Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2000 m. įsakymai

Dėl aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr.381 atšaukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/554/2000 12 29/Įsigaliojo nuo 2001 01 13/Valstybės žinios'2001 Nr.4-102)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 08 26 įsakymu Nr. 266 patvirtinto organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.02.03:2000 "Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas" (Žin., 1999, Nr. 74-2266; 2000, Nr. 88-2732) naujos redakcijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/552/2000 12 29/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.12-360)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Jokvila" atestato Nr.0114 panaikinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/549/2000 12 29/Įsigaliojo nuo 2000 12 29/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.1-1)

Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų, galinčių sukelti pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, savybių tyrimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/762/556/2000 12 29/Įsigaliojo nuo 2001 01 11 iki 2008 05 10; Negalioja nuo 2008 05 11/Valstybės žinios'2001 Nr.3-60)

Dėl Elektros įrenginių įrengimo taisyklių pirmojo, trečiojo ir ketvirtojo skyrių bei antrojo skyriaus pakeitimų ir papildymų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/433/547/2000 12 28/Įsigaliojo nuo 2001 01 11 iki 2007 06 30; Negalioja nuo 2007 07 01/Valstybės žinios'2001 Nr.3-59)

Dėl Miško sodmenų, želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/544/2000 12 27/Įsigaliojo nuo 2001 02 08 iki 2004 03 13; Negalioja nuo 2004 03 14/Valstybės žinios'2001 Nr.12-359)

Dėl UAB "Saverda", UAB "Gilius ir Ko", UAB "Laikesta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/543/2000 12 27/Įsigaliojo nuo 2001 01 12/Informaciniai pranešimai'2001 Nr.3-30)

Dėl Medžioklių užsieniečiams bei komercinių medžioklių organizavimo tvarkos dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/538/2000 12 27/Įsigaliojo nuo 2001 01 11 iki 2002 12 20; Negalioja nuo 2002 12 21/Valstybės žinios'2001 Nr.3-58)

Dėl UAB "Betonika", AB "Kazlų Rūdos metalas", UAB "Castrade" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/534/2000 12 21/Įsigaliojo nuo 2000 12 31/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.54-790)

Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-238/2000 12 21/ / )

Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-238/2000 12 21/ / )

Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-238/2000 12 21/Projektas priimtas nuo 2000 12 23/ )

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-237/2000 12 21/ / )

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/IXP-237/2000 12 21/ / )

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-237/2000 12 21/Projektas priimtas nuo 2000 12 23/ )

Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/532/742/2000 12 19/Įsigaliojo nuo 2001 02 22 iki 2015 05 31; Negalioja nuo 2015 06 01/Valstybės žinios'2001 Nr.16-509)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonėms išduotų 2000 11 23 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 12 16/Įsigaliojo nuo 2000 12 16/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.52)

Dėl Oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/528/2000 12 15/Įsigaliojo nuo 2000 12 23 iki 2011 12 31; Negalioja nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2000 Nr.109-3496)

Dėl uogavimo, grybavimo, mėgėjiškos žvejybos gamtiniuose rezervatuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/527/2000 12 15/Įsigaliojo nuo 2000 12 23 iki 2002 12 18; Negalioja nuo 2002 12 19/Valstybės žinios'2000 Nr.109-3495)

Dėl žuvų sugavimo limitų Baltijos jūroje 2001 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/526/2000 12 15/Įsigaliojo nuo 2000 12 23/Valstybės žinios'2000 Nr.109-3494)

Dėl rekomendacijų R 26-00 "Plokščių sutapdintų stogų dangų remonto būdai bei sprendiniai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/524/2000 12 12/Įsigaliojo nuo 2000 12 24/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.53-763)

Dėl ARB "Agluona", UAB "Arauša", UAB "Ardanga" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/523/2000 12 12/Įsigaliojo nuo 2000 12 24/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.53-762)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2000 "Statybos produktų sertifikavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/522/2000 12 12/Įsigaliojo nuo 2000 12 21 iki 2004 04 29; Negalioja nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2000 Nr.108-3471)

Plokščių sutapdintų stogo dangų remonto būdai bei sprendiniai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 26 - 00/2000 12 12/ / )

Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento "Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai benzino laikymo, perpylimo, transportavimo įrenginiams ir jų priežiūrai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/520/104/360/2000 12 11/Įsigaliojo nuo 2000 12 21; Nauja redakcija nuo 2011 11 09/Valstybės žinios'2000 Nr.108-3470)

Dėl UAB "Archiplanas", Jono Kavaliausko individualios įmonės, BĮ UAB "Bauprojekt" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/518/2000 12 08/Įsigaliojo nuo 2000 12 17/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.52-756)

Dėl medžioklės protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/514/2000 12 05/Įsigaliojo nuo 2001 01 01/Valstybės žinios'2000 Nr.105-3334)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms papildytų nuo 2000 07 26 iki 2000 10 26 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 12 02/Įsigaliojo nuo 2000 12 02/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.50)

Dėl A.Jurdono firmos "Užvadas", UAB "Telša", AB "Stropa" ir UAB "Flonilita" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/508/2000 11 28/Įsigaliojo nuo 2000 12 10/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.51-735)

Dėl Mažo našumo nuotėkų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/506/2000 11 28/Įsigaliojo nuo 2000 12 07/Valstybės žinios'2000 Nr.104-3299)

Mažo našumo nuotėkų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 23-00/2000 11 28/ / )

Dėl RSN 134-92 "Visuomeniniai pastatai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai" ir RSN 138-92* "Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/505/2000 11 27/Įsigaliojo nuo 2000 12 07/Valstybės žinios'2000 Nr.104-3298)

Dėl AB "Kaišiadorių komunalinis ūkis", UAB "Kartesas", UAB "Kovas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/496/2000 11 23/Įsigaliojo nuo 2000 12 03/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.50-734)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymo Nr.432 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/493/2000 11 21/Įsigaliojo nuo 2000 11 30/Valstybės žinios'2000 Nr.102-3238)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2000 07 26 iki 2000 10 12 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 11 11/Įsigaliojo nuo 2000 11 11/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.47)

Dėl antinavikinių vaistų skyrimo indikacijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/623/2000 11 09/Įsigaliojo nuo 2000 11 23 iki 2009 02 28; Negalioja nuo 2009 03 01/Valstybės žinios'2000 Nr.100-3187)

Dėl UAB "Pas Egidijų" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/491/2000 11 09/Įsigaliojo nuo 2000 11 19/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.48-692)

Dėl Komunalinių atliekų perdirbimo strateginio plano
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/06-04-4496/2000 11 09/Įsigaliojo nuo 2000 11 09/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.48-693)

Dėl komunalinių atliekų perdirbimo strateginio plano
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/06-04-4496/2000 11 09/Įsigaliojo nuo 2000 11 19/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.48-693)

Dėl UAB "Betonika", UAB "Terma", UAB "Genezė" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/488/2000 11 08/Įsigaliojo nuo 2000 11 19/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.48-691)

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/IXP-59/2000 11 07/ / )

Miškų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/IXP-59/2000 11 07/ / )

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 38-2000 ir LAND 39-2000 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/485/2000 11 06/Įsigaliojo nuo 2000 11 25/Valstybės žinios'2000 Nr.101-3209)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo išdirbtai gyvulių odai kriterijų galiojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/484/2000 11 06/Įsigaliojo nuo 2000 11 23 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'2000 Nr.100-3186)

Dėl Miestų nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotėkų tvarkymo rekomendacijų R 19-00, patvirtintų aplinkos ministro 2000 06 01 įsakymu Nr.222
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/483/2000 11 06/Įsigaliojo nuo 2000 11 16 iki 2013 10 24; Negalioja nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2000 Nr.98-3125)

