Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

1999 m. įsakymai

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/437/480/1999 12 31/Įsigaliojo nuo 2000 01 15/Valstybės žinios'2000 Nr.4-106)

Dėl Mokesčio už verslinį žuvų išteklių naudojimą bazinio tarifo perskaičiavimo įvairių tipų žvejybos įrankiams koeficientų bei lėšų, kurias žuvų išteklių naudotojai turi skirti žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo sąlygoms vykdyti, skaičiavimo lentelės 2000 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/433/1999 12 29/Įsigaliojo nuo 2000 01 15 iki 2001 02 07; Negalioja nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'2000 Nr.4-105)

Dėl užsienio laivų žvejybos Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/430/1999 12 28/Įsigaliojo nuo 2000 01 15 iki 2004 04 08; Negalioja nuo 2004 04 09/Valstybės žinios'2000 Nr.4-104)

Dėl asociacijų statybos taisyklių ir rekomendacijų įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/429/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 02 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.1-10)

Dėl įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/428/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 02 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.1-9, Informaciniai pranešimai'2000 Nr.380)

Dėl asociacijos "Lietuvos keliai" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/427/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 02 iki 2003 04 12; Negalioja nuo 2003 04 13/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.1-8)

Dėl Mėšlo ir nuotėkų tvarkymo fermose aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 33-99) patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/426/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 28 iki 2005 07 30; Negalioja nuo 2005 07 31/Valstybės žinios'2000 Nr.8-217)

Dėl aplinkos ministro 1999 06 23 įsakymo Nr. 186 "Dėl verslinės žvejybos ir vandens telkinių nuomos verslinei žūklei sutarčių kontrolės" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/425/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 15 iki 2006 09 21; Negalioja nuo 2006 09 22/Valstybės žinios'2000 Nr.4-103)

Dėl Energetikos statybos organizacijų asociacijos statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/424/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 16 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.3-39)

Dėl Mėginių ėmimo ir saugomų žuvų priegaudos nustatymo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/423/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 15 iki 2006 09 21; Negalioja nuo 2006 09 22/Valstybės žinios'2000 Nr.4-102)

Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/422/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 03 01/Valstybės žinios'2000 Nr.17-424)

Dėl reglamentų STR 2.01.01(4):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga" ir STR 2.01.01(5):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/421/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 02 01 iki 2008 03 27; Negalioja nuo 2008 03 28/Valstybės žinios'2000 Nr.8-216)

Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/420/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 02 01/Valstybės žinios'2000 Nr.8-215)

Dėl STR 1.03.03:1999 "Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/419/1999 12 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 28 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'2000 Nr.8-214)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/417/1999 12 23/Įsigaliojo nuo 1999 12 31/Valstybės žinios'1999 Nr.112-3263)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-5949/1999 12 23/Įsigaliojo nuo 2000 01 22/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.4)

Dėl įmonių statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/416/1999 12 22/Įsigaliojo nuo 2000 01 02 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'2000 Nr.1-7, Informaciniai pranešimai'2001 Nr.680)

Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo klausimų nagrinėjimo komisijos nuostatų ir darbo grupių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/414/1999 12 21/Įsigaliojo nuo 1999 12 31/Valstybės žinios'1999 Nr.112-3262)

Dėl užtvankų statybos (atstatymo) apribojimo aplinkosauginiu požiūriu svarbiausiose upėse ar jų atskiruose ruožuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/411/1999 12 21/Įsigaliojo nuo 1999 12 31 iki 2003 02 25; Negalioja nuo 2003 02 26/Valstybės žinios'1999 Nr.112-3261)

Dėl reglamento STR 2.01.01(1):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/410/1999 12 21/Įsigaliojo nuo 1999 12 31 iki 2005 09 27; Negalioja nuo 2005 09 28/Valstybės žinios'1999 Nr.112-3260)

Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/408/1999 12 20/Įsigaliojo nuo 2000 01 28; Nauja redakcija nuo 2013 03 01/Valstybės žinios'2000 Nr.8-213)

Dėl Mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/406/1999 12 20/Įsigaliojo nuo 1999 12 31/Valstybės žinios'1999 Nr.112-3259)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1999 10 06 iki 1999 11 23 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 12 18/Įsigaliojo nuo 1999 12 18/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.50)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1999 10 21 iki 1999 11 23 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 12 18/Įsigaliojo nuo 1999 12 18/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.50)

Dėl Baltijos jūros žuvų iškrovimo iš užsienio laivų Klaipėdos uoste
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/405/1999 12 17/Įsigaliojo nuo 1999 12 23 iki 2004 01 22; Negalioja nuo 2004 01 23/Valstybės žinios'1999 Nr.108-3162)

Dėl Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 03 05 įsakymu Nr.74, dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/404/1999 12 16/Įsigaliojo nuo 1999 12 25/Valstybės žinios'1999 Nr.109-3199)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/403/1999 12 16/Įsigaliojo nuo 1999 12 23 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'1999 Nr.108-3161)

Dėl Laikinojo detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/402/1999 12 16/Įsigaliojo nuo 1999 12 25 iki 2005 04 23; Negalioja nuo 2005 04 24/Valstybės žinios'1999 Nr.109-3198, Valstybės žinios'2001 Nr.100)

Dėl Stebėtojų darbo Lietuvos žvejybos laivuose tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/401/1999 12 14/Įsigaliojo nuo 1999 12 23 iki 2004 09 14; Negalioja nuo 2004 09 15/Valstybės žinios'1999 Nr.108-3160)

Dėl reglamento STR 2.01.01(6):1999 "Esminiai reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/399/1999 12 13/Įsigaliojo nuo 1999 12 18 iki 2008 03 27; Negalioja nuo 2008 03 28/Valstybės žinios'1999 Nr.107-3120)

Dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje bei panaudotų uždarųjų šaltinių grąžinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/397/1999 12 13/Įsigaliojo nuo 1999 12 25 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'1999 Nr.109-3197)

Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/395/1999 12 13/Įsigaliojo nuo 1999 12 23; Nauja redakcija nuo 2005 07 31/Valstybės žinios'1999 Nr.108-3159, Valstybės žinios'2005 Nr.92-3442)

Dėl funkcijų paskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/394/1999 12 10/Įsigaliojo nuo 1999 12 18/Valstybės žinios'1999 Nr.107-3119)

Dėl Telekomunikacijų statybos įmonių asociacijos statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/393/1999 12 09/Įsigaliojo nuo 1999 12 19 iki 2003 04 12; Negalioja nuo 2003 04 13/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.50-279)

Dėl krevečių žvejybos šiaurės vakarų Atlanto konvenciniame rajone limitų 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/392/1999 12 09/Įsigaliojo nuo 1999 12 16/Valstybės žinios'1999 Nr.106-3089)

Dėl Europos Sąjungos ISPA (Instrument for structural policies for pre-accession, stojimo struktūrinės politikos instrumentas) koordinacinės tarybos sudarymo ir ISPA fondo lėšų panaudojimo tvarkos nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/391/1999 12 08/Įsigaliojo nuo 1999 12 16/Valstybės žinios'1999 Nr.106-3088)

Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro ir akcinės bendrovės "Kausta" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/390/1999 12 07/Įsigaliojo nuo 1999 12 19 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.50-278)

Dėl 1999 07 01 įsakymo Nr.204 patikslinimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/389/1999 12 06/Įsigaliojo nuo 1999 12 10 iki 2000 05 10; Negalioja nuo 2000 05 11/Valstybės žinios'1999 Nr.105-3058)

