas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/251/2001 05 09/Įsigaliojo nuo 2001 05 20/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.40-237)

Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-658/2001 05 09/ / )

Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-658/2001 05 09/Projektas priimtas nuo 2001 07 10/ )

Aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2001 05 08/Įsigaliojo nuo 2001 05 08/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.37)

Dėl UAB "Svertas", UAB "Kerista", AB "Statyba ir remontas" ir Gedimino Jurevičiaus įmonės statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/243/2001 05 02/Įsigaliojo nuo 2001 05 11/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.37-217)

Dėl 2000-2001 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/242/2001 05 02/Įsigaliojo nuo 2001 05 10/Valstybės žinios'2001 Nr.39-1380)

Dėl žuvų apsaugos ir verslinės žvejybos Šilutės r. polderiuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/238/2001 05 01/Įsigaliojo nuo 2001 05 10 iki 2011 05 14; Negalioja nuo 2011 05 15/Valstybės žinios'2001 Nr.39-1379)

Apie ekspertizės rangovų veiklą 2000 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2001 04 30/Įsigaliojo nuo 2001 04 30/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.36)

Dėl medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų per 2001-2002 metų medžioklės sezoną patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/234/2001 04 27/Įsigaliojo nuo 2001 05 05/Valstybės žinios'2001 Nr.38-1311)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 312 "Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/233/2001 04 27/Įsigaliojo nuo 2001 05 10 iki 2008 11 11; Negalioja nuo 2008 11 12/Valstybės žinios'2001 Nr.39-1378)

Dėl UAB "Alvora", K.Bilevičiaus IĮ "Bekma", UAB "Telkkon" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/232/2001 04 27/Įsigaliojo nuo 2001 05 06/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.36-214)

Dėl akcinės bendrovės "Panevėžio miestprojektas" atestato Nr. 0257 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/230/2001 04 26/Įsigaliojo nuo 2001 05 04/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.35-210)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Venalis" atestato Nr.0462 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/229/2001 04 26/Įsigaliojo nuo 2001 05 04/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.35-209)

Dėl Apribotų ar draudžiamų rinkti bei prekiauti laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašo dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/226/2001 04 24/Įsigaliojo nuo 2001 06 01/Valstybės žinios'2001 Nr.37-1275)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 366 "Dėl Apvaliosios medienos pardavimo taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/225/2001 04 24/Įsigaliojo nuo 2001 05 03 iki 2005 07 14; Negalioja nuo 2005 07 15/Valstybės žinios'2001 Nr.37-1274)

Dėl Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/224/2001 04 23/Įsigaliojo nuo 2001 05 03 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.37-1273)

Dėl Metodinių nurodymų žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo sąlygoms nustatyti ir vykdyti patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/223/2001 04 23/Įsigaliojo nuo 2001 05 03 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.37-1272)

Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/219/2001 04 20/Įsigaliojo nuo 2001 05 03; Nauja redakcija nuo 2008 08 01/Valstybės žinios'2001 Nr.37-1271)

Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/135/221/137/2001 04 20/Įsigaliojo nuo 2001 04 26 iki 2003 04 30; Negalioja nuo 2003 05 01/Valstybės žinios'2001 Nr.35-1206)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms papildytų nuo 2001 01 25 iki 2001 03 09 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 04 19/Įsigaliojo nuo 2001 04 19/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.31)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 02 22 iki 2001 03 09 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 04 19/Įsigaliojo nuo 2001 04 19/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.31)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2001 01 25 iki 2001 03 09 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 04 19/Įsigaliojo nuo 2001 04 19/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.31)

Dėl UAB "Avega", UAB "Givista", Jono Rimdžiaus IĮ "Grebėstas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/216/2001 04 19/Įsigaliojo nuo 2001 04 29/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.34-207)

Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-592/2001 04 19/ / )

Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-592/2001 04 19/ / )

Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-592/2001 04 19/ / )

Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-591/2001 04 19/ / )

Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-591/2001 04 19/ / )

Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-591/2001 04 19/ / )

