__XTemplate fatal error: file [http://www.am.lt/LSP/../VI/titleWidget.php] does not exist__
 
__XTemplate fatal error: file [http://www.am.lt/LSP/../VI/navButtonsWidget.php] does not exist__
 

Kiti leidiniai

Pavadinimas: Mėgėjiška žūklė
Metai: 2006
Tema: Gamtinė aplinka/Gamtiniai ištekliai
Trumpas Aprašymas:
Teisės aktai, reglamentuojantys mėgėjiošką žūklę

Pavadinimas: Lithuania's Third and Fourth National Communication on Climate Change
Metai: 2005
Tema: Aplinkos kokybė/Atmosfera
Trumpas Aprašymas:
Kimato kaita

Pavadinimas: Lietuvos būsto strategija
Metai: 2004
Tema: Būstas ir statyba/Būsto politika
Trumpas Aprašymas:
Lietuvos būsto strategija

Pavadinimas: Raudoni lapai 2004/8
Metai: 2004
Tema: Gamtinė aplinka/Augalija
Trumpas Aprašymas:
Raudoni lapai 2004/8

Pavadinimas: LR teritorijos bendrasis planas
Metai: 2004
Tema: Teritorijų planavimas/Regioninė plėtra ir erdvinis planavimas
Trumpas Aprašymas:
LR teritorijos bendrasis planas

Pavadinimas: LR Aplinkos ministerija
Metai: 2003
Tema: Aplinkos strategija/Visuomenės informavimas ir švietimas
Trumpas Aprašymas:
Aplinkos ministerijos funkcijos, struktūra

Pavadinimas: Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
Metai: 2003
Tema: Aplinkos strategija/Visuomenės informavimas ir švietimas
Trumpas Aprašymas:
AM funkcijos

Pavadinimas: National report on sustainable development
Metai: 2002
Tema: Aplinkos strategija/Integracija į ES
Trumpas Aprašymas:
From Rio to Johannesburg.
From transition to sustainable development.

Pavadinimas: Subalansuotos plėtros įgyvendinimo nacionalinė ataskaita
Metai: 2002
Tema: Aplinkos strategija/Integracija į ES
Trumpas Aprašymas:
Nuo Rio de Žaneiro link Johanesburgo.
Nuo pereinamojo laikotarpio link subalansuotos plėtros.

Pavadinimas: Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai
Metai: 2002
Tema: Gamtinė aplinka/Gamtiniai ištekliai
Trumpas Aprašymas:
Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai

Pavadinimas: Lietuvos ežerų vandens kokybės 1998-1999 m. apžvalga
Metai: 2001
Tema: Aplinkos kokybė/Vanduo
Trumpas Aprašymas:
Lietuvos ežerų vandens kokybės 1998-1999 m. apžvalga

Pavadinimas: Darbotvarkė 21 a.: subalansuotosios plėtros veiksmų programa. Rio deklaracija apie aplinką ir plėtrą. Miškininkystės principai (II papildytas leidimas)
Metai: 2001
Tema: Aplinkos strategija/Tarptautinis bendradarbiavimas
Trumpas Aprašymas:
Darbotvarkė 21 a.:
subalansuotosios plėtros veiksmų programa.
Rio deklaracija apie aplinką ir plėtrą.
Miškininkystės principai (II papildytas leidimas).

Pavadinimas: Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhus konvencija)
Metai: 2001
Tema: Aplinkos strategija/Visuomenės informavimas ir švietimas
Trumpas Aprašymas:
Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais

Pavadinimas: Europos kraštovaizdžio konvencija (lietuvių - anglų k.)
Metai: 2001
Tema: Gamtinė aplinka/Kraštovaizdis
Trumpas Aprašymas:
Europos kraštovaizdžio konvencija

Pavadinimas: Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
Metai: 2000
Tema: Aplinkos strategija/Administracinės priemonės
Trumpas Aprašymas:
Ministry of Environment of the Republic of Lithuania.

Pavadinimas: Laukinė augalija. Teisės aktai, metodikos, rekomendacijos
Metai: 2000
Tema: Gamtinė aplinka/Augalija
Trumpas Aprašymas:
Laukinė augalija. Teisės aktai, metodikos, rekomendacijos.

Pavadinimas: Raudoni lapai. 2000/7
Metai: 2000
Tema: Gamtinė aplinka/Augalija
Trumpas Aprašymas:
Raudoni lapai. 2000/7

Pavadinimas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (leidinys apie AM funkcijas, struktūrą)
Metai: 1999
Tema: Aplinkos strategija/Administracinės priemonės
Trumpas Aprašymas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (leidinys apie AM funkcijas, struktūrą).

Pavadinimas: Biologinės įvairovės konvencija
Metai: 1999
Tema: Gamtinė aplinka/Augalija
Trumpas Aprašymas:
Biologinės įvairovės konvencija.

Pavadinimas: 1985 m. Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos. 1987 m. Monrealio Protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Metai: 1998
Tema: Aplinkos kokybė/Atmosfera
Trumpas Aprašymas:
1985 m. Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos.
1987 m. Monrealio Protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Pavadinimas: Valstybinė aplinkos monitoringo programa
Metai: 1998
Tema: Aplinkos kokybė/Monitoringas
Trumpas Aprašymas:
Valstybinė aplinkos monitoringo programa.

Pavadinimas: Stambulo deklaracija dėl gyvenviečių
Metai: 1998
Tema: Būstas ir statyba/Būsto politika
Trumpas Aprašymas:
Stambulo deklaracija dėl gyvenviečių.

Pavadinimas: Biologinės įvairovės strategija ir veiksmų programa (anglu k.).
Metai: 1998
Tema: Gamtinė aplinka/Augalija
Trumpas Aprašymas:
Biologinės įvairovės strategija ir veiksmų programa (anglu k.).

Pavadinimas: LR Visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir veiksmų programa
Metai: 1997
Tema: Aplinkos strategija/Visuomenės informavimas ir švietimas
Trumpas Aprašymas:
LR Visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir veiksmų programa

Pavadinimas: Lietuvos aplinkos apsaugos strategija. Veiksmų programa
Metai: 1996
Tema: Aplinkos strategija/Ekonominės priemonės
Trumpas Aprašymas:
Lietuvos aplinkos apsaugos strategija. Veiksmų programa

Pavadinimas: Lithuanian environmental strategy. Action programme
Metai: 1996
Tema: Aplinkos strategija/Ekonominės priemonės
Trumpas Aprašymas:
Lithuanian environmental strategy. Action programme

Pavadinimas: JT EEK regiono aplinkos apsaugos ministrų deklaracija. EEK Informacijos apie aplinkos būklę skleidimo ir visuomenės dalyvavimo sprendžiant aplinkosaugos problemas direktyvos
Metai: 1996
Tema: Aplinkos strategija/Visuomenės informavimas ir švietimas
Trumpas Aprašymas:
JT EEK regiono aplinkos apsaugos ministrų deklaracija.
EEK Informacijos apie aplinkos būklę skleidimo ir visuomenės dalyvavimo sprendžiant aplinkosaugos problemas direktyvos