Dėl Aplinkos apsaugos ministerijos 1997 03 14 įsakymo Nr. 43 "Dėl įrenginių žuvų migracijai prie pastatytų užtvankų įrengimo" dalinio pakeitimo ir Kėdainių r. Angirių žuvų migracijos įrenginio
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/388/1999 12 01/Įsigaliojo nuo 1999 12 10 iki 2003 02 25; Negalioja nuo 2003 02 26/Valstybės žinios'1999 Nr.105-3057)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 "Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/387/1999 11 30/Įsigaliojo nuo 2000 07 01 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'1999 Nr.106-3087)

Dėl Melioracijos įmonių asociacijos statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/385/1999 11 30/Įsigaliojo nuo 1999 12 05 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.48-264)

Dėl uždarųjų akcinių bendrovių "Estinos arka", "Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba", "Plintas", "Savy", "Veikmė", "Alvarsas", "Dailuva", akcinių bendrovių "Mūras", "Ortas" "Statybos ritmas", "Vilprim" ir akcinės bendrovės-firmos "Viti" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/377/1999 11 19/Įsigaliojo nuo 1999 11 28 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.47-250)

Dėl Laisvų medžioklės plotų nuomos konkurso nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/375/1999 11 19/Įsigaliojo nuo 1999 11 27 iki 2001 02 07; Negalioja nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'1999 Nr.101-2917)

Dėl rekomendacijų R 14-99 "Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje" įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/371/1999 11 17/Įsigaliojo nuo 1999 11 25/Valstybės žinios'1999 Nr.99-2868)

Dėl architektų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/368/1999 11 15/Įsigaliojo nuo 1999 11 25 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.99-2867)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos įmonėms papildytų nuo 1999 08 05 iki 1999 10 21 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 11 13/Įsigaliojo nuo 1999 11 13/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.45)

Dėl Apvaliosios medienos pardavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/366/1999 11 12/Įsigaliojo nuo 1999 11 18/Valstybės žinios'1999 Nr.97-2808)

Dėl reglamento STR 2.09.03:1999

Dėl statinio projekto ir statinio ekspertizės specialistų atestavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/364/1999 11 12/Įsigaliojo nuo 1999 11 21 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.46-236)

Dėl Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/362/1999 11 12/Įsigaliojo nuo 1999 11 21 iki 2001 05 02; Negalioja nuo 2001 05 03/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.46-235)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /1999 11 11/Įsigaliojo nuo 1999 11 11/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.46)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Lidivos apsauga" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/361/1999 11 10/Įsigaliojo nuo 1999 11 21 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.46-234)

Dėl STR 1.01.04:1999 "Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklinimas" ir STR 1.03.02:1999 "Statybos produktų atitikties deklaravimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/360/1999 11 10/Įsigaliojo nuo 1999 11 20 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.98-2832)

Dėl Žuvų išteklių departamento direktoriaus 1999 07 20 įsakymo Nr. 50 "Dėl 1999 metų upinių nėgių žvejybos limitų" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/60/1999 11 10/Įsigaliojo nuo 1999 11 21/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.46-237)

Dėl akcinės bendrovės "Lithun" filialo "Lithun keliai" atestato Nr. 0254, akcinės bendrovės "Lithun" filialo "Elpirma" atestato Nr. 0541, akcinės bendrovės "Lithun ranga" atestato Nr. 0542 pripažinimo netekusiais galios ir atestato Nr. 1390 akcinei bendrovei "Lithun" išdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/359/1999 11 09/Įsigaliojo nuo 1999 11 21/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.46-233)

Dėl aplinkos ministro 1999 08 25 įsakymo Nr.264 "Dėl Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo" ir 1999 09 30 įsakymo Nr.310 "Dėl reglamento STR 1.14.01:1999 "Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka" patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/356/1999 11 08/Įsigaliojo nuo 1999 11 20/Valstybės žinios'1999 Nr.98-2831)

Dėl projekto "Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administracinių pajėgumų, strategijos ir gamtos apsaugos sektoriaus įstatyminės teisinės bazės suderinimas su ES reikalavimais, ypač pabrėžiant ES paukščių (79/409/EEC) ir buveinių (92/42/EEC) direktyvose numatytų reikalavimų įgyvendinimą" priežiūros komiteto sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/355/1999 11 08/Įsigaliojo nuo 1999 11 14/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.45-214)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1999 09 01 iki 1999 10 06 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 11 06/Įsigaliojo nuo 1999 11 06/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.44)

Dėl Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos, patvirtintos Aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr.198, dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/354/1999 11 05/Įsigaliojo nuo 1999 11 11 iki 2014 03 13; Negalioja nuo 2014 03 14/Valstybės žinios'1999 Nr.95-2756)

Dėl švelniakailių žvėrelių medžioklės licencijavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/349/1999 11 03/Įsigaliojo nuo 1999 11 06/Valstybės žinios'1999 Nr.94-2726)

Dėl akcinės bendrovės "Panevėžio srovė" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/346/1999 11 03/Įsigaliojo nuo 1999 11 14 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.45-213)

Dėl valstybės saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų paskelbimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/345/1999 11 03/Įsigaliojo nuo 1999 11 11 iki 2003 01 15; Negalioja nuo 2003 01 16/Valstybės žinios'1999 Nr.95-2755)

Dėl žvejybos reguliavimo Baltijos jūroje 1999 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/344/1999 11 02/Įsigaliojo nuo 1999 11 11/Valstybės žinios'1999 Nr.95-2754)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 19-99 "Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/342/1999 10 27/Įsigaliojo nuo 2000 01 01 iki 2005 12 27; Negalioja nuo 2005 12 28/Valstybės žinios'1999 Nr.94-2725)

Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų tabako gaminiams sunaikinti deginant nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/341/1999 10 26/Įsigaliojo nuo 1999 11 06/Valstybės žinios'1999 Nr.94-2724)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kaminta" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/339/1999 10 26/Įsigaliojo nuo 1999 10 26 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.43-198)

Dėl Statybos rangos sutarties nuostatų dalinio pakeitimo, papildymo ir taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/338/1999 10 25/Įsigaliojo nuo 1999 10 30 iki 2001 09 26; Negalioja nuo 2001 09 27/Valstybės žinios'1999 Nr.92-2701)

(Dėl aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 307 ir 1999 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 318 atitaisymo)
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Atitaisymas/ /1999 10 20/Įsigaliojo nuo 1999 10 20/Valstybės žinios'1999 Nr.880)

Dėl STR 1.07.03:1999 "Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/335/1999 10 19/Įsigaliojo nuo 1999 10 28 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.90-2667)

Dėl Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/334/1999 10 19/Įsigaliojo nuo 1999 10 28 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.90-2666)

Dėl valstybės įmonės "Projektų ekspertizė" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/329/1999 10 14/Įsigaliojo nuo 1999 10 24 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.42-188)

Dėl akcinių bendrovių "Daila", "Kauno žemkasys", uždarųjų akcinių bendrovių "Statreksas", "Skala", "Vingės statyba", "Menhiras", "Konsolė", K.Žalos firmos "Skauduva" ir Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/328/1999 10 13/Įsigaliojo nuo 1999 10 17 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.41-169)

Dėl reglamento STR 1.11.01:1996 "Statinių priėmimo naudoti tvarka" dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/324/1999 10 12/Įsigaliojo nuo 1999 10 16/Valstybės žinios'1999 Nr.86-2574)