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-590/2001 04 19/ / )

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-590/2001 04 19/ / )

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-590/2001 04 19/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/134/217/2001 04 19/Įsigaliojo nuo 2001 05 03/Valstybės žinios'2001 Nr.37-1270)

Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/213/2001 04 18/Įsigaliojo nuo 2001 06 16 iki 2015 05 13; Negalioja nuo 2015 05 14/Valstybės žinios'2001 Nr.51-1789)

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/212/2001 04 18/Įsigaliojo nuo 2001 06 16 iki 2006 11 30; Negalioja nuo 2006 12 01/Valstybės žinios'2001 Nr.51-1788)

Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/211/2001 04 18/Įsigaliojo nuo 2001 06 16 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2001 Nr.51-1787)

Dėl UAB "Biocentras", UAB "Straita", UAB "Sargėnų akmena" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/193/2001 04 11/Įsigaliojo nuo 2001 04 20/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.31-196)

Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/191/2001 04 11/Įsigaliojo nuo 2001 04 19 iki 2001 05 25; Negalioja nuo 2001 05 26/Valstybės žinios'2001 Nr.33-1109)

Dėl stintų žvejybos nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Vandens išteklių departamentas)/Įsakymas/22/2001 04 10/Įsigaliojo nuo 2001 04 14 iki 2005 06 02; Negalioja nuo 2005 06 03/Valstybės žinios'2001 Nr.32-1087)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Fegda" atestato Nr.0607 ir uždarosios akcinės bendrovės "Fegda ir partneriai" atestato Nr. 0788 pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/183/2001 04 06/Įsigaliojo nuo 2001 04 20/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.31-195)

Seimo nutarimo "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Plungės žydų religinės bendruomenės susitarimui dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plungėje, J.Tumo-Vaižganto g. 3, grąžinimo Plungės žydų religinei bendruomenei natūra" projekto PRIEDAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Priedas/IXP-562/2001 04 06/ / )

Seimo nutarimo "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Plungės žydų religinės bendruomenės susitarimui dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plungėje, J.Tumo-Vaižganto g. 3, grąžinimo Plungės žydų religinei bendruomenei natūra" projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-562/2001 04 06/ / )

Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Plungės žydų religinės bendruomenės susitarimui dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plungėje, J.Tumo-Vaižganto g. 3, grąžinimo Plungės žydų religinei bendruomenei natūra" PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/IXP-562/2001 04 06/Projektas priimtas nuo 2002 03 12/ )

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 04 04/Įsigaliojo nuo 2001 04 04/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.30)

Informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2001 04 04/Įsigaliojo nuo 2001 04 04/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.28)

Dėl UAB "Alsa", UAB "Alsava", UAB "Alstuva" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/180/2001 04 04/Įsigaliojo nuo 2001 04 13/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.29-186, Informaciniai pranešimai'2001 Nr.480)

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-537/2001 04 02/ / )

Genetiškai modifikuotų organizmų ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-537/2001 04 02/ / )

Dėl Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/179/2001 03 30/Įsigaliojo nuo 2001 04 14 iki 2015 11 24; Negalioja nuo 2015 11 25/Valstybės žinios'2001 Nr.32-1086)

Dėl AB-F "VITI", UAB "Eskizas", V.Lupu įmonės "Atelier" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/173/2001 03 30/Įsigaliojo nuo 2001 04 08/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.28-180)

Dėl Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/171/2001 03 30/Įsigaliojo nuo 2001 04 05 iki 2012 12 31; Negalioja nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.29-941)

Dėl premijos "Menininkai už gražią, sveiką gamtą ir saugią aplinką" panaikinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/168/2001 03 30/Įsigaliojo nuo 2001 04 05/Valstybės žinios'2001 Nr.29-940)

Dėl Ungurių verslinės žvejybos tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/167/2001 03 28/Įsigaliojo nuo 2001 04 07 iki 2003 05 28; Negalioja nuo 2003 05 29/Valstybės žinios'2001 Nr.30-991)