Dėl aplinkos ministro 1999 05 26 įsakymo Nr. 157 "Dėl leidimų naudoti paviršinio vandens telkinius laivybai, hidrotechnikos statinių reikmėms išdavimo, atnaujinimo, perleidimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/481/2000 11 03/Įsigaliojo nuo 2000 11 11 iki 2003 08 08; Negalioja nuo 2003 08 09/Valstybės žinios'2000 Nr.96-3055)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.05:1999 "Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/479/2000 10 31/Įsigaliojo nuo 2001 01 01 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.98-3124)

Dėl Pagrindinių miško kirtimų taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/477/2000 10 31/Įsigaliojo nuo 2000 11 11 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'2000 Nr.96-3054)

Dėl aplinkos ministro 2000 01 26 įsakymo Nr.52 "Dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje taikomų poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir kurių galiojimas laikinai pratęsiamas, sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/476/2000 10 31/Įsigaliojo nuo 2000 11 12 iki 2004 04 24; Negalioja nuo 2004 04 25/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.47-680)

Dėl dendrologinės kolekcijos statuso suteikimo ir paskelbimo saugomu gamtos objektu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/474/2000 10 31/Įsigaliojo nuo 2000 11 11/Valstybės žinios'2000 Nr.96-3053)

Dėl AB "Panevėžio šilumos tinklai", UAB "Pramoninis montažas" ir UAB "Urbanistika" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/473/2000 10 31/Įsigaliojo nuo 2000 11 12/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.47-679)

Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/471/582/2000 10 30/Įsigaliojo nuo 2000 11 23; Nauja redakcija nuo 2007 06 17/Valstybės žinios'2000 Nr.100-3185, Valstybės žinios'2007 Nr.67-2627)

Dėl Zonų ir aglomeracijų aplinkos oro kokybei vertinti bei valdyti sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/470/581/2000 10 30/Įsigaliojo nuo 2000 11 23; Nauja redakcija nuo 2008 11 14/Valstybės žinios'2000 Nr.100-3184)

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/466/2000 10 26/Įsigaliojo nuo 2000 11 04 iki 2002 10 09; Negalioja nuo 2002 10 10/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2953)

Dėl A.Rimšos interjero dizaino firmos "Archikonas", UAB "Baltijos statybos ir agrotechnikos mašinos", UAB "Devaloka" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/464/2000 10 26/Įsigaliojo nuo 2000 11 05/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.46-671)

Dėl RSN 136-92 "Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/463/2000 10 26/Įsigaliojo nuo 2000 11 04 iki 2007 02 28; Negalioja nuo 2007 03 01/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2952)

Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/459/2000 10 25/Įsigaliojo nuo 2001 01 01 iki 2004 03 13; Negalioja nuo 2004 03 14/Valstybės žinios'2000 Nr.103-3266)

Dėl Statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 02 10 įsakymo Nr.23 "Dėl specialistų atestavimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/455/2000 10 24/Įsigaliojo nuo 2000 11 04 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2951)

Dėl Su juridinio asmens teisių neturinčių įmonių supaprastinto išregistravimo tvarkos, taip pat su veiklos nevykdančių ir mokesčių deklaravimo tvarką pažeidinėjančių įmonių išregistravimo iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkos įgyvendinimu susijusių procedūrų atlikimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/451/271/94/2000 10 23/Įsigaliojo nuo 2000 11 01/Valstybės žinios'2000 Nr.92-2907)

Dėl Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatoriaus patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/450/2000 10 18/Įsigaliojo nuo 2000 11 04/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2950)

Dėl 1999 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 312 "Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/446/2000 10 18/Įsigaliojo nuo 2000 11 04 iki 2005 01 11; Negalioja nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2949)

Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/444/2000 10 18/Įsigaliojo nuo 2000 11 11/Valstybės žinios'2000 Nr.96-3051)

Dėl G. ir J. Satkų projektavimo firmos "Biržija ir partneriai" ir L.Vaicenavičienės įmonės "Liusė" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/439/2000 10 18/Įsigaliojo nuo 2000 10 29/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.45-667)

Dėl Pasikeitimo informacija ypatingų radiacinių situacijų atvejais tvarkos patvirtinimo
(Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija/Įsakymas/445/23/2000 10 18/Įsigaliojo nuo 2000 11 11 iki 2012 05 30; Negalioja nuo 2012 05 31/Valstybės žinios'2000 Nr.96-3052)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Hanner" atestato Nr. 0498 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/438/2000 10 17/Įsigaliojo nuo 2000 10 29/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.45-666)

Dėl akcinės bendrovės "Lietuvos energija" filialo Kauno "Energetikos remontas" atestato Nr.0718 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/437/2000 10 17/Įsigaliojo nuo 2000 10 29/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.45-665)

Dėl akcinės bendrovės "Lietuvos energija" filialo "Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statybos valdyba" atestato Nr.1207 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/436/2000 10 17/Įsigaliojo nuo 2000 10 29/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.45-664)

Dėl reglamento STR 2.01.03:1999 "Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/434/2000 10 17/Įsigaliojo nuo 2000 11 04/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2948)

Dėl reglamento STR 1.12.04:2000 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros, administravimo įmonių atestavimas" ir Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/432/2000 10 17/Įsigaliojo nuo 2000 11 11/Valstybės žinios'2000 Nr.96-3050)

Dėl UAB "Archdeka" ir UAB "Skirnuva" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/431/2000 10 17/Įsigaliojo nuo 2000 10 29/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.45-663)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 08 26 įsakymu Nr. 266 patvirtinto organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.02.03: 1999 "Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas" (Žin., 1999, Nr.74-2266) dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/430/2000 10 17/Įsigaliojo nuo 2000 10 21 iki 2002 08 09; Negalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2000 Nr.88-2732)

Dėl rekomendacijų R 21-00 "Silikatinių blokų "Silka" M naudojimas ir projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/428/2000 10 17/Įsigaliojo nuo 2000 10 21/Valstybės žinios'2000 Nr.88-2731)

Silikatinių blokų "Silka" M naudojimas ir projektavimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 21 - 00/2000 10 17/ / )

Geodezijos ir kartografijos įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2996/2000 10 17/ / )

Geodezijos ir kartografijos ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2996/2000 10 17/ / )

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 397 "Dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje bei panaudotų uždarųjų šaltinių grąžinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/423/2000 10 16/Įsigaliojo nuo 2000 11 04 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2947)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/422/2000 10 16/Įsigaliojo nuo 2000 10 28 iki 2003 01 04; Negalioja nuo 2003 01 05/Valstybės žinios'2000 Nr.90-2819)

Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 "Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" dalinio pakeitimo bei papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/421/2000 10 16/Įsigaliojo nuo 2000 10 21 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.88-2730)

Dėl banginių ir iš jų gautų produktų importo į Lietuvos Respubliką
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/420/2000 10 16/Įsigaliojo nuo 2000 11 04 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2946)

Dėl reglamento STR 1.12.03:2000 "Potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/419/2000 10 16/Įsigaliojo nuo 2000 10 28 iki 2007 01 04; Negalioja nuo 2007 01 05/Valstybės žinios'2000 Nr.90-2818)

Dėl Nuostolių, padarytų gamtai, pažeidus aplinkos apsaugos įstatymus, skaičiavimo metodikos taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/418/2000 10 16/Įsigaliojo nuo 2000 11 04 iki 2002 09 25; Negalioja nuo 2002 09 26/Valstybės žinios'2000 Nr.94-2945)

Dėl normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimus, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/417/2000 10 16/Įsigaliojo nuo 2000 11 25/Valstybės žinios'2000 Nr.101-3208)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-4057/2000 10 06/Įsigaliojo nuo 2000 10 06/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.44)