Dėl AAM 1997 05 27 įsakymo Nr. 97 "Dėl Elektros žūklės aparatų naudojimo žuvų gaudymui tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/322/1999 10 08/Įsigaliojo nuo 1999 10 16 iki 2009 06 23; Negalioja nuo 2009 06 24/Valstybės žinios'1999 Nr.86-2573)

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.03:1997 "Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka" dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/318/1999 10 06/Įsigaliojo nuo 1999 10 14 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.85-2554, Valstybės žinios'1999 Nr.880)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-4342/1999 10 06/Įsigaliojo nuo 1999 10 06/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.42)

Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 "Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/316/1999 10 04/Įsigaliojo nuo 1999 10 09 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.84-2510)

Dėl akcinės bendrovės "Rūdupis " statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/314/1999 10 01/Įsigaliojo nuo 1999 10 10 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.40-153)

Dėl aplinkos ministro 1999 01 18 įsakymo Nr. 16 "Dėl žvejybos reguliavimo Baltijos jūroje 1999 m." dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/313/1999 10 01/Įsigaliojo nuo 1999 10 09/Valstybės žinios'1999 Nr.84-2509)

Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/312/1999 10 01/Įsigaliojo nuo 1999 10 09 iki 2005 01 11; Negalioja nuo 2005 01 12/Valstybės žinios'1999 Nr.84-2508)

Dėl reglamento STR 1.14.01:1999 "Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/310/1999 09 30/Įsigaliojo nuo 1999 10 09 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'1999 Nr.84-2507)

Dėl žuvų sugavimo Baltijos jūroje limitų 2000 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/308/1999 09 30/Įsigaliojo nuo 1999 10 09/Valstybės žinios'1999 Nr.84-2506)

Dėl Statybos rangos sutarties nuostatų dalinio pakeitimo, papildymo ir taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/307/1999 09 30/Įsigaliojo nuo 1999 10 07 iki 1999 10 29; Negalioja nuo 1999 10 30/Valstybės žinios'1999 Nr.83-2483, Valstybės žinios'1999 Nr.880)

Dėl Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 03 05 įsakymu Nr.74, dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/305/1999 09 30/Įsigaliojo nuo 1999 10 07/Valstybės žinios'1999 Nr.83-2482)

Dėl akcinės bendrovės "Lietuvos energija" filialo kauno "Energetikos remontas" atestato Nr. 0718 galiojimo datos nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/304/1999 09 30/Įsigaliojo nuo 1999 10 10/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.40-152)

Dėl Piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų pratęsimo, įskaitos vedimo ir atsiskaitymo už neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/11/1999 09 30/Įsigaliojo nuo 1999 10 07 iki 2003 07 09; Negalioja nuo 2003 07 10/Valstybės žinios'1999 Nr.83-2489)

Dėl Statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. sausio 19 d. įsakymo Nr.7 "Dėl Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijų patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/303/1999 09 29/Įsigaliojo nuo 1999 10 07 iki 2006 01 19; Negalioja nuo 2006 01 20/Valstybės žinios'1999 Nr.83-2481)

Dėl statybos techninio reglamento STR 3.01.01:1997 ir organizacinių tvarkomųjų statybos techninių reglamentų STR 1.05. 04:1998, STR 1.08.01:1998 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/302/1999 09 29/Įsigaliojo nuo 1999 10 07 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.83-2480)

Dėl Žemės sklypo plano, išduodamo asmenims perkant ar nuomojant žemės sklypą, parengimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/298/1999 09 28/Įsigaliojo nuo 1999 10 07 iki 2014 01 16; Negalioja nuo 2014 01 17/Valstybės žinios'1999 Nr.83-2479)

Dėl akcinės bendrovės Panevėžio statybos tresto statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/296/1999 09 28/Įsigaliojo nuo 1999 10 03 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.39-140)

Dėl žvejybos ungurinėmis gaudyklėmis Kuršių mariose 1999 m. termino
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/295/1999 09 27/Įsigaliojo nuo 1999 10 02/Valstybės žinios'1999 Nr.82-2453)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos įmonėms papildytų nuo 1999 04 22 iki 1999 07 23 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 09 25/Įsigaliojo nuo 1999 09 25/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.38)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1999 08 05 iki 1999 08 19 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 09 25/Įsigaliojo nuo 1999 09 25/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.38)

Dėl Kauno HE tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/292/1999 09 21/Įsigaliojo nuo 1999 09 30 iki 2003 08 13; Negalioja nuo 2003 08 14/Valstybės žinios'1999 Nr.81-2406)

Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 7, 8, 15, 16, 26 straipsnių pakeitimo ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-2004/1999 09 21/ / )

Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 7, 8, 15, 16, 26 straipsnių pakeitimo ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2004/1999 09 21/ / )

Įstatymų projektų Nr.P-2003- P-2004 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-2003/1999 09 21/ / )

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-2003/1999 09 21/ / )

Dėl Aplinkos ministro 1999 05 24 įsakymo Nr.149 "Dėl aplinkos ministro 1999 04 02 įsakymo Nr. 88 "Dėl stirnų, briedžių, tauriųjų elnių, šernų, danielių ir muflonų medžiojimo limitų per 1999-2000 metų medžioklės sezoną" dalinio pakeitimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/290/1999 09 20/Įsigaliojo nuo 1999 09 25/Valstybės žinios'1999 Nr.80-2370)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/289/1999 09 16/Įsigaliojo nuo 1999 09 25 iki 2002 11 15; Negalioja nuo 2002 11 16/Valstybės žinios'1999 Nr.80-2369)

Dėl STR 1.07.02:1999 "Žemės darbai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/288/1999 09 16/Įsigaliojo nuo 1999 09 23 iki 2005 12 29; Negalioja nuo 2005 12 30/Valstybės žinios'1999 Nr.79-2348)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Klaipėdos statyba" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/287/1999 09 16/Įsigaliojo nuo 1999 09 26 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.38-132)

Dėl Lietuvos nacionalinio naftos išsiliejimų jūroje likvidavimo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/285/347/1999 09 15/Įsigaliojo nuo 1999 09 23 iki 2008 12 31; Negalioja nuo 2009 01 01/Valstybės žinios'1999 Nr.79-2347)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1999 04 15 iki 1999 07 23 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 09 11/Įsigaliojo nuo 1999 09 11/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.36)

Dėl akcinės bendrovės "Hidrostatyba" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/281/1999 09 10/Įsigaliojo nuo 1999 09 19 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.37-125)

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) normatyvinio dujų kiekio vienam kvadratiniam metrui bendrojo naudingojo ploto šildyti patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/280/1999 09 10/Įsigaliojo nuo 1999 09 16/Valstybės žinios'1999 Nr.77-2306)

Dėl Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/277/1999 09 07/Įsigaliojo nuo 1999 09 16 iki 2005 08 23; Negalioja nuo 2005 08 24/Valstybės žinios'1999 Nr.77-2305)

Dėl Firmų statybos taisyklių sudėties rekomendacijų įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/276/1999 09 07/Įsigaliojo nuo 1999 09 19 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.37-124)

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/269/1999 09 01/Įsigaliojo nuo 1999 09 09/Valstybės žinios'1999 Nr.75-2284)

Dėl Privačių valdų individualių miškotvarkos projektų ir miškotvarkos projektų autorių darbo kontrolės metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/268/1999 09 01/Įsigaliojo nuo 1999 09 16/Valstybės žinios'1999 Nr.77-2304)

Dėl Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/55/1999 08 31/Įsigaliojo nuo 1999 09 26/Valstybės žinios'1999 Nr.77-2307)