Dėl aplinkos ministro 2001 01 10 įsakymo Nr.26 "Dėl žvejybos reguliavimo Kauno mariose 2001 m." dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/166/2001 03 28/Įsigaliojo nuo 2001 04 07/Valstybės žinios'2001 Nr.30-990)

Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo miškų urėdijų pajamų už žaliavinę medieną ir nenukirstą (statųjį) mišką pervedimo į valstybės biudžetą ir duomenų teikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/163/2001 03 27/Įsigaliojo nuo 2001 04 05 iki 2001 12 31; Negalioja nuo 2002 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.29-939)

Dėl UAB "Arvenalis", UAB "Germeda", UAB "Utesta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/162/2001 03 27/Įsigaliojo nuo 2001 04 06/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.27-173, Informaciniai pranešimai'2001 Nr.480)

Dėl Daugiabučių namų šilumos punktų modernizavimo tvarkos vykdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /2001 03 21/Įsigaliojo nuo 2001 03 31/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.26)

Dėl UAB "Alzeta", UAB "Artvė", Adolfo Biliūno įmonės ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/154/2001 03 20/Įsigaliojo nuo 2001 04 01/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.26-170)

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-502/2001 03 16/ / )

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-502/2001 03 16/Projektas priimtas nuo 2001 05 22/ )

Dėl UAB "Bioprojektas", UAB "Nuo iki", UAB "Delfa" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/151/2001 03 15/Įsigaliojo nuo 2001 03 25/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.24-157)

Dėl Į aplinkos orą išmetamų teršalų pirminės apskaitos formų teikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/150/2001 03 15/Įsigaliojo nuo 2001 03 22 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.24-801)

Dėl ungurių verslinės žvejybos vietų ir įrankių limitų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/149/2001 03 15/Įsigaliojo nuo 2001 03 22 iki 2003 05 28; Negalioja nuo 2003 05 29/Valstybės žinios'2001 Nr.24-800)

Dėl rekomendacijų R 28-01 "Statinių naudojimo įvertinimas" įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/148/2001 03 15/Įsigaliojo nuo 2001 03 25/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.24-156)

AB "Lifosa" krovinių eksporto ir importo terminalo įrengimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 03 11/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 03 11/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (AB "Lifosa" krovinių eksporto ir importo terminalo įrengimas)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 03 10/Įsigaliojo nuo 2001 03 10/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.20)

Dėl sritinio norminio dokumento "Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/86/146/2001 03 09/Įsigaliojo nuo 2001 03 17 iki 2014 02 26; Negalioja nuo 2014 02 27/Valstybės žinios'2001 Nr.23-771)

Dėl UAB "Termovita", AB "Mechanika", R.Kanclerio įmonės "Projektuotojas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/143/2001 03 08/Įsigaliojo nuo 2001 03 23/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.23-148)

Dėl Privalomų duomenų, kurie turi būti pateikti suteikiamų gyvenamųjų patalpų aprašyme bei sutartyje, perkant teisę tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis, minimalaus sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/141/2001 03 06/Įsigaliojo nuo 2001 03 15 iki 2011 11 26; Negalioja nuo 2011 11 27/Valstybės žinios'2001 Nr.22-753)

Dėl sertifikavimo tvarkos patikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/134/2001 03 05/Įsigaliojo nuo 2001 03 15 iki 2004 04 29; Negalioja nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2001 Nr.22-752)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo virtuviniams higieniniams-popieriniams rankšluosčiams kriterijų galiojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/133/2001 03 05/Įsigaliojo nuo 2001 03 15 iki 2003 06 06; Negalioja nuo 2003 06 07/Valstybės žinios'2001 Nr.22-751)

Dėl rekomendacijų R 27-01 "Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas" įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/122/2001 02 28/Įsigaliojo nuo 2001 03 11/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.20-136)

Dėl UAB "Akmenta", A.Medišausko IĮ "Algerta", UAB "Alvora" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/121/2001 02 28/Įsigaliojo nuo 2001 02 28/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.20-135)