Dėl Privačių miško valdų miškotvarkos projektų autorių atestavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/156/2000 09 27/Įsigaliojo nuo 2000 10 05 iki 2002 02 20; Negalioja nuo 2002 02 21/Valstybės žinios'2000 Nr.83-2529)

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/154/2000 09 25/Įsigaliojo nuo 2000 10 28 iki 2001 12 30; Negalioja nuo 2001 12 31/Valstybės žinios'2000 Nr.90-2830)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 09 21/Įsigaliojo nuo 2000 09 21/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.41)

Dėl Žuvų išteklių departamento direktoriaus 1998 12 28 įsakymo Nr. 95 "Dėl licencinės žūklės kai kuriuose vandens telkiniuose" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/26/2000 09 21/Įsigaliojo nuo 2000 10 07/Valstybės žinios'2000 Nr.84-2564)

Dėl UAB "Bebra Plan", UAB "Elemona", UAB "Gelsta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/416/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 10 22/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.44-640)

Dėl AB "Tauragės statyba", UAB "Pamario projektai", UAB "Įtampa" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/415/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 10 22/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.44-639)

Dėl UAB "Megaspektras", UAB "Fiat Lux", AB "Hidrostatyba", AB "Klaipėdos hidrotechnika" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/410/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 10 15/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.43-623)

Dėl LAND 16-96 "Aplinkosaugos reikalavimai mažųjų hidroelektrinių projektavimui, statybai ir eksploatavimui" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/409/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 10 07/Valstybės žinios'2000 Nr.84-2563)

Dėl reglamento STR 2.09.04:2000 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/408/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2001 01 01 iki 2002 12 13; Negalioja nuo 2002 12 14/Valstybės žinios'2000 Nr.86-2634)

Dėl aplinkos ministro 1998 12 31 įsakymo Nr. 295 "Dėl leidimų ir licencijų mėgėjiškai žvejybai neišnuomotinuose vandens telkiniuose išdavimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/407/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 10 07 iki 2004 12 16; Negalioja nuo 2004 12 17/Valstybės žinios'2000 Nr.84-2562)

Dėl akcinės bendrovės "Lietuvos energija" filialo "Elektros tinklų statyba" atestato Nr. 0212 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/404/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 10 01/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.41-586)

Dėl Nuotėkų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo ir nuotėkų kaupimo rezervuarų bei septikų eksploatavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/400/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 09 30/Valstybės žinios'2000 Nr.82-2499)

Dėl Duomenų apie išduotus leidimus naudoti vandens išteklius, šių leidimų atnaujinimą, koregavimą, panaikinimą registro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/399/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 09 30 iki 2010 07 03; Negalioja nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'2000 Nr.82-2498)

Dėl UAB "Architectura humana", AB "Vilniaus kranai", UAB "Orestinos montažas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/390/2000 09 20/Įsigaliojo nuo 2000 10 01/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.41-585)

Nuotėkų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės r e k o m e n d a c i j o s r 22-00
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 22-00/2000 09 20/ / )

Dėl stačiojo miško kainų, patvirtintų aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 194, papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/388/2000 09 19/Įsigaliojo nuo 2000 09 30/Valstybės žinios'2000 Nr.82-2497)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Rovlista" atestato Nr. 0423 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/386/2000 09 14/Įsigaliojo nuo 2000 09 24/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.40-578)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 06 22 įsakymo Nr. 182 "Dėl statybos verslo įmonių Kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/384/2000 09 14/Įsigaliojo nuo 2000 09 28 iki 2002 08 09; Negalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2000 Nr.81-2464)

Dėl reglamento STR 1.11.01:2000 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/383/2000 09 14/Įsigaliojo nuo 2000 09 21/Valstybės žinios'2000 Nr.79-2401)

Dėl cemento (įprastinio) sertifikavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/381/2000 09 14/Įsigaliojo nuo 2000 09 21/Valstybės žinios'2000 Nr.79-2400)

Dėl UAB "Aldasta", A.Ato statybos ir remonto firmos, UAB "Atspara" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/380/2000 09 14/Įsigaliojo nuo 2000 09 24/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.40-577)

Dėl ruonių jauniklių ir iš jų gautų produktų importo į Lietuvos Respubliką
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/379/2000 09 12/Įsigaliojo nuo 2000 09 21/Valstybės žinios'2000 Nr.79-2399)

Dėl Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo tualetiniam popieriui kriterijų galiojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/375/2000 09 11/Įsigaliojo nuo 2000 09 21 iki 2003 06 06; Negalioja nuo 2003 06 07/Valstybės žinios'2000 Nr.79-2398)

Teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 9, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ir 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2853/2000 09 11/ / )

Teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 9, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ir 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2853/2000 09 11/ / )

Teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 9, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ir 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2853/2000 09 11/ / )

Dėl Miškininko dienos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/373/2000 09 08/Įsigaliojo nuo 2000 09 21/Valstybės žinios'2000 Nr.79-2397)

Dėl Saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų paėmimo iš gamtinės aplinkos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/372/2000 09 08/Įsigaliojo nuo 2000 09 21 iki 2010 07 22; Nauja redakcija nuo 2007 01 19; Negalioja nuo 2010 07 23/Valstybės žinios'2000 Nr.79-2396, Valstybės žinios'2007 Nr.7-294)

Dėl UAB "Alža", UAB "Dalis erdvės", UAB "Kašgarija" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/370/2000 09 08/Įsigaliojo nuo 2000 09 17/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.39-565)

Dėl Statybininkų dienos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/367/2000 09 06/Įsigaliojo nuo 2000 09 14/Valstybės žinios'2000 Nr.77-2351)

Dėl Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/259/2000 09 06/Įsigaliojo nuo 2000 09 16; Nauja redakcija nuo 2010 07 14; Nauja redakcija nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2000 Nr.78-2372, Valstybės žinios'2010 Nr.82-4358, Valstybės žinios'2011 Nr.165-7882)

Dėl LAND 22-97 "Metodiniai nurodymai gamtosauginiam vandens debitui nustatyti" galiojimo pratęsimo ir 6.1.3 punkto dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/365/2000 09 05/Įsigaliojo nuo 2000 09 21/Valstybės žinios'2000 Nr.79-2395)

Dėl leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/02-04-542/2000 09 04/Įsigaliojo nuo 2000 09 04/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.38)

Dėl UAB "Džuda", UAB "Termoizola", UAB "Santermas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/359/2000 09 01/Įsigaliojo nuo 2000 09 09/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.38-547)

Dėl Medžioklės plotų, esančių valstybinėje žemėje, nuomos sutarties tipinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/358/2000 09 01/Įsigaliojo nuo 2000 09 09 iki 2002 03 29; Negalioja nuo 2002 03 30/Valstybės žinios'2000 Nr.76-2309)

Dėl cemento rinkos priežiūros sustiprinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/303/356/2000 09 01/Įsigaliojo nuo 2000 09 09/Valstybės žinios'2000 Nr.76-2306)

Dėl komisijos sudarymo valstybės įmonei "Profesionali medžioklė" reorganizuoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/355/2000 08 29/Įsigaliojo nuo 2000 09 09/Valstybės žinios'2000 Nr.76-2308)

Dėl UAB "Aledabas", TŪB "Alytukas", UAB "Astana" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/352/2000 08 28/Įsigaliojo nuo 2000 09 09/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.38-546)

Dėl Pavojingų cheminių medžiagų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos leidimų išdavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/351/2000 08 28/Įsigaliojo nuo 2000 09 14 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'2000 Nr.77-2350)

Dėl atestatų paskelbimo negaliojančiais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/03-01-3407/2000 08 22/Įsigaliojo nuo 2000 08 22/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.36)

Dėl UAB "Megaspektras", UAB "Ranga -IV" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/339/2000 08 18/Įsigaliojo nuo 2000 08 27/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.36-524)