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.02.03:1999 "Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/266/1999 08 26/Įsigaliojo nuo 1999 09 15; Nauja redakcija nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'1999 Nr.74-2266)

Dėl statybos verslo įmonių atestavimo tvarkos paaiškinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/01-14-3675/1999 08 26/Įsigaliojo nuo 1999 08 26/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.35)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /1999 08 25/Įsigaliojo nuo 1999 08 25/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.34)

Dėl Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/264/1999 08 25/Įsigaliojo nuo 1999 09 04 iki 2007 07 19; Negalioja nuo 2007 07 20/Valstybės žinios'1999 Nr.74-2265)

Dėl Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidinių taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/260/1999 08 18/Įsigaliojo nuo 1999 08 29/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.34-93)

Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/259/1999 08 18/Įsigaliojo nuo 1999 08 21/Valstybės žinios'1999 Nr.70-2215)

Dėl uždarųjų akcinių bendrovių - "Fima", "Elmonta", "Meduja" - statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/258/1999 08 18/Įsigaliojo nuo 1999 08 22 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.33-91)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Fisanta" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/256/1999 08 17/Įsigaliojo nuo 1999 08 22 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.33-90)

Dėl gyvenamojo namo, buto vieno kvadratinio metro kainos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /1999 08 14/Įsigaliojo nuo 1999 08 14/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.32)

Dėl licencijos užsiimti pavojingų cheminių medžiagų gamyba, didmenine prekyba ir sandėliavimu ir prašymo jai gauti formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/253/1999 08 12/Įsigaliojo nuo 1999 08 21 iki 2004 10 14; Negalioja nuo 2004 10 15/Valstybės žinios'1999 Nr.70-2214)

Dėl stintų žvejybos vietų ir įrankių limitų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/53/1999 08 11/Įsigaliojo nuo 1999 08 21 iki 2002 10 25; Negalioja nuo 2002 10 26/Valstybės žinios'1999 Nr.70-2217)

Dėl aplinkos ministro 1998 12 29 įsakymo Nr. 284 "Dėl leidimų žvejybai neišnuomotinuose vandens telkiniuose išdavimo bei mokesčių už verslinį žuvų išteklių naudojimą skaičiavimo tvarkos" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/249/1999 08 09/Įsigaliojo nuo 1999 08 21 iki 2006 05 04; Negalioja nuo 2006 05 05/Valstybės žinios'1999 Nr.70-2213)

Dėl aplinkos ministro 1999 07 28 įsakymo Nr.234 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/248/1999 08 09/Įsigaliojo nuo 1999 08 14 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.69-2202)

Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų bei neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių nuostatų galiojimo sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/241/1999 08 04/Įsigaliojo nuo 1999 08 12/Valstybės žinios'1999 Nr.68-2188)

Vandens įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-1956/1999 07 29/ / )

Vandens įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-1956/1999 07 29/ / )

Vandens įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1956/1999 07 29/ / )

Dėl Lietuvos miškingumo didinimo pagrindinių nuostatų ir jų įgyvendinimo priemonių 1999-2003 metais
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/240/324/1999 07 29/Įsigaliojo nuo 1999 08 12/Valstybės žinios'1999 Nr.68-2187)

Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.06.01:1999 "Statinio projekto ir statinio ekspertizė" ir STR 1.02.04:1999 "Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas" patvirtinimo ir STR 1.02.03:1997 "Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas" bei STR 1.01.01:1996 "Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/234/1999 07 28/Įsigaliojo nuo 1999 08 05/Valstybės žinios'1999 Nr.67-2169)

Dėl akcinės bendrovės "Telša" atestato Nr. 0096 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/230/1999 07 27/Įsigaliojo nuo 1999 08 01/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.30-63)

Dėl Žuvų išteklių departamento 1998 04 16 įsakymo Nr. 31 "Dėl licencinės žūklės sąlygų patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/51/1999 07 27/Įsigaliojo nuo 1999 08 12 iki 2005 02 19; Negalioja nuo 2005 02 20/Valstybės žinios'1999 Nr.68-2189)

Dėl Miškų ir saugomų teritorijų departamento nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/229/1999 07 23/Įsigaliojo nuo 1999 08 05/Valstybės žinios'1999 Nr.67-2168)

Dėl Hidrotechnikos darbų aplinkosaugos problemų nagrinėjimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/227/1999 07 21/Įsigaliojo nuo 1999 08 01/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.30-62)

Dėl darbo grupės sudarymo Aplinkos ministerijos 1998 05 25 įsakymui Nr.84 "Dėl naudojimosi plaukiojimo priemonėmis tvarkos" patikslinti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/226/1999 07 21/Įsigaliojo nuo 1999 08 01/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.30-61)

Aplinkos oro apsaugos įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-1949/1999 07 21/ / )

Aplinkos oro apsaugos ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1949/1999 07 21/ / )

Dėl įmokų į Monrealio protokolo dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį, Daugiašalį fondą tvarkos dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/225/187/1999 07 21/Įsigaliojo nuo 1999 07 29 iki 2007 02 20; Negalioja nuo 2007 02 21/Valstybės žinios'1999 Nr.65-2107)

Dėl 1999 metų upinių nėgių žvejybos limitų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Žuvų išteklių departamentas)/Įsakymas/50/1999 07 20/Įsigaliojo nuo 1999 07 25/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.29-56)

Dėl Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinių kiekių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/221/1999 07 19/Įsigaliojo nuo 1999 08 12 iki 2008 09 30; Negalioja nuo 2008 10 01/Valstybės žinios'1999 Nr.68-2186)

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/217/1999 07 14/Įsigaliojo nuo 1999 07 22/Valstybės žinios'1999 Nr.63-2065)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Megrame" atestato Nr. 0881 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/215/1999 07 13/Įsigaliojo nuo 1999 07 18/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.28-32)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Eltona" atestato Nr. 1095 galiojimo datos nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/214/1999 07 13/Įsigaliojo nuo 1999 07 18/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.28-31)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /1999 07 12/Įsigaliojo nuo 1999 07 12/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.28)

Dėl uždarųjų akcinių bendrovių "Rovlista", "Dovirma", "Linkmenų statyba", akcinių bendrovių "Murena", "Rūdupis" ir statybos ir remonto uždarosios akcinės bendrovės "Senovė" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/212/1999 07 12/Įsigaliojo nuo 1999 07 18 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.28-30)

Dėl žuvų išteklių atkūrimo norminių aktų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/210/1999 07 08/Įsigaliojo nuo 1999 07 17 iki 2002 10 23; Negalioja nuo 2002 10 24/Valstybės žinios'1999 Nr.62-2054)

Dėl duomenų, reikalingų vandens telkinių vertei ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčiui skaičiuoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/206/1999 07 02/Įsigaliojo nuo 1999 07 15/Valstybės žinios'1999 Nr.61-2022)

Dėl aplinkos ministro 1998 12 04 įsakymo Nr.245 "Dėl Medžioklės lapų ir licencijų kanopiniams žvėrims medžioti išdavimo tvarkos" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/205/1999 07 02/Įsigaliojo nuo 1999 07 15 iki 2000 08 04; Negalioja nuo 2000 08 05/Valstybės žinios'1999 Nr.61-2021)

Dėl sertifikuojamų statybos produktų sąrašo patikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/204/1999 07 01/Įsigaliojo nuo 1999 07 07 iki 2000 05 10; Negalioja nuo 2000 05 11/Valstybės žinios'1999 Nr.59-1942)