Dėl Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo metodikos patvirtinimo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/120/2001 02 28/Įsigaliojo nuo 2001 03 08/Valstybės žinios'2001 Nr.20-677)

Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 27-01/2001 02 28/ / )

Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-427/2001 02 28/ / )

Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-427/2001 02 28/Projektas priimtas nuo 2001 05 22/ )

Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-418/2001 02 27/ / )

Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-418/2001 02 27/ / )

Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-418/2001 02 27/ / )

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-417/2001 02 27/ / )

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-417/2001 02 27/ / )

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-417/2001 02 27/ / )

Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-416/2001 02 27/ / )

Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-416/2001 02 27/ / )

Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-416/2001 02 27/ / )

Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-415/2001 02 27/ / )

Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-415/2001 02 27/ / )

Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-415/2001 02 27/ / )

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-414/2001 02 27/ / )

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-414/2001 02 27/ / )

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-414/2001 02 27/ / )

Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-413/2001 02 27/ / )

Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-413/2001 02 27/ / )

Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-413/2001 02 27/ / )

Dėl akcinės bendrovės "Dujotiekio statyba" atestato Nr.1165 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/118/2001 02 26/Įsigaliojo nuo 2001 03 09/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.19-129)

Aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2000 10 26 iki 2001 01 11 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 02 22/Įsigaliojo nuo 2001 02 22/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.15)

Aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms papildytų nuo 2000 11 10 iki 2001 01 11 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 02 22/Įsigaliojo nuo 2001 02 22/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.15)

Aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2000 10 26 iki 2001 01 11 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 02 22/Įsigaliojo nuo 2001 02 22/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.15)

Dėl Teritorijų planavimo darbų kainos skaičiavimo metodikos bendrųjų nuostatų BSD 2-96 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/112/2001 02 21/Įsigaliojo nuo 2001 03 03/Valstybės žinios'2001 Nr.19-613)

Dėl Medžioklės lapų ir leidimų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/110/2001 02 20/Įsigaliojo nuo 2001 03 08/Valstybės žinios'2001 Nr.20-676)

Dėl medžioklės dokumentų pavyzdinių formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/109/2001 02 20/Įsigaliojo nuo 2001 03 08/Valstybės žinios'2001 Nr.20-675)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 262 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/106/2001 02 15/Įsigaliojo nuo 2001 03 03 iki 2006 01 17; Negalioja nuo 2006 01 18/Valstybės žinios'2001 Nr.19-612)

Dėl AB "Kėdainių restauratoriai", R.Butkienės projektavimo įmonės, UAB "Relinė apsauga" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/105/2001 02 15/Įsigaliojo nuo 2001 03 02/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.17-122)

Dėl UAB "Livosta", UAB "Pro Domo Sua", Klaipėdos statybos kooperatinės bendrovės ir UAB "Poilsio ir pramogų krantinės" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/93/2001 02 08/Įsigaliojo nuo 2001 02 23/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.15-107)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 368 "Dėl architektų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/92/2001 02 07/Įsigaliojo nuo 2001 02 18 iki 2002 08 09; Negalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2001 Nr.15-479)

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų surinkimo ir kaupimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/91/2001 02 07/Įsigaliojo nuo 2001 03 15/Valstybės žinios'2001 Nr.22-750)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/90/2001 02 06/Įsigaliojo nuo 2001 02 22/Valstybės žinios'2001 Nr.16-511)

Dėl Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo tvarkos dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/88/2001 02 05/Įsigaliojo nuo 2001 02 22/Valstybės žinios'2001 Nr.16-510)

Klaipėdos uosto krantinių Nr. 80 - 115 akvatorijos gilinimas iki 12 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos/ /2001 02 01/ / )

Klaipėdos uosto krantinių Nr. 80 - 115 akvatorijos gilinimas iki 12 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 02 01/ / )

Apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (Klaipėdos uosto krantinių Nr. 80 - 115 akvatorijos gilinimas iki 12 m)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2001 02 01/Įsigaliojo nuo 2001 02 01/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.9)

(Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 402 atitaisymo)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Atitaisymas/ /2001 01 31/Įsigaliojo nuo 2001 01 31/Valstybės žinios'2001 Nr.100)