Dėl Privačių miškų individualių miškotvarkos projektų bei miško kirtimo ir atkūrimo planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/337/2000 08 12/Įsigaliojo nuo 2000 08 26/Valstybės žinios'2000 Nr.71-2217)

Dėl Gedimino Lietuvininko projektavimo firmos "Gedilieta", V. Umanskio projektavimo įmonės "PRO", Giedriaus Balčiūno personalinės projektavimo įmonės statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/336/2000 08 10/Įsigaliojo nuo 2000 08 10/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.35-507)

Dėl žuvų ženklinimo ir ženklų apskaitos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/334/2000 08 07/Įsigaliojo nuo 2000 08 19 iki 2005 10 22; Negalioja nuo 2005 10 23/Valstybės žinios'2000 Nr.69-2063)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/333/2000 08 07/Įsigaliojo nuo 2000 08 19 iki 2006 07 05; Negalioja nuo 2006 07 06/Valstybės žinios'2000 Nr.69-2062)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonėms išduotų 2000 05 19 ir 2000 05 26 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 08 05/Įsigaliojo nuo 2000 08 05/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.33)

Dėl UAB "Struktūra" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/332/2000 08 04/Įsigaliojo nuo 2000 08 13/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.34-500)

Dėl UAB "Struktūra" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/332/2000 08 04/Įsigaliojo nuo 2000 08 13/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.34-501)

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis" patvirtinimo ir organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997 "Statinio projekto sudėtis" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/329/2000 08 02/Įsigaliojo nuo 2000 08 10/Valstybės žinios'2000 Nr.67-2031, Valstybės žinios'2000 Nr.710)

Dėl Statybos resursų poreikio apskaičiavimo rekomendacijų įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/326/2000 08 02/Įsigaliojo nuo 2000 08 06/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.33-488)

Dėl Teritorijų planavimo dokumentų registravimo teritorijų planavimo dokumentų registre tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/323/2000 07 31/Įsigaliojo nuo 2000 09 09 iki 2005 06 12; Negalioja nuo 2005 06 13/Valstybės žinios'2000 Nr.76-2307)

Dėl Laikinojo detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamento dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/320/2000 07 28/Įsigaliojo nuo 2000 08 05 iki 2005 04 23; Negalioja nuo 2005 04 24/Valstybės žinios'2000 Nr.66-2003)

Dėl UAB "Katra", V.Baltrūno architektūros firmos, UAB "AGA" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/319/2000 07 27/Įsigaliojo nuo 2000 08 06/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.33-487)

Dėl statinių projektų ekspertizės maksimalių įkainių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/318/2000 07 27/Įsigaliojo nuo 2000 08 05 iki 2004 10 14; Negalioja nuo 2004 10 15/Valstybės žinios'2000 Nr.66-2002)

Dėl aplinkos ministro 1999 12 20 įsakymo Nr. 406 "Dėl mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/313/2000 07 26/Įsigaliojo nuo 2000 08 05 iki 2003 06 18; Negalioja nuo 2003 06 19/Valstybės žinios'2000 Nr.66-2001)

Dėl Medžioklės lapo pavyzdinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/312/2000 07 26/Įsigaliojo nuo 2000 08 05/Valstybės žinios'2000 Nr.66-2000)

Dėl Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo taikymo instrukcijos pripažinimo netekusia galios
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/311/198/2000 07 26/Įsigaliojo nuo 2000 08 05/Valstybės žinios'2000 Nr.66-1999)

Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/306/2000 07 20/Įsigaliojo nuo 2000 08 05/Valstybės žinios'2000 Nr.66-1998)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/305/2000 07 17/Įsigaliojo nuo 2000 08 03/Valstybės žinios'2000 Nr.65-1971)

Dėl Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/304/2000 07 17/Įsigaliojo nuo 2000 07 22 iki 2001 11 14; Negalioja nuo 2001 11 15/Valstybės žinios'2000 Nr.60-1794)

Dėl Medžioklės plotų nuomos sutarčių ir medžioklės plotų vienetų registravimo žurnalų pildymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/303/2000 07 17/Įsigaliojo nuo 2000 07 22 iki 2002 11 27; Negalioja nuo 2002 11 28/Valstybės žinios'2000 Nr.60-1793)

Dėl medžioklės plotų, skirtų komercinės medžioklės ūkiui valstybiniuose miškuose plėtoti, patikslinto sąrašo patvirtinimo bei medžioklės plotų skyrimo mokslo ir mokymo tikslams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/288/2000 07 13/Įsigaliojo nuo 2000 07 22 iki 2009 11 10; Negalioja nuo 2009 11 11/Valstybės žinios'2000 Nr.60-1792)

Dėl Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 555 "Dėl Miškų kirtimo privačiose valdose, nesant bendrojo ar individualaus miškotvarkos projekto, tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/286/2000 07 12/Įsigaliojo nuo 2000 07 22/Valstybės žinios'2000 Nr.60-1791)

Dėl UAB Vilkaviškio architektūros biuro, J.Bernotavičienės projektavimo įmonės, UAB "Barnasta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/285/2000 07 12/Įsigaliojo nuo 2000 07 23/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.31-457)

Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/277/2000 07 10/Įsigaliojo nuo 2000 08 03 iki 2005 08 02; Negalioja nuo 2005 08 03/Valstybės žinios'2000 Nr.65-1970)

Dėl rekomendacijų R 20-00 "Dviračių transporto infrastruktūra" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/272/2000 07 04/Įsigaliojo nuo 2000 07 13/Valstybės žinios'2000 Nr.56-1670)

Dėl UAB "Aukštaitijos statyba", UAB "Aukštuminis montažas", UAB "Baltic dredger" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/271/2000 07 04/Įsigaliojo nuo 2000 07 16/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.30-438)

Dėl UAB "Wavin baltic", UAB "Dalis erdvės", UAB "Vileka" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/269/2000 07 04/Įsigaliojo nuo 2000 07 16/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.30-437, Informaciniai pranešimai'2000 Nr.350)

Dviračių transporto infrastruktūra
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 20 - 00/2000 07 04/ / )

Dėl Laikinosios mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo instrukcijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/268/2000 07 03/Įsigaliojo nuo 2000 07 15 iki 2002 12 31; Negalioja nuo 2003 01 01/Valstybės žinios'2000 Nr.57-1699)

Dėl AB "Kausta", UAB "Edana", PĮ "A.Vyšniausko architektų dirbtuvės" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/267/2000 07 03/Įsigaliojo nuo 2000 07 16/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.30-436)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos įmonėms papildytų nuo 2000 04 13 iki 2000 06 15 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 07 01/Įsigaliojo nuo 2000 07 01/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.27)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2000 04 13 iki 2000 06 15 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 07 01/Įsigaliojo nuo 2000 07 01/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.27)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2000 04 13 iki 2000 06 15 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 07 01/Įsigaliojo nuo 2000 07 02/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.27)

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/263/2000 06 30/Įsigaliojo nuo 2000 07 15 iki 2006 01 12; Negalioja nuo 2006 01 13/Valstybės žinios'2000 Nr.57-1698)

Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/262/2000 06 30/Įsigaliojo nuo 2000 07 15 iki 2006 01 17; Negalioja nuo 2006 01 18/Valstybės žinios'2000 Nr.57-1697)

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įstatinio kapitalo didinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/265/214/2000 06 30/Įsigaliojo nuo 2000 07 08/Valstybės žinios'2000 Nr.55-1618)

Dėl UAB "Ardanga", UAB "Arkasta", UAB "Debra" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/260/2000 06 29/Įsigaliojo nuo 2000 07 09/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.28-424)

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento "Statinių avarinės būklės pripažinimo tvarka" STR 1.12.01:1996 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/259/2000 06 28/Įsigaliojo nuo 2000 07 08 iki 2004 01 20; Negalioja nuo 2004 01 21/Valstybės žinios'2000 Nr.55-1617)