Dėl Miško sodmenų, želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/203/1999 07 01/Įsigaliojo nuo 1999 07 15 iki 2001 02 07; Negalioja nuo 2001 02 08/Valstybės žinios'1999 Nr.61-2020)

Dėl aplinkos ministro 1998 12 31 įsakymo Nr. 295 "Dėl leidimų ir licencijų mėgėjiškai žvejybai neišnuomotinuose vandens telkiniuose išdavimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/201/1999 06 30/Įsigaliojo nuo 1999 07 15 iki 2004 12 16; Negalioja nuo 2004 12 17/Valstybės žinios'1999 Nr.61-2019)

Dėl valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/200/1999 06 29/Įsigaliojo nuo 1999 07 08 iki 2003 08 13; Negalioja nuo 2003 08 14/Valstybės žinios'1999 Nr.59-1941)

Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 31-99/M-11 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/193/1999 06 25/Įsigaliojo nuo 1999 07 03/Valstybės žinios'1999 Nr.58-1906)

Dėl aromatinių angliavandenilių kiekio deklaravimo į Lietuvos Respubliką įvežamo ir parduodamo skystojo kuro kokybės pasuose (sertifikatuose)
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/192/228/1999 06 25/Įsigaliojo nuo 2000 01 01/Valstybės žinios'1999 Nr.58-1905)

Dėl Rekreacinių teritorijų registravimo, apsaugos, naudojimo ir planavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/191/1999 06 24/Įsigaliojo nuo 1999 07 03 iki 2004 02 03; Negalioja nuo 2004 02 04/Valstybės žinios'1999 Nr.58-1904)

Dėl uždarųjų akcinių bendrovių - "Giedra", "Vorto renovacija", "Lakaja", "Samanėlė", "Vilkasta", "Nuo iki" ir akcinių bendrovių "Aldaila", "Kensta"- statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/189/1999 06 23/Įsigaliojo nuo 1999 07 01 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.57-1870)

Dėl Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių platinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/188/1999 06 23/Įsigaliojo nuo 1999 07 03/Valstybės žinios'1999 Nr.58-1903)

Dėl verslinės žvejybos ir vandens telkinių nuomos žūklei sutarčių kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/186/1999 06 23/Įsigaliojo nuo 1999 07 03 iki 2006 09 21; Negalioja nuo 2006 09 22/Valstybės žinios'1999 Nr.58-1902)

Dėl aplinkos ministro 1999 01 25 įsakymo Nr. 26 "Dėl žvejybos, žvejo verslininko bilietų ir laikinųjų pažymų, suteikiančių teisę dalyvauti verslinėje žvejyboje, išdavimo" ir 1999 01 25 įsakymo Nr. 27 "Dėl žvejybos dokumentų bei žvejybos įrankių žymeklių išdavimo" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/185/1999 06 23/Įsigaliojo nuo 1999 07 03 iki 2010 07 03; Negalioja nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'1999 Nr.58-1901)

Dėl Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/184/1999 06 23/Įsigaliojo nuo 1999 07 03/Valstybės žinios'1999 Nr.58-1900)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/183/1999 06 23/Įsigaliojo nuo 1999 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.57-1869)

Dėl statybos verslo įmonių Kvalifikacijos atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/182/1999 06 22/Įsigaliojo nuo 1999 07 01 iki 2002 06 19; Negalioja nuo 2002 06 20/Valstybės žinios'1999 Nr.57-1868)

Dėl akcinių bendrovių - "Ranga", "Kaišiadorių statyba", "Molesta", "Portalas", uždarosios akcinės bendrovės "Termesta" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/178/1999 06 21/Įsigaliojo nuo 1999 07 01 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.57-1867)

Dėl priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos specialistų atestavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/176/1999 06 15/Įsigaliojo nuo 1999 06 26 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.56-1818)

Dėl baravykų ir voveraičių supirkimo laiko
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/174/1999 06 15/Įsigaliojo nuo 1999 06 23/Valstybės žinios'1999 Nr.54-1744)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos įmonėms papildytų nuo 1998 08 14 iki 1999 04 15 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 06 11/Įsigaliojo nuo 1999 06 11/Valstybės žinios'1999 Nr.51)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Promenadas" atestato Nr. 0503 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/169/1999 06 08/Įsigaliojo nuo 1999 06 23/Valstybės žinios'1999 Nr.54-1743)

Dėl aplinkosauginių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-2574/1999 06 08/Įsigaliojo nuo 1999 06 08/Informaciniai pranešimai'1999 Nr.26)

Dėl valstybės įmonės "Kėdainių automobilių keliai" atestato Nr. 0476 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/167/1999 06 03/Įsigaliojo nuo 1999 06 23/Valstybės žinios'1999 Nr.54-1742)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 12 31 įsakymo Nr. 292 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos leidimų išdavimo tvarkos" bei jo 1 ir 2 priedų pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/165/1999 06 01/Įsigaliojo nuo 1999 06 10 iki 2000 09 13; Negalioja nuo 2000 09 14/Valstybės žinios'1999 Nr.50-1626)

Dėl Žemės sklypo ribų specialiųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/164/1999 05 31/Įsigaliojo nuo 1999 06 23 iki 2004 05 13; Negalioja nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'1999 Nr.54-1741)

Dėl briedžių ir stirnų medžioklės sezono nustatymo 1999 metams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/160/1999 05 27/Įsigaliojo nuo 1999 06 10/Valstybės žinios'1999 Nr.50-1625)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1999 02 04 iki 1999 04 08 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 05 26/Įsigaliojo nuo 1999 05 26/Valstybės žinios'1999 Nr.45)

Dėl "Laikinųjų naftos produktais užterštų vandeningų sluoksnių prevencijos ir sanavimo aplinkosauginių reikalavimų" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/158/1999 05 26/Įsigaliojo nuo 1999 06 03 iki 2002 12 18; Negalioja nuo 2002 12 19/Valstybės žinios'1999 Nr.48-1554)

Dėl Leidimų naudoti paviršinio vandens telkinius laivybai, hidrotechnikos statinių reikmėms išdavimo, atnaujinimo, perleidimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/157/1999 05 26/Įsigaliojo nuo 1999 06 03 iki 2003 08 08; Negalioja nuo 2003 08 09/Valstybės žinios'1999 Nr.48-1553)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /1999 05 25/Įsigaliojo nuo 1999 05 25/Valstybės žinios'1999 Nr.47)

Dėl išnaudotų karjerų, durpynų ir kitaip pažeistos žemės naudojimo programos įgyvendinimo priemonių plano 1999-2000 metais
(Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija/Įsakymas/154/44/1999 05 25/Įsigaliojo nuo 1999 05 29/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1509)

Dėl Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/151/1999 05 24/Įsigaliojo nuo 1999 05 29/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1508)

Dėl Licencijų kanopiniams žvėrims medžioti rezervo naudojimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/150/1999 05 24/Įsigaliojo nuo 1999 05 29 iki 2001 05 30; Negalioja nuo 2001 05 31/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1507)

Dėl aplinkos ministro 1999 04 02 įsakymo Nr. 88 "Dėl stirnų, briedžių, tauriųjų elnių, šernų, danielių ir muflonų medžiojimo limitų per 1999-2000 metų medžioklės sezoną" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/149/1999 05 24/Įsigaliojo nuo 1999 05 29/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1506)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 12 21 įsakymo Nr. 268 "Dėl medžioklės plotų, skirtų komercinės medžioklės ūkiui plėtoti" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/148/1999 05 21/Įsigaliojo nuo 1999 05 29 iki 2000 02 04; Negalioja nuo 2000 02 05/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1505)