Dėl lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/83/2001 01 31/Įsigaliojo nuo 2001 02 18 iki 2001 05 02; Negalioja nuo 2001 05 03/Valstybės žinios'2001 Nr.15-478)

Dėl UAB "Aiteras", A.Petrulio firmos "Arisanda", UAB "Asrema" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/82/2001 01 31/Įsigaliojo nuo 2001 02 11/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.12-95)

Dėl verslinės žvejybos Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2001 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/77/2001 01 31/Įsigaliojo nuo 2001 02 18/Valstybės žinios'2001 Nr.15-477)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Vaizbilė" atestato Nr.0890 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/75/2001 01 29/Įsigaliojo nuo 2001 02 04/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.10-89)

Dėl Rokiškio akcinės statybos bendrovės "Skadas" atestato Nr.0249 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/74/2001 01 29/Įsigaliojo nuo 2001 02 04/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.10-88)

Dėl Medžioklės plotų nuomos konkurso nuostatų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/72/2001 01 29/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-376)

Dėl statybos sąnaudų normatyvų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/65/2001 01 26/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-375)

Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/64/2001 01 25/Įsigaliojo nuo 2001 03 03 iki 2012 01 31; Negalioja nuo 2012 02 01/Valstybės žinios'2001 Nr.19-611)

Dėl UAB "Julanta", UAB "R.Petraitis ir partneriai", UAB "Statva"ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/62/2001 01 25/Įsigaliojo nuo 2001 02 02/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.9-76)

Dėl normatyvinio dokumento LAND 42-2001 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų ribojimas ir radionuklidų išmetimo leidimų išdavimo bei radiologinio monitoringo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/60/2001 01 23/Įsigaliojo nuo 2001 02 10 iki 2011 09 30; Nauja redakcija nuo 2007 12 30; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2001 Nr.13-415)

Dėl normatyvinio dokumento LAND 41-2001 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, žemės ūkio objektų bei atliekant mokslinius tyrimus normos ir radioaktyviųjų teršalų išmetimo leidimų išdavimo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/59/2001 01 23/Įsigaliojo nuo 2001 02 10 iki 2011 09 30; Nauja redakcija nuo 2010 06 18; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2001 Nr.13-414)

Dėl skaičiuojamųjų kainų rinkinių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/58/2001 01 23/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-374)

Dėl Metodinių nurodymų žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo sąlygoms nustatyti ir vykdyti pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/53/2001 01 22/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2001 05 02; Negalioja nuo 2001 05 03/Valstybės žinios'2001 Nr.12-373)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 345 "Dėl valstybės saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų paskelbimo" pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/50/2001 01 22/Įsigaliojo nuo 2001 01 27 iki 2003 01 15; Negalioja nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2001 Nr.8-244)

Dėl UAB "Akmenta", UAB "Ekama", UAB "Duareka" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/47/2001 01 22/Įsigaliojo nuo 2001 01 28/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.8-68)

Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo valstybės kadastre ir klasifikatoriaus sudarymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/46/2001 01 22/Įsigaliojo nuo 2001 01 27 iki 2009 12 17; Negalioja nuo 2009 12 18/Valstybės žinios'2001 Nr.8-243)

Dėl licencijų medžiojamiems gyvūnams medžioti ir žvejybos licencijų galiojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/45/2001 01 22/Įsigaliojo nuo 2001 01 27 iki 2010 05 18; Negalioja nuo 2010 05 19/Valstybės žinios'2001 Nr.8-242)

Dėl Pagrindinių kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/44/2001 01 19/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2003 01 15; Negalioja nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'2001 Nr.12-372)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/111-06-1131)/2001 01 18/Įsigaliojo nuo 2001 01 18/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.5)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 527 "Dėl uogavimo, grybavimo, mėgėjiškos žvejybos gamtiniuose rezervatuose" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/37/2001 01 15/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2001 12 29; Negalioja nuo 2001 12 30/Valstybės žinios'2001 Nr.12-371)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/35/2001 01 15/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2004 12 31; Negalioja nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.12-370)