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/258/2000 06 27/Įsigaliojo nuo 2000 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.53-1540)

Dėl vandens turizmo maršruto Ūlos upe
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/257/2000 06 26/Įsigaliojo nuo 2000 07 22/Valstybės žinios'2000 Nr.60-1790)

Dėl rekomendacijų R 16-00 "Statinio projekto sudėtis" įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/256/2000 06 26/Įsigaliojo nuo 2000 07 08/Valstybės žinios'2000 Nr.55-1616)

Statinio projekto sudetis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Rekomendacija/R 16 - 00/2000 06 26/ / )

Dėl UAB "Alytaus butų ūkis", A.Bajoriūno individualios įmonės, UAB "Eivera" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/253/2000 06 22/Įsigaliojo nuo 2000 07 02/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.27-412)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-2638/2000 06 22/Įsigaliojo nuo 2000 06 22/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.30)

Dėl Dendrologinių kolekcijų bendrųjų nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/249/2000 06 21/Įsigaliojo nuo 2000 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.53-1539)

Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2667/2000 06 21/ / )

Statybos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2667/2000 06 21/ / )

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 06 19/Įsigaliojo nuo 2000 06 19/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.26)

Dėl akcinės bendrovės "Agrafa" atestato Nr. 0024 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/245/2000 06 19/Įsigaliojo nuo 2000 06 25/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.26-390)

Dėl organizacinio tvarkomojo reglamento "Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas STR 1.02.01:1996" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/244/2000 06 16/Įsigaliojo nuo 2000 06 22 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.50-1453)

Dėl Miško ugdymo ir sanitarinių kirtimų taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/243/2000 06 15/Įsigaliojo nuo 2000 06 24 iki 2004 02 14; Negalioja nuo 2004 02 15/Valstybės žinios'2000 Nr.51-1472)

Dėl Statybos produktų sertifikavimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/242/2000 06 15/Įsigaliojo nuo 2000 06 22 iki 2004 04 29; Negalioja nuo 2004 04 30/Valstybės žinios'2000 Nr.50-1452)

Dėl padėkų skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/240/2000 06 14/Įsigaliojo nuo 2000 06 25/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.26-389)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/237/2000 06 09/Įsigaliojo nuo 2000 06 22/Valstybės žinios'2000 Nr.50-1451)

Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2626/2000 06 09/ / )

Žemės gelmių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2626/2000 06 09/ / )

Dėl techninių liudijimų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/236/2000 06 08/Įsigaliojo nuo 2000 06 18 iki 2006 11 04; Negalioja nuo 2006 11 05/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.25-378, Informaciniai pranešimai'2000 Nr.270)

Dėl Melioracijos įmonių asociacijos statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/235/2000 06 08/Įsigaliojo nuo 2000 06 18/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.25-377)

Dėl UAB "Baltukmės statyba", UAB "Dusmenėliai", E.Valionio įmonės "Egistena" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/234/2000 06 08/Įsigaliojo nuo 2000 06 18/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.25-376)

Dėl Žvejybos ir žvejo verslininko bilietų išdavimo tvarkos bei Žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/230/2000 06 05/Įsigaliojo nuo 2000 06 15 iki 2014 05 30; Negalioja nuo 2014 05 31/Valstybės žinios'2000 Nr.48-1417)

Dėl K.Jurėno architektūros ir dizaino studijos, V.Mazuronio projektavimo biuro, D.Z.Šarakausko projektavimo įmonės ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/229/2000 06 05/Įsigaliojo nuo 2000 06 11/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.24-362)

Dėl UAB "Mikrovisatos servisas", UAB "Alarmlit international", UAB Mažeikių naftos saugos tarnybos ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/228/2000 06 05/Įsigaliojo nuo 2000 06 18/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.25-375)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/223/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 08 iki 2001 11 23; Negalioja nuo 2001 11 24/Valstybės žinios'2000 Nr.46-1332)

Miestų nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotėkų tvarkymo rekomendacijos R 19 - 00
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/222/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 01/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.24)

Dėl Miestų nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotėkų tvarkymo rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/222/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 08 iki 2013 10 24; Negalioja nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2000 Nr.46-1331, Informaciniai pranešimai'2000 Nr.240)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 30 "Dėl žvejybos reguliavimo Kauno mariose 2000 m." dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/221/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 08/Valstybės žinios'2000 Nr.46-1330)

Dėl komisijos kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti, jų naikinimo būdui nustatyti sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/217/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 08 iki 2004 08 21; Negalioja nuo 2004 08 22/Valstybės žinios'2000 Nr.46-1329)

Dėl aplinkos ministro 2000 05 01 įsakymo Nr.180 "Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/216/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 08/Valstybės žinios'2000 Nr.46-1328)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 06 22 įsakymo Nr. 182 "Dėl statybos verslo įmonių Kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/215/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 15 iki 2002 08 09; Negalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios'2000 Nr.48-1416)

Dėl akcinės bendrovės "Palangos statyba" atestato Nr. 0035 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/214/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 11/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.24-361)

Dėl Aplinkos ministerijos 2000 m. premijų skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/211/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 03/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.23-343)

Dėl sritinių norminių dokumentų "Dujų sistema. Skirstomieji plieniniai dujotiekiai. Projektavimas ir statyba. Taisyklės" ir "Dujų sistema. Skirstomieji polietileniniai dujotiekiai. Medžiagos, projektavimas, statyba ir remontas. Taisyklės" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/203/219/2000 06 01/Įsigaliojo nuo 2000 06 24 iki 2008 02 29; Negalioja nuo 2008 03 01/Valstybės žinios'2000 Nr.51-1471)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 05 24/Įsigaliojo nuo 2000 05 24/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.22)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 05 15/Įsigaliojo nuo 2000 05 15/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.21)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonėms išduotų 2000 02 11 ir 2000 04 14 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 05 13/Įsigaliojo nuo 2000 05 13/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.20)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 03/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.20)

Dėl mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/210/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 25 iki 2003 06 18; Negalioja nuo 2003 06 19/Valstybės žinios'2000 Nr.42-1212)

Dėl medžiotojo bilieto pavyzdinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/208/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 25 iki 2015 11 30; Negalioja nuo 2015 12 01/Valstybės žinios'2000 Nr.42-1211)

Dėl UAB "Colis", UAB "Elduva", SR UAB "Ersta"ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/207/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 21/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.21-325)

Dėl UAB "Skroblinė", UAB "Elpreka", IĮ "Santechnikas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/206/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 21/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.21-324)

Dėl Operatyviojo planavimo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/204/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 18 iki 2004 05 13; Negalioja nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'2000 Nr.40-1134)

Dėl leidimų mėgėjiškai žvejybai bei licencijų blankų formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/203/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 18 iki 2001 11 14; Negalioja nuo 2001 11 15/Valstybės žinios'2000 Nr.40-1133)

Dėl žuvų apsaugos ir verslinės žvejybos Šilutės r. polderiuose 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/202/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 18/Valstybės žinios'2000 Nr.40-1132)

Dėl aplinkos ministro 1998 12 29 įsakymo Nr. 284 "Dėl leidimų verslinei žvejybai išdavimo bei mokesčių už verslinį žuvų išteklių naudojimą skaičiavimo tvarkos" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/201/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 18 iki 2006 05 04; Negalioja nuo 2006 05 05/Valstybės žinios'2000 Nr.40-1131)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 3.4 punkto vykdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/199/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 18/Valstybės žinios'2000 Nr.40-1130)

Dėl reguliavimo sričiai priskirtų sertifikuojamų statybos produktų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/198/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 11 iki 2001 07 25; Negalioja nuo 2001 07 26/Valstybės žinios'2000 Nr.38-1076)