Branduolinės energijos įstatymo 14, 16, 19, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-1827/1999 05 21/ / )

Branduolinės energijos įstatymo 14, 16, 19, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-1827/1999 05 21/ / )

Branduolinės energijos įstatymo 14, 16, 19, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38 ir 44 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1827/1999 05 21/ / )

Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-1826/1999 05 21/ / )

Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1826/1999 05 21/ / )

Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos Seimas/Aiškinamasis raštas/P-1826/1999 05 21/ / )

Dėl Metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/147/1999 05 20/Įsigaliojo nuo 1999 05 29/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1504)

Miškų įstatymo 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-1808/1999 05 20/ / )

Miškų įstatymo 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-1808/1999 05 20/ / )

Miškų įstatymo 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1808/1999 05 20/Perduotas į archyvą nuo 2001 03 21/ )

Dėl orderio-sutarties nenukirstam miškui parduoti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/145/1999 05 18/Įsigaliojo nuo 1999 05 29 iki 2002 02 15; Negalioja nuo 2002 02 16/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1503)

Dėl akcinės bendrovės "Pakruojo arka" statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/144/1999 05 18/Įsigaliojo nuo 1999 05 22 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.44-1420)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/143/1999 05 17/Įsigaliojo nuo 1999 05 29 iki 2002 08 20; Negalioja nuo 2002 08 21/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1502)

Seimo nutarimo "Dėl svarbiausiųjų nacionalinių išteklių tausojimo ir apsaugos programos patvirtinimo" projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-1795/1999 05 17/ / )

Seimo nutarimo "Dėl svarbiausiųjų nacionalinių išteklių tausojimo ir apsaugos programos patvirtinimo" projekto PRIEDAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Priedas/P-1795/1999 05 17/ / )

Svarbiausiųjų nacionalinių išteklių tausojimo ir apsaugos PROGRAMOS PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Programos projektas/P-1795/1999 05 17/ / )

Seimo NUTARIMO "Dėl svarbiausiųjų nacionalinių išteklių tausojimo ir apsaugos programos patvirtinimo" PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Nutarimo projektas/P-1795/1999 05 17/ / )

Dėl mėgėjiškos žūklės tvarkos Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/142/1999 05 14/Įsigaliojo nuo 1999 05 22 iki 2005 03 26; Negalioja nuo 2005 03 27/Valstybės žinios'1999 Nr.44-1419)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/140/1999 05 14/Įsigaliojo nuo 1999 05 22 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.44-1418)

Dėl Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 113, papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/139/1999 05 14/Įsigaliojo nuo 1999 05 22 iki 2016 07 29; Negalioja nuo 2016 07 30/Valstybės žinios'1999 Nr.44-1417)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/138/1999 05 13/Įsigaliojo nuo 1999 05 22 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.44-1416)

Konvencijos dėl tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo ratifikavimo įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-1781/1999 05 11/ / )

Konvencijos dėl tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1781/1999 05 11/Projektas priimtas nuo 2000 02 17/ )

Dėl Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklių ir registracijos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/196/134/225/1999 05 07/Įsigaliojo nuo 1999 05 27 iki 2004 05 13; Negalioja nuo 2004 05 14/Valstybės žinios'1999 Nr.45-1454)

Dėl Išnaudotų karjerų, durpynų ir kitaip pažeistos žemės naudojimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/131/189/1999 05 06/Įsigaliojo nuo 1999 05 13/Valstybės žinios'1999 Nr.41-1302)

Dėl aplinkos ministro 1999 01 18 įsakymo Nr. 16 "Dėl žvejybos reguliavimo Baltijos jūroje 1999 m." dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/130/1999 05 05/Įsigaliojo nuo 1999 05 20/Valstybės žinios'1999 Nr.43-1374)

Dėl įmokų į Monrealio protokolo dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį, Daugiašalį fondą
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/128/111/1999 05 05/Įsigaliojo nuo 1999 05 29 iki 2007 02 20; Negalioja nuo 2007 02 21/Valstybės žinios'1999 Nr.47-1501)

Dėl FIDIC leidinio “Užsakovo/konsultanto pavyzdinė paslaugų sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /1999 05 04/Įsigaliojo nuo 1999 05 04/Valstybės žinios'1999 Nr.41)

Dėl vidutinės nenukirsto miško kainos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/123/1999 04 30/Įsigaliojo nuo 1999 05 13/Valstybės žinios'1999 Nr.41-1301)

Dėl aplinkos ministro 1999 01 18 įsakymo Nr. 15 "Dėl žvejybos Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje 1999 metais" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/122/1999 04 30/Įsigaliojo nuo 1999 05 13/Valstybės žinios'1999 Nr.41-1300)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/120/1999 04 30/Įsigaliojo nuo 1999 05 13/Valstybės žinios'1999 Nr.41-1299)

Dėl kai kurių rūšių augalų naudojimo apribojimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/119/161/1999 04 30/Įsigaliojo nuo 1999 05 13 iki 2000 04 26; Negalioja nuo 2000 04 27/Valstybės žinios'1999 Nr.41-1298)

Dėl statybos techninių reglamentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/117/1999 04 29/Įsigaliojo nuo 1999 05 13/Valstybės žinios'1999 Nr.41-1297)

Dėl Aplinkos ministerijos premijos "Menininkai už gražią, sveiką gamtą ir saugią aplinką"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/116/1999 04 29/Įsigaliojo nuo 1999 05 06/Valstybės žinios'1999 Nr.39-1250)

Dėl lapių medžioklės sezono nustatymo ir medžiojamosios faunos sąrašo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/114/1999 04 28/Įsigaliojo nuo 1999 05 01 iki 2000 06 30; Negalioja nuo 2000 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.38-1177)

Dėl medžiojimo limitų paskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/7/1999 04 27/Įsigaliojo nuo 1999 05 15/Valstybės žinios'1999 Nr.42-1355)

Dėl Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymu Nr.74, dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/111/1999 04 27/Įsigaliojo nuo 1999 05 01/Valstybės žinios'1999 Nr.38-1176)

Dėl licencijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/110/1999 04 26/Įsigaliojo nuo 1999 05 01/Valstybės žinios'1999 Nr.38-1175)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/106/1999 04 22/Įsigaliojo nuo 1999 05 01 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.38-1174)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/105/1999 04 22/Įsigaliojo nuo 1999 05 01 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.38-1173)

Dėl aplinkos ministro 1999 01 25 įsakymo Nr. 25 "Dėl žvejybos Kauno mariose 1999 m." dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/102/1999 04 20/Įsigaliojo nuo 1999 05 01/Valstybės žinios'1999 Nr.38-1172)

Dėl medžiagų, skirtų karo, genocido ir okupacinių režimų represijų aukų paminklams, memorialams ir kapinėms statyti, prižiūrėti ir puošti, įvežimo, taikant muitų lengvatas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/101/1999 04 20/Įsigaliojo nuo 1999 04 29/Valstybės žinios'1999 Nr.37-1142)

Dėl Sertifikuojamų statybinių medžiagų, kurias privaloma radiologiškai ištirti, sąrašo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/189/104/1999 04 20/Įsigaliojo nuo 2000 01 01 iki 2016 04 30; Negalioja nuo 2016 05 01/Valstybės žinios'1999 Nr.37-1145)

Dėl ekspertizės išvadų vykdant darbų viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /1999 04 19/Įsigaliojo nuo 1999 04 24/Valstybės žinios'1999 Nr.360)