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-273/2001 01 15/ / )

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-273/2001 01 15/ / )

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-273/2001 01 15/ / )

Dėl UAB "Dovirma", L.Visockienės firmos "Eismo juosta", UAB "Utenos statybos ranga" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/34/2001 01 12/Įsigaliojo nuo 2001 01 19/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.5-44)

dėl strateginio nepavojingų (komunalinių) atliekų sąvartynų tinklo plano projekto
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/06-04-195/2001 01 12/Įsigaliojo nuo 2001 01 12/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.5)

Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo įkainių indeksavimo 2001 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/27/2001 01 10/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-369)

Dėl žvejybos reguliavimo Kauno mariose 2001 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/26/2001 01 10/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-368)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2001 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/25/2001 01 10/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-367)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2001 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/24/2001 01 10/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-366)

Dėl žuvų sugavimo limitų neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2001 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/23/2001 01 10/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-365)

Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/22/2001 01 09/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2008 07 08; Negalioja nuo 2008 07 09/Valstybės žinios'2001 Nr.12-364)

Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.05.02:2001 "Statinių konstrukcijos. Stogai"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/21/2001 01 09/Įsigaliojo nuo 2001 06 16 iki 2008 11 13; Negalioja nuo 2008 11 14/Valstybės žinios'2001 Nr.51-1786)

Dėl Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamųjų ekonominių rodiklių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/19/2001 01 09/Įsigaliojo nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2001 Nr.12-363, Valstybės žinios'2001 Nr.130)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:1999 "Statinio projekto ir statinio ekspertizė" pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/18/2001 01 09/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.12-362)

Dėl IĮ "Akordas", BĮ UAB "Arena Interli", R.Brusoko paslaugų įmonės ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/11/2001 01 09/Įsigaliojo nuo 2001 01 14/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.4-37)

Dėl komisijos Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/9/2001 01 08/Įsigaliojo nuo 2001 01 13 iki 2004 08 21; Negalioja nuo 2004 08 22/Valstybės žinios'2001 Nr.4-105)

Dėl Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ar grybų rūšių sąrašo, Atskirų laukinių augalų, kenksmingų žmonėms, gyvuliams bei vertingiems laukiniams augalams, naikinimo rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/10/2001 01 08/Įsigaliojo nuo 2001 01 13 iki 2004 08 21; Negalioja nuo 2004 08 22/Valstybės žinios'2001 Nr.4-106)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 06 22 įsakymo Nr.182 "Dėl statybos verslo įmonių Kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/7/2001 01 05/Įsigaliojo nuo 2001 01 13 iki 2002 08 09; Negalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2001 Nr.4-104)

Dėl Mokesčio už verslinį žuvų išteklių naudojimą bazinio tarifo perskaičiavimo įvairių tipų žvejybos įrankiams koeficientų bei lėšų, kurias žuvų išteklių naudotojai turi skirti žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo sąlygoms vykdyti, skaičiavimo lentelės 2001 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/6/2001 01 05/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2006 12 31; Negalioja nuo 2007 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.12-361)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonėms išduotų 2000 12 11 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2001 01 04/Įsigaliojo nuo 2001 01 04/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.1)

Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/4/2001 01 04/Įsigaliojo nuo 2001 01 13 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2001 Nr.4-103)

Dėl aplinkos ministro 2000 01 26 įsakymo Nr.52 "Dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje taikomų poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir kurių galiojimas laikinai pratęsiamas, sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/3/2001 01 04/Įsigaliojo nuo 2001 01 12 iki 2004 04 24; Negalioja nuo 2004 04 25/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.3-31)

Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių projekto
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/06-02-57/2001 01 04/Įsigaliojo nuo 2001 01 04/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.4)

Dėl A.Samsono firmos "Ekopulsas", UAB "Klaipėdos projektas", UAB "Rostanas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/1/2001 01 03/Įsigaliojo nuo 2001 01 26/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.7-61)

Teisės aktų paieška