Dėl Miško plotų nuomos poilsiui tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/197/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 06 17/Valstybės žinios'2000 Nr.49-1428)

Dėl Komercinės medžioklės ūkiui plėtoti skirtų medžioklės plotų tvarkymo nuostatų ir Medžioklių užsieniečiams bei komercinių medžioklių organizavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/196/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 18/Valstybės žinios'2000 Nr.40-1129)

Dėl normatyvinio dokumento LAND 34-2000 "Radionuklidų nebekontroliuojamieji lygiai; medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/194/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 11 iki 2011 09 30; Nauja redakcija nuo 2009 02 01; Negalioja nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2000 Nr.38-1075)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Statybos ekspertų biuro atestato Nr. 1111 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/190/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 14/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.20-311)

Dėl individualios Valentino Vašcovo įmonės statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/189/2000 05 03/Įsigaliojo nuo 2000 05 14/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.20-310)

Dėl Ūkinės veiklos apribojimo laukinei augalijai ir jos ištekliams apsaugoti tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/187/2000 05 02/Įsigaliojo nuo 2000 05 11/Valstybės žinios'2000 Nr.38-1073)

Dėl AB "Raseinių statyba", VĮ "Alytaus regiono keliai", VĮ "Tauragės regiono keliai" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/185/2000 05 02/Įsigaliojo nuo 2000 05 14/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.20-309)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 4.2 punkto vykdymo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/192/142/2000 05 02/Įsigaliojo nuo 2000 05 11 iki 2002 08 20; Negalioja nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'2000 Nr.38-1074)

Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/183/2000 05 01/Įsigaliojo nuo 2000 05 11 iki 2003 12 31; Negalioja nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2000 Nr.38-1072)

Dėl aplinkos ministro 1999 07 08 įsakymo Nr. 210 "Dėl žuvų išteklių atkūrimo norminių aktų" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/181/2000 05 01/Įsigaliojo nuo 2000 05 11/Valstybės žinios'2000 Nr.38-1071)

Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/180/2000 05 01/Įsigaliojo nuo 2001 01 01/Valstybės žinios'2000 Nr.41-1184)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos įmonėms papildytų nuo 2000 02 24 iki 2000 03 30 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 04 29/Įsigaliojo nuo 2000 04 29/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.18)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 2000 01 20 iki 2000 03 30 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 04 29/Įsigaliojo nuo 2000 04 29/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.18)

Dėl Žalos, padarytos laukinei augalijai, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/179/2000 04 28/Įsigaliojo nuo 2000 05 11/Valstybės žinios'2000 Nr.38-1070)

Dėl RSN 136-92 "Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/178/2000 04 28/Įsigaliojo nuo 2000 05 11 iki 2007 02 28; Negalioja nuo 2007 03 01/Valstybės žinios'2000 Nr.38-1069)

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/177/2000 04 28/Įsigaliojo nuo 2000 05 06 iki 2000 07 14; Negalioja nuo 2000 07 15/Valstybės žinios'2000 Nr.37-1047)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 2 punkto vykdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/173/2000 04 27/Įsigaliojo nuo 2000 05 06/Valstybės žinios'2000 Nr.37-1046)

Dėl UAB "Rėmėjas", UAB "Rikinė", UAB "Rubikon statybos" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/172/2000 04 25/Įsigaliojo nuo 2000 05 07/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.19-289)

Dėl UAB "Architektūros kryptis", A.Ambraso projektavimo firmos, Architektūros projektavimo firmos "Grafo" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/171/2000 04 21/Įsigaliojo nuo 2000 04 30/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.18-278)

Dėl Geležies ir mangano šalinimo iš požeminio vandens rekomendacijų R 17-00 įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/167/2000 04 21/Įsigaliojo nuo 2000 05 04/Valstybės žinios'2000 Nr.36-1017)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 04 20/Įsigaliojo nuo 2000 04 20/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.18)

Dėl Medžioklės lapų ir licencijų medžiojamiesiems gyvūnams medžioti išdavimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo ir licencijų medžiojamiesiems gyvūnams medžioti formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/166/2000 04 20/Įsigaliojo nuo 2000 04 27/Valstybės žinios'2000 Nr.34-968)

Dėl Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos ir medžioklės trofėjų apžiūros
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/165/2000 04 20/Įsigaliojo nuo 2000 05 04 iki 2002 03 29; Negalioja nuo 2002 03 30/Valstybės žinios'2000 Nr.36-1016)

Dėl UAB "Alytaus mūras", UAB "Apdaila", UAB "Apsaugos sistemos" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/164/2000 04 19/Įsigaliojo nuo 2000 04 30/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.18-277)

Dėl UAB "Viadukas", UAB "Fegda", UAB "Superfos Fegda" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/162/2000 04 19/Įsigaliojo nuo 2000 04 30/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.18-276)

Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/161/2000 04 19/Įsigaliojo nuo 2000 04 27 iki 2002 03 14; Negalioja nuo 2002 03 15/Valstybės žinios'2000 Nr.34-967)

Dėl UAB "Daita", UAB "Vilungė", UAB "Žeda" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/159/2000 04 19/Įsigaliojo nuo 2000 04 30/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.18-275)

Dėl Prekybos laukiniais augalais, jų dalimis, grybais tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/157/155/2000 04 18/Įsigaliojo nuo 2000 04 27 iki 2014 07 14; Negalioja nuo 2014 07 15/Valstybės žinios'2000 Nr.34-966)

Dėl Aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/154/2000 04 17/Įsigaliojo nuo 2000 08 24/Valstybės žinios'2000 Nr.70-2081)

Dėl rekomendacijų R 18-00 "Įmonių projektavimo darbų organizavimo taisyklių sudėtis" įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/153/2000 04 14/Įsigaliojo nuo 2000 04 23/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.17-262)

Dėl Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų pažymėjimų išdavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/146/2000 04 13/Įsigaliojo nuo 2000 04 20 iki 2009 02 12; Negalioja nuo 2009 02 13/Valstybės žinios'2000 Nr.32-912)

Dėl Valstybinės miškų tarnybos pareigūnų pažymėjimų išdavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/145/2000 04 13/Įsigaliojo nuo 2000 04 20 iki 2002 06 21; Negalioja nuo 2002 06 22/Valstybės žinios'2000 Nr.32-911)

Dėl AB "Liumenas", UAB "Lokva", AB "Namų statyba" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/141/2000 04 12/Įsigaliojo nuo 2000 04 12/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.17-261, Informaciniai pranešimai'2000 Nr.210)

Apie ekspertizės rangovų veiklą 1999 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 04 11/Įsigaliojo nuo 2000 04 11/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.16)

Dėl Laukinių augalų ir grybų naudojimo mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslams, botaninių ir mikologinių kolekcijų sudarymo ar pildymo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/139/2000 04 11/Įsigaliojo nuo 2000 04 20/Valstybės žinios'2000 Nr.32-910)

Dėl UAB "Algidana", UAB "Arauša", UAB "Arbolitas" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/138/2000 04 11/Įsigaliojo nuo 2000 04 23/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.17-260)

Dėl šernų, stirnų, briedžių, tauriųjų elnių ir danielių medžiojimo per 2000-2001 metų medžioklės sezoną
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/137/2000 04 10/Įsigaliojo nuo 2000 04 15/Valstybės žinios'2000 Nr.31-883)

Dėl AB "Zarasų automobilių keliai" ir AB "Sauskelis" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/134/2000 04 07/Įsigaliojo nuo 2000 04 16/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.16-238)

Dėl Miško genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/133/2000 04 07/Įsigaliojo nuo 2000 04 15 iki 2004 07 27; Negalioja nuo 2004 07 28/Valstybės žinios'2000 Nr.31-882)