Dėl ekspertizės išvadų vykdant darbų viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /1999 04 19/Įsigaliojo nuo 1999 04 19/Valstybės žinios'1999 Nr.36)

Dėl organizacinio tvarkomojo reglamento STR 1.02.01:1996 "Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas" dalinio pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/100/1999 04 19/Įsigaliojo nuo 1999 04 29 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.37-1141)

Dėl Leidimų naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklius išdavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/98/1999 04 16/Įsigaliojo nuo 1999 04 22 iki 2014 03 18; Negalioja nuo 2014 03 19/Valstybės žinios'1999 Nr.35-1052)

Dėl starkių žvejybos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/92/1999 04 13/Įsigaliojo nuo 1999 04 22/Valstybės žinios'1999 Nr.35-1051)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/91/1999 04 13/Įsigaliojo nuo 1999 04 22 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.35-1050)

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Lyginamasis variantas/P-1729/1999 04 12/ / )

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 11 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1729/1999 04 12/ / )

Įstatymų projektų Nr.P-1728, P-1729 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-1728/1999 04 12/ / )

Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1728/1999 04 12/ / )

Dėl Miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo taisyklių
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/139/89/1999 04 07/Įsigaliojo nuo 1999 04 15 iki 2004 09 18; Negalioja nuo 2004 09 19/Valstybės žinios'1999 Nr.33-974)

Dėl stirnų, briedžių, tauriųjų elnių, šernų, danielių ir muflonų medžiojimo limitų per 1999-2000 metų medžioklės sezoną
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/88/1999 04 02/Įsigaliojo nuo 1999 04 15/Valstybės žinios'1999 Nr.33-972)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1998 11 13 iki 1999 01 28 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 03 31/Įsigaliojo nuo 1999 03 31/Valstybės žinios'1999 Nr.29)

Dėl akcinės bendrovės "Krašto projektai" atestato Nr. 0337 galiojimo datos nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/85/1999 03 31/Įsigaliojo nuo 1999 04 15/Valstybės žinios'1999 Nr.33-971)

Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/84/1999 03 31/Įsigaliojo nuo 1999 04 15/Valstybės žinios'1999 Nr.33-970)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/83/1999 03 31/Įsigaliojo nuo 1999 04 03/Valstybės žinios'1999 Nr.30-873)

Laukinės augalijos įstatymo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Aiškinamasis raštas/P-1693/1999 03 30/ / )

Laukinės augalijos ĮSTATYMO PROJEKTAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įstatymo projektas/P-1693/1999 03 30/ / )

Dėl Aplinkos ministerijos 1998 05 25 įsakymo Nr. 84 "Dėl naudojimosi plaukiojimo priemonėmis tvarkos" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/81/1999 03 29/Įsigaliojo nuo 1999 04 03/Valstybės žinios'1999 Nr.30-872)

Dėl V.Šniolio firmos "Korlus" atestato Nr. 0036 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/80/1999 03 26/Įsigaliojo nuo 1999 04 03/Valstybės žinios'1999 Nr.30-871)

Dėl 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų gabenimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/79/1999 03 26/Įsigaliojo nuo 1999 04 03/Valstybės žinios'1999 Nr.30-870)

Dėl ekologinių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/1476/1999 03 25/Įsigaliojo nuo 1999 03 25/Valstybės žinios'1999 Nr.29)

Dėl Asmeninių žymeklių kirstiniems medžiams ženklinti gamybos, registravimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/42/1999 03 18/Įsigaliojo nuo 1999 05 01 iki 2002 02 27; Negalioja nuo 2002 02 28/Valstybės žinios'1999 Nr.38-1191)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų Linkmeno ir Lūšių ežeruose 1999 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/23/1999 03 18/Įsigaliojo nuo 1999 03 25/Valstybės žinios'1999 Nr.27-776)

Dėl miško sodmenų, parduodamų privačių žemių savininkams, sodinantiems mišką žemdirbystei netinkamoje žemėje
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/41/1999 03 15/Įsigaliojo nuo 1999 04 01/Valstybės žinios'1999 Nr.29-845)

Dėl 1999 metų ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/21/1999 03 15/Įsigaliojo nuo 1999 03 25/Valstybės žinios'1999 Nr.27-775)

Dėl firmų statybos taisyklių
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/75/1999 03 09/Įsigaliojo nuo 1999 03 20 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.26-742)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo projekto PRIEDAS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Priedas/P-508(3)/1999 03 09/ / )

Dėl Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/74/1999 03 05/Įsigaliojo nuo 1999 03 20 iki 2001 05 30; Negalioja nuo 2001 05 31/Valstybės žinios'1999 Nr.26-741)

Dėl Pagrindinių miško kirtimų taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/73/1999 03 05/Įsigaliojo nuo 1999 04 01 iki 2010 02 28; Negalioja nuo 2010 03 01/Valstybės žinios'1999 Nr.29-844)

Dėl normatyvinių statybos techninių dokumentų rengimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/67/73/1999 03 04/Įsigaliojo nuo 1999 03 18/Valstybės žinios'1999 Nr.25-725)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 02 26 įsakymo Nr.38 "Dėl architektų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo" 1 punkto papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/65/1999 03 03/Įsigaliojo nuo 1999 03 18 iki 1999 11 24; Negalioja nuo 1999 11 25/Valstybės žinios'1999 Nr.25-724)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministrės 1996 11 08 įsakymo Nr.153 "Dėl organizacinio tvarkomojo reglamento "Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas STR 1.02.01:1996" patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/64/1999 03 03/Įsigaliojo nuo 1999 03 18 iki 2002 06 30; Negalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.25-723)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/62/1999 03 02/Įsigaliojo nuo 1999 03 25 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'1999 Nr.27-774)

Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/61/1999 03 02/Įsigaliojo nuo 1999 06 01 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'1999 Nr.27-773)

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Tūris" atestato Nr. 0667 pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/55/1999 02 26/Įsigaliojo nuo 1999 03 06/Valstybės žinios'1999 Nr.22-635)

Dėl Aplinkos ministerijos premijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/52/1999 02 24/Įsigaliojo nuo 1999 03 06/Valstybės žinios'1999 Nr.22-634)

Dėl žvejybos statistikos ir kvotų naudojimo kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/50/1999 02 23/Įsigaliojo nuo 1999 03 06 iki 2010 02 06; Negalioja nuo 2010 02 07/Valstybės žinios'1999 Nr.22-633)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1998 10 30 iki 1998 11 06 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 02 19/Įsigaliojo nuo 1999 02 19/Valstybės žinios'1999 Nr.18)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/48/1999 02 18/Įsigaliojo nuo 1999 02 27 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.20-566)

Dėl medžioklės trofėjų apžiūros
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/46/1999 02 13/Įsigaliojo nuo 1999 02 27/Valstybės žinios'1999 Nr.20-565)

Dėl Elektros įrenginių įrengimo taisyklių pirmojo skyriaus 1.7 skirsnio ir antrojo skyriaus patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/63/47/1999 02 13/Įsigaliojo nuo 1999 02 20 iki 2007 06 30; Negalioja nuo 2007 07 01/Valstybės žinios'1999 Nr.18-483)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo ir statybos verslo įmonėms išduotų nuo 1998 10 02 iki 1998 10 23 atestatų sąrašas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Sąrašas/ /1999 02 12/Įsigaliojo nuo 1999 02 12/Valstybės žinios'1999 Nr.16)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/44/1999 02 11/Įsigaliojo nuo 1999 02 20 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.18-484)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/534/1999 02 10/Įsigaliojo nuo 1999 02 10/Valstybės žinios'1999 Nr.18)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/43/1999 02 08/Įsigaliojo nuo 1999 02 13 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.16-431)