Dėl Laukinės augalijos išteklių metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/132/2000 04 07/Įsigaliojo nuo 2000 04 15/Valstybės žinios'2000 Nr.31-881)

Dėl UAB "Audionas" ir UAB "Statlita" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/131/2000 04 06/Įsigaliojo nuo 2000 04 16/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.16-237)

Dėl LAND 16-96 "Aplinkosaugos reikalavimai mažųjų hidroelektrinių projektavimui, statybai ir eksploatavimui" galiojimo pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/130/2000 04 06/Įsigaliojo nuo 2000 04 15 iki 2000 10 06; Negalioja nuo 2000 10 07/Valstybės žinios'2000 Nr.31-880)

Dėl Žalos aplinkos orui, sudegus gumos atliekoms, įvertinimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/127/2000 04 04/Įsigaliojo nuo 2000 04 15 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2000 Nr.31-879)

Dėl Išnaudotų karjerų ir durpynų naudojimo pagal tikslinę paskirtį plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/121/2000 03 30/Įsigaliojo nuo 2000 04 13/Valstybės žinios'2000 Nr.30-841)

Dėl Žuvų išteklių departamento direktoriaus 2000 03 02 įsakymo Nr. 7 "Dėl 2000 metų ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų nustatymo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/12/2000 03 30/Įsigaliojo nuo 2000 04 08/Valstybės žinios'2000 Nr.29-822)

Dėl Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms atlikti mokslinius tyrimus jūros rajone tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija/Įsakymas/123/43/2000 03 30/Įsigaliojo nuo 2000 04 13/Valstybės žinios'2000 Nr.30-842)

Dėl Miškų ūkio ministerijos 1994 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 155 "Dėl miškų ūkio nuostolių apskaičiavimo metodikų tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/113/2000 03 28/Įsigaliojo nuo 2000 04 08/Valstybės žinios'2000 Nr.29-820)

Dėl valstybinių miškų ir saugomų teritorijų pareigūnų įgalinimų suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/112/2000 03 27/Įsigaliojo nuo 2000 04 01 iki 2002 10 11; Negalioja nuo 2002 10 12/Valstybės žinios'2000 Nr.27-748)

Dėl akcinės bendrovės Projektavimo centro atestato Nr. 0776 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/111/2000 03 27/Įsigaliojo nuo 2000 04 02/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.14-193)

Dėl reglamento STR 2.08.01:2000 "Dujų sistemos pastatuose" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/110/2000 03 27/Įsigaliojo nuo 2000 04 06 iki 2004 02 07; Negalioja nuo 2004 02 08/Valstybės žinios'2000 Nr.28-786)

Dėl Laukinės augalijos išteklių naudojimo statistinių duomenų teikimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/107/2000 03 24/Įsigaliojo nuo 2000 04 01/Valstybės žinios'2000 Nr.27-747)

Dėl Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos, UAB "Elsis", UAB "Ikoda" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/106/2000 03 24/Įsigaliojo nuo 2000 04 09/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.15-213)

Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/104/2000 03 23/Įsigaliojo nuo 2000 04 01/Valstybės žinios'2000 Nr.27-746)

Dėl asociacijos Apsaugos verslo grupės, UAB "Alarmlit International" ir UAB "Levoriškis" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/98/2000 03 20/Įsigaliojo nuo 2000 04 02/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.14-191)

Dėl UAB "Aitra", UAB "Deglas", AB "Dujotiekio statyba" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/97/2000 03 20/Įsigaliojo nuo 2000 04 02/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.14-190)

Dėl UAB "Arkada", UAB "Čiukuras", UAB "Ekreta" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/100/2000 03 20/Įsigaliojo nuo 2000 04 02/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.14-192)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 03 16/Įsigaliojo nuo 2000 03 16/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.13)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.05:1999 "Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/94/2000 03 14/Įsigaliojo nuo 2000 03 25 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.25-653)

Dėl Žuvų išteklių departamento direktoriaus 2000 03 02 įsakymo Nr. 7 "Dėl 2000 metų ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų nustatymo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/11/2000 03 13/Įsigaliojo nuo 2000 03 23/Valstybės žinios'2000 Nr.24-635)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos įmonėms papildytų nuo 1999 12 22 iki 2000 01 20 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 03 11/Įsigaliojo nuo 2000 03 11/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.11)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 03 11/Įsigaliojo nuo 2000 03 11/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.11)

Dėl Telekomunikacijų statybos įmonių asociacijos, UAB "Raiška" ir UAB "Ranga IV" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/90/2000 03 09/Įsigaliojo nuo 2000 03 19/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.12-163)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14-2000 ir LAND 15-2000 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/89/2000 03 08/Įsigaliojo nuo 2000 03 18/Valstybės žinios'2000 Nr.23-593)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1999 12 01 iki 1999 12 22 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 03 04/Įsigaliojo nuo 2000 03 04/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.10)

Dėl atliekų tvarkymo taisyklių taikymo paaiškinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /2000 03 04/Įsigaliojo nuo 2000 03 04/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.10)

Dėl 1999 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 200 "Dėl valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/83/2000 03 03/Įsigaliojo nuo 2000 03 18/Valstybės žinios'2000 Nr.23-592)

Dėl Nuotėkų dumblo naudojimo normų (LAND 20-96) galiojimo pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/81/2000 03 03/Įsigaliojo nuo 2000 03 11/Valstybės žinios'2000 Nr.21-546)

Dėl 2000 metų ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/7/2000 03 02/Įsigaliojo nuo 2000 03 09/Valstybės žinios'2000 Nr.20-526)

Dėl UAB "ABB technika", UAB "ABC", UAB "Alža" ir kitų įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/79/2000 03 01/Įsigaliojo nuo 2000 03 12/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.11-153, Informaciniai pranešimai'2000 Nr.150)

Dėl Pavojingo objekto pavojaus identifikavimo, rizikos analizės bei vertinimo saugos požiūriu tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija/Įsakymas/48/63/2000 02 29/Įsigaliojo nuo 2000 03 09 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'2000 Nr.20-527)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/76/2000 02 28/Įsigaliojo nuo 2000 03 04 iki 2002 08 20; Negalioja nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'2000 Nr.19-475)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1999 12 01 iki 2000 02 17 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 02 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 26/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.9)

Dėl verslinės žvejybos įrankių ženklinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/74/2000 02 25/Įsigaliojo nuo 2000 03 04 iki 2005 08 09; Negalioja nuo 2005 08 10/Valstybės žinios'2000 Nr.19-474)

Teritorijų planavimo įstatymo 2, 17 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2375/2000 02 25/ / )

Teritorijų planavimo įstatymo 2, 17 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2375/2000 02 25/ / )

Teritorijų planavimo įstatymo 2, 17 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2375/2000 02 25/ / )

Dėl Jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/73/2000 02 24/Įsigaliojo nuo 2000 03 04/Valstybės žinios'2000 Nr.19-473)

Dėl Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/72/2000 02 24/Įsigaliojo nuo 2000 03 04 iki 2006 11 18; Negalioja nuo 2006 11 19/Valstybės žinios'2000 Nr.19-472)

Dėl įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/71/2000 02 24/Įsigaliojo nuo 2000 03 05/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.10-137)

Dėl žuvų apsaugos priemonių mažosiose hidroelektrinėse
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/68/2000 02 23/Įsigaliojo nuo 2000 03 04/Valstybės žinios'2000 Nr.19-471)

Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/42/69/2000 02 23/Įsigaliojo nuo 2000 03 01/Valstybės žinios'2000 Nr.18-451)

Dėl aplinkos apsaugos ministerijos 1998 03 23 įsakymo Nr. 53 "Dėl Licencinės žūklės Lietuvos Respublikos vandenyse nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/64/2000 02 18/Įsigaliojo nuo 2000 03 04/Valstybės žinios'2000 Nr.19-470)