Dėl statybos montavimo darbų atlikimo nekilnojamųjų kultūros vertybių statiniuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/ /1999 02 05/Įsigaliojo nuo 1999 02 13/Valstybės žinios'1999 Nr.160)

Dėl statybos montavimo darbų atlikimo nekilnojamųjų kultūros vertybių statiniuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacinis pranešimas/ /1999 02 05/Įsigaliojo nuo 1999 02 05/Valstybės žinios'1999 Nr.16)

Dėl krevečių žvejybos Šiaurės Vakarų Atlanto konvenciniame rajone 1999 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/41/1999 02 04/Įsigaliojo nuo 1999 02 13/Valstybės žinios'1999 Nr.16-430)

Dėl statybos taisyklių įregistravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/40/1999 02 03/Įsigaliojo nuo 1999 02 13 iki 2005 06 07; Negalioja nuo 2005 06 08/Valstybės žinios'1999 Nr.16-429)

Dėl Aplinkos ministerijos patarėjų tarybos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/39/1999 02 03/Įsigaliojo nuo 1999 02 13 iki 2001 09 19; Negalioja nuo 2001 09 20/Valstybės žinios'1999 Nr.16-428)

Dėl aplinkai nepavojingo gaminio ženklo suteikimo kriterijų
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/36/1999 01 29/Įsigaliojo nuo 1999 02 13 iki 2010 04 24; Negalioja nuo 2010 04 25/Valstybės žinios'1999 Nr.16-427)

Dėl nuotekų dumblo naudojimo normų (LAND 20-96) galiojimo pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/34/1999 01 29/Įsigaliojo nuo 1999 02 13/Valstybės žinios'1999 Nr.16-426)

Dėl Leidimų vandens lygiui keisti tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/33/1999 01 29/Įsigaliojo nuo 1999 02 13; Nauja redakcija nuo 2008 01 09/Valstybės žinios'1999 Nr.16-425)

Dėl 1999 m. medžiojamų žvėrių apskaitos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/1/1999 01 26/Įsigaliojo nuo 1999 02 04/Valstybės žinios'1999 Nr.13-335)

Dėl Naudingųjų iškasenų mažųjų karjerų įrengimo, naudojimo ir rekultivavimo tvarkos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/28/38/1999 01 26/Įsigaliojo nuo 1999 02 04 iki 2002 08 14; Negalioja nuo 2002 08 15/Valstybės žinios'1999 Nr.13-334)

Dėl žvejybos dokumentų bei žvejybos įrankių žymeklių išdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/27/1999 01 25/Įsigaliojo nuo 1999 02 13 iki 2010 07 03; Negalioja nuo 2010 07 04/Valstybės žinios'1999 Nr.16-424)

Dėl žvejybos, žvejo verslininko bilietų ir laikinųjų pažymų, suteikiančių teisę dalyvauti verslinėje žvejyboje, išdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/26/1999 01 25/Įsigaliojo nuo 1999 02 13 iki 2000 06 14; Negalioja nuo 2000 06 15/Valstybės žinios'1999 Nr.16-423)

Dėl žvejybos Kauno mariose 1999 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/25/1999 01 25/Įsigaliojo nuo 1999 01 30/Valstybės žinios'1999 Nr.12-288)

Dėl vandens telkinių nuomos žūklei ir įžuvinimo patikrinimo komisijos išvadų įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/24/1999 01 25/Įsigaliojo nuo 1999 02 13/Valstybės žinios'1999 Nr.16-422)

Dėl vynuoginių sraigių 1999 m. naudojimo limito
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/22/1999 01 21/Įsigaliojo nuo 1999 01 30/Valstybės žinios'1999 Nr.12-287)

Dėl STR 2.09.02:1998 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo ir 1998 08 31 įsakymo Nr. 162 dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/19/1999 01 18/Įsigaliojo nuo 1999 02 04 iki 2014 11 11; Negalioja nuo 2014 11 12/Valstybės žinios'1999 Nr.13-333)

Dėl žuvų sugavimo limitų neišnuomotuose vandens telkiniuose 1999 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/17/1999 01 18/Įsigaliojo nuo 1999 01 28/Valstybės žinios'1999 Nr.11-271)

Dėl žvejybos reguliavimo Baltijos jūroje 1999 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/16/1999 01 18/Įsigaliojo nuo 1999 01 28/Valstybės žinios'1999 Nr.11-270, Valstybės žinios'1999 Nr.95-2754)

Dėl žvejybos Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje 1999 metais
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/15/1999 01 18/Įsigaliojo nuo 1999 01 28/Valstybės žinios'1999 Nr.11-269)

Dėl Augalų apsaugos priemonių įvežimo į Lietuvos Respubliką leidimų išdavimo tvarkos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/12/1999 01 18/Įsigaliojo nuo 1999 01 28 iki 2004 04 30; Negalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios'1999 Nr.11-268)

Dėl 1997 11 14 įsakymo Nr.213 "Dėl Lietuvos laivų žvejybos Šiaurės Vakarų Atlanto konvenciniame rajone tvarkos" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/9/1999 01 12/Įsigaliojo nuo 1999 01 21 iki 2004 01 22; Negalioja nuo 2004 01 23/Valstybės žinios'1999 Nr.9-203)

Dėl specifinės režiminės paskirties statinių sąvokos paaiškinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/145/1999 01 12/Įsigaliojo nuo 1999 01 12/Valstybės žinios'1999 Nr.9)

Dėl specifinės režiminės paskirties statinių sąvokos paaiškinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Pranešimas/03-04-145/1999 01 12/Įsigaliojo nuo 1999 01 21/Valstybės žinios'1999 Nr.90)

Dėl STR 1.09.02:1997 "Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/5/1999 01 11/Įsigaliojo nuo 1999 01 14 iki 2002 04 26; Negalioja nuo 2002 04 27/Valstybės žinios'1999 Nr.5-127)

Dėl skaičiuojamųjų kainų normatyvų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /1999 01 08/Įsigaliojo nuo 1999 01 09/Valstybės žinios'1999 Nr.30)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /1999 01 08/Įsigaliojo nuo 1999 01 09/Valstybės žinios'1999 Nr.30)

Dėl skaičiuojamųjų kainų normatyvų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /1999 01 08/Įsigaliojo nuo 1999 01 08/Valstybės žinios'1999 Nr.3)

Dėl normatyvinių statybos dokumentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Informacija/ /1999 01 08/Įsigaliojo nuo 1999 01 08/Valstybės žinios'1999 Nr.3)

Dėl skaičiuojamųjų kainų normatyvų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/3/1999 01 05/Įsigaliojo nuo 1999 01 09/Valstybės žinios'1999 Nr.3-91)

Dėl funkcijų perdavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/2/1999 01 05/Įsigaliojo nuo 1999 01 09 iki 1999 12 17; Negalioja nuo 1999 12 18/Valstybės žinios'1999 Nr.3-90)

Dėl leidimų išdavimo aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/1/1999 01 04/Įsigaliojo nuo 1999 01 09 iki 2005 02 28; Negalioja nuo 2005 03 01/Valstybės žinios'1999 Nr.3-89)

Dėl ekologinių mokesčių indeksavimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Raštas/05-02-2/1999 01 04/Įsigaliojo nuo 1999 01 04/Valstybės žinios'1999 Nr.3)

Teisės aktų paieška