Dėl įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/61/2000 02 18/Įsigaliojo nuo 2000 02 27/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.9-120)

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės atliekamų statinių kadastro matavimų ir apskaitos darbų laikinojo kainininko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/60/50/2000 02 18/Įsigaliojo nuo 2000 02 26 iki 2003 03 12; Negalioja nuo 2003 03 13/Valstybės žinios'2000 Nr.17-425)

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2359/2000 02 18/ / )

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2359/2000 02 18/ / )

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2359/2000 02 18/ / )

Dėl bešeimininkių pastatų nugriovimo ir neūkiškai laikomų pastatų sutvarkymo saugomose teritorijose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/59/2000 02 17/Įsigaliojo nuo 2000 03 04/Valstybės žinios'2000 Nr.19-469)

Dėl įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/56/2000 02 14/Įsigaliojo nuo 2000 02 27/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.9-119)

Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2346/2000 02 11/ / )

Cheminių medžiagų ir preparatų ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2346/2000 02 11/ / )

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonėms išduotų 2000 01 03 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 02 05/Įsigaliojo nuo 2000 02 05/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.6)

Dėl patikslintų skaičiuojamųjų kainų normatyvų ir darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvų papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /2000 01 31/Įsigaliojo nuo 2000 01 31/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.6)

Dėl ataskaitų apie žuvų sugavimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/3/2000 01 31/Įsigaliojo nuo 2000 02 05 iki 2010 02 06; Negalioja nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'2000 Nr.11-274)

Dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje taikomų poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d. ir kurių galiojimas laikinai pratęsiamas, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/52/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 20 iki 2004 04 24; Negalioja nuo 2004 04 25/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.8-106)

Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/49/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 05 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.11-273)

Dėl užmokesčio už medžioklės plotų, esančių valstybinių miškų, laisvos valstybinės žemės bei valstybinio vidaus vandenų fondų žemėje, nuomą indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/46/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 05/Valstybės žinios'2000 Nr.11-272)

Dėl 2000 m. medžiojamų žvėrių apskaitos organizavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/45/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 05/Valstybės žinios'2000 Nr.11-271)

Dėl valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės vykdymo Aukštaitijos nacionaliniame parke
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/44/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 19/Valstybės žinios'2000 Nr.14-372)

Dėl medžioklės plotų, skirtų komercinės medžioklės ūkiui valstybiniuose miškuose plėtoti, patikslinto sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/41/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 05 iki 2009 11 10; Negalioja nuo 2009 11 11/Valstybės žinios'2000 Nr.11-270)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/38/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 03/Valstybės žinios'2000 Nr.10-258)

Dėl Leidimų naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklius išdavimo tvarkos, Licencijų kanopiniams žvėrims medžioti rezervo naudojimo tvarkos, Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos bei aplinkos ministro 1998 12 04 įsakymo Nr. 245, 1999 04 02 įsakymo Nr. 88 ir 1999 12 10 įsakymo Nr. 394 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/36/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 03/Valstybės žinios'2000 Nr.10-257)

Dėl žuvų sugavimo limitų neišnuomotuose vidaus vandens telkiniuose 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/31/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 03/Valstybės žinios'2000 Nr.10-256)

Dėl žvejybos reguliavimo Kauno mariose 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/30/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 03/Valstybės žinios'2000 Nr.10-255)

Dėl Medžioklės kainoraščių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/43/7/2000 01 26/Įsigaliojo nuo 2000 02 19 iki 2003 02 27; Negalioja nuo 2003 02 28/Valstybės žinios'2000 Nr.14-371)

Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/29/2000 01 25/Įsigaliojo nuo 2000 02 03/Valstybės žinios'2000 Nr.10-254)

Dėl įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/27/2000 01 24/Įsigaliojo nuo 2000 01 30/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.5-70)

Dėl priemonių bebrų populiacijai reguliuoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/26/2000 01 21/Įsigaliojo nuo 2000 01 29 iki 2003 06 06; Negalioja nuo 2003 06 07/Valstybės žinios'2000 Nr.9-229)

Dėl Valstybinės miškų tarnybos pareigūnų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/25/2000 01 20/Įsigaliojo nuo 2000 01 29 iki 2001 06 30; Negalioja nuo 2001 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.9-228)

Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo gelbėti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/24/2000 01 20/Įsigaliojo nuo 2000 01 29 iki 2011 02 08; Negalioja nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2000 Nr.9-227)

Dėl verslinės žvejybos Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/21/2000 01 20/Įsigaliojo nuo 2000 01 29/Valstybės žinios'2000 Nr.9-226)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/20/2000 01 19/Įsigaliojo nuo 2000 01 29/Valstybės žinios'2000 Nr.9-225)

Dėl skaičiuojamųjų kainų normatyvų patvirtinimo ir Statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. sausio 19 d. įsakymo Nr.7 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/18/2000 01 18/Įsigaliojo nuo 2000 01 29 iki 2006 01 19; Negalioja nuo 2006 01 20/Valstybės žinios'2000 Nr.9-224)

Dėl Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo įkainių indeksavimo 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/14/2000 01 11/Įsigaliojo nuo 2000 01 22/Valstybės žinios'2000 Nr.6-165)

Dėl Aplinkos oro apsaugos reikalavimų, deginant kurą mažuose stacionariuose degimo šaltiniuose, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/12/2000 01 10/Įsigaliojo nuo 2000 01 22 iki 2001 10 17; Negalioja nuo 2001 10 18/Valstybės žinios'2000 Nr.6-164)

Dėl bešeimininkių pastatų nugriovimo ir neūkiškai laikomų pastatų sutvarkymo saugomose teritorijose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/8/2000 01 07/Įsigaliojo nuo 2000 01 22 iki 2000 03 03; Negalioja nuo 2000 03 04/Valstybės žinios'2000 Nr.6-162)

Dėl Užsienio paramos koordinavimo tarybos sudarymo ir Užsienio paramos koordinavimo tvarkos nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/10/2000 01 07/Įsigaliojo nuo 2000 01 22/Valstybės žinios'2000 Nr.6-163)

Dėl akcinės bendrovės "Vėsa" atestato Nr. 0099 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/7/2000 01 06/Įsigaliojo nuo 2000 01 23/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.4-50)

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.02.01:1996 "Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/6/2000 01 06/Įsigaliojo nuo 2000 01 15 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.4-107)

Energetikos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2287/2000 01 06/ / )

Energetikos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2287/2000 01 06/ / )

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO *
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2286/2000 01 06/ / )

Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2286/2000 01 06/ / )

Teritorijų planavimo įstatymo 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2285/2000 01 06/ / )

Teritorijų planavimo įstatymo 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2285/2000 01 06/ / )

Žemės nuomos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2284/2000 01 06/ / )

Žemės nuomos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2284/2000 01 06/ / )

Žemės įstatymo 2, 12, 14, 20, 30, 31, 47 straipsnių pakeitimo ir XII skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2283/2000 01 06/ / )

Žemės įstatymo 2, 12, 14, 20, 30, 31, 47 straipsnių pakeitimo ir XII skyriaus pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2283/2000 01 06/ / )

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5, 12, 16, 22, 29, 31, 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2282/2000 01 06/ / )

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5, 12, 16, 22, 29, 31, 42 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2282/2000 01 06/ / )

Įstatymų projektų Nr.P-2281- P-2287 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2281/2000 01 06/ / )

Nekilnojamojo turto kadastro ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2281/2000 01 06/ / )

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Statybos ekspertizė" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/5/2000 01 05/Įsigaliojo nuo 2000 01 16/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.3-40)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos įmonėms papildytų nuo 1999 10 28 iki 1999 12 01 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /2000 01 01/Įsigaliojo nuo 2000 01 01/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.1)

Teisės aktų paieška